Egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak

VÉDŐNŐ SZAKIRÁNY

Munkarend: nappali 
Képzési idő: 8 félév, 240 kredit

A felvételi eljárással kapcsolatos bővebb információk…

Kiket várunk a képzésre?

A védőnők munkája értékes, egyedi és pótolhatatlan, komplex tevékenység, melyet csak higgadtan, kiegyensúlyozottan lehet végezni. Azokat a továbbtanulókat várjuk, akik a várandós anyák, csecsemők, gyermekek és serdülők egészségé­nek megóvásával és fejlesztésével szeretnének foglalkozni. A védőnők szoros kapcsolatban állnak a családokkal, így a jó kommunikációs ké­pesség, az empátia, a megértés és az egészségnevelés iránti elköteleződés fontos tényező ebben a szakmában.

Főbb szakmai ismeretkörök

Szülészet­-nőgyógyászat, csecsemő­ és gyer­mekgyógyászat, egészségnevelés­-egészség­fejlesztés, védőnői módszertan, dietetika, ápolástan, családgondozás és krízispreven­ció, csecsemő­-gyermekgyógyászat szak ápo­lástan, pedagógia.

Továbbtanulási lehetőségek mesterszakon

Mit csinál egy védőnő?

A védőnő a legfontosabb életszakaszoknál van jelen a család életében – a gyermekvárásnál, az újszülött fogadásánál, a családi élet kialakítá­sánál, a gyermekek óvodába, iskolába mene­telénél. Tanácsadást folytat a családtervezéssel kapcsolatban, a várandós anyát gondozza,

segíti, elvégzi a szűrővizsgálatokat. A szülés után megismerteti az anyát az anyatejes táplálás módszereivel és a gyermek körüli teendőkkel. A gondozásában levő családokat otthonukban is meglátogatja. Figyelemmel kíséri újszülöttek, csecsemők és gyermekek fejlő­dését, segítséget nyújt a helyes életvitelhez. Az iskolákban részt vesz az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában.

Elhelyezkedési lehetőségek

  • területi védőnőként,
  • kórházi védőnőként,
  • iskola­ és ifjúsági védőnőként közoktatási intézményekben,
  • családvédelmi szolgálatban ­- Népegészségügyi Szakigazgatási Szerveknél,
  • az egészségmegőrzés és-­fejlesztés egyéb területein.

Jelentkezés alapképzésre

Hivatalos felvételi menetrend (felvi.hu) →

A jelentkezés feltétele:

Érettségi bizonyítvány

Finanszírozási forma:

  • állami ösztöndíjjal támogatott
  • önköltséges (300.000 Ft/félév)
  • angol nyelvű egészségturizmus-szervező képzés esetén 220.000 Ft/félév idegen nyelvi hozzájárulás fizetendő finanszírozási formától függetlenül

Jelentkezési határidő:

  • 2024. szeptemberi kezdéssel hirdetett képzés esetén: 2024. február 15.

Jelentkezés módja:

Kizárólag elektronikusan jelentkezhetsz a www.felvi.hu honlapon az E-felvételi szolgáltatáson keresztül regisztráció után.

Megjelölt helyek száma:

Legfeljebb hat helyet jelölhetsz meg. Egy jelentkezési helynek számít, ha a jelentkezési hely csak a finanszírozási (állami ösztöndíjas, önköltséges) formában tér el.

Díjak:

Három képzés megjelölése díjmentes, minden továbbiért 2000-2000 Ft kiegészítő díjat kell fizetni.

Dokumentumok feltöltése:

Fel kell tölteni azokat a dokumentumokat, melyek a jelentkezéskor már rendelkezésedre állnak, a később kézhez kapottakat pedig 2024. július 10-ig. Az eredeti dokumentumokat a felsőoktatási intézményben a beiratkozás alkalmával kell bemutatnod, amely a hallgatói jogviszony létesítésének is a feltétele.

Érvényes a jelentkezés:

Ha az E-felvételiben nyújtod be és a jelentkezési űrlapot hitelesíted 2024. február 15-ig ügyfélkapun keresztül.

Fontos!

Az egész felvételi eljárás során rendszeresen figyeld a megadott e-mail fiókodat és az E-felvételi felületet.