Orvosi diagnosztikai analitikus alapképzési szak

RADIOGRÁFIA SZAKIRÁNY

Munkarend: levelező
Képzési idő: 8 félév, 240 kredit

A felvételi eljárással kapcsolatos bővebb információk…

Kiket várunk a képzésre?

Azon továbbtanulók jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek az informatika, a modern technológiai fejlesztések, a diagnosztikai technológiák iránt. A pálya olyan precíz és fegyelmezett fiataloknak ajánlott, akik képesek az önálló munkavégzésre, nyitottak, szeretik a kihívásokat. Fontos a türelem, a kitartás, a felelősségteljes, logikus gondolkodás, jó problémamegoldó, elemző készség, a környezettudatosság. Főbb szakmai ismeretkörök Alapvető klinikai ismeretek, a képalkotás folyamata és eszközei, hagyományos radiológia, ultrahang kép­alkotás, computer tomográfia és mágneses rezonancia képalkotás, angiográfia, intervencionális radiológia, alkalmazott anatómiai képalkotó módszerek, sugárbiológia és sugárvédelem, sugárte­rápia, in vivo izotópdiagnosztika, kontrasztanyagok alkalmazása és alkal­mazásuk veszélyei, gyógyszertan alapjai, valamint a fentiekhez kapcsolódó gyakorlati ismeretek.

Továbbtanulási lehetőségek mesterszakon

 • Radiográfia
 • Egészségügyi mérnök
 • Egészségügyi menedzser

Mit csinál egy képalkotó analitikus?

Önállóan üzemelteti a modern képalkotó berendezéseket (pl. röntgen, ultrahang, computer tomográf (CT)), ismeri az ehhez kapcsolódó eljárásokat, el tudja végezni a rendelkezésére álló információk képi feldolgozását, értékelését és archiválását. Mindennapi kapcsolatban áll a pá­ciensekkel, felkészíti őket a terápiás eljárásokra.

Elhelyezkedési lehetőségek

 • klinikákon,
 • privát szolgáltatóknál,
 • egyetemi, kutatói központokban,
 • képalkotó diagnosztikai és intervenciós terápiás munkahelyeken kezelői és vezetői állásokban,
 • hemodinamikai, katéterdiagnosztikai és terápi­ás munkahelyeken,
 • onkológiai, sugárterápiás, izotópdiagnosztikai és izotóp terápiás asszisztensi munkakörben.

Jelentkezés alapképzésre

Hivatalos felvételi menetrend (felvi.hu) →

A jelentkezés feltétele:

Érettségi bizonyítvány

Finanszírozási forma:

 • állami ösztöndíjjal támogatott
 • önköltséges (300.000 Ft/félév)
 • angol nyelvű egészségturizmus-szervező képzés esetén 220.000 Ft/félév idegen nyelvi hozzájárulás fizetendő finanszírozási formától függetlenül

Jelentkezési határidő:

 • 2024. szeptemberi kezdéssel hirdetett képzés esetén: 2024. február 15.

Jelentkezés módja:

Kizárólag elektronikusan jelentkezhetsz a www.felvi.hu honlapon az E-felvételi szolgáltatáson keresztül regisztráció után.

Megjelölt helyek száma:

Legfeljebb hat helyet jelölhetsz meg. Egy jelentkezési helynek számít, ha a jelentkezési hely csak a finanszírozási (állami ösztöndíjas, önköltséges) formában tér el.

Díjak:

Három képzés megjelölése díjmentes, minden továbbiért 2000-2000 Ft kiegészítő díjat kell fizetni.

Dokumentumok feltöltése:

Fel kell tölteni azokat a dokumentumokat, melyek a jelentkezéskor már rendelkezésedre állnak, a később kézhez kapottakat pedig 2024. július 10-ig. Az eredeti dokumentumokat a felsőoktatási intézményben a beiratkozás alkalmával kell bemutatnod, amely a hallgatói jogviszony létesítésének is a feltétele.

Érvényes a jelentkezés:

Ha az E-felvételiben nyújtod be és a jelentkezési űrlapot hitelesíted 2024. február 15-ig ügyfélkapun keresztül.

Fontos!

Az egész felvételi eljárás során rendszeresen figyeld a megadott e-mail fiókodat és az E-felvételi felületet.