Radiográfia

Orvosi diagnosztikai analitikus alapképzési szak

8 félév, 240 kredit, levelező

Kiket várunk a képzésre?

Azon továbbtanulók jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek az informatika, a modern technológiai fejlesztések, a diagnosztikai technológiák iránt. A pálya olyan precíz és fegyelmezett fiataloknak ajánlott, akik képesek az önálló munkavégzésre, nyitottak, szeretik a kihívásokat. Fontos a türelem, a kitartás, a felelősségteljes, logikus gondolkodás, jó problémamegoldó, elemző készség, a környezettudatosság.Főbb szakmai ismeretkörök Alapvető klinikai ismeretek, a képalkotás folyamata és eszközei, hagyományos radiológia, ultrahang kép­alkotás, computer tomográfia és mágneses rezonancia képalkotás, angiográfia, intervencionális radiológia, alkalmazott anatómiai képalkotó módszerek, sugárbiológia és sugárvédelem, sugárte­rápia, in vivo izotópdiagnosztika, kontrasztanyagok alkalmazása és alkal­mazásuk veszélyei, gyógyszertan alapjai, valamint a fentiekhez kapcsolódó gyakorlati ismeretek.

Továbbtanulási lehetőségek mesterszakon

  • Radiográfia
  • Egészségügyi mérnök
  • Egészségügyi menedzser

Mit csinál egy képalkotó analitikus?

Önállóan üzemelteti a modern képalkotó berendezéseket (pl. röntgen, ultrahang, computer tomográf (CT)), ismeri az ehhez kapcsolódó eljárásokat, el tudja végezni a rendelkezésére álló információk képi feldolgozását, értékelését és archiválását. Mindennapi kapcsolatban áll a pá­ciensekkel, felkészíti őket a terápiás eljárásokra.

Elhelyezkedési lehetőségek

  • klinikákon,
  • privát szolgáltatóknál,
  • egyetemi, kutatói központokban,
  • képalkotó diagnosztikai és intervenciós terápiás munkahelyeken kezelői és vezetői állásokban,
  • hemodinamikai, katéterdiagnosztikai és terápi­ás munkahelyeken,
  • onkológiai, sugárterápiás, izotópdiagnosztikai és izotóp terápiás asszisztensi munkakörben.