Fizioterápia mesterképzési szak

Munkarend: levelező
Képzési idő: 3 félév, 90 kredit

Tovább a felvételi eljárással kapcsolatos információkhoz…

Mi a képzés célja?

A képzés célja olyan fizioterapeuta szakemberek képzése, akik képesek a fizioterápiás tevékeny­ség tudományos igényű mérésére, értékelésére, a nemzetközi irányelvek alapján hazai irányelvek és protokollok adaptálására, evidenciákon alapu­ló továbbfejlesztésére, a szakmai vezetésre; akik ismerik a hazai egészségügy működését, kom­plex intézmény rend szerét és az egészségtudo­mány szerepét és fejlesztésének lehetőségét a társadalom életében. Képesek a legújabb szak­területi tudományos kutatások eredményeinek átültetésére a klinikai gyakorlatba, valamint a fizioterápiás módszerek és protokollok fejleszté­sére, kutatások szervezésére és vezetésére és a vizsgálati eredmények tudományos igényű elem­zésére és közlésére. Képességeiket azon ország­ban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az érvényes jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Kellő mélységű elméleti ismerettel és gyakorlati készséggel rendelkeznek tanulmánya­ik doktori képzés keretében történő folytatására.

A képzésben való részvétel feltételei

Teljes kreditérték beszámításával vehető figye­lembe az ápolás és betegellátás alapképzési szak gyógytornász szakiránya, valamint a felsőoktatás­ról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti gyógytornász főiskolai szintű szak.

Idegennyelv­-ismeret követelménye

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyen értékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési lehetőségek

 • Egészségügyi intézményekben: a strukturális változások során a Központosított Gyógytorna Szolgálatok vagy az Önálló Fizioterápiás Egy­ségek (részlegek) létrejöttével igény keletke­zett a szakmai vezetéshez is értő okleveles fizioterapeutákra.
 • Oktatási intézményekben: a gyógytornász kép­zésben szükség van az orvos végzettségű okta­tókon kívül egyetemi végzettségű gyógytornász oktatókra is.
 • Kutatóintézményekben: a fizioterápia mester­képzés szakmaspecifikus lehető séget teremt a tanulmányok doktori képzés formájában törté­nő folytatására, illetve tudományos kutatói tevékeny ség végzésére.
 • Szállodaiparban: a wellness­ és gyógyturizmus területén.
 • Az egészségiparban: fitness és sport területén, népegészségügyi programokban, szakhatóságok és felügyeleti szervek munkatársaként.

Jelentkezés mesterképzésre

Hivatalos felvételi menetrend (felvi.hu) →

A jelentkezés feltétele:

A bemeneti követelményeknek megfelelő végzettséget tanúsító felsőfokú oklevél.

Finanszírozási forma:

 • állami ösztöndíjjal támogatott
 • önköltséges (400.000 Ft/félév)

Jelentkezési határidő:

 • 2024. februári kezdéssel hirdetett képzés esetén: 2023. november 15.
 • 2024. szeptemberi kezdéssel hirdetett képzés esetén: 2024. február 15.

Jelentkezés módja:  

Kizárólag elektronikusan jelentkezhetsz a www.felvi.hu honlapon az E-felvételi szolgáltatáson keresztül regisztráció után.

Megjelölt helyek száma:

Legfeljebb hat helyet jelölhetsz meg. Egy jelentkezési helynek számít, ha a jelentkezési hely csak a finanszírozási (állami ösztöndíjas, önköltséges) formában tér el.

Díjak:

Három képzés megjelölése díjmentes, minden továbbiért 2.000-2.000 Ft kiegészítő díjat kell fizetni.

Dokumentumok feltöltése:

Fel kell tölteni azokat a dokumentumokat, melyek a jelentkezéskor már rendelkezésedre állnak, a később megkapottakat pedig 2024. július 10-ig. Az eredeti dokumentumokat a felsőoktatási intézményben a beiratkozás alkalmával kell bemutatnod, amely a hallgatói jogviszony létesítésének is a feltétele.

Érvényes a jelentkezés:

Ha az E-felvételiben nyújtod be és a jelentkezési űrlapot hitelesíted 2024. február 15-ig ügyfélkapun keresztül.

Fontos!

Az egész felvételi eljárás során rendszeresen figyeld a megadott e-mail fiókodat és az E-felvételi felületet.

Felvételi vizsga és általános pontszámítási módszerek (MSc)

Felvételi vizsga időpontja

A 2024 februárban induló képzésekre: 2023. december 12.
A 2024 szeptemberben induló képzésekre:
2024. június 10-14.

A felvételi vizsga díja

Egységesen 4.000 Ft (befizetés módja alább részletezve)

Felvételi vizsga módja

Fizioterápia, kiterjesztett hatáskörű ápoló és táplálkozástudományi, népegészségügyi mesterképzéseken

Felvételi elbeszélgetés
Pontszáma: 80 pont

Egészségügyi tanár mesterképzésen

Írásbeli vizsga
Pontszáma: 80 pont

TÖBBLETPONTOK

legfeljebb 20 pont lehet

 • fogyatékosság: 3 pont
 • gyermekgondozás: 3 pont
 • hátrányos helyzet: 2 pont
 • C1 komplex nyelvvizsga: 5 pont
 • intézményi vagy országos TDK 1-3. helyezés: 5 pont

Vizsgadíj befizetése:

A 4000 Ft-os vizsgadíj befizetése – kizárólag – átutalással történhet. Az ehhez szükséges számlát postai úton vagy e-mail címedre kapod meg a felvételi rendszerben rögzített adataidnak megfelelően. A befizetési határidő: 2024. június 05. Csak akkor kezdheted meg a felvételi vizsgát, ha a díja a megadott határidőre az egyetem számlájára beérkezik.

Összpontszámodat 100 pontos pontszámítási rendszerben számolják, a felvételi elbeszélgetésen vagy az írásbeli vizsgán elért eredményedet és a többletpontokat összeadják.

Ponthatár-megállapítás: várhatóan 2024. július 24.

A felvétel feltétele:

 • rendelkezned kell a szak képzési és kimeneti követelményében meghatározott, a belépéshez szükséges – legalább – alapképzésben szerzett végzettséggel (2006 előtti képzési rendszer szerinti – legalább – főiskolai szintű végzettséggel)
 • a felvételi eljárás során el kell érned legalább 50 pontot (jogszabályi minimumpont)
 • el kell érned a szak felvételi ponthatárát.

Felvételi értesítések:

Az Oktatási Hivatal 2024. augusztus 1-ig besorolási döntést küld részedre, mi pedig felvételi döntést 2024. július 31-ig.

Letölthető dokumentumok

Galéria

7kép