Népegészségügyi mesterképzési szak

Munkarend: levelező
Képzési idő: 3 félév, 90 kredit

Tovább a felvételi eljárással kapcsolatos információkhoz…

Kiket várunk a képzésre?

Elsősorban az egészségtudományok területén (főként népegészségügyi ellenőr szakirányon) szerzett BSc végzettséggel rendelkezők tartoznak a képzés célcsoportjába. A népegészségügyi mesterképzési szakon várjuk mindazokat, akik elkötelezettek a népegészségügy célkitűzései iránt, és a jövőben a lakosság egészségét befolyásoló tényezők, a járványügyi, környezeti és foglalkozási eredetű egészségkockázatok elemzésével, azonosításával, valamint a prevenciót célzó intézkedések és programok tervezésével és irányításával professzionális szinten szeretnének foglalkozni.

Specializációk:

a) epidemiológia specializáció
b) környezet- és foglalkozásegészségügyi specializáció

Főbb szakmai ismeretkörök

Közös ismeretkörök: emelt szintű népegészségtan, kutatásmódszertan és biostatisztika alapjai, bizonyítékokon alapuló gyakorlat, népegészségügyi tervezés és irányítás módszertana, vészhelyzeti reagálás.

Epidemiológia specializáció: környezeti kockázatok az epidemiológiában, epidemiológiai vizsgálatok módszertana, korszerű és intervenciós epidemiológiai vizsgálatok, kórházi és klinikai epidemiológia, molekuláris és genetikai epidemiológia, alkalmazott epidemiológiai biostatisztika.

Környezet- és foglalkozásegészségügy specializáció: környezet- és foglalkozásegészségügyi orvostan, radiobiológia, környezeti kihívások népegészségügyi vonatkozásai, környezeti monitoring vizsgálatok, hatásvizsgálatok módszertana, kockázatbecslés módszertana, környezetegészségügyi projektek.

A képzésben való részvétel feltételei

Elismerhető legyen legalább 50 kredit a korábbi tanulmányokból az alábbi ismeretkörökből:

 • természet és egészségtudományi ismeretek: 40 kredit a mikrobiológia, a kémia, a népegészségügy egyes szakterületeinek (beleértve a járványtant, környezetegészségtant, munkahigiénét, kémiai biztonságot, élelmiszerhigiénét, nem fertőző betegségek járványtanát, a népegészségügyi medicinát) ismeretköreiből;
 • társadalomtudományi ismeretek: 10 kredit az egészségügyi igazgatás, egészségügyi jog, egészségügyi menedzsment, hivatásetika ismeretköreiből.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A további 20 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

Idegennyelv-ismeret követelménye

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből, amelyből a választott specializációnak releváns minőségű és mennyiségű szakirodalma elérhető, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Továbbtanulási lehetőségek

 •  egészségügyi menedzser 
 • egészségügyi mérnök
 • környezet- és munkavédelem
 • jogtudományok
 • doktori képzés

Elhelyezkedési lehetőségek

 • az egészségügyi államigazgatás különböző szintjein a tevékenységek szervezésében, fejlesztésében és irányításában,
 • állami és magánkórházakban infekciókontroll és higiéne területen vezetőként,
 • egészségbiztosítási intézményekben,
 • környezetvédelmi és/vagy környezetegészségügyi feladatokat szervező és/vagy ellátó egységekben,
 • foglalkozásegészségügyi feladatokat szervező és/vagy ellátó egységekben,
 • egészségfejlesztési, életmódprevenciós tanácsadóként.

Jelentkezés mesterképzésre

Hivatalos felvételi menetrend (felvi.hu) →

A jelentkezés feltétele:

A bemeneti követelményeknek megfelelő végzettséget tanúsító felsőfokú oklevél.

