Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 22.
390536 Összes oltás

Bemutatás

Nyelvoktatás

Elérhetőségek:
Tel.: 061/486-4960
Email: lektorat@se-etk.hu
Szoba: fsz.14.

OKTATÁSI ÉS SZAKMAI PROFILOK

A Szaknyelvi Intézet alapvető feladata az egyetemen folyó nyelvoktatás alapelveinek és rendszerének fejlesztése, valamint minden teljes- és részidejű alapképzésben az orvosi latin, az egészségügyi terminológia, az angol és német egészségügyi szaknyelv, valamint a szakdolgozat-módszertan tantárgy keretein belül a magyar tudományos írás oktatása. Idegen szaknyelvet a nyelvvizsgával rendelkező hallgatók is tanulnak; ők kompetencia-alapú kurzusokból választhatnak. Kötelező tárgyként oktatjuk még az interkulturális szóbeli és írásbeli kommunikációt. A kötelező tárgyakon kívül választható tárgyakat is meghirdetünk (az Orvosi diagnózisok és vények értelmezésétől az Angol nyelvű absztrakt írásán keresztül a Számítógéppel támogatott fordításig) a különböző idegen nyelvi kompetenciák további fejlesztése céljából.

A Szaknyelvi Intézet látja el az Egyetem ÁOK és GYTK angol és német nyelvű programjaiban részt vevő külföldi hallgatók számára az orvosi terminológia és a magyar orvosi szaknyelv, az ETK angol nyelvű programjában pedig az orvosi latin, egészségügyi terminológia és idegen szaknyelv tantárgyak oktatását.

A Károli Gáspár Református Egyetem BTK gyakorlóhelye vagyunk, a Magyar mint idegen nyelv mesterképzési szak hallgatói végzik nálunk tanítási gyakorlatukat.

A Szaknyelvi Intézet felelős az Egészségtudományi szakfordító-tolmács és az Angol egészségtudományi szaknyelvi kommunikátor szakirányú továbbképzésekért.

Minden tantárgyunk oktatásában a Szaknyelvi Intézet oktatói által készített jegyzetek állnak a hallgatók rendelkezésére.

A Szaknyelvi Intézet munkatársai részt vesznek különböző szakmai egyesületek (Magyar Nyelvtanárok Egyesülete, Szaknyelvoktatók és -kutatók Országos Egyesülete) munkájában.

Kari Munkatársak

Bakó Alexandra Vivien

nyelvtanár

Hetesy Bálint

nyelvtanár

Hetesy Szilvia

nyelvtanár

Horváth Ágnes

nyelvtanár

Kovács Irina Jurjevna

nyelvtanár

Kovács Krisztina

nyelvtanár

Marshall Barbara Alexandra

nyelvtanár

Marthy Annamária

nyelvtanár

Nagyné Górász Judit

nyelvtanár

Sényi Anita

nyelvtanár

Somodi Brigitta

nyelvtanár

Szőllősi Lili

nyelvtanár

Tick Vera Anikó

nyelvtanár

Varga Edit

nyelvtanár

Ha hibás, vagy hiányzó adatot talál, kérjük jelezze szervezeti egységünk titkárságán.

A telefonkönyvben található adatok nem használhatók fel az 1995. évi CXIX. törvény szerinti kutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

