Bemutatás

Nyelvoktatás

Elérhetőség:
Email: lektorat@se-etk.hu

OKTATÁSI ÉS SZAKMAI PROFILOK

A Szaknyelvi Intézet alapvető feladata az egyetemen folyó nyelvoktatás alapelveinek és rendszerének fejlesztése, valamint minden teljes- és részidejű alapképzésben az orvosi latin, az egészségügyi terminológia, az angol és német egészségügyi szaknyelv, valamint a szakdolgozat-módszertan tantárgy keretein belül a magyar tudományos írás oktatása. Idegen szaknyelvet a nyelvvizsgával rendelkező hallgatók is tanulnak; ők kompetencia-alapú kurzusokból választhatnak. Kötelező tárgyként oktatjuk még az interkulturális szóbeli és írásbeli kommunikációt. A kötelező tárgyakon kívül választható tárgyakat is meghirdetünk (az Orvosi diagnózisok és vények értelmezésétől az Angol nyelvű absztrakt írásán keresztül a Számítógéppel támogatott fordításig) a különböző idegen nyelvi kompetenciák további fejlesztése céljából.

A Szaknyelvi Intézet látja el az Egyetem ÁOK és GYTK angol és német nyelvű programjaiban részt vevő külföldi hallgatók számára az orvosi terminológia és a magyar orvosi szaknyelv, az ETK angol nyelvű programjában pedig az orvosi latin, egészségügyi terminológia és idegen szaknyelv tantárgyak oktatását.

A Károli Gáspár Református Egyetem BTK gyakorlóhelye vagyunk, a Magyar mint idegen nyelv mesterképzési szak hallgatói végzik nálunk tanítási gyakorlatukat.

A Szaknyelvi Intézet felelős az Egészségtudományi szakfordító-tolmács és az Angol egészségtudományi szaknyelvi kommunikátor szakirányú továbbképzésekért.

Minden tantárgyunk oktatásában a Szaknyelvi Intézet oktatói által készített jegyzetek állnak a hallgatók rendelkezésére.

A Szaknyelvi Intézet munkatársai részt vesznek különböző szakmai egyesületek (Magyar Nyelvtanárok Egyesülete, Szaknyelvoktatók és -kutatók Országos Egyesülete) munkájában.

Kari Munkatársak

Bakó Alexandra Vivien

nyelvtanár

Hetesy Bálint

nyelvtanár

Hetesy Szilvia

nyelvtanár

Horváth Ágnes

nyelvtanár

Kovács Irina Jurjevna

nyelvtanár

Kovács Krisztina

nyelvtanár

Marshall Barbara Alexandra

nyelvtanár

Marthy Annamária

nyelvtanár

Nagyné Górász Judit

nyelvtanár

Sényi Anita

nyelvtanár

Somodi Brigitta

nyelvtanár

Szőllősi Lili

nyelvtanár

Tick Vera Anikó

nyelvtanár

Varga Edit

nyelvtanár

Ha hibás, vagy hiányzó adatot talál, kérjük jelezze szervezeti egységünk titkárságán.

A telefonkönyvben található adatok nem használhatók fel az 1995. évi CXIX. törvény szerinti kutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

