Bejelentkezés

Bejelentkezés

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 15. § (9) bekezdése alapján a tanulmányok folytatásának bejelentése legalább egy tárgy felvételével történik meg a Neptun-rendszerben a regisztrációs heteken, azaz 2024. január 29. 10.00 órától 2024. február 10. 24.00 óráig. A tantárgyfelvétel szakaszosan történik, az évfolyamoknak a pontos időpontról külön tájékoztatást küldünk. 

A tárgyfelvétel előtt a Neptun-rendszerben az aktív félévet létesítő hallgatóknak először regisztrálni kell!

Ennek menete: Az „Ügyintézés” menüponton keresztül érhető el a „Beiratkozás/Bejelentkezés” elnevezésű linkre kattintva. Majd a „Regisztrációs kérelmek” felületen megjelenő aktuális félév státuszának oszlopában „Új” státusszal szereplő sorban kattintson a „Lehetőségek/Beiratkozás” gombra. Ekkor megnyílik egy ablak, melyben szükséges nyilatkoznia arról, hogy „Aktív” státusszal szeretne regisztrálni az adott félévre. A megfelelő kiválasztása után a „Nyilatkozom” gombot kell megnyomnia!

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 15. § (6) bekezdése alapján nem jelentkezhet be az a hallgató, aki a lejárt fizetési kötelezettségeinek nem tett eleget.

ÖNKÖLTSÉGES hallgató teendői

Költségtérítéses/önköltséges képzésben részt vevő hallgató bejelentkezésére is vonatkoznak a „bejelentkezés” pontban leírtak.

A Térítési és juttatási szabályzat 23. § (6-8) bek. szerint
(6) Az önköltséges (költségtérítéses) képzésben részt vevő hallgató az önköltséget (költségtérítést) a beiratkozás, illetve a bejelentkezés előtt köteles megfizetni.
(7) A költségtérítési/önköltségi díj kedvezmény iránti kérelmet benyújtó hallgató az (6) bekezdéstől eltérően a kérelme tárgyában hozott döntésnek megfelelően, kérelme elutasítása esetén az elutasító határozat véglegessé válását követő 7. napig köteles megfizetni az önköltséget (költségtérítést)
. A kedvezmény, illetve részletfizetés iránti kérelmet beadó hallgató is köteles a (6) bekezdés szerinti határidőig megfizetni az önköltségnek (költségtérítésnek) a kérelmezett kedvezménnyel csökkentett részét, illetve annak első részletét.
(8) A (6)-(7) bekezdésben foglalt kötelezettségét határidőig nem teljesítő hallgató – ennek pótlásáig – a tanórán, vizsgán, záróvizsgán történő részvételből – a mindenki számára nyilvános alkalmak kivételével – kizárandó.

A költségtérítéses/önköltséges képzésben részt vevő hallgatónak – kérelem alapján – támogatás adható (az összeg mérséklése, részletfizetés, fizetési haladék stb). A kérelem beadásának határideje a Hallgatói Információs Irodában a honlapon található formanyomtatványon 2024. január 12. A diákhitelt igénybe vevő hallgatóknak is kérelmet kell beadni fizetési haladékra.

Nagyon fontos, hogy a TJSZ 23. § (6-8) bek. szerint megszűnt a halasztó hatálya a befizetésre vonatkozóan a beadott kérelmeknek. Mérséklés esetén az önköltség 80%-át, minden más esetben az önköltség 50%-át be kell fizetni. Így lesznek a neptun-rendszerben is a tételek kiírva. A fennmaradó díjat a határozatban megadott határidőig kell majd rendezni.

A hatályos jogszabályok szerinti online számla adatszolgáltatás miatt minden Neptunban történő kiíráshoz automatikus számla generálódik, mely számlának az adatszolgáltatás keretében a jogszabályban meghatározottak szerint be kell kerülni a NAV felületére. Emiatt alábbiak szerint változott a cég nevére történő számlakiállítás.

