Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. február 25.
62201 Összes oltás
10497 Beoltott Semmelweis Polgár

T. O.

1088 Budapest, Vas u. 17. Fsz. 1–6.

Tel.: 486-5940, Fax. 486-5941
E-mail: to@se-etk.hu

Munkatársak

Czakó Piroska osztályvezető Tel: 486-5945 Fsz. 4.
Hallgatói Információs Iroda
Majercsik Verica Tel: 486-5940 Fsz. 5.
diákigazolvány ügyintézés
diákhitel engedményezés
felvételi eljárás
kérvények leadása
Ügyintézők
Bánki Andrea  Tel: 486-5948 Fsz. 1.
Addiktológiai konzultáns részidős szakirányú továbbképzés
Ápolás és betegellátás szak gyógytornász szakirány teljes idős alapképzés
Buzás Andrea Tel: 486-5947 Fsz. 2.
Ápolás és betegellátás szak mentőtiszt szakirány részidős alapképzés
Egészségügyi gondozás és prevenció szak népegészségügyi ellenőr szakirány
Csábri Mónika Tel: 486-5935 Fsz. 7.
Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus szak képalkotó diagnosztikai analitika specializáció részidős alapképzés
optometria specializáció
Orvosi diagnosztikai analitikus szak optometria specializáció részidős alapképzés
radiográfia specializáció
Akut betegellátó  részidős  szakirányú továbbképzés 
Egészségtudományi szakfordító 
Wellness szakmenedzser
Táplálkozástudományi szak részidős mesterképzés
Debrey Judit Tel: 486-5942 Fsz. 2.
ösztöndíj intézése
oklevélmelléklet ügyintézése
Egészségügyi tanár részidős mesterképzés
Fizioterápia teljes idejű és részidős mesterképzés
Ápolás és betegellátás szak dietetikus szakirány részidős alapképzés
Leiter Zoltánné Tel: 486-5956 Fsz. 1.
kreditátviteli kérvények leadása
Podiáter részidős szakirányú továbbképzés
Ápolás teljes idejű és részidős mesterképzés
Nágel Józsefné Tel: 486-5930 Fsz. 6.
Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány részidős alapképzés
szülésznő szakirány
Egészségügyi projektmenedzser részidős szakirányú továbbképzés
Egészségügyi szervező egészségturizmus-szervező részidős alapképzés
Németh Eszter Tel: 486-5943 Fsz. 1.
Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány teljes idős alapképzés
dietetikus szakirány
Táplálkozástudományi szak teljes idős mesterképzés
Szádeczki Krisztina Tel: 486-5946 Fsz. 6.
Ápolás és betegellátás szak mentőtiszt szakirány teljes idős alapképzés
szülésznő szakirány
Venyigei Katalin   Tel.: 48-65944 Fsz. 7.
Ápolás és betegellátás szak hang-, beszéd- és nyelésterapeuta szakirány teljes idős alapképzés
Egészségügyi gondozás és prevenció szak népegészségügyi ellenőr teljes idős alapképzés
védőnő szakirány
Külföldi Hallgatók Titkársága
Neszt Orsolya Rita
Tel: 486-5916 I. emelet 129.
felvételi eljárás 
diákigazolvány ügyintézés
egészségbiztosítási ügyintézés
Székely Fruzsina Judit
Tel: 486-5905 I. emelet 129.
Lugano-i székhelyen kívüli gyógytornász képzés
Hagyományos Kínai Orvoslás
Trencsényi Mónika (ügyintéző) Tel: 486-4970 I. emelet 129.
Neptun ügyintézés
kérelmek és határozatok, kredittranszfer

Ha hibás, vagy hiányzó adatot talál, kérjük jelezze szervezeti egységünk titkárságán.

A telefonkönyvben található adatok nem használhatók fel az 1995. évi CXIX. törvény szerinti kutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

