Bemutatás

Közegészségtudományi Tanszék

Elérhetőségek:
Tel.: 061/486-4870
Email: kozeg@se-etk.hu
Szoba: 129A

A Tanszék fő feladata: a népegészségügyi ellenőr BSc szakirány oktatási és kutatási feladatainak ellátása, melyek felelőse a tanszék vezetője. A Tanszék meghatározó profiljai a szakirány főbb tárgyai köré szerveződtek. A Tanszék felel a Klinikai epidemiológus szakképzettséget adó szakirányú továbbképzésért, melynek célja az infekciókontrollban való részvételre és irányítására való felkészítés. A Tanszék kari szintű feladatai közé tartozik valamennyi szakirányon az egészségvédelemmel, prevencióval és egészségfejlesztéssel kapcsolatos tantárgyak oktatása.

OKTATÁSI ÉS SZAKMAI PROFILOK

A tanszék széles spektrumú, az egészségvédelmi (korábbi nevén közegészségügyi) funkciók teljes körére kiterjedő elméleti és gyakorlati képzést nyújt, kiemelten a népegészségügyi ellenőrök, de emellett számos más szakirány számára is. A tanszék által oktatott tantárgyak a közegészségtan-járványtantól a kémiai biztonságon és munkahigiénén át az élelmezés- és környezet-egészségügyig, a klasszikus egészségvédelmi funkció szerinti felosztásban történik.

A tanszék szakmai profiljából adódóan szakmai (kötelező és szintentartó) továbbképzéseket szervez és tart mikrobiológiai és kórházhigiénés, valamint népegészségügyi területen, továbbá rendszeresen infekciókontroll munkanapokat rendez az infektológia, klinikai epidemiológia, kórházhigiéne és klinikai mikrobiológia területén dolgozó szakemberek részére. Munkatársaink aktív résztvevői szakterületeink tudományos társaságainak és azok rendezvényeinek. A tanszék látja el a Kar képviseletét a Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Egyesületében (NKE). A tanszékvezető látja el Magyarország WHO Környezet és egészség fókuszponti feladatait, illetve az Európai Környezet és Egészség folyamat kapcsán az Environment and Health Task Force társelnöki feladatait.

A tanszék munkatársai tutorként és előadóként aktív részesei, a Kar nemzetközi akkreditált oktatási partnerkapcsolatain belül, az Európai Unió Socrates Programjának és a Cohehre Academy (Consortium in Higher Education in Health Care and Rehabilitation) szervezésében megvalósuló projekteknek. Tanszékünk az ERASMUS+ program keretén belül szerepet vállal a hallgatói és oktatói mobilitás elősegítésében.

Munkatársak

Dr. Pándics Tamás

főiskolai tanár, tanszékvezető

Burgettiné dr. Böszörményi Erzsébet

főiskolai docens

Csima Zoltán

tanársegéd

Dr. Jáger Edit Andrea

főiskolai docens

Kádár László Csaba

adjunktus

Dr. Sinka Magdolna

főiskolai docens

Dr. Galgóczi Ágnes

tanársegéd

Ha hibás, vagy hiányzó adatot talál, kérjük jelezze szervezeti egységünk titkárságán.

A telefonkönyvben található adatok nem használhatók fel az 1995. évi CXIX. törvény szerinti kutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

Közegészségtudományi Tanszék
Dr. Pándics Tamás
főiskolai tanár, tanszékvezető
48-64862, pandics.tamas@semmelweis.hu
48-64851, barna.zsofia@semmelweis.hu
48-64851, burgettine.boszormenyi.erzsebet@semmelweis.hu
Csima Zoltán
tanársegéd
48-64859, csima.zoltan@semmelweis.hu
48-64851, galgoczi.agnes@semmelweis.hu
Hómann Éva
oktatásszervező
48-64870, homann.eva@semmelweis.hu
Dr. Jáger Edit Andrea
főiskolai docens
48-64869, jager.edit@semmelweis.hu
48-64852, kadar.laszlo1@semmelweis.hu
Dr. Sinka Magdolna
főiskolai docens
48-64852, sinka.magdolna@semmelweis.hu

Hirdetőtábla

Kedves Hallgatók!

A 2020/2021. tanévtől kezdődően a Közegészségtudományi Tanszék által oktatott tantárgyak oktatási anyagai, a tantárgyak elsajátításához szükséges segédanyagok és a Tanszék által oktatott tantárgyak tantárgyleírásai a Semmelweis Egyetem Moodle E-learning portálján (https://itc.semmelweis.hu/moodle/), az adott tantárgynál érhetők el.  Ennek kapcsán felmerülő problémák esetén az alább található lista szerinti tantárgyankénti kapcsolattartót keressék. Oktatóink fogadóóráinak rendjét szintén alább találják. Egyéb ügyekben a tanszéki titkárság email címén várjuk hallgatóink megkeresését (kozeg@se-etk.hu). Emellett a következő szemesztertől havi rendszerességgel tartunk évfolyamonként hallgatói fórumot, amely szintén alkalmat ad a hallgatóknak a különböző témákban kérdéseik tisztázására.

 1. Kontaktszemélyek listája tantárgyanként 
 2. Oktatói konzultációs időpontok
 3. Tájékoztató́ a 2021/2022. tanév teendőiről az egészségügyi gondozás és prevenció szak népegészségügyi ellenőr szakirány hallgatóinak (teljes idejű és részidős munkarend)
  1. évfolyam (1. évfolyam tájékoztató)
  2. évfolyam (2. évfolyam tájékoztató)
  3. évfolyam (3. évfolyam tájékoztató)
  4. évfolyam (4. évfolyam tájékoztató)
 4. Szakmai gyakorlatok pályázatának hirdetménye és dokumentumai

Üdvözlettel:

Dr. Pándics Tamás
főiskolai tanár, tanszékvezető