Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 27.
393114 Összes oltás

Bemutatás

Addiktológiai Tanszék

Elérhetőségek:
Tel.: 061/486-4920
Email: addiktologia@se-etk.hu
Szoba: 325

 Az Addiktológiai Tanszék feladata

  • az addiktológia, illetve az ehhez kapcsolódó tantárgyak oktatása a Kar valamennyi szakirányán,
  • prevenciós, addiktológiai konzultációval foglalkozó, gyakorlati ismereteket nyújtó kurzusok szervezése (pl. addiktológiai családi konzultáció vagy a drogprevenció modelljei, eszközei), illetve
  • az Addiktológiai konzultáns képzés koordinálása, szakmai vezetése.

OKTATÁSI ÉS SZAKMAI PROFILOK

A konzultáns-képzésben az önálló munkavégzésre való felkészítés és a menedzserszemlélet fontos hangsúlyt kap. A szenvedélybetegségek kutatásával kapcsolatos tudományos tevékenységet szintén a Tanszék szervezi, egyrészt hallgatóink tudományos tevékenységének koordinálása (TDK), másrészt oktatóinak nemzetközi és határainkon belüli kutatásokban való részvétele útján.

A Tanszék fontosnak tekinti a Kar addiktológiai vonatkozású képzéseinek folyamatos javítását; újonnan bevezetett témakörei közé tartozik a játék- vagy munkafüggőség, illetve az internetfüggőség aktuális kérdésköreinek feltárása.

A Tanszék napi kapcsolatot tart addiktológiai műhelyekkel (pl. Kék Pont Alapítvány), valamint addiktológiai ellátóhelyekkel (pl. Nyírő Gyula Kórház-Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet).

Munkatársak

Dr. Rácz József

egyetemi tanár, tanszékvezető

Dr. Kapitány-Fövény Máté Gergely

adjunktus

Ha hibás, vagy hiányzó adatot talál, kérjük jelezze szervezeti egységünk titkárságán.

A telefonkönyvben található adatok nem használhatók fel az 1995. évi CXIX. törvény szerinti kutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

Addiktológiai Tanszék
ID: 355
Dr. Rácz József
egyetemi tanár, tanszékvezető
486-5990, raczj@se-etk.hu
486-5990, kapitany.foveny@se-etk.hu
Virág Martina
oktatásszervező
486-5990, virag.martina@se-etk.hu

Hirdetőtábla