Finanszírozási forma:

 • állami ösztöndíjjal támogatott
 • önköltséges (400.000 Ft/félév)

Jelentkezési határidő:

 • 2024. februári kezdéssel hirdetett képzés esetén: 2023. november 15.
 • 2024. szeptemberi kezdéssel hirdetett képzés esetén: 2024. február 15.

Jelentkezés módja:  

Kizárólag elektronikusan jelentkezhetsz a www.felvi.hu honlapon az E-felvételi szolgáltatáson keresztül regisztráció után.

Megjelölt helyek száma:

Legfeljebb hat helyet jelölhetsz meg. Egy jelentkezési helynek számít, ha a jelentkezési hely csak a finanszírozási (állami ösztöndíjas, önköltséges) formában tér el.

Díjak:

Három képzés megjelölése díjmentes, minden továbbiért 2.000-2.000 Ft kiegészítő díjat kell fizetni.

Dokumentumok feltöltése:

Fel kell tölteni azokat a dokumentumokat, melyek a jelentkezéskor már rendelkezésedre állnak, a később megkapottakat pedig 2024. július 10-ig. Az eredeti dokumentumokat a felsőoktatási intézményben a beiratkozás alkalmával kell bemutatnod, amely a hallgatói jogviszony létesítésének is a feltétele.

Érvényes a jelentkezés:

Ha az E-felvételiben nyújtod be és a jelentkezési űrlapot hitelesíted 2024. február 15-ig ügyfélkapun keresztül.

Fontos!

Az egész felvételi eljárás során rendszeresen figyeld a megadott e-mail fiókodat és az E-felvételi felületet.

Felvételi vizsga és általános pontszámítási módszerek (MSc)

Felvételi vizsga időpontja

A 2024 februárban induló képzésekre: 2023. december 12.
A 2024 szeptemberben induló képzésekre:
2024. június 10-14.

A felvételi vizsga díja

Egységesen 4.000 Ft (befizetés módja alább részletezve)

Felvételi vizsga módja

Fizioterápia, kiterjesztett hatáskörű ápoló és táplálkozástudományi, népegészségügyi mesterképzéseken

Felvételi elbeszélgetés
Pontszáma: 80 pont

Egészségügyi tanár mesterképzésen

Írásbeli vizsga
Pontszáma: 80 pont

TÖBBLETPONTOK

legfeljebb 20 pont lehet

 • fogyatékosság: 3 pont
 • gyermekgondozás: 3 pont
 • hátrányos helyzet: 2 pont
 • C1 komplex nyelvvizsga: 5 pont
 • intézményi vagy országos TDK 1-3. helyezés: 5 pont

Vizsgadíj befizetése:

A 4000 Ft-os vizsgadíj befizetése – kizárólag – átutalással történhet. Az ehhez szükséges számlát postai úton vagy e-mail címedre kapod meg a felvételi rendszerben rögzített adataidnak megfelelően. A befizetési határidő: 2024. június 05. Csak akkor kezdheted meg a felvételi vizsgát, ha a díja a megadott határidőre az egyetem számlájára beérkezik.

Összpontszámodat 100 pontos pontszámítási rendszerben számolják, a felvételi elbeszélgetésen vagy az írásbeli vizsgán elért eredményedet és a többletpontokat összeadják.

Ponthatár-megállapítás: várhatóan 2024. július 24.

A felvétel feltétele:

 • rendelkezned kell a szak képzési és kimeneti követelményében meghatározott, a belépéshez szükséges – legalább – alapképzésben szerzett végzettséggel (2006 előtti képzési rendszer szerinti – legalább – főiskolai szintű végzettséggel)
 • a felvételi eljárás során el kell érned legalább 50 pontot (jogszabályi minimumpont)
 • el kell érned a szak felvételi ponthatárát.

Felvételi értesítések:

Az Oktatási Hivatal 2024. augusztus 1-ig besorolási döntést küld részedre, mi pedig felvételi döntést 2024. július 31-ig.

Letölthető dokumentumok