Egészségtudományi Kar Dékáni Hivatal
ID: 360
Horváth Zsolt Ferenc
oktatástechnikus
272-1390, 106 horvathzs@se-etk.hu
ETK Könyvtár
ID: 259
Áncsán Gizella
könyvtárvezető, MTMT adminisztrátor
48-65951, ancsan.gizella@se-etk.hu
Dóri Judit
jegyzetbolti munkatárs
48-65860, dori.judit@se-etk.hu
Hámori Lili Nóra
olvasószolgálat
48-65954, hamori.lili.nora@se-etk.hu
Háriné Szajáni Krisztina
olvasószolgálat, könyvtárközi kölcsönzés
48-65953, szajanik@se-etk.hu
48-65953, keresztesg@se-etk.hu
Kiss Richárd
olvasószolgálat
48-65955, kiss.richard@se-etk.hu
Orbán Zsófia
olvasószolgálat, MTMT adminisztrátor
48-65954, orban.zsofia@se-etk.hu
Soki Edit
folyóirat felelős, MTMT adminisztrátor
48-65950, sokie@se-etk.hu
Tampu Ferenc
könyvbeszerzés, jegyzetkiadás
48-65952, tampuf@se-etk.hu
Tampu Krisztián
olvasószolgálat
48-65954, tampu.krisztian@se-etk.hu
ETK Tanulmányi Osztály
ID: 260
Czakó Piroska
ügyvivő szakértő, osztályvezető
48-65945, czako.piroska@se-etk.hu
Bánki Andrea
ügyintéző
48-65948, banki.andrea@se-etk.hu
486-5905, bartha.ariana@se-etk.hu
Buzás Andrea
ügyintéző
48-65947, buzas.andrea@se-etk.hu
Csábri Mónika
ügyintéző
48-65935, csabri.monika@se-etk.hu
Debrey Judit
ügyintéző
48-65942, debrey.judit@se-etk.hu
Leiter Zoltánné
ügyintéző
48-65956, leiterne@se-etk.hu
Majercsik Verica
ügyintéző, információs irodai munkatárs
48-65940, majercsik.verica@se-etk.hu
Nágel Józsefné
ügyintéző
48-65930, nageljne@se-etk.hu
Németh Eszter
tanulmányi ügyintéző
48-65943, nemeth.eszter@se-etk.hu
48-65916, neszt.orsolya@se-etk.hu
Szádeczki Krisztina
tanulmányi ügyintéző
48-65946, szadeczki.krisztina@se-etk.hu
48-65905, szekely.fruzsina@se-etk.hu
Trencsényi Mónika
ügyvivő szakértő
48-64970, trencsenyi.monika@se-etk.hu
Venyigei Katalin
ügyintéző
48-65944, venyigei.katalin@se-etk.hu
ETK Dékáni Hivatal
ID: 278
Kakuk Marianna
ügyvivő szakértő , hivatalvezető
48-65912, kakuk.m@se-etk.hu
Berger Virginia
ügyvivő szakértő
48-65819, berger.virginia@se-etk.hu
Burka Csaba
ügyintéző (oktatástechnikus)
48-64814, burka.csaba@se-etk.hu
Császár Gábor
titkár, Egészségtudományi Doktori Iskola
48-65901, csaszar.gabor@se-etk.hu
Csíkos Edvin
oktatástechnikus
48-64998, csikos.edvin@se-etk.hu
48-65910, feketene@se-etk.hu
Ferenczi Tibor
rendszergazda
48-65807, ferenczit@se-etk.hu
Frim Anna
ügyvivő szakértő
486-4919, dora.anna@se-etk.hu
Haller Gábor
rendszergazda
48-65806, haller.g@se-etk.hu
Harmat Réka
ügyvivő szakértő
48-64868, harmat.reka@se-etk.hu
Horváth Benedek Balázs
ügyvivő szakértő
48-65911, horvath.benedek@se-etk.hu
Kámán Éva Mária
ügyvivő szakértő
48-65917, kaman.eva.maria@se-etk.hu
Kocsis Kinga
ügyvivő szakértő
48-65902, kocsis.kinga@se-etk.hu
Leel-Őssy Erika
ügyvivő szakértő
48-65829, leel.ossy.erika@se-etk.hu
Oltvölgyi Nóra
ügyintéző
48-65845, oltvolgyi.nora@se-etk.hu
Sárközi Anikó
ügyvivő szakértő
48-64857, sarkozi.aniko@se-etk.hu
Szlovenszki Gergő
ügyvivő szakértő
48-65817, szlovenszki.gergo@se-etk.hu
Takács Johanna
szerkesztőségi titkár
48-65920, takacs.johanna@se-etk.hu
Tóth Tibor Tamás
ügyintéző (rendszergazda)
48-65804, t.tibor@se-etk.hu
Varga Attila
ügyintéző
48-65914, varga.attila@se-etk.hu

Félfogadás

A hallgatók személyes fogadása minden páros oktatási héten történik az alábbiak szerint. (Természetesen ezeken a heteken is lehetséges a telefonon és e-mailben való ügyintézés.)

