Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. január 22.
511033 Összes oltás

ETK Fejlesztő Iroda

Egészségtudományi Programkoordinációs és Fejlesztési Iroda (ETK Fejlesztő Iroda)

Összefogja a kari kutatások rendszerét, melynek köszönhetően azok egymáshoz integráltan kapnak közvetlen technikai hátteret, a fejlesztések pedig innovációs platformot és infrastrukturális támogatást. Tevékenységünk célja, hogy az ötletekből legyen realitás és a tervekből valóság. Kiemelt feladat a tudományos publikációk, és a kar doktori iskolájának minőségi szervezeti támogatása, a potenciális kutatási- és pályázati célú programok generálása és összekötése mind az egyetemi/hazai intézményrendszerrel, mind pedig a nemzetközi tudományos intézményi hálózattal. Segítünk a hallgatók kutatói/oktatói életpálya tervezésében, a szakmai céljaik elérésében akár szakmai pályázatokon, akár közvetlen gyakorlati és tudományos módszertani programokon keresztül. Tréningeken és kihelyezett gyakorlati bemutatókon keresztül fejlesztjük a hallgatók munkaerőpiaci kompetenciáit is.

Főbb tevékenységek, feladatok:

 • Pályázatok figyelése, írása, szerkesztése
 • A kar kutatási programjainak támogatása, új programok generálása, elősegítése
 • Éves kutatási portfólió gondozása
 • Segítség az új kutatások/vizsgálatok elindításában (projekttervezés, etikai/klinikai engedélyeztetés, stb.)
 • Kutatási célú eszköz- és módszerfejlesztés
 • Tudományos rendezvények szervezése, segítése
 • Új bionikai kutatások előmozdítása
 • Szabadalmi/oltalmi/találmányi eljárások elősegítése
 • Javaslatok kidolgozása a kutatói állomány bővítéséhez
 • Kutatói/oktatói életpálya-modell kialakításában való aktív részvétel
 • Kutatási asszisztencia /adminisztráció fejlesztése
 • Kutatói Alumni bázis fejlesztése
 • Közös nemzetközi kutatások fejlesztése, generálása
 • Önálló, a képzéshez nem integrált szakmai műhelyek fejlesztése
 • A kari TDK program támogatása TDK
  • Szakmai tanulószobák, tehetségtámogató műhelyek szervezése
  • Kutatói életpálya népszerűsítése a fiatalok körében
 • Duális képzés elősegítése
 • Szakmai fejlesztő műhelyek indítása. Lehetséges tematika: kutatásmódszertan, tudományos célú közlemények írása, kutatási prezentáció.
 • Digitális segédanyagok módszertani/technikai szerkesztése
 • Munkaerőpiaci felmérések
 • Diplomás pályakövetés
 • Hallgatói vizsgálatok
 • Tudomány-népszerűsítés
  • Prevenciós programok szervezése, támogatása
  • MTMI szakok népszerűsítése
  • Szakmai önkéntesség fejlesztése az egészségügyben
  • Intézményközi szakmai együttműködések kialakítása
  • Gyakorlati képzés fejlesztésének elősegítése

Az Iroda elérhetőségei:

Cím: 1088 Budapest, Vas utca 17. 514-515-ös szoba

Központi telefonszám: + 1 486-5816

E-mail: fejlesztoiroda@se-etk.hu

Munkatársak

Irodavezető:

Matiscsák Attila, szaktanácsadó

E-mail: matiscsak@se-etk.hu

Telefon: + 36 1 486-5823

Ügyintéző:

Bakosné Kiss Erzsébet

E-mail: bakosne@se-etk.hu

Telefon: +36 1 486-5816

Programkoordinátorok:

Kaptás Erika

E-mail: kaptas.erika@se-etk.hu

Telefon: + 36 1 486-5822

Repcsák Regina

E-mail: repcsak.regina@semmelweis-univ.hu

Telefon: +36 1 486-5822

Kutatási koordinátor:

Éliás Anna

E-mail: elias.anna.julia@se-etk.hu

Telefon: +36 1 486-5820