Nemzetközi tevékenységek

Bevezető

Az elmúlt években az Egészségtudományi Kar életének egyik legdinamikusabban fejlődő tevékenysége volt a Kar egyre mélyebb és sokrétűbb bekapcsolása a nemzetközi tudományos, oktatási rendszerekbe. E tevékenység során sikerült olyan széleskörű kapcsolatokat kialakítani három kontinensen, mely az egész egyetem hírét és ismertségét is elősegítette, sőt, további kapcsolatok létesítésének szolgált alapjául más karok nemzetközi programjaiban. Lehetőségeink széleskörű elemzése alapján az egyes földrajzi, kulturális régiók speciális igényeit figyelembe véve időtálló kapcsolatrendszert alakítottunk ki, melyben a hallgatói és oktatói csereprogramokon kívül nagyon fontos szerep jut a nemzetközi tantervfejlesztésnek és az angol nyelvű képzéseknek is.

Csereprogramok, tantervfejlesztés, nemzetközi szervezetekben végzett szakmai és szakmapolitikai tevékenységek

A 2000-es évek elejétől kezdődően veszünk részt az Erasmus Life-long Learning programban, amelynek keretén belül 3-6 hónapos (elsősorban szakmai gyakorlatra, másodsorban elméleti) képzésre küldünk és fogadunk hallgatókat. Körülbelül 20 partneregyetemmel, évente kb. 40 hallgatói és 15 oktatói mobilitást szervezünk. Erasmus partneregyetemeink listáján szerepel pl:

  • Medizinische Universitat Graz, FH Joanneum University of Applied Sciences (Ausztria
  • Thomas More Kempen, Odissee University and College (Belgium)
  • University of Ostrava (Csehország)
  • University College of Northern Denmark, Aalborg (Dánia)
  • Saimaa University of Applied Sciences, Laurea University of Applied Sciences, Turku University of Applied Sciences, Tampere University of Applied Sciences (Finnország)
  • University School of Physical Education in Poznan, Wyzsza Szkola Rehabilitacji z siedziba w Warszawie, Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu (Lengyelország)
  • Aalen University (Németország)
  • Instituto Politecnico de Castelo Branco, University of Coimbra, Cruz Vermelha Portugesa, Instituto Politecnico de Lisboa (Portugália)
  • Sapientia Hungarian University of Transylvania (Románia)
  • Universidad de Castilla-La Mancha, Universitat de Vic (Spanyolország)
  • Pamukkale University, University of Marmara, Istanbul Medipol University, Abant Izzet Baysal University (Törökország)

Európa

2006-ban indult az angol nyelvű BSc Gyógytornász képzés Karunkon, amelyet 2009-től székhelyen kívül is működtetünk Luganoban előbb angol, majd olasz nyelven is. Az angol nyelvű BSc programjainkon (Ápoló, Dietetikus, Szülésznő) kívül tantervfejlesztésünk eredményeként akkreditált angol nyelvű MSc programot hoztunk létre ápolók illetve gyógytornászok számára.

2006-ban beléptünk a COHEHRE (Consortium of Institutes of Higher Education in Health and Rehabilitation in Europe) nemzetközi, kb. 50 egészségügyi felsőoktatási intézményt tömörítő szervezetbe. Ugyanazon év telén megszerveztük a konzorcium éves konferenciáját, és 2007 óta részt veszünk négy, a tagság által szervezett Erasmus rövidprogramban. Ezek keretében évente kb. 15 hallgató és 5 oktató tanul, illetve oktat külföldön. A COHEHRE 2015. évi Kongresszusát és Közgyűlését Karunk rendezte 2015 áprilisában.

2006. és 2009. között részt vettünk a Socrates program által finanszírozott, CD Master elnevezésű tantervfejlesztési projektben. Az MSc mentálhigiénés program létrehozásában 13 európai felsőoktatási intézmény dolgozott együtt.

Egy évvel később, 2007-ben kezdtünk munkálkodni egy szintén 13 fős konzorcium tagjaként az ún. MIGHEALTHNET programban, amely eredményeképpen 2009-re egy információs hálózatot és nemzetközi adatbázist hoztunk létre a migránsok és kisebbségek egészségügyi ellátásával kapcsolatban, melynek gyakorlati jelentősége folyamatosan nő.

2008-ban indult a világon egyedülálló Ápoló BSc Atlantis programunk; az EU és az USA által szponzorált program keretében a kiválasztott magyar, finn és amerikai hallgatók kettős, európai-amerikai „bachelor” végzettséget szereztek. Évente 3-5 magyar hallgató és 2-4 oktató vett részt a programban.

2013-tól tagjai vagyunk az ún. European Later Life Network programnak, amely keretében 26 egyetemet számláló európai konzorcium tagjaiként dolgozunk az EU által finanszírozott tantervfejlesztésen.

2018-ban a Kar csatlakozott a Tallinn Health Care College által vezetett pályázati konzorciumhoz, és a Turku University of Applied Sciences-szel, az Escola Superior de Enfermagem de Coimbra-val és az Istanbul University-vel közösen Erasmus+ pályázati forrásokat nyert el a többéves „Care of Pressure and Venour Ulcers in Simulation Environment” című projektre.

