Bemutatás

Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék

Elérhetőségek:
Tel.: +36 1 486 4820
Email: etk.dietetika@semmelweis.hu
Iroda: 39

Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék feladata

A Tanszék feladata a dietetikusok és táplálkozástudományi szakemberek képzése, ez utóbbi a Szent István Egyetemmel közösen, a szakmai tárgyak oktatása, az ezzel járó feladatok koordinálása, az oktatással kapcsolatos szervezési munkák ellátása, a tantervi irányelvek kidolgozása, továbbfejlesztése. A die­teti­kus képzés elméleti és gyakorlati képzésének összhangját biztosítja a tanszék által megválasztott, évek óta jól bevált gyakorló helyek kiépítése, ahol a hallgatók a klinikai és élelmezésmenedzseri ismereteiket tapasztalt szakemberek irányításával mélyíthetik el. A színvonalas táplálkozástudományi szakemberképzés biztosítéka a magyar élelmiszer- és táplálkozástudomány, az élelmezéspolitika, az élelmiszergazdaság, valamint az élelmiszer-minőség és -biztonság jeles képviselőinek részvétele az oktatásban.

Oktatási és szakmai profilok

A tanszék munkatársai a felsorolt feladatok mellett az Egészségtudományi Kar valamennyi alapszakán ellátnak oktatási feladatokat táplálkozástudománnyal és dietetikával kapcsolatos témakörökben. A tanszék választható tantárgyakat hirdet az egyetem többi karának hallgatói részére is.

  • Gondoskodik a végzett dietetikusok rendszeres továbbképzéséről;
  • kiemelkedő hallgatókat bevonja a tanszéken folyó élelmiszer- és táplálkozástudományi kutatásokba;
  • az Erasmus+ program keretében a hasonló profilú nemzetközi képzések hallgatói és oktatói csereprogramjában aktívan részt vesz;
  • a különböző egyetemeken felsőoktatási intézményekben a táplálkozástudomány területén kutató PhD-hallga­tók részére rendezett szakmai fórum lehetőséget biztosít tevékenységük bemutatására és tapasztalatcserére.

A tanszék oktatói részt vesznek és felelős vezetői funkciót látnak el számos, a dietetikához és a táplálkozástudományhoz kapcsolódó hazai és nemzetközi szakmai és társadalmi szervezet munkájában [pl. Magyar Diete­ti­kusok Országos Szövetsége, European Federation of the Association of Dietitians (EFAD), Magyar Táplálkozástudomá­nyi Társaság (MTTT), International Union of Nutritional Sciences (IUNS), Federation of European Nutrition Societies (FENS), Szakmai Kollégium – Dietetika, humán táplálkozás tanács, Élelmezésvezetők Országos Szövetsége].

A képzés fennállása óta több mint 2000 végzett dietetikus került ki az iskolánk falai közül, akik elsősorban terápiás dietetikusként, élelmezésvezető dietetikusként helyezkedhetnek el, emellett lehetőség van a prevencióban, az oktatásban, az élelmiszer- és táplálkozási kutatásokban, a sporttáplálkozás és a média területén is dietetikusi feladatok ellátására.

2009-től évente növekvő létszámban végeznek mesterképzésben okleveles táplálkozástudományi szakemberek, akik az egészség- és élelmiszertudományi ismereteik birtokában részt vehetnek az alkalmazott kutatásban, oktatásban, termékfejlesztésben, dolgozhatnak a prevenció és a közigazgatás egyes területein. A mesterszakon elsajátított kellő mélységű ismeretek alapján a végzettek alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Munkatársak

Csajbókné dr. Csobod Éva

      főiskolai tanár, tanszékvezető

Dr. Ábel Tatjána Katalin

főiskolai docens

Bartos Krisztina
       tanársegéd

Dr. Benedek Csilla

főiskolai docens

Dr. Biró Lajos

      főiskolai docens

Dr. Bodor Zsanett
 
      adjunktus
 

Hajas Lívia

tanársegéd

Hermánné dr. Juhász Réka

egyetemi docens

Dr. Horváth Zoltánné

főiskolai tanár

Juhász Anna Evelin

tanársegéd

Kormosné Bugyi Zsuzsanna

      egyetemi docens

Dr. Lichthammer Adrienn

főiskolai docens

Dr. Mák Erzsébet

főiskolai tanár

Dr. Molnár Szilvia

adjunktus

Dr. Pálfi Erzsébet
       főiskolai docens
 

Dr. Tátrai-Németh Katalin

főiskolai tanár, professor emerita

Vékony Blanka

tanársegéd

Veresné Dr. Bálint Márta

       főiskolai tanár

Ha hibás, vagy hiányzó adatot talál, kérjük jelezze szervezeti egységünk titkárságán.

