Egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ELLENŐR SZAKIRÁNY

Munkarend: nappali
Képzési idő: 8 félév, 240 kredit

A felvételi eljárással kapcsolatos bővebb információk…

Kiket várunk a képzésre?

A képzés azoknak ajánlott, akik az egészségtudományokon és az emberi szervezet működésének alapvető törvényszerűségeinek megismerésén túl érdeklődnek az egészséget befolyásoló tényezők és jelenségek igen széles kérdésköre iránt is. A népegészségügyi ellenőr BSc szakirányra azokat várjuk, akik nyitottak, szeretik a kihívásokat, érdeklődnek a megelőzés-központú szemlélet iránt és a jövőben szeretnének hozzájárulni a különböző eredetű betegségek, járványok megelőzéséhez, leküzdéséhez, a kórházi ellátás biztonságának javításához, egyszóval a lakosság egészségének megőrzéséhez, fejlesztéséhez.

Főbb szakmai ismeretkörök

Mikrobiológia, a fertőző betegségek és megelőzésük, járványok törvényszerűségei, toxikológia, környezet-egészségtan, munka- és foglalkozás-egészségtan, sugáregészségtan, kémiai biztonság, élelmezéshigiéné és élelmiszerbiztonság, szimulációs esettanulmányok, lakosság egészségi állapotának monitorozása, egészségügyi igazgatási ismeretek

Továbbtanulási lehetőségek mesterszakon

Mit csinál egy népegészségügyi ellenőr?

A népegészségügyi ellenőr tevékenysége rendkívül szerteágazó. Szakterületéhez tartozik a járványok és az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzése, kivizsgálása, a környezettel, munkakörnyezettel, élelmiszerekkel, kozmetikai termékekkel, kémiai anyagokkal összefüggő egészségkockázatok kezelése, a gyermek- és ifjúság-egészségügyi és egyes sugáregészségügyi feladatok ellátása. Ezek mellett részt vesz a lakosság egészségi állapotának monitorozásában, népegészségügyi szűrések szervezésében, valamint az egészségügyi szolgáltatók felügyeletében is.

Elhelyezkedési lehetőségek

 • kormányhivatalok fővárosi-, vármegyei főosztályain, járási osztályain
 • egészségügyi intézményekben
 • ipari és mezőgazdasági ágazatokban
 • önkormányzatoknál
 • egészségbiztosítási intézményekben
 • környezetvédelmi intézményekben
 • foglalkozás-egészségügyi intézményekben
 • egészségfejlesztési-, életmód-prevenciós tanácsadóként

Jelentkezés alapképzésre

Hivatalos felvételi menetrend (felvi.hu) →

A jelentkezés feltétele:

Érettségi bizonyítvány

Finanszírozási forma:

 • állami ösztöndíjjal támogatott
 • önköltséges (300.000 Ft/félév)
 • angol nyelvű egészségturizmus-szervező képzés esetén 220.000 Ft/félév idegen nyelvi hozzájárulás fizetendő finanszírozási formától függetlenül

Jelentkezési határidő:

 • 2024. szeptemberi kezdéssel hirdetett képzés esetén: 2024. február 15.

Jelentkezés módja:

Kizárólag elektronikusan jelentkezhetsz a www.felvi.hu honlapon az E-felvételi szolgáltatáson keresztül regisztráció után.

Megjelölt helyek száma:

Legfeljebb hat helyet jelölhetsz meg. Egy jelentkezési helynek számít, ha a jelentkezési hely csak a finanszírozási (állami ösztöndíjas, önköltséges) formában tér el.

Díjak:

Három képzés megjelölése díjmentes, minden továbbiért 2000-2000 Ft kiegészítő díjat kell fizetni.

Dokumentumok feltöltése:

Fel kell tölteni azokat a dokumentumokat, melyek a jelentkezéskor már rendelkezésedre állnak, a később kézhez kapottakat pedig 2024. július 10-ig. Az eredeti dokumentumokat a felsőoktatási intézményben a beiratkozás alkalmával kell bemutatnod, amely a hallgatói jogviszony létesítésének is a feltétele.

Érvényes a jelentkezés:

Ha az E-felvételiben nyújtod be és a jelentkezési űrlapot hitelesíted 2024. február 15-ig ügyfélkapun keresztül.

Fontos!

Az egész felvételi eljárás során rendszeresen figyeld a megadott e-mail fiókodat és az E-felvételi felületet.