Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. március 04.
65879 Összes oltás
10820 Beoltott Semmelweis Polgár

Dékán

Bednárikné dr. Dörnyei Gabriella – főiskolai tanár
e-mail: dekan@se-etk.hu

Oktatási dékánhelyettes

Dr. Vingender István habil – főiskolai tanár
e-mail: vingenderi@se-etk.hu

Klinikai kapcsolatokért felelős dékánhelyettes

Dr. Balogh Zoltán – főiskolai tanár
e-mail: baloghz@se-etk.hu

Általános dékánhelyettes

Dr. Gadó Klára – főiskolai tanár
e-mail: gadok@se-etk.hu