Orvosi diagnosztikai analitikus alapképzési szak

OPTOMETRIA SZAKIRÁNY

Munkarend: levelező
Képzési idő: 8 félév, 240 kredit

A felvételi eljárással kapcsolatos bővebb információk…

Kiket várunk a képzésre?

Olyan továbbtanulók jelentkezését várjuk, akik rendelkeznek az alábbi készségekkel, képesség­gel, mivel a látásvizsgálatok elvégzéséhez és az eredmények értékeléséhez nélkülözhetetlenek ezen tulajdonságok megléte: jó koncentrációs képesség, precizitás, kézügyesség, esztétikai ér­zék, rendszerező gondolkodás, magabiztosság, jó kapcsolatteremtő képesség, jó kommunikáció, türelem, empátia. A szak elvégzése után elke­rülhetetlen a továbbképzés, önképzés, naprakész ismeretek megszerzésének igénye és a tanultak alkalmazása, mivel az optometrista szakma folya­matosan fejlődik.

Főbb szakmai ismeretkörök

Szemészeti anatómia, – patológia, – optika, szem­üvegrendelés, kontaktológia, szemészeti műszaki ismeretek, optikai anyag­ és gyártásismeret, sze­mészeti klinikai ismeretek. Gyakorlatok: szemészeti klinikum, fekvőbeteg osztályos vizsgáló, optikai szaküzlet, kontak­tológia területi gyakorlat, gyermekszemészet.

Továbbtanulási lehetőségek mesterszakon

Mit csinál egy optometrista?

Az optometria specializáción végzett szakember a képzés során elsajátított optikai, optometriai, méréstechnikai ismeretei birtokában szemvizsgálatot és korrekciót végez. A korszerű vizsgálati eszközök segítségével látszerészeti segédeszközöket (szem­üveg, kontaktlencse) ír fel, miközben a legoptimá­lisabb látásélesség elérésére törekszik, betartva a kompetenciahatárokat. Vizsgálatai során felismeri a szembetegségeket, a betegségről mértéktartóan nyilatkozik, így hozzájárul ahhoz, hogy a páciensek időben szemorvosi ellátásban részesülhessenek.

Elhelyezkedési lehetőségek

 • optikai üzletekben,
 • saját optikai üzlet vezetőjeként,
 • kórházak, klinikák szemészeti ambuláns rende­lésein,
 • a kereskedelmi életben optikai termék­ és projektmenedzserként,
 • szemészeti diagnosztikai vizsgáló laboratóriumban,
 • szemészeti asszisztensként,
 • optikai kutatásokban.

Jelentkezés alapképzésre

Hivatalos felvételi menetrend (felvi.hu) →

A jelentkezés feltétele:

Érettségi bizonyítvány

Finanszírozási forma:

 • állami ösztöndíjjal támogatott
 • önköltséges (300.000 Ft/félév)
 • angol nyelvű egészségturizmus-szervező képzés esetén 220.000 Ft/félév idegen nyelvi hozzájárulás fizetendő finanszírozási formától függetlenül

Jelentkezési határidő:

 • 2024. szeptemberi kezdéssel hirdetett képzés esetén: 2024. február 15.

Jelentkezés módja:

Kizárólag elektronikusan jelentkezhetsz a www.felvi.hu honlapon az E-felvételi szolgáltatáson keresztül regisztráció után.

Megjelölt helyek száma:

Legfeljebb hat helyet jelölhetsz meg. Egy jelentkezési helynek számít, ha a jelentkezési hely csak a finanszírozási (állami ösztöndíjas, önköltséges) formában tér el.

Díjak:

Három képzés megjelölése díjmentes, minden továbbiért 2000-2000 Ft kiegészítő díjat kell fizetni.

Dokumentumok feltöltése:

Fel kell tölteni azokat a dokumentumokat, melyek a jelentkezéskor már rendelkezésedre állnak, a később kézhez kapottakat pedig 2024. július 10-ig. Az eredeti dokumentumokat a felsőoktatási intézményben a beiratkozás alkalmával kell bemutatnod, amely a hallgatói jogviszony létesítésének is a feltétele.

Érvényes a jelentkezés:

Ha az E-felvételiben nyújtod be és a jelentkezési űrlapot hitelesíted 2024. február 15-ig ügyfélkapun keresztül.

Fontos!

Az egész felvételi eljárás során rendszeresen figyeld a megadott e-mail fiókodat és az E-felvételi felületet.


Galéria

9kép