Bemutatás

Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikai Ismeretek Tanszék

Elérhetőségek:
Tel.: +36 1 486 4890
Email: etk.szuleszeti@semmelweis.hu
Iroda: 144

A Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikai Ismeretek Tanszék feladata

A Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikai Ismeretek Tanszék célja, hogy olyan szülésznőket képezzen, akik megfelelnek az Európai Unió szakképzési direktívájának, a hazai jogszabályoknak és a munkaerőpiaci elvárásoknak. Feladata, hogy a szülésznő szakirányon kidolgozza és fejlessze az oktatással kapcsolatos követelményeket, a képzések tanterveit, tantárgyi programjait.

Oktatási és szakmai profilok

A Tanszék munkatársai felelősek a szülésznő szakirányon folyó képzés szakmai tárgyainak koordinálásáért, vizsgáztatásáért, valamint a hallgatók hivatástudatának kialakításáért. A korszerű elméleti oktatás mellett nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy hallgatóik gyakorlati ismereteket szerezzenek. Kiemelt szerepet kapnak a tanórán kívüli klinikai, szakmai gyakorlatok, melyek szoros együttműködésben zajlanak a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáival, valamint budapesti és vidéki oktató kórházak szülészeti és nőgyógyászati osztályaival. Az oktatók a felsorolt feladatok mellett az Egészségtudományi Kar más – védőnői, ápolói – képzési programjaiban is részt vesznek. Szemeszterenként számos szabadon választható tantárgy kerül meghirdetésre.

A 2011/2012-es tanévtől angol nyelvű szülésznő szakirány indult a Karon, mely képzés koordinálása, folyamatos fejlesztése is a Tanszék feladata. Az angol nyelvű ápolóképzésben – a Szülészet-nőgyógyászat és szakápolástan tantárgy oktatásában – is részt vesznek az oktatók.

A Tanszék munkatársai számos szakmai tudományos és társadalmi szervezet munkájában, vezetésében is részt vesznek.

A Tanszék kiemelten foglalkozik posztgraduális képzéssel is, ezen belül a kötelező szakmacsoportos továbbképzések szervezésével.

Munkatársak

Dr. Rigó János

egyetemi tanár, tanszékvezető

Dr. Borján Eszter Gyöngyi

adjunktus

Lipienné dr. Krémer Ibolya

adjunktus

Vilcherresné Pető Erika

mestertanár

Ha hibás, vagy hiányzó adatot talál, kérjük jelezze szervezeti egységünk titkárságán.

A telefonkönyvben található adatok nem használhatók fel az 1995. évi CXIX. törvény szerinti kutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikai Ismeretek Tanszék
Dr. Rigó János
egyetemi tanár, tanszékvezető
48-64892, rigo.janos@semmelweis.hu
48-64893, borjan.eszter@semmelweis.hu
48-64890, lipienne.kremer.ibolya@semmelweis.hu
Tamási Natália Katalin
oktatásszervezési szakértő
48-64890, tamasi.natalia@semmelweis.hu
48-64893, vilcherresne.peto.erika@semmelweis.hu