Optometria

Orvosi diagnosztikai analitikus alapképzési szak

8 félév, 240 kredit, levelező

Kiket várunk a képzésre?

Olyan továbbtanulók jelentkezését várjuk, akik rendelkeznek az alábbi készségekkel, képesség­gel, mivel a látásvizsgálatok elvégzéséhez és az eredmények értékeléséhez nélkülözhetetlenek ezen tulajdonságok megléte: jó koncentrációs képesség, precizitás, kézügyesség, esztétikai ér­zék, rendszerező gondolkodás, magabiztosság, jó kapcsolatteremtő képesség, jó kommunikáció, türelem, empátia. A szak elvégzése után elke­rülhetetlen a továbbképzés, önképzés, naprakész ismeretek megszerzésének igénye és a tanultak alkalmazása, mivel az optometrista szakma folya­matosan fejlődik.

Főbb szakmai ismeretkörök

Szemészeti anatómia, – patológia, – optika, szem­üvegrendelés, kontaktológia, szemészeti műszaki ismeretek, optikai anyag­ és gyártásismeret, sze­mészeti klinikai ismeretek. Gyakorlatok: szemészeti klinikum, fekvőbeteg osztályos vizsgáló, optikai szaküzlet, kontak­tológia területi gyakorlat, gyermekszemészet.

Továbbtanulási lehetőségek mesterszakon

  • Egészségügyi menedzser
  • Egészségügyi tanár

Mit csinál egy optometrista?

Az optometria specializáción végzett szakember a képzés során elsajátított optikai, optometriai, méréstechnikai ismeretei birtokában szemvizsgálatot és korrekciót végez. A korszerű vizsgálati eszközök segítségével látszerészeti segédeszközöket (szem­üveg, kontaktlencse) ír fel, miközben a legoptimá­lisabb látásélesség elérésére törekszik, betartva a kompetenciahatárokat. Vizsgálatai során felismeri a szembetegségeket, a betegségről mértéktartóan nyilatkozik, így hozzájárul ahhoz, hogy a páciensek időben szemorvosi ellátásban részesülhessenek.

Elhelyezkedési lehetőségek

  • optikai üzletekben,
  • saját optikai üzlet vezetőjeként,
  • kórházak, klinikák szemészeti ambuláns rende­lésein,
  • a kereskedelmi életben optikai termék­ és projektmenedzserként,
  • szemészeti diagnosztikai vizsgáló laboratóriumban,
  • szemészeti asszisztensként,
  • optikai kutatásokban.