Táplálkozástudományi mesterképzési szak

A Semmelweis Egyetem és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem közös képzése
Munkarend: levelező
Képzési idő: 4 félév, 120 kredit

Tovább a felvételi eljárással kapcsolatos információkhoz…

Mi a képzés célja?

Olyan táplálkozástudományi szakemberek képzése, akik egészségügyi, élelmi szeripari és természettu­dományos szemléletük, tudásuk birtokában képe­sek a világszerte fokozódó igényeknek megfelelően:

 • az egészségmegőrzés szempontjait is figye­lembe vevő minőségi élelmiszerek, funkcionális élelmiszerek, étrend­kiegészítők, speci­ális tápszerek, gyógytermékek, gyógyhatású termékek fejlesztésére,
 • magas szintű táplálkozástudományi kutató, tanácsadó, egészségnevelő munkára,
 • az élelmiszerbiztonsággal és toxikológiai vizsgálatokkal kapcsolatos szabályozási rendszer kialakítására ágazatközi és társadalmi együtt­működésben hazánkban és az Európai Unióban,
 • a táplálkozástudomány legújabb eredményeit a gyakorlatban hatékonyan alkalmazni az el­várásoknak megfelelően a kutatás­fejlesztés, az élelmiszeripar, az oktatás, az egészségmeg­őrzés és egyéb vonatkozásban, hazai és nem­zetközi szinten.

A képzésben való részvétel feltételei

Elismerhető legyen legalább 50 kredit a korábbi tanulmányokból az alábbi területekről:

 • természet­ és egészségtudományi ismeretek: 40 kredit a biológia, a sejtbiológia, a mikrobiológia, a genetika, a kémia, a biokémia, az anatómia ismeretkörökből;
 • agrártudományi és gazdasági ismeretek: 10 kredit az élelmiszer kémia, az élelmi­szer ipari alapmű veletek, a gazdaság­-gaz­dálkodás ismeretkörökből.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezzen a hallgató. A további 10 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvétel­től számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatá­ban meghatározottak szerint kell megszerezni.

Idegennyelv-­ismeret követelménye

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési lehetőségek

 • oktatási intézményekben, kutatóintézetekben,
 • hazai, Európai Uniós és egyéb nemzetközi K+F projektek és vállalkozások munkatársaként,
 • oktatási, szakértői, szaktanácsadói vállalkozá­sok munkatársaként,
 • szállodaipar, wellness­ és gyógyturizmus területén,
 • fitness­ és sportlétesítményekben,
 • közétkeztetési területen,
 • szakhatóságok, élelmiszervizsgáló és felügye­lő szervek munkatársaként,
 • fogyasztóvédelem területén,
 • szabványok, jogszabályozás, élelmiszercímké­zés gyakorlatának és intézményi rendszerének kialakításában,
 • élelmiszeripari kis­ és nagyvállalatoknál,
 • élelmiszeripari termelés, termékfejlesztés területén,
 • média területén – prevenciós programok szervezésénél.

Jelentkezés mesterképzésre

Hivatalos felvételi menetrend (felvi.hu) →

A jelentkezés feltétele:

A bemeneti követelményeknek megfelelő végzettséget tanúsító felsőfokú oklevél.

Finanszírozási forma:

 • állami ösztöndíjjal támogatott
 • önköltséges (400.000 Ft/félév)

Jelentkezési határidő:

 • 2024. februári kezdéssel hirdetett képzés esetén: 2023. november 15.
 • 2024. szeptemberi kezdéssel hirdetett képzés esetén: 2024. február 15.

Jelentkezés módja:  

Kizárólag elektronikusan jelentkezhetsz a www.felvi.hu honlapon az E-felvételi szolgáltatáson keresztül regisztráció után.

Megjelölt helyek száma:

Legfeljebb hat helyet jelölhetsz meg. Egy jelentkezési helynek számít, ha a jelentkezési hely csak a finanszírozási (állami ösztöndíjas, önköltséges) formában tér el.

Díjak:

Három képzés megjelölése díjmentes, minden továbbiért 2.000-2.000 Ft kiegészítő díjat kell fizetni.

Dokumentumok feltöltése:

Fel kell tölteni azokat a dokumentumokat, melyek a jelentkezéskor már rendelkezésedre állnak, a később megkapottakat pedig 2024. július 10-ig. Az eredeti dokumentumokat a felsőoktatási intézményben a beiratkozás alkalmával kell bemutatnod, amely a hallgatói jogviszony létesítésének is a feltétele.

Érvényes a jelentkezés:

Ha az E-felvételiben nyújtod be és a jelentkezési űrlapot hitelesíted 2024. február 15-ig ügyfélkapun keresztül.

Fontos!

Az egész felvételi eljárás során rendszeresen figyeld a megadott e-mail fiókodat és az E-felvételi felületet.

Felvételi vizsga és általános pontszámítási módszerek (MSc)

Felvételi vizsga időpontja

A 2024 februárban induló képzésekre: 2023. december 12.
A 2024 szeptemberben induló képzésekre:
2024. június 10-14.

A felvételi vizsga díja

Egységesen 4.000 Ft (befizetés módja alább részletezve)

Felvételi vizsga módja

Fizioterápia, kiterjesztett hatáskörű ápoló és táplálkozástudományi, népegészségügyi mesterképzéseken

Felvételi elbeszélgetés
Pontszáma: 80 pont

Egészségügyi tanár mesterképzésen

Írásbeli vizsga
Pontszáma: 80 pont

TÖBBLETPONTOK

legfeljebb 20 pont lehet

 • fogyatékosság: 3 pont
 • gyermekgondozás: 3 pont
 • hátrányos helyzet: 2 pont
 • C1 komplex nyelvvizsga: 5 pont
 • intézményi vagy országos TDK 1-3. helyezés: 5 pont

Vizsgadíj befizetése:

A 4000 Ft-os vizsgadíj befizetése – kizárólag – átutalással történhet. Az ehhez szükséges számlát postai úton vagy e-mail címedre kapod meg a felvételi rendszerben rögzített adataidnak megfelelően. A befizetési határidő: 2024. június 05. Csak akkor kezdheted meg a felvételi vizsgát, ha a díja a megadott határidőre az egyetem számlájára beérkezik.

Összpontszámodat 100 pontos pontszámítási rendszerben számolják, a felvételi elbeszélgetésen vagy az írásbeli vizsgán elért eredményedet és a többletpontokat összeadják.

Ponthatár-megállapítás: várhatóan 2024. július 24.

A felvétel feltétele:

 • rendelkezned kell a szak képzési és kimeneti követelményében meghatározott, a belépéshez szükséges – legalább – alapképzésben szerzett végzettséggel (2006 előtti képzési rendszer szerinti – legalább – főiskolai szintű végzettséggel)
 • a felvételi eljárás során el kell érned legalább 50 pontot (jogszabályi minimumpont)
 • el kell érned a szak felvételi ponthatárát.

Felvételi értesítések:

Az Oktatási Hivatal 2024. augusztus 1-ig besorolási döntést küld részedre, mi pedig felvételi döntést 2024. július 31-ig.

Letölthető dokumentumok