Az Egészségtudományi Kar (ETK) a Semmelweis Egyetem második legnagyobb kara, amely az egészségtudományi képzések egyik legszélesebb palettáját kínálja a közép-európai régióban.

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

Alapítva: 1975-ben
Dékán: Bednárikné Dr. Dörnyei Gabriella
Hallgatói létszám: 4988 fő
Külföldi hallgatók aránya: 16%
Cím: 1088 Budapest, Vas u. 17.
Egységek →

Karunk  magas színvonalú képzést nyújt és versenyképes oklevelet ad hallgatóinak. Minden programunk megfelel a nemzetközi szabványoknak és a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) oktatási követelményeinek. Fennállásunk több mint négy évtizede alatt, de különösen az elmúlt tíz évben több területen is látványos fejlődést értünk el.

Nemzetközi kapcsolataink az utóbbi évtizedekben dinamikusan fejlődtek, amelyekben azonos hangsúlyt helyezünk mind a szakmai, mind a kutatási együttműködésekre. A külföldi oktatóktól és hallgatóktól szerzett tapasztalatok integrálása hozzájárul a képzéseink magas színvonalának fenntartásához, fejlesztéséhez, valamint a hazai és nemzetközi tudományos tevékenység előmozdításához.

OKTATÁS

Jelenleg tizenegy BSc, öt MSc programmal, valamint  PhD képzéssel várjuk leendő hallgatóinkat. Célkitűzéseink egyik lényeges eleme az élethosszig tartó tanulás lehetőségének megteremtése. A folyamatos fejlődés, tanulás lehetőségét a munkaerőpiaci szükségleteket figyelemmel kísérő szakirányú továbbképzésekkel, kötelező szakmacsoportos továbbképzésekkel biztosítjuk.

Képzéseink szerkezeti és tartalmi megújítása minden esetben azt a célt szolgálja, hogy a rendkívül gyorsan fejlődő egészségtudomány szakmai szükségleteit a végzett hallgatók megszerzett kompetenciáival minél teljesebb módon szolgáljuk és támogassuk.

Fő erősségünk a gyakorlatorientált oktatásban rejlik. Az ETK modern technikával felszerelt tantermekkel, szakmai laborokkal, nyilvános könyvtárral várja hallgatóit. 2022-ben avattuk fel az új, Kossuth Zsuzsanna épületszárnyat, amelyben két nagy előadóterem, laborok és gyakorlati képzést támogató tantermek találhatók. Az épület tervezésénél a tanulói közösségi terek kialakítására is nagy hangsúlyt helyeztünk. A sokszínű és pezsgő környezetet a kar mintegy 5000 hallgatója garantálja, akik közel 50 országból érkeznek hozzánk.

Karunk rendszeresen egyeztet a munkaerőpiac résztvevőivel. A területi klinikai és szakmai gyakorlatok révén a kapcsolat folyamatos és kölcsönös. Oktatóink nagy része nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is elismert szakemberek, szakmai kollégiumok, szakmai tudományos testületek tagjai.

További információ a Képzésekről →

KUTATÁS

A Kar tanszékei több mint 70 kutatási projektben vesznek részt az egészség- és társadalomtudományok széles területén. Az aktív kutatási projektekről minden évben részletes leírás készül. Az oktatók ezeket a projekteket egyénileg, vagy más magyar és európai egyetemekkel (pl. az EUniWell Seed Funding Programja keretében) bonyolítják le.

Az Egészségtudományi Kar saját folyóirattal is rendelkezik, a Developments in Health Sciences (DHS) néven. Ez egy nyílt hozzáférésű, lektorált folyóirat, amely cikkeket közöl az egészségtudományok és a kapcsolódó területek, például táplálkozás, ápolás, fizioterápia, szülészet, közegészségügy és optometria vonatkozásában, illetve lehetőséget kínál publikációk megjelenítésére is: preferáltan eredeti kutatási cikkeket, áttekintő cikkeket, rövid közleményeket, gyors előzetes feljegyzéseket, esettanulmányokat és egyéb szövegeket várnak.

Az Egészségtudományi Kar hallgatói a Magyar Tudományos Diákköri Konferenciák (TDK) keretében is végezhetnek kutatómunkát, melyhez kapcsolódóan a Semmelweis Egyetem évente nemzetközi konferenciát szervez.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

A Kar kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik Európában, Ázsiában és Amerikában. Az Erasmus+ csereprogram minden évben lehetőséget kínál a diákoknak és tanároknak, hogy külföldön fejlesszék készségeiket és bővítsék tudásukat. Az Erasmus-partnerek listáján magas rangú intézmények találhatók. Sikeres jelentkezés után a hallgatók külföldi partnerekkel szakmai konferenciákon vagy rövid képzési programokon is részt vehetnek.

További információ a nemzetközi kapcsolatokról →

Szervezeti egységeink

Addiktológiai Tanszék
1088 Budapest, Vas u. 17.
Alkalmazott Pszichológia Tanszék
1088 Budapest, Vas u. 17.
Ápolástan Tanszék
1088 Budapest, Vas u. 17.
Családgondozási Módszertani Tanszék
1088 Budapest, Vas u. 17.
Egészségtudományi Kar Dékáni Hivatal
1088 Budapest, Vas utca 17.
Egészségtudományi Klinikai Tanszék
1088 Budapest, Vas u. 17.
Fizioterápiai Tanszék
1088 Budapest, Vas u. 17.
Közegészségtudományi Tanszék
1088 Budapest, Vas u. 17.
Morfológiai és Fiziológiai Tanszék
1088 Budapest, Vas u. 17.
Szemészeti Klinikai Ismeretek Tanszék
1088 Budapest, Vas u. 17.
Társadalomtudományi Tanszék
1088 Budapest, Vas u. 17.