Szaknyelvi Intézet
Dr. Fogarasi Katalin habil.
egyetemi docens, igazgató, terminológus, orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti terminológia, német szaknyelv
fogarasi.katalin@semmelweis-univ.hu
Dr. Mány Dániel
tudományos és innovációs igazgatóhelyettes,egyetemi adjunktus, nyelvtanár, pályázati koordinátor
+36300164315, many.daniel@semmelweis-univ.hu; many.daniel.se@gmail.com
Bakó Alexandra Vivien
tanulmányi és oktatásszervezési igazgatóhelyettes, egyetemi tanársegéd, angol és latin egészségtudományi szaknyelv
+36300164236, bako.alexandra@semmelweis-univ.hu
Császár Judit
operatív igazgatóhelyettes, angol szaknyelv
+36300164222, csaszar.judit@semmelweis-univ.hu
Horváthné Pálinkás Magdolna
stratégiai igazgatóhelyettes, angol szaknyelv, minőségirányítási felelős
+36206663849, 53811horvathne.palinkas.magdolna@semmelweis-univ.hu; palinkasmagdi@gmail.com
Békési Ildikó
igazgatói asszisztens
+36300164255, bekesi.ildiko1@semmelweis-univ.hu
Borda Zília Szandra
magyar szaknyelv
borda.zilia@semmelweis-univ.hu
Gyenes Gábor
kutatási munkatárs, epidemiológus
+36300164487,
Halász Hortenzia
magyar szaknyelv
+36203555606, halasz.hortenzia@semmelweis-univ.hu
Hampuk Beáta
német szaknyelv
+36300164256, hampuk.beata_maria@semmelweis-univ.hu
Hetesy Bálint
német egészségtudományi szaknyelv
+36300164221, hetesy.balint@semmelweis-univ.hu
Horváth Ágnes
egyetemi tanársegéd, angol egészségtudományi szaknyelv, szakfordító- és tolmácsképzés koordinátora
+36300164234, horvath.agnes1@semmelweis-univ.hu
Imre Mária
magyar szaknyelv
+36300164914, maria.imre924@gmail.com
Dr. Ittzés Dániel
egyetemi adjunktus, orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti terminológia
+36206632987, 53812ittzes.daniel@semmelweis-univ.hu
Dr. Keresztélyné Dr. Barta Andrea
egyetemi adjunktus, orvosi terminológia szakfelelős, orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti terminológia
+36206632993, 53812barta.andrea@semmelweis-univ.hu
Kovács Ildikó
magyar szaknyelv
+36300164913, ekovacsildiko@gmail.com
Kovács Irina Juvjevna
angol és orosz egészségtudományi szaknyelv
+36300164235, kovacs.irina_jurjevna@health.semmelweis-univ.hu
Kovács Krisztina
angol és német egészségtudományi szaknyelv
+36300164232, kovacs.krisztina@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Marshall Barbara
egyetemi adjunktus, angol egészségtudományi szaknyelv
+36300164233, marshall.barbara_alexandra@health.semmelweis-univ.hu
Marthy Annamária
angol és magyar egészségtudományi szaknyelv
+36300164231, marthy.annamaria@semmelweis-univ.hu
Nagyné Górász Judit
angol egészségtudományi szaknyelv
+36300164237, gorasz.judit@semmelweis-univ.hu
Sarkadi-Nagy Rita
ügyintéző ETK
+36300164229, sarkadi_nagy.rita@semmelweis-univ.hu
Dr. Schmidtné Dr. Putz Mónika
egyetemi egyetemi adjunktus, magyar szaknyelvoktatás felelőse, magyar szaknyelv
+36203900373, 53811schmidtne-putz.monika@semmelweis-univ.hu; dr.putz.monika@gmail.com
Sényi Anita
angol egészségtudományi szaknyelv
+36300164230, senyi.anita@semmelweis-univ.hu
Sirokmány Viktória
modern szaknyelvoktatás szakfelelőse, angol szaknyelv, scientific writing
+36206701830, 53810sirokmany.viktoria@semmelweis-univ.hu
Somodi Brigitta
latin egészségtudományi szaknyelv
+36300164227, somodi.brigitta@semmelweis-univ.hu
Szabó Angelika
nyelvvizsga-koordinátor, oktatástechnikus, lektorálási szolgáltatás koordintátor
+36206701332, szabo.angelika1@semmelweis-univ.hu
Szilágyi Rita
angol szaknyelv
+36300164226, szilagyi.rita@semmelweis-univ.hu
Szőllősi Lili
latin egészségtudományi szaknyelv
+36300164224, szollosi.lili@semmelweis-univ.hu
Takács Tímea
egyetemi tanársegéd, magyar szaknyelv és angol egészségtudományi szaknyelv
+36300164314, takacs.timea@semmelweis-univ.hu
Tick Vera Anikó
angol egészségtudományi szaknyelv
+36300164225, tick.vera@semmelweis-univ.hu
Trencsényi Mónika
adminisztratív koordinátor
+3630/0164624, trencsenyi.monika@semmelweis-univ.hu
Dr. Vágási Tünde
orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti terminológia
vagasi.tunde@semmelweis.hu
Varga Edit
angol egészségtudományi szaknyelv
+36300164223, varga.edit3@semmelweis-univ.hu
Dr. Varga Éva Katalin
adjunktus, orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti terminológia, orosz és francia szaknyelv, szaknyelvi és szaknyelvoktatási kutatások koordinátora
+36206632992, 53812varga.eva_katalin@semmelweis-univ.hu; vekati@gmail.com
Vas Zsuzsanna
titkárságvezető
+36206663424, 60490vas.zsuzsanna@semmelweis-univ.hu
Vorzsák Orsolya
német szaknyelv, könyvtár
vorzsak.orsolya@semmelweis-univ.hu
Weidingerné Vargóczky Andrea
magyar és német szaknyelv
+36206701327, 53811weidingerne-vargoczky.andrea@semmelweis-univ.hu; aweidingerandrea@gmail.com
Zsinka Lászlóné
német szaknyelv
+36206701829, 53811magyary.edit_maria@semmelweis-univ.hu; zsinka.edit@gmail.com

