Bemutatás

Egészségtámogatási Módszertani Tanszék

Elérhetőségek:
Tel.: +36 1 486 5960
Email: etk.egeszsegtam@semmelweis.hu
Iroda: 348

Az Egészségtámogatási Módszertani Tanszék feladata

Az elektronikus eszközökön egyre szélesebb körben alkalmazott egészséges életmód és egészségügyi döntéstámogató megoldások felsőoktatási képviselete oktatási, kutatási, tudás- és szolgáltatóközpontként, amely ebben a formában élenjáró a világon.

Oktatási és szakmai profilok

Szakterületei felölelik a digitális egészség, az egészségügyi informatika, a folyamatelvű és értékalapú egészségügy, valamint a valós életből nyert bizonyítékokra alapozott egészségügy és egészségtámogatás alapismereteit, kiemelten foglalkozik az egészségviselkedéshez igazodó egészségtámogatással, a pácienstámogatás, egészségtervezés, egészségkommunikáció és egészség-együttalkotás folyamataival, a használói élménnyel és egészségélménnyel, az ember-gép együttműködéssel és az ehhez igazodó szolgáltatástervezéssel, munkakör-fejlesztéssel, valamint eszköz designnal.
Az oktatásban elsősorban a Kar képzéseihez igazodik, emellett szerepet kap a többi karon zajló képzésben. Képzési anyagait hozzáférhetővé teszi más hazai intézmények orvosi és egészségtudományi képzései számára.
Kutatási tevékenységének középpontjában az egészségtámogatást szolgáló megoldások és a technológia fejlődésével megjelenő ember-gép együttműködés területei állnak, annak szervezési, elemzési és értékelési, viselkedési, társadalmi, tervezési és design szakterületeivel.
Tudásmegosztási tevékenységével aktív szerepet vállal az emberközpontú egészségügy ismereteinek terjesztésében, mind a többi tudományág, mind a lakosság felé.
Az Egyetem által a lakosság számára hasznosítható egészségtámogató alkalmazásokat dolgoz ki széles körű együttműködésekkel.

Munkatársak

Dr. Lantos Zoltán Tibor

egyetemi docens, tanszékvezető

Dr. Bretz Károly János

adjunktus

Koscsó Imre Attila

tanársegéd

Papp József Péter

tanársegéd

Papp Zoltán

tanársegéd

Ha hibás, vagy hiányzó adatot talál, kérjük jelezze szervezeti egységünk titkárságán.

A telefonkönyvben található adatok nem használhatók fel az 1995. évi CXIX. törvény szerinti kutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

Egészségtámogatási Módszertani Tanszék
Dr. Lantos Zoltán Tibor
egyetemi docens, tanszékvezető
lantos.zoltan@semmelweis.hu
48-65963, bretz.karoly.janos@semmelweis.hu
48-65963, koscso.imre@semmelweis.hu
48-65963, papp.jozsef@semmelweis.hu
Papp Zoltán
tanársegéd
48-65963, papp.zoltan@semmelweis.hu

Hirdetőtábla

Választható tantárgy: Ember-gép együttműködés alapjai az egészségügyben

A tantárgy célja: A fokozatosan megjelenő új egészségügyi „munkaerő”, a virtuális egészségasszisztens bemutatása egészségtámogató szoftver és mobil applikáció gyakorlati használatával.
Az oktatás során alkalmazott informatikai platform, amelyhez a tantárgy hallgatói mobil applikációs hozzáférést kapnak saját használatra:
https://ehealthss.hu/Products/Platforms/FokuszProgram

A tantárgy ismereteit összefoglaló könyv:
Dr. Lantos Zoltán: Adatból egészség. Út az egészséges adatkori társadalomba
https://orioldbooks.com/termek/adatbol-egeszseg/

A tantárgy szakmai háttere:
Az adat ma már a legfontosabb erőforrásunk, amelynek hasznosításával számos feladat és munkafolyamat válik automatizálhatóvá. Ezeket támogatják a legújabb európai fejlesztések az egységes adattér kialakításával, a kapcsolódó határon átnyúló technológiákkal, adatmegosztásról szóló jogalkotással, a mesterséges intelligencia és digitális gyógytermékek szabályozásával, valamint ajánlásaival. A kulcsmomentum a kellő számú adat összegyűjtéséhez szükséges egységes egészségadat-tér és az arra épülő szolgáltatások.
Ugyanakkor az egészségügy és az egészségtámogatás az a szolgáltatási terület, ahol minden szakértő egyetért abban, hogy az embernek és a személyes kapcsolatnak kulcsszerepe marad még legalább száz évig, és a robotok, automatizált informatikai eszközök inkább támogatást, minőségjavítást biztosítanak. A már sokszor hivatkozott diagnosztikai pontosság esetében is a tanuló algoritmusok az átlagos diagnosztáknál jobbak, az összehasonlító vizsgálatok szerint a legjobban képzett és gyakorlott szakembereknél azonban nem, és a legjobb eredményeket a magasan képzett szakemberek és a gép csapatmunkája éri el.
Másrészt nagyon sok olyan munkafolyamat van, amelyet hatékonyan el tudnak végezni a gépek, valamint számos olyan egészségtámogató folyamat van, amely az egészségügyi szakemberek meghosszabbított kezeként magas szintű tudástartalommal tudják támogatni a pácienseket és az egészséges embereket.
A mesterséges intelligencia alkalmazásoknál európai elvárás a magyarázható mesterséges intelligencia alkalmazása (XAI – explainable artificial intelligence), amely mind a döntések nyomon követhetőségét, mind az érthetőségét támogatja. Az átláthatóságot erősíti az is, hogy az orvostechnikai eszközök 2021-ben életbe lépett európai szabályozása szerint engedélyeztetni kell valamennyi digitális gyógyterméket – szoftvert, applikációt, algoritmust.
Mindebből az is következik, hogy a virtuális egészségasszisztens olyan eszköz, amely jól meghatározott, alaposan megtervezett, részletesen kidolgozott, valamint az összetett egészségügyi és egészségtámogató munkafolyamatokba illeszkedő részfolyamatokra fejlesztve lehet biztonságos, hatásos és hatékony az ember-gép együttműködés részeként.