Addiktológia konzultáns szak

Munkarend: levelező
Képzési idő: 3 félév, 90 kredit

Képzés célja

Olyan szakemberek felkészítése, akik képesek a szenvedélyállapotokkal és -betegségekkel foglalkozó egyéni, pár- és csoportos konzultációra, amelyet a képzésben uralkodó multidimenzionális megközelítés biztosít.

A képzésben való részvétel feltétele

Alapképzésben, a következő képzési területeken szerzett diploma: orvos- és egészségtudomány, bölcsészettudomány, társadalomtudomány, jogi és igazgatási, művészet, pedagógusképzés, sporttudomány, nemzetvédelmi és katonai, hitéleti.

Főbb ismeretkörök

Alapozó modul: biopolitika és prevenció, jogi ismeretek, rendszerelmélet.

Szaktárgyi modul: családi konzultáció, addiktológiai pszichológia, addiktológia, terápia és rehabilitáció, konzultáció elmélete és gyakorlata, önismeret, kutatásmódszertan, angol szaknyelv.

Választható modul: családi diszfunkciók és kémiai szerhasználat, munkaalkoholizmus /munkafüggőség, intézménymenedzsment, kockázati magatartások, önsegítő közösségek, 12 lépéses programok és terápiás rezsimek, intravénás droghasználat, multikulturális társadalom, szociálantropológia, ifjúságszociológia.

A szakma szépségei

A jól felkészített és megfelelő készségekkel rendelkező addiktológiai konzultáns – multiprofesszionális team vagy esetkezelő csoport tagjaként – segítséget tud nyújtani a klienseknek a szenvedélyállapottal és – betegséggel összefüggő döntések meghozatalában (pl. kezelés vállalása). A kliens állapotának felmérését követően képes terápiába irányítani, vagy orvosi, pszichológusi beavatkozást nem igénylő esetekben kríziseket, veszteség- és gyászreakciókat ellátni. Mindezt egy elkészített kezelési terv alapján teszi. Tudásának és tapasztalatának átadásával, értékek közvetítésével segíteni tudja a hozzá fordulót és alkalmas a kliens problémájával kapcsolatos legszélesebb körű információ nyújtására.

Elhelyezkedési lehetőségek

  • addiktológiai, alkohológiai és pszichiátriai osztályokon,
  • pszichiátriai és alkohológiai, illetve TÁMASZ szakambulanciákon, belgyógyászati osztályokon,
  • háziorvos munkatársaként az alapellátásban,
  • a szociális szférában: családsegítőkben, nevelési tanácsadókban, hajléktalan és munkanélküli ellátásban,
  • igazságüggyel összefüggő szolgálatoknál (pl. ittas vezetés vagy kábítószer-bűncselekmények esetében),
  • az elsődleges prevenció területén: iskolákban, tisztiorvosi szolgálatban, az önkormányzatok munkatársaként,
  • a relapszus prevencióban: speciális bentfekvéses vagy ambuláns programokban, rehabilitációs otthonokban.

A jelentkezés feltétele

A képzésben való részvétel feltétele orvos- és egészségtudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, jogi és igazgatási, művészeti, pedagógusképzés, sporttudományi, nemzetvédelmi és katonai, hitéleti alapképzésben szerzett diploma.

Képzési kapacitás

A maximális létszám 24 fő.

Jelentkezés szakirányú továbbképzésre

A jelentkezés feltétele:

meghatározott képzési területen szerzett oklevél.

Jelentkezési határidő:

2024. május 15.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ A PODIÁTER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSRE – MEGHOSSZABBÍTVA 2024. JÚLIUS 15-IG.

Jelentkezés:

Letölthető jelentkezési lapon →

Jelentkezési díj:

6.000 Ft

Finanszírozási forma:

  • önköltséges (300.000 Ft/félév)