Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. május 18.
530637 Összes oltás

Orvosi rendelő

A Vas utcai épületben hallgatóink számára orvosi rendelő működik, melyben elsősegélynyújtásra és sürgősségi esetek ellátására, valamint tanácsadásra, higiénés alkalmassági szűrővizsgálatokra és esetenként Hepatitis-B védőoltás pótlására van lehetőség.

Az orvosi rendelő helye: Vas u. 17., félemelet 1. és félemelet 8.
a rendelést vezető orvos: Dr. Hollós Sándor M.D., Ph.D. professor emeritus

asszisztens: Sárközi Anikó

Rendelési idő a 2021/2022-es tanévben:

Dr. Hollós Sándor orvosi rendelés:

 • betegrendelés
 • orvosi felmentések
 • védőoltások

hétfő: 16:00-17:00
szerda: 16:00-17:00    
csütörtök: 13:45-14:15

FIGYELEM!

MÁJUS 13-TÓL JÚLIUS 29-IG ELŐZETES BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES A HOLLOSS@SE-ETK.HU CÍMEN, TOVÁBBÁ JÚLIUS 29-TŐL AUGUSZTUS 20-IG  SZÜNETEL AZ ORVOSI RENDELÉS!

Sárközi Anikó asszisztensi rendelés:

 • tanácsadás
 • higiénés alkalmasság
 • védőoltások

kedd: 14:00-16:30
csütörtök: 14:00-16:30

FIGYELEM!

AZ ASSZISZTENSI RENDELÉS MÁJUS 24-ÉN ELMARAD!

 

Dr. Hollós Sándor

főiskolai tanár, a rendelő orvosa

 

 

Hirdetőtábla

Tájékoztató a hallgatók számára kötelező egészségügyi alkalmassági vizsgálatokról

A Semmelweis Egyetem Foglalkozás-Egészségügyi Szolgálat és az SE-ETK orvosi rendelő tájékoztatója a beiratkozó I. éves hallgatók számára a tanulmányok megkezdését megelőző (beiratkozáskor) és a majdani klinikai gyakorlatok megkezdéséhez szükséges (későbbi) alkalmassági vizsgálatokról

Tisztelt Hallgató!

1) Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 27. §-a értelmében az egészségügyi tevékenység végzésében hallgatói jogviszony alapján közreműködő személyek alkalmassági vizsgálaton kötelesek részt venni. Az alkalmassági vizsgálatot a Semmelweis Egyetem Klinikai Központ Foglalkozás-egészségügyi Szolgálata, illetve annak felügyeletével az Egészségtudományi Kar Orvosi Rendelője végzi, első alkalommal a beiratkozással egyidejűleg.

Tájékoztatom Önt arról, hogy egészségügyi tevékenységet csak munkaköri alkalmas minősítés esetén végezhet.

Kérjük, hogy az alkalmasság eldöntéséhez szükséges, a beiratkozás során sorra kerülő vizsgálatra az alábbi dokumentumokat szíveskedjék magával hozni:

 • az Anamnézis lap kitöltve, aláírva,
 • a Háziorvosi nyilatkozat kitöltve, aláírva,
 • az Egészségügyi Nyilatkozat (Egészségügyi nyilatkozat (Járványügyi érdekből kiemelt munkakörökben dolgozók, tanulók számára – 2. számú melléklet a 33/1998. (VI.24.) NM rendelethez) kitöltve, aláírva,
 • egy éven belüli mellkas röntgen vizsgálat (tüdőszűrés) lelete,
 • anti HCV (Hepatetis C vírus) teszt eredménye,
 • Egészségügyi Nyilatkozat és vizsgálati adatok című egészségügyi kiskönyv (nyomtatványboltban beszerezhető) a leendő hallgató nevével, adataival kitöltve,
 • amennyiben valamilyen krónikus betegsége van, akkor az arról szóló orvosi dokumentáció (3 hónapnál nem régebbi szakorvosi vélemény, zárójelentés fénymásolata), valamint
 • az oltási és gyermek egészségügyi kiskönyv.

Az oltások meglétét kérjük, hogy az Anamnézis lapon tüntesse fel. Amennyiben az oltási könyv, gyermek egészségügyi kiskönyv nem áll rendelkezésre, akkor az oltások megtörténtét, védettségét más módon kell igazolnia. Amennyiben ez nem lehetséges, Hepatetis B ellenanyag szint vizsgálatot kell végeztetnie, és ennek eredményétől függően szükségessé válhat az oltások pótlása vagy ismételt megadása.

Megjegyezzük, hogy az a hallgató, aki még nem részesült Hepatetis B védőoltásban, azt a Kar Orvosi Rendelőjében térítésmentesen megkaphatja a hivatalos rendelési időben (bejelentkezés személyesen, telefonon v e-mailben ajánlott), illetve intézheti háziorvosánál is.

Amennyiben Önnek az alkalmasságát egészségügyi munkakörre már korábban megállapították és az 1 éven belüli, akkor annak másolati példányát hozza magával. Ez esetben csak az egészségügyi kiskönyvére és a kitöltött Adatlapra van még szükség.

2) Továbbá tájékoztatom Önt arról is, hogy a tanulmányai során – a képzés jellegétől és a curriculumtól függően – a klinikai gyakorlatok megkezdése előtt (estenként akár fél évenként) sor kerülhet kötelező további hygienes, járványügyi alkalmassági vizsgálatok elvégzésére is. Ezek időpontjáról és helyéről, a szükséges további vizsgálatokról a Kar honlapján az Orvosi Rendelő menüpont alatt tájékozódhat.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Kar Orvosi Rendelője nem rendelkezik a vizsgálatokhoz szükséges beutalási jogosultsággal, ezért a vizsgálatok elvégzését az illetékes háziorvosnál, illetve más egészségügyi (labor diagnosztikai) szolgáltatóknál kell kezdeményeznie minden hallgatónak

A vizsgálatok térítéskötelesek, a beutalók az illetékes háziorvosnál, a megfelelő mintavételi tartályok a labor diagnosztikai szolgáltatóknál, valamint a gyógyszertárakban szerezhetőek be.

3) Fentiek maradéktalan teljesítése a hallgató egyéni felelőssége a beiratkozáskor, illetve a tanulmányok során még a gyakorlatok megkezdése előtt. A klinikai gyakorlatok előtti vizsgálatok intézését nyomatékosan javasoljuk elvégeztetni a nyári szünetben, illetve az aktuális félév megkezdése előtt.

Sok éves tapasztalat, az is, hogy a hallgatók az Orvosi Rendelőben közvetlenül a klinikai gyakorlat megkezdése előtt jelentkeznek, mely hosszú várakozást, torlódást jelent számukra. Ennek elkerülésére javasolt a szorgalmi időszak teljes periódusát kihasználni, akár a félév első heteiben elvégeztetni. A vizsgálat ugyanis a tanév teljes időtartamára érvényes (a torok bakteriológiai szűrés kivételével).

Végezetül tájékoztatom Önt arról, hogy a Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat a tudomására jutott egészségügyi adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, továbbá a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) szigorú rendelkezéseinek megfelelve kezeli.

Együttműködését köszönöm!

Tisztelettel:

Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat
vezetője

SE-ETK Orvosi Rendelő
orvosa

A területi klinikai gyakorlatokat megelőzően szükséges hygienes vizsgálatok 

Hallgatói higiénés alkalmassági vizsgálatok a klinikai gyakorlatokhoz – előadás