Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. május 18.
530637 Összes oltás

Bemutatás

Családgondozási Módszertani Tanszék

Elérhetőségek:
Tel.: 061/486-4840
Email: csaladgondozas@se-etk.hu
Szoba: 245

A Tanszék feladata elsősorban az egészségügyi gondozás és prevenció szak védőnő szakirány hallgatóinak képzése, a képzéshez kapcsolódó szakmai tantárgyak oktatása, tantárgyi programok kidolgozása és fejlesztése, az elméleti és gyakorlati oktatással kapcsolatos szervezési munkák ellátása.

Hallgatóink szakmai fejlődése érdekében feladatunk a védőnő hallgatók képzésében részt vevő minden szervezeti egységgel és a szakmai gyakorlóhelyekkel történő folyamatos kapcsolattartás, együttműködés és az oktatás koordinációja.

A szakmai gyakorlatot vezető védőnők részére rendszeresen továbbképző és felkészítő „Tanító Védőnői Műhely”-t, valamint a végzett védőnőknek szakmai továbbképzéseket tartunk.

OKTATÁSI ÉS SZAKMAI PROFILOK

A tanszéken a szakma fejlesztését célzó kutatásokat végzünk, a kutatások eredményeit hazai és külföldi lapokban publikáljuk.

Lehetőséget biztosítunk a hallgatók kutatómunkába történő bekapcsolódásához, a Tudományos Diákköri Munkájukat (TDK) és szakdolgozatuk elkészítését témavezetőként segítjük.

A segítő szférában dolgozók országos és nemzetközi konferenciáin, hazai továbbképzésein előadóként részt veszünk.

Az oktatók a különböző országos szakmai és társadalmi szervezetek vezetőségének tagjai és szakmai támogatói.

Munkatársak

Dr. Réthy Lajos Attila

főiskolai tanár, tanszékvezető

Dr. Fogarasi-Grenczer Andrea

főiskolai docens

Gácsi Erika

főiskolai docens

Dr. Kormos-Tasi Judit

adjunktus

Dr. Nagyné dr. Baji Ildikó

főiskolai tanár

Dr. Szabó László

főiskolai tanár

Szöllősi Katalin

főiskolai tanársegéd

Ha hibás, vagy hiányzó adatot talál, kérjük jelezze szervezeti egységünk titkárságán.

A telefonkönyvben található adatok nem használhatók fel az 1995. évi CXIX. törvény szerinti kutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

Családgondozási Módszertani Tanszék
ID: 359
Dr. Réthy Lajos Attila
főiskolai tanár, tanszékvezető
48-64841, rethy.lajos@se-etk.hu
48-65832, grenczera@se-etk.hu
Gácsi Erika
mesteroktató
48-64844, gacsie@se-etk.hu
Juhász Zsuzsanna
oktatásszervezési szakértő
48-64840, juhasz.zsuzsanna@se-etk.hu
Dr. Kormos-Tasi Judit
főiskolai docens
48-64843, tasij@se-etk.hu
48-65832, kovacs.andrea@se-etk.hu
Dr. Szabó László
főiskolai tanár
48-64818, szabo.laszlo@se-etk.hu
48-64843, szollosi.katalin@se-etk.hu
48-65832, toma.andrea@se-etk.hu

Hirdetőtábla

Konzultációs időpontok

2021/22. tanév 1. félév

Oktató neve

Páros héten

Páratlan héten

Megjegyzés

Dr. Réthy Lajos tanszékvezető

főiskolai docens

szerda: 9.30-10.30

szerda: 9.30-10.30

Előzetes e-mail- egyeztetést kér

rethy.lajos@se-etk.hu

Dr. Szabó László

főiskolai tanár

péntek: 10.00-11.00

péntek: 10.00-11.00

Előzetes e-mail- egyeztetést kér

szabo.laszlo.md@gmail.com

Dr. Fogarasi-Grenczer Andrea

főiskolai docens

csütörtök: 12.00-13.00

csütörtök: 12.00-13.00

Előzetes e-mail- egyeztetést kér

grenczera@gmail.com

Gácsi Erika

főiskolai docens

szerda: 12.00-14.00

szerda: 12.00-14.00

Előzetes e-mail- egyeztetést kér

gacsie@se-etk.hu

Dr. Kormos-Tasi Judit

adjunktus

hétfő: 9.30-11.00

hétfő: 9.30-11.00

Előzetes e-mail- egyeztetést kér

tasij@se-etk.hu

Szöllősi Katalin

tanársegéd

szerda: 15.00-16.00

szerda: 15.00-16.00

Előzetes e-mail- egyeztetést kér

szollosi.katalin@se-etk.hu

Kovács Andrea

tanársegéd

szerda: 13.00-14.00

szerda: 13.00-14.00

Előzetes e-mail- egyeztetést kér

kovacs.andrea@se-etk.hu

Tománé Mészáros Andrea

tanársegéd

szerda: 9.00-10.00

szerda: 9.00-10.00

Előzetes e-mail- egyeztetést kér

toma.andrea@se-etk.hu