Bemutatás

Családgondozási Módszertani Tanszék

Elérhetőségek:
Tel.: 061/486-4840
Email: csaladgondozas@se-etk.hu
Szoba: 245

A Tanszék feladata elsősorban az egészségügyi gondozás és prevenció szak védőnő szakirány hallgatóinak képzése, a képzéshez kapcsolódó szakmai tantárgyak oktatása, tantárgyi programok kidolgozása és fejlesztése, az elméleti és gyakorlati oktatással kapcsolatos szervezési munkák ellátása.

Hallgatóink szakmai fejlődése érdekében feladatunk a védőnő hallgatók képzésében részt vevő minden szervezeti egységgel és a szakmai gyakorlóhelyekkel történő folyamatos kapcsolattartás, együttműködés és az oktatás koordinációja.

A szakmai gyakorlatot vezető védőnők részére rendszeresen továbbképző és felkészítő „Tanító Védőnői Műhely”-t, valamint a végzett védőnőknek szakmai továbbképzéseket tartunk.

OKTATÁSI ÉS SZAKMAI PROFILOK

A tanszéken a szakma fejlesztését célzó kutatásokat végzünk, a kutatások eredményeit hazai és külföldi lapokban publikáljuk.

Lehetőséget biztosítunk a hallgatók kutatómunkába történő bekapcsolódásához, a Tudományos Diákköri Munkájukat (TDK) és szakdolgozatuk elkészítését témavezetőként segítjük.

A segítő szférában dolgozók országos és nemzetközi konferenciáin, hazai továbbképzésein előadóként részt veszünk.

Az oktatók a különböző országos szakmai és társadalmi szervezetek vezetőségének tagjai és szakmai támogatói.

Munkatársak

Dr. Réthy Lajos Attila

főiskolai tanár, tanszékvezető

Dr. Fogarasi-Grenczer Andrea

főiskolai docens

Gácsi Erika

főiskolai docens

Dr. Kahlich Endréné

professor emerita

Dr. Kormos-Tasi Judit

főiskolai docens

Kovács Andrea Ildikó

tanársegéd

Dr. Müller Katalin Eszter

adjunktus

Dr. Szabó LászlóDr. Müller Katalin Eszter

professor emeritus

Dr. Szöllősi Katalin

adjunktus

Tománé Mészáros Andrea

tanársegéd

Ha hibás, vagy hiányzó adatot talál, kérjük jelezze szervezeti egységünk titkárságán.

A telefonkönyvben található adatok nem használhatók fel az 1995. évi CXIX. törvény szerinti kutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

Családgondozási Módszertani Tanszék
Dr. Réthy Lajos Attila
főiskolai tanár, tanszékvezető
48-64841, rethy.lajos.attila@semmelweis.hu
48-65832, fogarasi-grenczer.andrea@semmelweis.hu
Gácsi Erika
főiskolai docens
48-64844, gacsi.erika@semmelweis.hu
Juhász Zsuzsanna
oktatásszervezési szakértő
48-64840, juhasz.zsuzsanna@semmelweis.hu
Dr. Kahlich Endréné
professor emerita
kahlich.endrene@semmelweis.hu
Dr. Kormos-Tasi Judit
főiskolai docens
48-64843, kormos-tasi.judit@semmelweis.hu
48-65832, kovacs.andrea.ildiko@semmelweis.hu
48-65818, muller.katalin@semmelweis.hu
Dr. Szabó László
professor emeritus
48-65818, szabo.laszlo4@semmelweis.hu
48-64843, szollosi.katalin@semmelweis.hu
48-65832, tomane.meszaros.andrea@semmelweis.hu

Hirdetőtábla

Konzultációs időpontok a 2022/23. tanév 2. félévben

Dr. Réthy Lajos tanszékvezető, főiskolai tanár; Előzetes e-mail- egyeztetést követően (rethy.lajos.attila@semmelweis.hu)

páros héten: szerda 14.00-15.00

páratlan héten: szerda 14.00-15.00

Dr. Fogarasi-Grenczer Andrea főiskolai docens; Előzetes e-mail- egyeztetést követően (fogarasi-grenczer.andrea@semmelweis.hu)

páros héten: szerda 14.00-15.00

páratlan héten: szerda 11.30-12.30

Gácsi Erika főiskolai docens; Előzetes e-mail- egyeztetést követően (gacsi.erika@semmelweis.hu)

páros héten: szerda 12.00-14.00

páratlan héten: szerda 12.00-14.00

Dr. Kormos-Tasi Judit főiskolai docens; Előzetes e-mail- egyeztetést követően (kormos-tasi.judit@semmelweis.hu)

páros héten: hétfő 9.00-11.00

páratlan héten: hétfő 9.00-11.00

Dr. Szöllősi Katalin tanársegéd; Előzetes e-mail- egyeztetést követően (szollosi.katalin@semmelweis.hu)

páros héten: kedd 16.00-17.00

páratlan héten: kedd 16.00-17.00

Kovács Andrea tanársegéd; Előzetes e-mail- egyeztetést követően (kovacs.andrea.ildiko@semmelweis.hu)

páros héten: szerda 13.00-14.00

páratlan héten: szerda 11.00-12.00

Tománé Mészáros Andrea tanársegéd; Előzetes e-mail- egyeztetést követően (tomane.meszaros.andrea@semmelweis.hu)

páros héten: hétfő 15.30-16.30

páratlan héten: hétfő 15.30-16.30

Dr. Müller Katalin adjunktus; Előzetes e-mail- egyeztetést követően (muller.katalin@semmelweis.hu)

páros héten: szerda 12.00-13.00

páratlan héten: szerda 12.00-13.00