Bemutatás

Fizioterápiai Tanszék

Elérhetőségek:
Tel.: +36 1 486 5980
Email: etk.fizioterapia@semmelweis.hu
Iroda: 305

A Fizioterápiai Tanszék feladata

A gyógytornászok / fizioterapeuták képzése, és az ezzel járó oktatási és szakmai, szakmapolitikai feladatok koordinálása. A Tanszék feladata a fizioterápia oktatásával kapcsolatos tantervi irányelvek kidolgozása, továbbfejlesztése, az oktatási anyag adaptációja és folyamatos korszerűsítése a szakma fejlődésének megfelelően, a szakmai tantárgyak oktatása és az oktatással kapcsolatos szervezési munkák ellátása.

Oktatási és szakmai profilok

A gyógytornászképzés elméleti és gyakorlati oktatásának összhangját biztosítja a Tanszék által választott, évek óta jól bevált szakmai klinikai gyakorló helyek kiépítése és a gyógytornász hallgatói létszám növekedésének megfelelően újabb és újabb külső gyakorlóterületek (kórházak, klinikák, rehabilitációs központok) bevonása az oktatásba, ahol a hallgatók elméleti ismereteiket a klinikai gyakorlatban is elmélyíthetik és megtapasztalhatják a felügyelet mellett, de egyénileg végzett szakmai munka során kórházi, klinikai környezetben.

A Tanszék munkatársai a felsorolt feladatok mellett az Egészségtudományi Kar különböző szakirányain látnak el oktatási feladatokat az Egészségtudományi alapismeretek tantárgy, Mozgásterápiás alapismeretek, Prevenció elmélete és gyakorlata, Rekreáció és fitness, Komplex fizioterápia, Rehabilitáció, valamint választható tárgyak keretében.

  • Évente 120-130 BSc szinten és 50-60 MSc szinten végzett gyógytornász–fizioterapeutát bocsát ki szakmai munkára a prevenció, a gyógyítás és a rehabilitáció, illetve a tudományos kutatás területére.
  • Gondoskodik a végzett gyógytornász–fizioterapeuták rendszeres szakmai továbbképzéséről, a kötelező szakmacsoportos továbbképzésekről.
  • A Tanszék oktatói részt vesznek és felelős vezetői funkciót látnak el számos – a fizioterápiához kapcsolódó – szakmai és társadalmi szervezet munkájában (Egészségügyi Szakmai Kollégium Mozgásterápia és Fizio­terápia Tagozat, Magyar Gyógytornász–Fizioterapeuták Társasága, Magyar Rehabilitációs Társaság).
  • Jelentős szerepet vállal különböző szakmai folyóiratok szerkesztésében (Fizioterápia).

A Fizioterápiai Tanszék által felügyelt képzések:

  • Teljes idejű BSc gyógytornász–fizioterapeuta képzés
  • Teljes idejű BSc angol nyelvű gyógytornász–fizioterapeuta képzés
  • Teljes idejű MSc fizioterapeuta képzés
  • Teljes idejű MSc angol nyelvű fizioterapeuta képzés
  • Részidős MSc fizioterapeuta képzés
  • Wellness szakmenedzser szakirányú továbbképzés

Munkatársak

Dr. Horváth Mónika

főiskolai tanár, tanszékvezető

Arndt Brigitta

tanársegéd

Bodnár Hajnalka

mestertanár

Dr. Borka Peter

tanársegéd

Friedrichné Nagy Andrea

mestertanár

Kapitány Zsuzsanna
 
tanársegéd
 
Dr. Kertész Bernadett
 
adjunktus
 

Dr. Mayer Ágnes Andrea

főiskolai docens

Nyergesné Relle Éva

mestertanár

Seregély Beáta Vanda   

       tanársegéd

Simon András

tanársegéd

Szalai Emese

mesteroktató

Tóth-Jova Erzsébet

tanársegéd

Xantus Rita

mesteroktató

Vásárhelyi-Nagy Ildikó

tanársegéd

Wolf Gabriella

tanársegéd

Ha hibás, vagy hiányzó adatot talál, kérjük jelezze szervezeti egységünk titkárságán.

A telefonkönyvben található adatok nem használhatók fel az 1995. évi CXIX. törvény szerinti kutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

Fizioterápiai Tanszék
Dr. Horváth Mónika
főiskolai tanár, tanszékvezető
48-65982, horvath.monika@semmelweis.hu
Arndt Brigitta
tanársegéd
48-65984, arndt.brigitta@semmelweis.hu
Bodnár Hajnalka
mestertanár
48-65993, bodnar.hajnalka@semmelweis.hu
Dr. Borka Péter
tanársegéd
48-65984, borka.peter@semmelweis.hu
48-65983, friedrichne.nagy.andrea@semmelweis.hu
Gombásné Kis-Benedek Emőke
oktatásszervezési szakértő
48-65993, kis-benedek.emoke@semmelweis.hu
48-65983, kapitany.zsuzsanna@semmelweis.hu
48-65985, kertesz.bernadett@semmelweis.hu
48-65986, kiss-balvanyossy.eszter@semmelweis.hu
Dr. Mayer Ágnes Andrea
főiskolai docens
48-65983, mayer.agnes@semmelweis.hu
Molnárné Varga Andrea
tanulmányi koordinátor
48-65980, molnarne.varga.andrea@semmelweis.hu
48-65985, nyergesne.relle.eva@semmelweis.hu
48-65985, seregely.beata@semmelweis.hu
Simon András
tanársegéd
48-65985, simon.andras@semmelweis.hu
Szalai Emese
mesteroktató
48-65980, szalai.emese@semmelweis.hu
48-65984, toth.jova.erzsebet@semmelweis.hu
48-65983, vasarhelyi-nagy.ildiko@semmelweis.hu
Wolf Gabriella
tanársegéd
48-65985, wolf.gabriella@semmelweis.hu
Xantus Rita
mesteroktató
48-65985xantus.rita@semmelweis.hu
Testnevelési Csoport
Bagyánszki Zsolt
testnevelő tanár
48-65850, bagyanszki.zsolt@semmelweis.hu
Barcsay Ákos Csanád
testnevelő tanár
48-65850, barcsay.akos.csanad@semmelweis.hu
Belákné Zelenka Klára
testnevelő tanár
48-65850, belakne.zelenka.klara@semmelweis.hu
Hallgató-Csík Ivett
testnevelő tanár
48-65850, hallgato-csik.ivett@semmelweis.hu
Labanné Csík Virág
testnevelő tanár
48-65850, labanne.csik.virag@semmelweis.hu
Soós Gábor
testnevelő tanár, csoportvezető
48-65850, soos.gabor1@semmelweis.hu

Hirdetőtábla