Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. május 15.
530484 Összes oltás

Védőnő

Egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak

8 félév, 240 kredit, nappali

Kiket várunk a képzésre?

A védőnők munkája értékes, egyedi és pótolhatatlan, komplex tevékenység, melyet csak higgadtan, kiegyensúlyozottan lehet végezni. Azokat a továbbtanulókat várjuk, akik a várandós anyák, csecsemők, gyermekek és serdülők egészségé­nek megóvásával és fejlesztésével szeretnének foglalkozni. A védőnők szoros kapcsolatban állnak a családokkal, így a jó kommunikációs ké­pesség, az empátia, a megértés és az egészségnevelés iránti elköteleződés fontos tényező ebben a szakmában.

Főbb szakmai ismeretkörök

Szülészet­-nőgyógyászat, csecsemő­ és gyer­mekgyógyászat, egészségnevelés­-egészség­fejlesztés, védőnői módszertan, dietetika, ápolástan, családgondozás és krízispreven­ció, csecsemő­-gyermekgyógyászat szak ápo­lástan, pedagógia.

Továbbtanulási lehetőségek mesterszakon

 • Népegészségügyi
 • Táplálkozástudományi
 • Komplex rehabilitáció
 • Egészségügyi szociális munka
 • Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás
 • Egészségügyi menedzser
 • Egészségügyi tanár

Mit csinál egy védőnő?

A védőnő a legfontosabb életszakaszoknál van jelen a család életében – a gyermekvárásnál, az újszülött fogadásánál, a családi élet kialakítá­sánál, a gyermekek óvodába, iskolába mene­telénél. Tanácsadást folytat a családtervezéssel kapcsolatban, a várandós anyát gondozza,

segíti, elvégzi a szűrővizsgálatokat. A szülés után megismerteti az anyát az anyatejes táplálás módszereivel és a gyermek körüli teendőkkel. A gondozásában levő családokat otthonukban is meglátogatja. Figyelemmel kíséri újszülöttek, csecsemők és gyermekek fejlő­dését, segítséget nyújt a helyes életvitelhez. Az iskolákban részt vesz az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában.

Elhelyezkedési lehetőségek

 • területi védőnőként,
 • kórházi védőnőként,
 • iskola­ és ifjúsági védőnőként közoktatási intézményekben,
 • családvédelmi szolgálatban ­- Népegészségügyi Szakigazgatási Szerveknél,
 • az egészségmegőrzés és-­fejlesztés egyéb területein.