A szabályos adatszolgáltatás miatt a Neptunban történt egy olyan fejlesztés, hogy a céges számlákhoz kapcsolódó befizető szervezetek rögzítésekor a rendszer összeköttetésbe került a NAV adatbázisával, így automatikus ellenőrzést végez a szervezet rögzítésekor.

Viszont ezt az ellenőrzést a hallgatói webes felületen nem lehet bekapcsolni, csak az adminisztrációs felületen.

Fentiek okán, hogy a számlán szereplő befizető szervezet ellenőrzötten kerüljön rögzítésre, a hallgatói felületen történő rögzítés megszüntetésre kerül.

A számlákat a honlapon is megtalálható számlakérő nyomtatvány alapján a Pénzügyi Igazgatóság állítja ki, melyeket kérjük a neptun.penzugyiosztaly@semmelweis.hu mail címre szkennelve és papír alapon eljuttatni.

A számla kiállításának igényléséhez szükséges „számlakérő nyomtatvány” a Kar honlapján is elérhető,  a „dokumentumok – nyomtatványok – egyéb nyomtatványok”.

Kérjük azokat a hallgatókat, akiknek munkahely, cég fizeti az önköltségi díjat, minél előbb indítsák el a számlakérőt

Az átutalással fizető hallgatóknak továbbra is be kell mutatni tanulmányi ügyintézőjüknek az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot a tárgyfelvétel megkezdéséig.

Befizetéseit – internetes vásárlásra alkalmas – bankkártyával szíveskedjék teljesíteni.

Menete: Pénzügyek / Befizetés – a félév beállítása után / Listázás – megfelelő tétel sorában a befizet négyzet kipipálása / Befizet/Biztosan befizet?/Igen/Fizetési mód választása:/OTP / Befizet / a bankkártya adatok megadása után / Elküld.

A befizetések támogatása, valamint a folyamat egyszerűsítése érdekében az Egyetem bevezette a gyűjtőszámla használatát, mely lényegesen megkönnyíti és leegyszerűsíti a befizetést.

A gyűjtőszámla használatának jellemzői:

  • Az utalt összeg a következő munkanapon jelenik meg a Neptunban, mely a hallgató Neptun kódja szerint kerül a Neptunba szabad egyenlegként, amíg azt nem kapcsolja össze kiírással, az összeget a hallgató vissza is tudja indítani a saját számlaszámára, illetve egy a gyűjtőszámlán szabad egyenleget is tarthat a felmerült költségekre.
  • A beazonosítás feltétele, hogy a megjegyzés rovatba utaláskor bekerüljön a hallgató Neptun kódja: pl. NK-123ABC
  • A gyűjtőszámlára utalt összeggel még teendője van: a kiírást össze kell kapcsolni a rendelkezésre álló egyenleggel.
  • Az összekapcsolást úgy tudja a hallgató elvégezni, ahogy egy Simplepay befizetést, azzal a különbséggel, hogy amellett választható lehetőségként megjelenik a gyűjtőszámlás fizetési mód is a kiválasztható lehetőségek között a Befizetés funkció kiválasztását követően. A gyűjtőszámlás fizetési módot választva az egyenlegén rendelkezésre álló összegből tudja a kiírás összegét kiegyenlíteni.

Fontos tudnivalók:

  • Az egyes gyűjtőszámlákra csak az adott devizanemben lehet utalni. HUF-ra forintot, EUR-ra EUR-t.
  • Visszautalni csak azonos devizanemben, és devizás gyűjtőszámla esetében csak IBAN formátumban megadott számlaszámra lehetséges, míg a HUF gyűjtő esetén csak háromszor nyolc számjegyű, magyar (GIRO) számlaszámra.
  • A HUF-os gyűjtőszámláról csak HUF-ban, az EUR gyűjtőszámláról csak EUR-ban egyenlíthetők ki.
  • A HUF, EUR és USD gyűjtőszámlák között nincs átjárhatóság (tehát a Hallgató nem teheti meg, hogy a bármely devizás gyűjtőszámlán lévő szabad egyenlegét átvezeti a forintosra és fordítva sem).

