Bemutatás

Egészségtudományi Klinikai Tanszék

Elérhetőségek:
Tel.: +36 1 486 5970
Email: etk.egtud.klinikai@semmelweis.hu
Iroda: 239

Az Egészségtudományi Klinikai Tanszék feladata

Az Egészségtudományi Karon folyó alapképzések (BSc – Bachelor of Sciences) és mesterképzések (MSc – Master of Sciences) és szakirányú továbbképzések keretében történő klinikai és prevenciós ismeretek oktatása, továbbá a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Doktori programjában (PhD – Doctor of Philosophy) egyes, egészségtudományi témájú programok konzulensi és opponensi feladatainak ellátása, szigorlati bizottsági tagság.

Oktatási és szakmai profilok

A Tanszék által oktatott klinikai ismereti szaktantárgyak tartalmi célkitűzései:

  • az evidenciákon alapuló, korszerű orvosi – klinikai ismeretek közvetítése,
  • megismertetni a különböző kórképek etiológiáját, patomechanizmusát,
  • képessé tenni a hallgatót a kliensek megbetegedésekre utaló problémáinak felismerésére, a tünetek értékelésére, és az adekvát betegellátás kompetenciák szerinti végzésére,
  • felkészíteni a legkorszerűbb diagnosztikus és terápiás eljárásokban való közreműködésükre, az újabb orvostudományi ismeretek megértésére, és a szakma gyakorlásához szükséges készségek elsajátítására,
  • kialakítani a prevenció-orvoslás-ápolás-gondozás-rehabilitáció egységes szemléletét a hallgatókban.

Az oktatásfejlesztés terén részt vesz  tanuló központú didaktikai stratégiák kidolgozásában.

Új tantárgyi és képzési programokat fejleszt. Tankönyveket, jegyzeteket készít. Közreműködik a speciális didaktikai és alkalmazott klinikai kutatásokban, az eredményeket hazai és nemzetközi tudományos folyóiratokban közli.

Szakmai ügyekben véleményez, és állást foglal.

Munkatársak

Dr. Gadó Klára

főiskolai tanár, tanszékvezető, általános dékánhelyettes

Dr. Domján Gyula

egyetemi tanár, professor emeritus

Dr. Fekete Márta
 
         adjunktus
 
Dr. Hagyóné Dr. Agócs-Sisenszky Katalin
        mesteroktató
 

Dr. Harisi Revekka

adjunktus

Dr. Svébisné Lovász Barbara Dorottya
       adjunktus
 
Dr. Szabó Ágnes
       tanársegéd
 
Dr. Yu Funian
       mesteroktató
 

Ha hibás, vagy hiányzó adatot talál, kérjük jelezze szervezeti egységünk titkárságán.

A telefonkönyvben található adatok nem használhatók fel az 1995. évi CXIX. törvény szerinti kutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

Egészségtudományi Klinikai Tanszék
Dr. Gadó Klára
főiskolai tanár, tanszékvezető, általános dékánhelyettes
48-65970, gado.klara@semmelweis.hu
Bernhart Krisztina
oktatásszervezési szakértő
48-64850, bernhart.krisztina@semmelweis.hu
Dr. Domján Gyula
egyetemi tanár, professzor emeritus
48-64854, domjan.gyula@semmelweis.hu
48-65978, fekete.marta@semmelweis.hu
48-65978, hagyone.dr.agocs.sisenszky.ka@semmelweis.hu
48-65978, harisi.revekka@semmelweis.hu
48-65978, svebisne.lovasz.barbara@semmelweis.hu
Dr. Szabó Ágnes
tanársegéd
48-65978, szabo.agnes1@semmelweis.hu
Dr. Yu Funian
mesteroktató
48-64850, yu.funian@semmelweis.hu

Hirdetőtábla