Bemutatás

Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék

Elérhetőségek:
Tel.: 061/486-4820
Email: dietetika@se-etk.hu
Szoba: 39

A Tanszék feladata a dietetikusok és táplálkozástudományi szakemberek képzése, ez utóbbi a Szent István Egyetemmel közösen, a szakmai tárgyak oktatása, az ezzel járó feladatok koordinálása, az oktatással kapcsolatos szervezési munkák ellátása, a tantervi irányelvek kidolgozása, továbbfejlesztése. A die­teti­kus képzés elméleti és gyakorlati képzésének összhangját biztosítja a tanszék által megválasztott, évek óta jól bevált gyakorló helyek kiépítése, ahol a hallgatók a klinikai és élelmezésmenedzseri ismereteiket tapasztalt szakemberek irányításával mélyíthetik el. A színvonalas táplálkozástudományi szakemberképzés biztosítéka a magyar élelmiszer- és táplálkozástudomány, az élelmezéspolitika, az élelmiszergazdaság, valamint az élelmiszer-minőség és -biztonság jeles képviselőinek részvétele az oktatásban.

OKTATÁSI ÉS SZAKMAI PROFILOK

A tanszék munkatársai a felsorolt feladatok mellett az Egészségtudományi Kar valamennyi alapszakán ellátnak oktatási feladatokat táplálkozástudománnyal és dietetikával kapcsolatos témakörökben. A tanszék választható tantárgyakat hirdet az egyetem többi karának hallgatói részére is.

  • Gondoskodik a végzett dietetikusok rendszeres továbbképzéséről;
  • kiemelkedő hallgatókat bevonja a tanszéken folyó élelmiszer- és táplálkozástudományi kutatásokba;
  • az Erasmus+ program keretében a hasonló profilú nemzetközi képzések hallgatói és oktatói csereprogramjában aktívan részt vesz;
  • a különböző egyetemeken felsőoktatási intézményekben a táplálkozástudomány területén kutató PhD-hallga­tók részére rendezett szakmai fórum lehetőséget biztosít tevékenységük bemutatására és tapasztalatcserére.

A tanszék oktatói részt vesznek és felelős vezetői funkciót látnak el számos, a dietetikához és a táplálkozástudományhoz kapcsolódó hazai és nemzetközi szakmai és társadalmi szervezet munkájában [pl. Magyar Diete­ti­kusok Országos Szövetsége, European Federation of the Association of Dietitians (EFAD), Magyar Táplálkozástudomá­nyi Társaság (MTTT), International Union of Nutritional Sciences (IUNS), Federation of European Nutrition Societies (FENS), Szakmai Kollégium – Dietetika, humán táplálkozás tanács, Élelmezésvezetők Országos Szövetsége].

A képzés fennállása óta több mint 2000 végzett dietetikus került ki az iskolánk falai közül, akik elsősorban terápiás dietetikusként, élelmezésvezető dietetikusként helyezkedhetnek el, emellett lehetőség van a prevencióban, az oktatásban, az élelmiszer- és táplálkozási kutatásokban, a sporttáplálkozás és a média területén is dietetikusi feladatok ellátására.

2009-től évente növekvő létszámban végeznek mesterképzésben okleveles táplálkozástudományi szakemberek, akik az egészség- és élelmiszertudományi ismereteik birtokában részt vehetnek az alkalmazott kutatásban, oktatásban, termékfejlesztésben, dolgozhatnak a prevenció és a közigazgatás egyes területein. A mesterszakon elsajátított kellő mélységű ismeretek alapján a végzettek alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Munkatársak

Veresné Dr. Bálint Márta

főiskolai tanár, tanszékvezető

Dr. Ábel Tatjána

docens

Dr. Benedek Csilla

főiskolai docens

Csajbókné dr. Csobod Éva

egyetemi adjunktus

Hajas Livia

tanársegéd

Hermánné dr. Juhász Réka

egyetemi docens

Horváth Zoltánné PhD

főiskolai tanár

Dr. Lichthammer Adrienn

főiskolai docens

Dr. Mák Erzsébet

főiskolai tanár

Dr. Molnár Szilvia

adjunktus

Dr. Tátrai-Németh Katalin

főiskolai tanár

Vékony Blanka

tanársegéd

Ha hibás, vagy hiányzó adatot talál, kérjük jelezze szervezeti egységünk titkárságán.

A telefonkönyvben található adatok nem használhatók fel az 1995. évi CXIX. törvény szerinti kutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék
Veresné dr. Bálint Márta
főiskolai tanár,tanszékvezető
48-64821, veresne.balint.marta@semmelweis.hu
Ábel Tatjana Katalin
főiskolai docens
48-64824, abel.tatjana@semmelweis.hu
Bakics János
oktatásszervezési szakértő
48-64827, bakics.janos@semmelweis.hu
Bartos Krisztina
tanársegéd
48-64823, bartos.krisztina@semmelweis.hu
Dr. Benedek Csilla
főiskolai docens
48-64822, benedek.csilla@semmelweis.hu
Dr. Biró Lajos
főiskolai docens
48-64824, biro.lajos@semmelweis.hu
Bodor Zsanett
tanársegéd
48-64822, bodor.zsanett@semmelweis.hu
48-64823, csajbokne.csobod.eva@semmelweis.hu
Hajas Lívia
tanársegéd
48-64822, hajas.livia@semmelweis.hu
48-64822, hermanne.juhasz.reka@semmelweis.hu
Dr. Horváth Zoltánné
főiskolai tanár
48-64826, horvath.zoltanne@semmelweis.hu
Juhász Anna Evelin
oktatási asszisztens
48-64867, juhasz.anna.evelin@semmelweis.hu
Dr. Lichthammer Adrienn
főiskolai docens
48-64826, lichthammer.adrienn@semmelweis.hu
Mák Erzsébet
főiskolai tanár
48-64828, mak.erzsebet@semmelweis.hu
Marosi Istvánné
tankonyhavezető
48-64829, marosi.istvanne@semmelweis.hu
48-64828, molnar.szilvia@semmelweis.hu
Németh Andrea
adminisztratív koordinátor
48-64820, nemeth.andrea@semmelweis.hu
Pálfi Erzsébet
főiskolai docens
48-64826, palfi.erzsebet@semmelweis.hu
Sütő Ágnes
oktatási asszisztens
48-64866, suto.agnes@semmelweis.hu
48-64823, tatrai-nemeth.katalin@semmelweis.hu
Vékony Blanka
tanársegéd
48-64828, vekony.blanka@semmelweis.hu
48-64829, lipniczky.eva@se-etk.hu

Hirdetőtábla