Szaknyelvi Intézet
ID: 126
Dr. Fogarasi Katalin
egyetemi docens, igazgató, terminológus, orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti terminológia, német szaknyelv
+3612159338, 60490 fogarasi-nuber.katalin@semmelweis-univ.hu
Bakó Alexandra Vivien
tanársegéd, angol és latin egészségtudományi szaknyelv, tanulmányi felelős ETK
+3614864962, +36300164236, bako.alexandra@se-etk.hu
Békési Ildikó
igazgatói asszisztens
+36300164255, 60490 bekesi.ildiko1@semmelweis-univ.hu
Bíró-Szabó Angelika
nyelvvizsga-koordinátor, minőségirányítási kapcsolattartó, oktatástechnikus, lektorálási szolgáltatás koordintátor
+36206701332, 60492 biro-szabo.angelika@semmelweis-univ.hu
Császár Judit
angol szaknyelv
+36300164222, csaszar.judit@semmelweis-univ.hu
Édes Éva
francia szaknyelv, egyetemi szaknyelvi alapvizsga koordinátora
+36206632986, 53810 edes.eva@semmelweis-univ.hu
Hampuk Beáta
német szaknyelv
+36302688207, hampukbeata@gmail.com; hampuk.beata_maria@semmelweis-univ.hu
Hetesy Bálint
német egészségtudományi szaknyelv
+3614864965, +36300164221, balinth@se-etk.hu
Hetesy Szilvia
német egészségtudományi szaknyelv
+36300164228, +3614864965, hetesysz@se-etk.hu
Horváth Ágnes
tanársegéd, angol egészségtudományi szaknyelv, szakfordító- és tolmácsképzés koordinátora
+3614864962, horvath.agnes@se-etk.hu
Horváthné Pálinkás Magdolna
angol szaknyelv, minőségirányítási felelős
+36206663849, 53811 horvathne.palinkas.magdolna@semmelweis-univ.hu; palinkasmagdi@gmail.com
Dr. Ittzés Dániel
adjunktus, orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti terminológia
+36206632987, 53812 ittzes.daniel@semmelweis-univ.hu
Dr. Keresztélyné Dr. Barta Andrea
adjunktus, orvosi terminológia szakfelelős, orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti terminológia
+36206632993, 53812 barta.andrea@semmelweis-univ.hu
Dr. Kovács Éva
orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti terminológia
+36206632983, 53813 kovacs.eva@semmelweis-univ.hu
Kovács Irina Juvjevna
angol és orosz egészségtudományi szaknyelv
+3612310168/119, kovacs.irina@se-etk.hu
Kovács Krisztina
angol és német egészségtudományi szaknyelv
+3612310168/118, kovacs.krisztina@se-etk.hu
Dr. Mány Dániel
adjunktus, nyelvtanár, pályázati koordinátor
many.daniel@semmelweis-univ.hu; many.daniel.se@gmail.com
Marshall Barbara
adjunktus, angol egészségtudományi szaknyelv
+36300164233, +3614864962, marshall.barbara@se-etk.hu
Marthy Annamária
angol és magyar egészségtudományi szaknyelv
+3614864962, marthya@se-etk.hu
Nagy Borbála
angol és német szaknyelv
+36302123241, 53813 nagy.borbala1@semmelweis-univ.hu; nagyborbala18@gmail.com
Nagyné Górász Judit
angol egészségtudományi szaknyelv
+36300164237, +3614864962, nagyne.gorasz.judit@se-etk.hu
Sarkadi Nagy Rita
ügyintéző ETK
+3614864960, sarkadi.rita@se-etk.hu
Dr. Schmidtné Dr. Putz Mónika
adjunktus, magyar szaknyelvoktatás felelőse, magyar szaknyelv
+36203900373, 53811 schmidtne-putz.monika@semmelweis-univ.hu; dr.putz.monika@gmail.com
Sényi Anita
angol egészségtudományi szaknyelv
+3614864963, senyi.anita@se-etk.hu
Sirokmány Viktória
modern szaknyelvoktatás szakfelelőse, angol szaknyelv, scientific writing
+36206701830, 53810 sirokmany.viktoria@semmelweis-univ.hu
Somodi Brigitta
latin egészségtudományi szaknyelv
+3614864965, +36300164227, somodib@se-etk.hu
Szilágyi Rita
angol szaknyelv
szilagyi.rita@semmelweis-univ.hu
Szőllősi Lili
latin egészségtudományi szaknyelv
+3614864965, +36300164224, szollosilili@se-etk.hu
Takács Tímea
tanársegéd, magyar szaknyelv és angol egészségtudományi szaknyelv
+36300164314, takacs.timea@semmelweis-univ.hu
Tick Vera Anikó
angol egészségtudományi szaknyelv
+3614864963, tick.vera.aniko@se-etk.hu
Varga Edit
angol egészségtudományi szaknyelv
+3612310168/118, vargae@se-etk.hu
Dr. Varga Éva Katalin
adjunktus, orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti terminológia, orosz és francia szaknyelv, szaknyelvi és szaknyelvoktatási kutatások koordinátora
+36206632992, 53812 varga.eva_katalin@semmelweis-univ.hu; vekati@gmail.com
Vas Zsuzsanna
titkárságvezető
+36206663424, 60490 vas.zsuzsanna@semmelweis-univ.hu
Végh Ágnes
pszichológus, magyar és német szaknyelv
+36208258388, 53813 vegh.agnes@semmelweis-univ.hu
Vorzsák Orsolya
jelenleg GYES-en, német szaknyelv, könyvtár
orsolja8@gmail.com
Weidingerné Vargóczky Andrea
magyar és német szaknyelv
+36206701327, 53811 weidingerne-vargoczky.andrea@semmelweis-univ.hu; aweidingerandrea@gmail.com
Zelnik Dávid János
angol szaknyelv
+36206632991, 53811 zelnik.david@semmelweis-univ.hu
Zimonyi Ákos
tanársegéd, tanulmányi felelős, orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti terminológia
+36206632989, 53812 zimonyi.akos@semmelweis-univ.hu
Zsinka Lászlóné
német szaknyelv
+36206701829, 53811 magyary.edit_maria@semmelweis-univ.hu; zsinka.edit@gmail.com

Hirdetőtábla

ISMERTETŐ A 2021. ŐSZ PROFEX NYELVVIZSGA JELENTKEZÉSRŐL

 ŐSZI VIZSGÁRA JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2021.október 1.