Bankszámla megnevezése

Száma

Pénzneme

IBAN szám

SWIFT (BIC) kód

HUF-os gyűjtőszámla

11784009-22236720

HUF

HU36117840092223672000000000

OTPVHUHB

EUR-os gyűjtőszámla

11763842-00882880

EUR

HU11117638420088288000000000

OTPVHUHB

 

Neptunos devizás kiírás bankkártyával nem teljesíthető!

A folyamatok egyszerűsítése miatt kérjük, a jövőben használják a gyűjtőszámla funkciót, mellyel minden típusú kiírás teljesíthető.

Neptunban tárgyfelvétel

A 2023/24. tanév tavaszi félévére a tárgyakat a Neptun-rendszerben 2024. január 29. 10.00 órától 2024. február 10. 24.00 óráig lehet felvenni. A tantárgyfelvétel szakaszosan történik.

Felhívom figyelmét, hogy mind az elméleti, mind a gyakorlati kurzusoknál a csoportjának megfelelő kurzust válassza, mert csak annak a kurzusnak a vizsgáit fogja majd a következő vizsgaidőszakban látni, amelyikre jelentkezett. Azok a hallgatók, akik elérkeztek az utolsó félévükhöz, fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy minden kötelező tárgyuk, illetve a választható tárgyakból a képzési és kimeneti követelményekben előírt kreditmennyiség felvételre és az elkövetkező vizsgaidőszakban teljesítésre kerüljön.

Tárgyfelvétel megnyitásának időpontjai a 2023/2024 tanév tavaszi félévében

2024. január 30. (kedd)

18:00-tól gyógytornász szakirány

2024. január 31. (szerda)

10:00-tól részidős ápoló, részidős szülésznő szakirány
14:00-tól részidős dietetikus, részidős mentőtiszt szakirányok
16:00-tól angol nyelvű képzések, mesterképzések és szakirányú továbbképzések függetlenül a munkarendtől
18:00-tól teljes idejű szülésznő, teljes idejű védőnő szakirányok

2024. február 1. (csütörtök)

8:00-tól teljes idejű dietetikus, teljes idejű mentőtiszt szakirányok
10:00-tól teljes idejű ápoló, teljes idejű népegészségügyi ellenőr, teljes idejű hang-, beszéd-és nyelésterapeuta szakirányok
12:00-tól részidős egészségügyi szervező, részidős orvosi diagn.analitikus, részidős népegészségügyi szakirányok
14:00-tól választható tárgyak

Kérelmek

A formanyomtatványokat megtalálja honlapunkon a Dokumentumok – Nyomtatványok helyen.
A Tanulmányi és Vizsgabizottságnak címzett kérelmeket az etk.tvb@semmelweis.hu email címre, míg az önköltségi díjjal kapcsolatos kérelmeket az etk.ktg@semmelweis.hu email címre kell küldeni kizárólag saját egyetemi emailcímről a tanévnaptárban meghatározott időpontokig. (Költségtérítési nyilatkozat (pdf))

A kreditátviteli kérelmeket elektronikus úton, a Neptun rendszeren keresztül lehet beadni, a 2023/24-es Kari Tanévnaptár szerinti időszakban. A következő kreditátvételi kérelem beadási időszak: 2024. január 15. – 2024. február 02.

Útmutató (pdf) a Semmelweis Egyetem Testnevelés-Felmentési Informatikai rendszerének (STEFI) alkalmazásához

Általános pénzügyi tájékoztató (Neptun)(pdf)

Neptun – Hallgatói összefoglaló (pdf)

Költségtérítési díjak 2023-2024 (pdf) és a hallgatók által fizetendő egyéb díjak (pdf)

Tájékoztató az állami ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeiről

Teremkódok:

Tájékoztató az átsorolás rendjéről (pdf)

Diákhitel →