A Kar kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik Európában, Ázsiában és Amerikában. Az Erasmus+ csereprogram minden évben lehetőséget ad a diákoknak és tanároknak arra, hogy külföldön fejlesszék készségeiket és tudásukat. A Kar mintegy 40 partneregyetemmel rendelkezik, és évente mintegy 30 hallgató és 10-15 oktató mobilitási programját szervezi meg. Az Erasmus-partnerek listáján Európa-szerte magas rangú intézmények találhatók. Sikeres jelentkezés után a hallgatók külföldi partnerekkel szakmai konferenciákon vagy rövid képzési programokon is részt vehetnek.

A kar 3-4 hetes szakmai képzéseket szervezett és jelenleg is szervez a Tiencsin Közegészségügyi Hivatal, a Josai Egyetem (Japán), az International University of Health and Welfare (Otawara, Japán), a Jiao Tong University of Shanghai és a Gulf Medical University számára. A fentieken túl szoros kapcsolatot ápol a George Washington Egyetemmel (USA) és a Sanghaji Hagyományos Kínai Orvostudományi Egyetemmel (Kína) is, és közösen sikeresen pályáztak oktatói Erasmus-ösztöndíjra, amely utat nyit a kutatási és oktatási együttműködés felé.

Erasmus+ Programok

Karunk a 2000-es évek elejétől kezdődően vesz részt az Erasmus Life-long Learning programban, amelynek keretén belül 3-6 hónapos (elsősorban szakmai gyakorlatra, másodsorban elméleti) képzésre küldünk és fogadunk hallgatókat. Körülbelül 20 partneregyetemmel, évente kb. 40 hallgatói és 15 oktatói mobilitást szervezünk. Erasmus partneregyetemeink listáján szerepel pl:

  • Medizinische Universitat Graz, FH Joanneum University of Applied Sciences (Ausztria
  • Thomas More Kempen, Odissee University and College (Belgium)
  • University of Ostrava (Csehország)
  • University College of Northern Denmark, Aalborg (Dánia)
  • Saimaa University of Applied Sciences, Laurea University of Applied Sciences, Turku University of Applied Sciences, Tampere University of Applied Sciences (Finnország)
  • University School of Physical Education in Poznan, Wyzsza Szkola Rehabilitacji z siedziba w Warszawie, Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu (Lengyelország)
  • Aalen University (Németország)
  • Instituto Politecnico de Castelo Branco, University of Coimbra, Cruz Vermelha Portugesa, Instituto Politecnico de Lisboa (Portugália)
  • Sapientia Hungarian University of Transylvania (Románia)
  • Universidad de Castilla-La Mancha, Universitat de Vic (Spanyolország)
  • Pamukkale University, University of Marmara, Istanbul Medipol University, Abant Izzet Baysal University (Törökország)

Európai kapcsolatok

2006-ban indult az angol nyelvű BSc Gyógytornász képzés Karunkon, amelyet 2009-től székhelyen kívül is működtetünk Luganoban előbb angol, majd olasz nyelven is. Az angol nyelvű BSc programjainkon (Ápoló, Dietetikus, Szülésznő) kívül tantervfejlesztésünk eredményeként akkreditált angol nyelvű MSc programot hoztunk létre ápolók illetve gyógytornászok számára.

2006-ban beléptünk a COHEHRE (Consortium of Institutes of Higher Education in Health and Rehabilitation in Europe) nemzetközi, kb. 50 egészségügyi felsőoktatási intézményt tömörítő szervezetbe. Ugyanazon év telén megszerveztük a konzorcium éves konferenciáját, és a COHEHRE 2015. évi Kongresszusát és Közgyűlését is Karunk rendezte 2015 áprilisában.

2008-ban indult a világon egyedülálló Atlantis Ápoló BSc programunk; az EU és az USA által szponzorált program keretében a kiválasztott magyar, finn és amerikai hallgatók kettős, európai-amerikai „bachelor” végzettséget szereztek. Évente 3-5 magyar hallgató és 2-4 oktató vett részt a programban.

2013-tól tagjai vagyunk az ún. European Later Life Network programnak, amely keretében 26 egyetemet számláló európai konzorcium tagjaiként dolgozunk az EU által finanszírozott tantervfejlesztésen. 2018-ban a Kar csatlakozott a Tallinn Health Care College által vezetett pályázati konzorciumhoz, és a Turku University of Applied Sciences-szel, az Escola Superior de Enfermagem de Coimbra-val és az Istanbul University-vel közösen Erasmus+ pályázati forrásokat nyert el a többéves „Care of Pressure and Venour Ulcers in Simulation Environment” című projektre.

Észak- és dél-amerikai kapcsolatok

2003-ban szerveztük meg első alkalommal a Nazareth Summer Program nyári iskolát a Kar és a Semmelweis Egyetem valamennyi hallgatója számára. Az amerikai partner, a Nazareth College of Rochester 3-4 hetes, intenzív angol nyelvi és kulturális programot szervez SE hallgatóknak és oktatóknak, amelyben az elmúlt tíz év során több mint 130 fő vett részt.

2008-ban indult a világon egyedülálló Ápoló BSc Atlantis programunk; az EU és az USA által szponzorált program keretében a kiválasztott magyar, finn és amerikai hallgatók kettős, európai-amerikai „bachelor” végzettséget szereztek. Évente 3-5 magyar hallgató és 2-4 oktató vett részt a programban.

2009 óta pályázunk a Fulbright programban amerikai egyesült államokbeli oktatók magyarországi ösztöndíjára. A felhívás keretében amerikai oktatók taníthatnak a Karunkon, jellemzően egy félévben. A programban eddig 3 ápoló és 2 gyógytornász oktató vett részt az USA-ból.

        A University of West Georgia-val 2013-ban ápolótudományi továbbképzési programot indítottunk. 2013-ban a Rutgers Egyetemmel is partneri kapcsolatot         alakítottunk ki, amely már egyetemi szintű kapcsolattá bővült. Emellett a Kar a 2022/23-as tanévben az Erasmus KA 107 program keretében közös munkatársi mobilitási projektet valósított meg a George Washington Egyetem Orvosi és Egészségtudományi Karával.

Ázsiai kapcsolatok

2007-ben indítottuk a Jiao Tong University of Shanghai partneregyetemmel kialakított csereprogramot, amelynek keretében kb. 20 hallgató és oktató vett részt kéthetes, szakmai és kulturális programban ezzel is elősegítve képzésünk interkulturális jellegét. 2011 és 2019 között ápoló szakemberek számos csoportja érkezett Karunkra szakmai továbbképzésre a Tianjin Public Health Bureau szervezésében, és hasonló képzéseket 6 alkalommal tartottunk a japán Josai Egyetem hallgatói csoportjainak, illetve rövidebb képzést szerveztünk a japán International University of Health and Welfare (Otawara) számára.

2010-ben indította székhelyen kívüli Hagyományos Kínai Orvoslás BSc képzését Karunkon a Heilongjiang University of Chinese Medicine. Emellett a Kar szoros kapcsolatokat ápol a Shanghai University of Traditional Chinese Medicine-nel is, és közösen sikeresen pályáztunk velük oktatói mobilitás célú Erasmus+ támogatásra. Ez szilárd alapot biztosíthat a kutatási és oktatási együttműködéshez, melyről az egyetemek vezetői több ízben személyesen is tárgyaltak.

Kapcsolat: etk.international@semmelweis.hu