Írásbeli vizsga időpontja: október 30. 13:00
A beszédértés vizsga időpontjai: október 30.
Német felsőfok – 09:30
Angol felsőfok  – 10:00
Német  középfok – 10:30
Angol középfok – 11:00
Német alapfok – 11:30
Angol alapfok – 12:00

Szóbeli vizsgák: 2021. október 25-november 05. között

  • 1. lépés: PROFEX jelentkezési lap letöltése:

http://profex.aok.pte.hu/hu/orvosi-szaknyelvi-jelentkezesi-lap

Legyenek kedvesek a jelentkezési lapon mindent kitölteni (különös tekintettel: nyelv, nyelvvizsga típusa, orvosi, gyógyszerész, egészségtudomány stb.) FONTOS: küldje el a kitöltött szkennelt jelentkezési lapját részemre: sarkadi.rita@se-etk.hu

AZ EREDETI JELENTKEZÉSI LAP LEADÁSA: BUDAPEST, 1088 VAS UTCA 17. fszt 14.

(amennyiben módjukban áll még a jelentkezési határidő előtt tegyék ezt meg, vagy hozzák magukkal a vizsgára és adják át a vizsgáztatónak)

 Tájékoztatjuk Önöket, hogy a SEMMELWEIS EGYETEM SZAKNYELVI INTÉZETÉHEZ
PROFEX vizsgadíjat két részletben kell befizetni.

Ezt megtehetik banki átutalással.

A Semmelweis Egyetemnek befizetett összeg tartalmazza a 2000 Ft regisztrációs díjat.

A befizetési megosztás a következő:

ALAPFOK (B1)

A (Szóbeli)

B (Írásbeli)

C (Komplex)

PROFEX vizsgaközpontnak

4.840,-

6.655,-

11.495,-

SE vizsgahelynek  

5.960,-

7.445,-

11.405,-

 

 

 

 

KÖZÉPFOK (B2)  

A (Szóbeli)

B (Írásbeli)

C (Komplex)

PROFEX vizsgaközpontnak

6.930,-

9.020,-

15.950,-

SE vizsgahelynek  

7.670,-

9.380,-

15.050,-

 

 

 

 

FELSŐFOK (C1)  

A (Szóbeli)

B (Írásbeli)

C (Komplex)

PROFEX vizsgaközpontnak

8.745,-

9.955,-

18.700,-

SE vizsgahelynek  

9.155,-

10.145,-

17.300,-

 

  1. Pécsi Egyetem számlaszáma (PROFEX vizsgaközpont): 11731001-23135378-00000000

név: Pécsi Tudományegyetem

Címe: H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.

Adószám: 19308681-2-02

a közleményben szerepeljen: orvosi: 150007

  1. Semmelweis Egyetem számlaszáma: 11784009-22236665

név: Semmelweis Egyetem

a közleményben szerepeljen: „a vizsgázó neve” és Profex nyelvvizsgadíj

Külföldről történő utaláshoz legyen kedves e-mailben érdeklődni.

Az átutalásról az elismervényt legyen szíves átküldeni a jelentkezési lappal együtt az

sarkadi.rita@se-etk.hu címre.

Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásról ITT tud tájékozódni.

  1. A vizsgadíj visszaigénylése az 503/2017 es kormányrendelet szerint a 35. életévét be nem töltött, 2018. január 1. után tett első sikeres államilag elismert nyelvvizsgára vonatkozik. (kormányrendelet)
  2. A vizsgázó a sikeres vizsga letétele után a bizonyítvány átvételekor a vizsgaközponttól/vizsgahelytől befizetési bizonylatot is kap, melyet a vizsgadíj visszaigénylésekor mellékelnie szükséges (űrlap).

Kérjük, kísérjék figyelemmel a PROFEX honlapját és facebook oldalát.
http://profex.aok.pte.hu/hu
https://www.facebook.com/Profex-orvosi-szaknyelv-1320172384700192