A Hallgatói Információs Irodában

hétfő 9:00-12:00
kedd az ügyintézés szünetel
szerda 14:00-16:00
csütörtök 14:00-16:00
péntek 9:00-12:00

A képzés tanulmányi előadójánál

hétfő 9:00-12:00
kedd az ügyintézés szünetel
szerda 14:00-16:00
csütörtök 14:00-16:00
péntek az ügyintézés szünetel

Páratlan oktatási heteken az ügyintézés a személyes megjelenés mellőzésével telefonon és e-mailben lehetséges.

Külföldi Hallgatók Titkársága

Ügyfélfogadás (I. em. 129.)

hétfő 9.00 – 12.00
kedd az ügyintézés szünetel
szerda 12.30 – 14.30
csütörtök 12.30 – 14.30
péntek az ügyintézés szünetel

Hirdetőtábla

Tanulmányi heti igazolások

Szakirány Évfolyam Alkalmak
Ápoló 1. ap_1_01 ap_1-02 ap_1_03 ap_1_04
  2. ap_2_01 ap_2_02 ap_2_03 ap_2_04
  3. ap_3_01 ap_3_02 ap_3_03 ap_3_04
  4. ap_4_01 ap_4_02 ap_4_03  
Dietetikus 1. di_1_01 di_1_02 di_1_03  
  2. di_2_01 di_2_02 di_2_03  
  3. di_3_01 di_3_02 di_3_03  
  4. di_4_01 di_4_02 di_4_03  
Mentőtiszt 1. me_1_01 me_1_02 me_1_03 me_1_04
  2. me_2_01 me_2_02 me_2_03  
  3. me_3_01 me_3_02 me_3_03  
  4. me_4_01 me_4_02 me_4_03  
Szülésznő 1. sz_1_01 sz_1_02 sz_1_03  
  2. sz_2_01 sz_2_02 sz_2_03  
  3. sz_3_01 sz_3_02 sz_3_03  
  4. sz_4_01 sz_4_02 sz_4_03  
Népegészségügyi ellenőr 1. ne_1_01 ne_1_02 ne_1_03 ne_1_04
  2. ne_2_01 ne_2_02 ne_2_03 ne_2_04
  3. ne_3_01 ne_3_02 ne_3_03  
  4. ne_4_01 ne_4_02 ne_4_03  
Radiográfia 1. ra_1_01 ra_1_02 ra_1_03 ra_1_04
  2. ra_2_01 ra_2_02 ra_2_03  
  3. ra_3_01 ra_3_02 ra_3_03  
  4. ra_4_01 ra_4_02 ra_4_03  
Optometria 1. op_1_01 op_1_02 op_1_03 op_1_04
  2. op_2_01 op_2_02 op_2_03  
  3. op_3_01 op_3_02 op_3_03  
  4. op_4_01 op_4_02 op_4_03  
Egészségturizmus szervező 1. et_1_01 et_1_02 et_1_03 et_1_04
  2. et_2_01 et_2_02 et_2_03 et_2_04
  3. et_3_01 et_3_02 et_3_03  
  4. et_4_01 et_4_02    
Egészségügyi tanár MSc 1. eum_1_01 eum_1_02 eum_1_03  
  2. eum_2_01 eum_2_02 eum_2_03  
Fizioterápia MSc 1. fm_1_01 fm_1_02 fm_1_03  
  2. mf_2_01 fm_2_02    
Táplálkozástudományi MSc 1. tm_1_01 tm_1_02 tm_1_03  
  2. mt_2_01 tm_2_02 tm_2_03  
Addiktológia konzultáns 1. ad_1_01 ad_1_02 ad_1_03  
  2.        

Konzultációs igazolások

  Szakirány Alkalmak
Ápoló MSc geriátriai 1. gam_1_01 gam_1_02 gam_1_03 gam_1_04 gam_1_05
    gam_1_06 gam_1_07 gam_1_08 gam_1_09 gam_1_10
    gam_1_11 gam_1_12 gam_1_13 gam_1_14  
  közösségi 1. kam_1_01 kam_1_02 kam_1_03 kam_1_04 kam_1_05
    kam_1_06 kam_1_07 kam_1_08 kam_1_09 kam_1_10
    kam_1_11 kam_1_12 kam_1_13 kam_1_14  
  sürgősségi 1. sam_1_01 sam_1_02 sam_1_03 sam_1_04 sam_1_05
    sam_1_06 sam_1_07 sam_1_08 sam_1_09 sam_1_10
    sam_1_11 sam_1_12 sam_1_13 sam_1_14