Bemutatás

Képalkotó Diagnosztikai Analitikus és Orvostechnikai Tanszék

Elérhetőségek:
Tel.: +36 1 486 5960
Email: etk.kepalkoto@semmelweis.hu
Iroda: 348

Oktatási és szakmai profilok

A Tanszék felelős a radiográfia képzésért, melynek feladata a modern képalkotó diagnosztika valamennyi területén jártas, magas szinten képzett radiográfusok képzése.

A négy éves, jelenleg levelező tagozaton zajló BSc szintű képzésben az alapozó képzés első 2 szemeszterét követően kerül sor, egymásra épülően a differenciált szakmai tárgyak (hagyományos radiológia, ultrahang, CT, MR, nukleáris medicina, intervenció, sugárterápia stb.) részletes gyakorlati és elméleti oktatására.

A szakot elvégző hallgatók alkalmasak a képalkotó berendezések üzemeltetésére, a radiológiai vizsgálatok önálló megtervezésére és kivitelezésére, az információk képi feldolgozására és alkalmazására.

Az oktatásban részt vevő elméleti és gyakorlati oktatók részben a Semmelweis Egyetem vezető radiológusai, részben nagy forgalmú oktatókórházak radiológusai és vezető radiográfusai. Az említett intézményekben zajlanak a képzés gyakorlati órái is.

A Tanszék fontos feladata a radiográfus oktatáshoz szükséges tankönyvek, képanyagok folyamatos létrehozása és fejlesztése. A Tanszék kiemelt feladata a folyamatos radiográfus-továbbképzésben történő részvétel, elsősorban kötelező szakmacsoportos továbbképző tanfolyamok szervezése.

A Tanszéken belül önállóan dolgozó Orvostechnikai csoport az Egészségtudományi Kar valamennyi szakán, szakirányán oktat; kurzusokat tart a magyar és angol nyelvű BSc képzés keretében, szerepet játszik a Táplálkozástudományi és Ápoló MSc képzésben, valamint számos szabadon választható kurzust kínál az érdeklődő hallgatóknak.

Az orvostechnikai kurzusokon multimédiás eszközök felhasználásával mutatják be a legújabb diagnosztikus és terápiás orvostechnikai eszközök működési elveit, megbízható, pontos és biztonságos használatát. A Tanszék munkatársai mérési adatok biostatisztikai feldolgozásához, valamint infokommunikációs- és orvostechnikai eszközök használatával kapcsolatos problémák megoldásához nyújtanak konzultációs segítséget. Kutatásokat folytatnak a klinikai döntéstámogató rendszerek komplex elemzése és az innovatív egészségügyi oktatási környezet kialakítása területén.

A Tanszék oktatói részt vesznek és több felelős vezetői funkciót látnak el a radiológiához és az orvostechnikához kapcsolódó hazai és nemzetközi szakmai szervezetek munkájában. Szerepet vállalnak különböző szakmai folyóiratok szerkesztésében, illetve szakmai anyagok elkészülténél lektori feladatokat látnak el.

A Tanszék tagja az Európai Radiográfusok Szövetségének (EFRS) továbbképzéssel foglalkozó tagozatának.

Munkatársak

Dr. Doros Attila

egyetemi docens, tanszékvezető

Dr. Dió Mihály

adjunktus

Kovács Norbert

mestertanár

Dr. Szekrényesi Csaba

adjunktus

Ha hibás, vagy hiányzó adatot talál, kérjük jelezze szervezeti egységünk titkárságán.

A telefonkönyvben található adatok nem használhatók fel az 1995. évi CXIX. törvény szerinti kutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

Képalkotó Diagnosztikai Analitikus és Orvostechnikai Tanszék
Dr. Doros Attila
egyetemi docens, tanszékvezető
48-65960, doros.attila@semmelweis.hu
Burkus Syntia
oktatásszervező
48-65960, burkus.syntia@semmelweis.hu
48-65965, dio.mihaly@semmelweis.hu
Kovács Norbert
mestertanár
48-65965, kovacs.norbert@semmelweis.hu
48-65965, szekrenyesi.csaba@semmelweis.hu

Hirdetőtábla

Dr. Dió Mihály “Az Orvostechnika és biofizika alapjai” tantárgy konzultációs időpontjai:

kedd 15:00 – 16:30

szerda 13:15 – 14:45