A telefonkönyvben található adatok nem használhatók fel az 1995. évi CXIX. törvény szerinti kutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék
Csajbókné dr. Csobod Éva
tanszékvezető, főiskolai tanár
48-64821, csajbokne.csobod.eva@semmelweis.hu
Dr. Ábel Tatjana Katalin
főiskolai docens
48-64824, abel.tatjana@semmelweis.hu
Bakics János
oktatásszervezési szakértő
48-64827, bakics.janos@semmelweis.hu
Bartos Krisztina
tanársegéd
48-64823, bartos.krisztina@semmelweis.hu
Dr. Benedek Csilla
főiskolai docens
48-64822, benedek.csilla@semmelweis.hu
Dr. Biró Lajos
főiskolai docens
48-64824, biro.lajos@semmelweis.hu
48-64828, bodor.zsanett@semmelweis.hu
Hajas Lívia
tanársegéd
48-64822, hajas.livia@semmelweis.hu
48-64822, hermanne.juhasz.reka@semmelweis.hu
Dr. Horváth Zoltánné
főiskolai tanár
48-64826, horvath.zoltanne@semmelweis.hu
48-64826, juhasz.anna.evelin@semmelweis.hu
48-64824, kormosne.bugyi.zsuzsanna@semmelweis.hu
Dr. Lichthammer Adrienn
főiskolai docens
48-64823, lichthammer.adrienn@semmelweis.hu
Dr. Mák Erzsébet
főiskolai tanár
48-64828, mak.erzsebet@semmelweis.hu
Marosi Istvánné
oktatásszervezési szakértő
48-64829, marosi.istvanne@semmelweis.hu
48-64828, molnar.szilvia@semmelweis.hu
Németh Andrea
adminisztratív koordinátor
48-64820, nemeth.andrea@semmelweis.hu
Dr. Pálfi Erzsébet
főiskolai docens
48-64826, palfi.erzsebet@semmelweis.hu
Sütő Ágnes
oktatási asszisztens
48-64866, suto.agnes@semmelweis.hu
Dr. Tátrai-Németh Katalin
főiskolai tanár, professzor emerita
48-64824, tatrai-nemeth.katalin@semmelweis.hu
Vékony Blanka
tanársegéd
48-64828, vekony.blanka@semmelweis.hu
48-64823, veresne.balint.marta@semmelweis.hu
48-64829, lipniczky.eva@se-etk.hu

Hirdetőtábla

Oktatói konzultációs időpontok a 2023/2024. tanévben

Csajbókné Dr. Csobod Éva

csütörtök 12:00-14:00

Dr. Ábel Tatjána

kedd 13:00-15:00

Bartos Krisztina

Páros héten kedd 13:30-15:30
Páratlan héten szerda 10:00-12:00

Dr. Biró Lajos

szerda 10:00-12:00

Dr. Benedek Csilla

hétfő 9:30-11:30

Dr. Bodor Zsanett

Páros héten kedd 9:30-11:30
Páratlan héten hétfő 10:00-12:00

Hermánné Dr. Juhász Réka

kedd 12:00-14:00

Hajas Lívia

csütörtök 12:00-14:00

Horváth Zoltánné PhD.

csütörtök 11:00-13:00

Juhász Anna Evelin

kedd 10:00-12:00

Kormosné Dr. Bugyi Zsuzsanna

szerda 13:00-15:00

Dr. Lichthammer Adrienn

péntek 10:00-12:00

Dr. Mák Erzsébet

kedd 10:00-12:00

Dr. Molnár Szilvia

hétfő 9:00-11:00

Dr. Pálfi Erzsébet

kedd 10:00-12:00

Vékony Blanka

kedd 11:30-13:30

Veresné Dr. Bálint Márta

hétfő 10:00-12:00