Nyelvoktatás

Elérhetőség:
Email: szaknyelvi.intezet@semmelweis-univ.hu

Oktatási szakmai profilok

A Szaknyelvi Intézet alapvető feladata az egyetemen folyó nyelvoktatás alapelveinek és rendszerének fejlesztése, valamint minden teljes- és részidejű alapképzésben az orvosi latin, az egészségügyi terminológia, az angol és német egészségügyi szaknyelv, valamint a szakdolgozat-módszertan tantárgy keretein belül a magyar tudományos írás oktatása. Idegen szaknyelvet a nyelvvizsgával rendelkező hallgatók is tanulnak; ők kompetencia-alapú kurzusokból választhatnak. Kötelező tárgyként oktatjuk még az interkulturális szóbeli és írásbeli kommunikációt. A kötelező tárgyakon kívül választható tárgyakat is meghirdetünk (az Orvosi diagnózisok és vények értelmezésétől az Angol nyelvű absztrakt írásán keresztül a Számítógéppel támogatott fordításig) a különböző idegen nyelvi kompetenciák további fejlesztése céljából.

A Szaknyelvi Intézet látja el az Egyetem ÁOK és GYTK angol és német nyelvű programjaiban részt vevő külföldi hallgatók számára az orvosi terminológia és a magyar orvosi szaknyelv, az ETK angol nyelvű programjában pedig az orvosi latin, egészségügyi terminológia és idegen szaknyelv tantárgyak oktatását.

A Károli Gáspár Református Egyetem BTK gyakorlóhelye vagyunk, a Magyar mint idegen nyelv mesterképzési szak hallgatói végzik nálunk tanítási gyakorlatukat.

A Szaknyelvi Intézet felelős az Egészségtudományi szakfordító-tolmács és az Angol egészségtudományi szaknyelvi kommunikátor szakirányú továbbképzésekért.

Minden tantárgyunk oktatásában a Szaknyelvi Intézet oktatói által készített jegyzetek állnak a hallgatók rendelkezésére.

A Szaknyelvi Intézet munkatársai részt vesznek különböző szakmai egyesületek (Magyar Nyelvtanárok Egyesülete, Szaknyelvoktatók és -kutatók Országos Egyesülete) munkájában.

Ha hibás, vagy hiányzó adatot talál, kérjük jelezze szervezeti egységünk titkárságán.

A telefonkönyvben található adatok nem használhatók fel az 1995. évi CXIX. törvény szerinti kutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

