Ápolás és betegellátás alapképzési szak

DIETETIKUS SZAKIRÁNY

Munkarend: nappali vagy levelező
Képzési idő: 8 félév, 240 kredit

A felvételi eljárással kapcsolatos bővebb információk…

Kiket várunk a képzésre?

Olyan továbbtanulókat várunk, akiket érdekel az egészség megőrzése, hisznek az egészséges élet­módban, készek és nyitottak arra, hogy tudásukat másoknak is átadják, formálva ezzel a páciensek egészséggel kapcsolatos gondolkodását. Fontos az empátiás készség, kapcsolatteremtő képesség, az érzékszervi funkciók közül az ízek és a szagok iránti érzékenység. Azokat az érdeklődőket várjuk, akik fogékonyak a táplálkozással kapcsolatos kér­désekre, amelyek szerepet játszhatnak az egészség megőrzésében, a betegségek gyógyításában, meg­előzésében, az egészséges életmód kialakításában.

Főbb szakmai ismeretkörök

Élelmiszertudomány, élelmiszer­ és biokémia, étel­készítési technológia és kolloidika, egészségpedagógia, táplálkozástudomány, táplálkozás pszi­chológia, klinikai dietetika és orvostudomány, epidemiológia, élelmezési menedzsment, gyakor­lati dietetika, élelmiszer­ és élelmezéshigiéne, táplálkozás­egészségügy, élelmiszerismeret és ­technológia, dietetikusi hivatás, idegen szaknyelv.

Továbbtanulási lehetőségek mesterszakon

Mit csinál egy dietetikus?

A dietetikus az emberi táplálkozás kérdéseivel foglalkozik. Ismeretekkel rendelkezik az egészsé­ges táplálkozás, valamint az egészségtelen táplál­kozás következtében kialakuló betegségek terü­letén. Feladata a betegélelmezés megtervezése, az ételek elkészítésének irányítása, a tanácsadás, a kliensek betegségtípusának, illetve egyéni ér­zékenységének megfelelő étrend összeállítása. Fontos szerepe van a preventív és egészségtuda­tos életmódra való nevelésben.

Elhelyezkedési lehetőségek

  • terápiás dietetikusként kórházakban, szanatóriumokban, egészségügyi és szociális intézményekben, gyógyszer­ és tápszergyártó cégeknél,
  • élelmezési szakemberként, mint élel­mezési menedzser a közétkeztetés kü­lönböző területein (bölcsőde, óvoda, iskola, munkahely, egészségügyi intéz­mények stb.),
  • prevenciós feladatok ellátójaként az ÁNTSZ­nél, önkormányzatoknál, fitness­ és wellness­szalonokban, médiában,
  • magánvállalkozóként.

Jelentkezés alapképzésre

Hivatalos felvételi menetrend (felvi.hu) →

A jelentkezés feltétele:

Érettségi bizonyítvány

Finanszírozási forma:

  • állami ösztöndíjjal támogatott
  • önköltséges (300.000 Ft/félév)
  • angol nyelvű egészségturizmus-szervező képzés esetén 220.000 Ft/félév idegen nyelvi hozzájárulás fizetendő finanszírozási formától függetlenül

Jelentkezési határidő:

  • 2024. szeptemberi kezdéssel hirdetett képzés esetén: 2024. február 15.

Jelentkezés módja:

Kizárólag elektronikusan jelentkezhetsz a www.felvi.hu honlapon az E-felvételi szolgáltatáson keresztül regisztráció után.

Megjelölt helyek száma:

Legfeljebb hat helyet jelölhetsz meg. Egy jelentkezési helynek számít, ha a jelentkezési hely csak a finanszírozási (állami ösztöndíjas, önköltséges) formában tér el.

Díjak:

Három képzés megjelölése díjmentes, minden továbbiért 2000-2000 Ft kiegészítő díjat kell fizetni.

Dokumentumok feltöltése:

Fel kell tölteni azokat a dokumentumokat, melyek a jelentkezéskor már rendelkezésedre állnak, a később kézhez kapottakat pedig 2024. július 10-ig. Az eredeti dokumentumokat a felsőoktatási intézményben a beiratkozás alkalmával kell bemutatnod, amely a hallgatói jogviszony létesítésének is a feltétele.

Érvényes a jelentkezés:

Ha az E-felvételiben nyújtod be és a jelentkezési űrlapot hitelesíted 2024. február 15-ig ügyfélkapun keresztül.

Fontos!

Az egész felvételi eljárás során rendszeresen figyeld a megadott e-mail fiókodat és az E-felvételi felületet.