Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. július 31.
534654 Összes oltás

Bemutatás

Egészségtámogatási Módszertani Tanszék

Elérhetőségek:

Email: info@se-etk.hu

Az Egészségtámogatási Módszertani Tanszék feladata az elektronikus eszközökön egyre szélesebb körben alkalmazott egészséges életmód és egészségügyi döntéstámogató megoldások felsőoktatási képviselete oktatási, kutatási, tudás- és szolgáltatóközpontként, amely ebben a formában élenjáró a világon.

OKTATÁSI ÉS SZAKMAI PROFILOK
Szakterületei felölelik a folyamatelvű és értékalapú egészségügy, valamint a valós életből nyert bizonyítékokra alapozott egészségügy és egészségtámogatás alapismereteit, kiemelten foglalkozik az egészségviselkedéshez igazodó egészségtámogatással, a pácienstámogatás, egészségtervezés, egészségkommunikáció és egészség-együttalkotás folyamataival, a használói élménnyel és egészségélménnyel, az ember-gép együttműködéssel és az ehhez igazodó szolgáltatástervezéssel, munkakör-fejlesztéssel, valamint eszköz designnal.
Az oktatásban elsősorban a Kar képzéseihez igazodik, emellett szerepet kap a többi karon zajló képzésben. Képzési anyagait hozzáférhetővé teszi más hazai intézmények orvosi és egészségtudományi képzései számára.
Kutatási tevékenységének középpontjában az egészségtámogatást szolgáló megoldások és a technológia fejlődésével megjelenő ember-gép együttműködés területei állnak, annak szervezési, elemzési és értékelési, viselkedési, társadalmi, tervezési és design szakterületeivel.
Tudásmegosztási tevékenységével aktív szerepet vállal az emberközpontú egészségügy ismereteinek terjesztésében, mind a többi tudományág, mind a lakosság felé.
Az Egyetem által a lakosság számára hasznosítható egészségtámogató alkalmazásokat dolgoz ki széles körű együttműködésekkel.

Munkatársak

Dr. Lantos Zoltán

egyetemi docens, mb. tanszékvezető

Ha hibás, vagy hiányzó adatot talál, kérjük jelezze szervezeti egységünk titkárságán.

A telefonkönyvben található adatok nem használhatók fel az 1995. évi CXIX. törvény szerinti kutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

Egészségtámogatási Módszertani Tanszék
ID: 488
Dr. Lantos Zoltán Tibor
egyetemi docens, tanszékvezető
lantos.zoltan@se-etk.hu

Hirdetőtábla

Választható tantárgy: Ember-gép együttműködés alapjai az egészségügyben

A tantárgy célja: A fokozatosan megjelenő új egészségügyi „munkaerő”, a virtuális egészségasszisztens bemutatása egészségtámogató szoftver és mobil applikáció gyakorlati használatával.
Az oktatás során alkalmazott informatikai platform, amelyhez a tantárgy hallgatói mobil applikációs hozzáférést kapnak saját használatra:
https://ehealthss.hu/Products/Platforms/FokuszProgram

A tantárgy ismereteit összefoglaló könyv:
Dr. Lantos Zoltán: Adatból egészség. Út az egészséges adatkori társadalomba
https://orioldbooks.com/termek/adatbol-egeszseg/

A tantárgy szakmai háttere:
Az adat ma már a legfontosabb erőforrásunk, amelynek hasznosításával számos feladat és munkafolyamat válik automatizálhatóvá. Ezeket támogatják a legújabb európai fejlesztések az egységes adattér kialakításával, a kapcsolódó határon átnyúló technológiákkal, adatmegosztásról szóló jogalkotással, a mesterséges intelligencia és digitális gyógytermékek szabályozásával, valamint ajánlásaival. A kulcsmomentum a kellő számú adat összegyűjtéséhez szükséges egységes egészségadat-tér és az arra épülő szolgáltatások.
Ugyanakkor az egészségügy és az egészségtámogatás az a szolgáltatási terület, ahol minden szakértő egyetért abban, hogy az embernek és a személyes kapcsolatnak kulcsszerepe marad még legalább száz évig, és a robotok, automatizált informatikai eszközök inkább támogatást, minőségjavítást biztosítanak. A már sokszor hivatkozott diagnosztikai pontosság esetében is a tanuló algoritmusok az átlagos diagnosztáknál jobbak, az összehasonlító vizsgálatok szerint a legjobban képzett és gyakorlott szakembereknél azonban nem, és a legjobb eredményeket a magasan képzett szakemberek és a gép csapatmunkája éri el.
Másrészt nagyon sok olyan munkafolyamat van, amelyet hatékonyan el tudnak végezni a gépek, valamint számos olyan egészségtámogató folyamat van, amely az egészségügyi szakemberek meghosszabbított kezeként magas szintű tudástartalommal tudják támogatni a pácienseket és az egészséges embereket.
A mesterséges intelligencia alkalmazásoknál európai elvárás a magyarázható mesterséges intelligencia alkalmazása (XAI – explainable artificial intelligence), amely mind a döntések nyomon követhetőségét, mind az érthetőségét támogatja. Az átláthatóságot erősíti az is, hogy az orvostechnikai eszközök 2021-ben életbe lépett európai szabályozása szerint engedélyeztetni kell valamennyi digitális gyógyterméket – szoftvert, applikációt, algoritmust.
Mindebből az is következik, hogy a virtuális egészségasszisztens olyan eszköz, amely jól meghatározott, alaposan megtervezett, részletesen kidolgozott, valamint az összetett egészségügyi és egészségtámogató munkafolyamatokba illeszkedő részfolyamatokra fejlesztve lehet biztonságos, hatásos és hatékony az ember-gép együttműködés részeként.