Szaknyelvi Intézet
Dr. Fogarasi Katalin habil.
egyetemi docens, igazgató, terminológus, orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti terminológia, német szaknyelv
fogarasi.katalin@semmelweis.hu
Császár Judit
operatív igazgatóhelyettes, angol szaknyelv
+36300164222, csaszar.judit@semmelweis.hu
Horváthné Pálinkás Magdolna
stratégiai igazgatóhelyettes, angol szaknyelv, minőségirányítási felelős
+36206663849, horvathne.palinkas.magdolna@semmelweis.hu
Dr. Mány Dániel
tudományos és innovációs igazgatóhelyettes, egyetemi adjunktus, nyelvtanár, pályázati koordinátor
+36300164315, many.daniel@semmelweis.hu; many.daniel.se@gmail.com
Zimonyi-Bakó Alexandra Vivien
tanulmányi és oktatásszervezési igazgatóhelyettes, egyetemi tanársegéd, angol és latin egészségtudományi szaknyelv
+36300164236, bako.alexandra@semmelweis.hu
Békési Ildikó
igazgatói asszisztens
+36300164255, bekesi.ildiko1@semmelweis.hu
Bor Gyöngyvér
magyar orvosi és fogorvosi szaknyelv
+36308771978, bor.gyongyver.noemi@semmelweis.hu
Borda Zília Szandra
magyar szaknyelv
borda.zilia@semmelweis.hu
Dudás Eszter
titkársági szakértő
+36206663424, dudas.eszter@semmelweis.hu
Gyenes Gábor
kutatási munkatárs, epidemiológus
+36300164487, gyenes.gabor@semmelweis.hu
Halász Hortenzia
magyar szaknyelv
+36203555606, halasz.hortenzia@semmelweis-univ.hu
Hampuk Beáta
német szaknyelv
+36300164256, hampuk.beata.maria@semmelweis.hu
Hetesy Bálint
német egészségtudományi szaknyelv
+36300164221, hetesy.balint@semmelweis-univ.hu
Dr. Horváth Ágnes
egyetemi adjunktus, angol egészségtudományi szaknyelv, szakfordító- és tolmácsképzés koordinátora
+36300164234, horvath.agnes@semmelweis.hu
Imre Mária
magyar szaknyelv
+36300164914, imre.maria@semmelweis.hu
Dr. Ittzés Dániel
egyetemi adjunktus, orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti terminológia
+36206632987, ittzes.daniel@semmelweis.hu
Dr. Juhász-Koch Márta
egyetemi adjunktus
juhasz.koch.marta@semmelweis.hu
Dr. Keresztélyné Dr. Barta Andrea
egyetemi docens, orvosi terminológia szakfelelős, orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti terminológia
+36206632993, barta.andrea@semmelweis.hu
Kovács Ildikó
magyar szaknyelv
+36300164913, kovacs.ildiko.gizella@semmelweis.hu
Kovács Irina Juvjevna
angol és orosz egészségtudományi szaknyelv
+36300164235, kovacs.irina@semmelweis.hu
Kovács-Dobos Krisztina
angol és német egészségtudományi szaknyelv
+36300164232, kovacs.krisztina@med.semmelweis-univ.hu
Leskóné Delbó Katalin
orvosi és egészségtudományi terminológia
leskone.delbo.katalin@semmelweis.hu
Dr. Marshall Barbara
egyetemi adjunktus, angol egészségtudományi szaknyelv
+36300164233, marshall.barbara@semmelweis.hu
Marthy Annamária
ETK magyar mint idegennyelv szakfelelős, angol és magyar egészségtudományi szaknyelv, egyetemi tanársegéd
+36300164231, marthy.annamaria@semmelweis.hu
Miller Jay
angol szaknyelv
miller.jay@semmelweis.hu
Murányi Yvett
orvosi és egészségtudományi terminológia
muranyi.ivett.zsuzsanna@semmelweis.hu
Nagyné Górász Judit
angol egészségtudományi szaknyelv
+36300164237, nagyne.gorasz.judit@semmelweis.hu
Dr. Oravecz Adrienn
tudományos munkatárs
oravecz.adrienn@semmelweis.hu
Sarkadi-Nagy Rita
ügyintéző ETK
+36300164229, sarkadi-nagy.rita@semmelweis.hu
Dr. Schmidtné Dr. Putz Mónika
egyetemi adjunktus, magyar szaknyelvoktatás felelőse, magyar szaknyelv
+36308771971, schmidtne-putz.monika@semmelweis.hu, dr.putz.monika@gmail.com
Schüszler Tamara
orvosi terminológia
+36308771998, schuszler.tamara@semmelweis.hu
Sényi Anita
angol egészségtudományi szaknyelv
+36300164230, senyi.anita@semmelweis.hu
Dr. Seres Dániel
tanulmányi felelős, egyetemi adjunktus
+36206701306, seres.daniel.mark@semmelweis.hu
Sirokmány Viktória
angol szaknyelv, scientific writing
+36206701830, sirokmany.viktoria@semmelweis.hu
Somodi Brigitta
orvosi terminológia
+36300164227, somodi.brigitta@semmelweis.hu
Szabó Angelika
nyelvvizsga-koordinátor, oktatástechnikus, lektorálási szolgáltatás koordintátor
+36206701332, szabo.angelika1@semmelweis.hu
Szilágyi Rita
angol szaknyelv
+36300164226, szilagyi.rita@semmelweis.hu
Szőllősi Lili
orvosi terminológia
+36300164224, szollosi.lili@semmelweis.hu
Dr. Takács Tímea
egyetemi adjunktus, magyar szaknyelv és angol egészségtudományi szaknyelv
+36300164314, takacs.timea@semmelweis.hu
Tick Vera Anikó
modern szaknyelvoktatás szakfelelőse, angol egészségtudományi szaknyelv
+36300164225, tick.vera@semmelweis.hu
Trencsényi Mónika
adminisztratív koordinátor
+36300164624, trencsenyi.monika@semmelweis.hu
Dr. Vágási Tünde
orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti terminológia
+36308772001, vagasi.tunde@semmelweis.hu
Varga Edit
angol egészségtudományi szaknyelv
+36300164223, varga.edit3@semmelweis.hu
Dr. Varga Éva Katalin
egyetemi docens, orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti terminológia, orosz és francia szaknyelv, szaknyelvi és szaknyelvoktatási kutatások koordinátora
+36206632992, varga.eva.katalin@semmelweis.hu
Vasasné Kántor Gabriella
magyar orvosi és fogorvosi szaknyelv
+36300164228, vasasne.kantor.gabriella@semmelweis.hu
Vorzsák Orsolya
német szaknyelv, könyvtár
+36308771974, vorzsak.orsolya@semmelweis.hu
Weidingerné Vargóczky Andrea
magyar és német szaknyelv
+36206701327, weidingerne-vargoczky.andrea@semmelweis.hu
Zsinka Lászlóné
német szaknyelv
+36206701829, magyary.edit_maria@semmelweis-univ.hu