Dietetikus

Ápolás és betegellátás alapképzési szak

8 félév, 240 kredit, nappali vagy levelező

Kiket várunk a képzésre?

Olyan továbbtanulókat várunk, akiket érdekel az egészség megőrzése, hisznek az egészséges élet­módban, készek és nyitottak arra, hogy tudásukat másoknak is átadják, formálva ezzel a páciensek egészséggel kapcsolatos gondolkodását. Fontos az empátiás készség, kapcsolatteremtő képesség, az érzékszervi funkciók közül az ízek és a szagok iránti érzékenység. Azokat az érdeklődőket várjuk, akik fogékonyak a táplálkozással kapcsolatos kér­désekre, amelyek szerepet játszhatnak az egészség megőrzésében, a betegségek gyógyításában, meg­előzésében, az egészséges életmód kialakításában.

Főbb szakmai ismeretkörök

Élelmiszertudomány, élelmiszer­ és biokémia, étel­készítési technológia és kolloidika, egészségpedagógia, táplálkozástudomány, táplálkozás pszi­chológia, klinikai dietetika és orvostudomány, epidemiológia, élelmezési menedzsment, gyakor­lati dietetika, élelmiszer­ és élelmezéshigiéne, táplálkozás­egészségügy, élelmiszerismeret és ­technológia, dietetikusi hivatás, idegen szaknyelv.

Továbbtanulási lehetőségek mesterszakon

  • Táplálkozástudományi
  • Egészségügyi szociális munka
  • Egészségügyi menedzser
  • Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás
  • Egészségügyi tanár

Mit csinál egy dietetikus?

A dietetikus az emberi táplálkozás kérdéseivel foglalkozik. Ismeretekkel rendelkezik az egészsé­ges táplálkozás, valamint az egészségtelen táplál­kozás következtében kialakuló betegségek terü­letén. Feladata a betegélelmezés megtervezése, az ételek elkészítésének irányítása, a tanácsadás, a kliensek betegségtípusának, illetve egyéni ér­zékenységének megfelelő étrend összeállítása. Fontos szerepe van a preventív és egészségtuda­tos életmódra való nevelésben.

Elhelyezkedési lehetőségek

  • terápiás dietetikusként kórházakban, szanatóriumokban, egészségügyi és szociális intézményekben, gyógyszer­ és tápszergyártó cégeknél,
  • élelmezési szakemberként, mint élel­mezési menedzser a közétkeztetés kü­lönböző területein (bölcsőde, óvoda, iskola, munkahely, egészségügyi intéz­mények stb.),
  • prevenciós feladatok ellátójaként az ÁNTSZ­nél, önkormányzatoknál, fitness­ és wellness­szalonokban, médiában,
  • magánvállalkozóként.