Hirdetőtábla

ISMERTETŐ A 2023. TAVASZI PROFEX NYELVVIZSGA JELENTKEZÉSRŐL

 TAVASZI VIZSGÁRA JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2023. március 13. (hétfő)

Írásbeli vizsga időpontja: 2023. április 15. 13:30-16:30.
A beszédértés vizsga időpontjai: április 15. (szombat):
Német felsőfok – 09:30
Angol felsőfok  – 10:00
Német  középfok – 10:30
Angol középfok – 11:00
Német alapfok – 11:30
Angol alapfok – 12:00

A szóbeli vizsgák várhatóan a 2023. április 11. és 21. között lesznek megtartva.

  • 1. lépés: PROFEX jelentkezési lap letöltése és kitöltése (FONTOS: legyenek kedvesek a jelentkezési lapon mindent kitölteni (különös tekintettel: nyelv, nyelvvizsga típusa, orvosi, gyógyszerész, egészségtudomány stb.)

http://profex.aok.pte.hu/hu/orvosi-szaknyelvi-jelentkezesi-lap

  • 2. lépés: szkennelt/befotózott jelentkezési lapot és a befizetési bizonylatokat ide elküldeni: sarkadi_nagy.rita@semmelweis.hu

 NYELVVIZSGA DÍJ BEFIZETÉS

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a SEMMELWEIS EGYETEM

PROFEX vizsgadíjat két részletben kell befizetni, banki átutalással.

A Semmelweis Egyetemnek befizetett összeg tartalmazza a 2000 Ft regisztrációs díjat.

A befizetési megosztás a következő:

ALAPFOK (B1)

A (Szóbeli)

B (Írásbeli)

C (Komplex)

PROFEX vizsgaközpontnak

4.840,-

6.655,-

11.495,-

SE vizsgahelynek  

5.960,-

7.445,-

11.405,-

 

 

 

 

KÖZÉPFOK (B2)  

A (Szóbeli)

B (Írásbeli)

C (Komplex)

PROFEX vizsgaközpontnak

6.930,-

9.020,-

15.950,-

SE vizsgahelynek  

7.670,-

9.380,-

15.050,-

 

 

 

 

FELSŐFOK (C1)  

A (Szóbeli)

B (Írásbeli)

C (Komplex)

PROFEX vizsgaközpontnak

8.745,-

9.955,-

18.700,-

SE vizsgahelynek  

9.155,-

10.145,-

17.300,-

  1. Pécsi Egyetem számlaszáma (PROFEX vizsgaközpont): 11731001-23135378-00000000

név: Pécsi Tudományegyetem

Címe: H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.

Adószám: 19308681-2-02

a közleményben szerepeljen: orvosi: 150007

  1. Semmelweis Egyetem számlaszáma: 11784009-22236665

név: Semmelweis Egyetem

a közleményben szerepeljen: „a vizsgázó neve” és Profex nyelvvizsgadíj

Külföldről történő utaláshoz legyen kedves e-mailben érdeklődni.

Az átutalásról az elismervényt legyen szíves átküldeni a jelentkezési lappal együtt az sarkadi_nagy.rita@semmelweis.hu címre.

Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásról ITT tud tájékozódni.

  1. A vizsgadíj visszaigénylése az 503/2017- es kormányrendelet szerint a 35. életévét be nem töltött, 2018. január 1. után tett első sikeres államilag elismert nyelvvizsgára vonatkozik. (kormányrendelet)
  2. A vizsgázó a sikeres vizsga letétele után a bizonyítvány átvételekor a vizsgaközponttól/vizsgahelytől befizetési bizonylatot is kap, melyet a vizsgadíj visszaigénylésekor mellékelnie szükséges (űrlap).

Kérjük, kísérjék figyelemmel a PROFEX honlapját és Facebook oldalát.