Észak- és Dél-Amerika

2003-ban szerveztük meg első alkalommal a Nazareth Summer Program nyári iskolát a Kar és a Semmelweis Egyetem valamennyi hallgatója számára. Az amerikai partner, a Nazareth College of Rochester 3-4 hetes, intenzív angol nyelvi és kulturális programot szervez SE hallgatóknak és oktatóknak, amelyben az elmúlt tíz év során több mint 130 fő vett részt.

2008-ban indult a világon egyedülálló Ápoló BSc Atlantis programunk; az EU és az USA által szponzorált program keretében a kiválasztott magyar, finn és amerikai hallgatók kettős, európai-amerikai „bachelor” végzettséget szereztek. Évente 3-5 magyar hallgató és 2-4 oktató vett részt a programban.

2009 óta pályázunk a Fulbright programban amerikai egyesült államokbeli oktatók magyarországi ösztöndíjára. A felhívás keretében amerikai oktatók taníthatnak a Karunkon, jellemzően egy félévben. A programban eddig 3 ápoló és 2 gyógytornász oktató vett részt az USA-ból.

Ápolástudományi továbbképzési programot indítottunk a University of West Georgia-val 2013-ban, amely intézmény idén újra küldött 12 hallgatót és 2 oktatót a klinikai továbbképzésre. Az ápolói továbbképzéseink a résztvevők visszajelzései alapján jellemzően 95%-os elégedettségi mutatóval bírnak a szervezési, adminisztrációs előkészítéstől és megvalósítástól kezdődően a szakmai programok színvonalán át a szabadidős programokig. A résztvevők szervezéssel és a továbbképzések szakmai tartalmával kapcsolatos elégedettségét minden alkalommal írásban, név nélkül kitöltött tesztlapokkal mérjük.

2013-ban érkeztek Karunkra az első brazil hallgatók a magyar-brazil államközi ösztöndíjprogram keretében.

Ugyancsak 2013-ban alakítottunk ki együttműködést a Rutgers University-vel, amelyben szerzett kapcsolataink már összegyetemi szinten is jól hasznosulnak.

2018-ban a Kar együttműködési megállapodást írt alá a George Washington University-vel (annak School of Nursing, ill. School of Medicine and Health Sciences), mely mindkét fél közös kutatási és oktatási tevékenységek iránti elkötelezettségéről tanúskodik.

Ázsia

2007-ben indítottuk a Jiao Tong University of Shanghai partneregyetemmel kialakított csereprogramot, amelynek keretében minden évben kb. 20 hallgató és oktató vesz részt kéthetes, szakmai és kulturális programban ezzel is elősegítve képzésünk interkulturális jellegét.

2009-ben vettük fel a kapcsolatot Nguyen Tat Thanh vietnámi egyetemmel, amellyel 2010-ben Ápoló BSc  tantervfejlesztési projektbe kezdtünk.

2010-ben indította székhelyen kívüli Hagyományos Kínai Orvoslás BSc képzését Karunkon a Heilongjiang University of Chinese Medicine. Emellett a Kar szoros kapcsolatokat ápol a Shanghai University of Traditional Chinese Medicine-nel is, közösen sikeresen pályáztak Erasmus+ támogatásra oktatói mobilitás finanszírozására. Ez szilárd alapot biztosíthat a kutatási és oktatási együttműködéshez, melyről az egyetemek vezetői több ízben személyesen is tárgyaltak.

2011 és 2019 között ápoló szakemberek számos csoportja érkezett Karunkra szakmai továbbképzésre a Tianjin Public Health Bureau szervezésében, és hasonló képzéseket 9 alkalommal tartottunk a japán Josai Egyetem hallgatói csoportjainak, illetve rövidebb képzést szerveztünk a japán International University of Health and Welfare (Otawara) számára.

Korábban háromhetes továbbképzésre fogadtuk a Gulf Medical University gyógytornász hallgatóit. Ezen partnerünkkel az Semmelweis Egyetem egyre mélyülő együttműködést alakított ki más profilokban is.

Célok, fenntarthatóság

Elsődleges célunk a külföldi hallgatói létszám növelése a hazai és székhelyen kívüli, angol és olasz nyelvű képzéseinkben, valamint a rövid időtartamú továbbképzésekben. Hasonlóan fontosnak tartjuk a nemzetközi szakmai és kutatási együttműködéseinket, amelyek hozzájárulnak képzéseink magas színvonalának fenntartásához, a külföldi oktatóktól és hallgatóktól szerzett tapasztalatok integrációjával képzéseink fejlesztéséhez, valamint hazai és nemzetközi tudományos tevékenységeink előrelépéséhez. Karunk eltökélt a hallgatók és oktatók nemzetközi tapasztalatszerzésének elősegítésében, amely által szakmai és interkulturális kompetenciáik fejlődését reméli, és amely cél elérése érdekében saját és külső forrásokat is bevon, illetve azok kiaknázását elősegíti, felhasználását pedig optimalizálja.