Orvosi rendelő

A Vas utcai épületben hallgatóink számára orvosi rendelő működik, melyben elsősegélynyújtásra és sürgősségi esetek ellátására, valamint tanácsadásra, higiénés alkalmassági szűrővizsgálatokra és esetenként Hepatitis-B védőoltás pótlására van lehetőség.

Az orvosi rendelő helye: 1088 Budapest, Vas u. 17.
a rendelést vezető orvos: Dr. Hollós Sándor PhD, professor emeritus

        asszisztens: Sárközi Anikó

email: rendelo@se-etk.hu

Rendelési idő a 2022/2023 tanév 2. félévében:

Dr. Hollós Sándor orvosi rendelés:

 • betegrendelés
 • védőoltások

Vas u. 17., félemelet 12.

 
Hétfő  13:00-14:00   
Szerda  14:00-15:00
Csütörtök  15:00-15:30
 

Sárközi Anikó asszisztensi rendelés:

 • tanácsadás
 • higiénés alkalmasság

Vas u. 17., félemelet 1.

 
Szerda  15:00-17:00
Csütörtök  10:00-12:00

 

 

Dr. Hollós Sándor

főiskolai tanár, a rendelő orvosa

 

 

Hirdetőtábla

Tájékoztató a hallgatók számára kötelező egészségügyi alkalmassági vizsgálatokról

Tisztelt Hallgató!

1)

Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 27. §-a értelmében az egészségügyi tevékenység végzésében hallgatói jogviszony alapján közreműködő személyek alkalmassági vizsgálaton kötelesek részt venni. Az alkalmassági vizsgálatot a Semmelweis Egyetem Klinikai Központ Foglalkozás-egészségügyi Szolgálata, illetve annak felügyeletével az Egészségtudományi Kar Orvosi Rendelője végzi, első alkalommal a beiratkozással egyidejűleg.

Tájékoztatom Önt arról, hogy egészségügyi tevékenységet csak munkaköri alkalmas minősítés esetén végezhet.

Kérjük, hogy az alkalmasság eldöntéséhez szükséges, a beiratkozás során sorra kerülő vizsgálatra az alábbi dokumentumokat szíveskedjék magával hozni:

 • az Anamnézis lap kitöltve, aláírva,
 • a Háziorvosi nyilatkozat kitöltve, aláírva,
 • Semmelweis Egyetem Munkavédelmi Szabályzatának 5. melléklete szerinti Nyilatkozat kitöltve, aláírva,
 • az Egészségügyi Nyilatkozat (Egészségügyi nyilatkozat (Járványügyi érdekből kiemelt munkakörökben dolgozók, tanulók számára – 2. számú melléklet a 33/1998. (VI.24.) NM rendelethez) kitöltve, aláírva,
 • egy éven belüli mellkas röntgen vizsgálat (tüdőszűrés) negatív lelete,
 • anti HCV (Hepatetis C vírus ellenanyag) lelet eredménye,
 • 1 hónapon belüli laborlelet, mely a következőket tartalmazza: teljes vérkép, májfunkció, vesefunkció, teljes vizelet,
 • Egészségügyi Nyilatkozat és vizsgálati adatok című egészségügyi kiskönyv (nyomtatványboltban beszerezhető) a leendő hallgató nevével, adataival kitöltve, aláírva,
 • amennyiben valamilyen krónikus betegsége van, akkor az arról szóló orvosi dokumentáció (3 hónapnál nem régebbi szakorvosi vélemény, zárójelentés fénymásolata),
 • az oltási és gyermek egészségügyi kiskönyv, valamint
 • amennyiben már készült, a kanyaró elleni antitest szint lelet.

Az oltások meglétét kérjük, hogy az Anamnézis lapon tüntesse fel. Amennyiben az oltási könyv, gyermek egészségügyi kiskönyv nem áll rendelkezésre, akkor az oltások megtörténtét, védettségét más módon kell igazolnia. Amennyiben ez nem lehetséges, Hepatetis B ellenanyag szint vizsgálatot kell végeztetnie, és ennek eredményétől függően szükségessé válhat az oltások pótlása vagy ismételt megadása.

Megjegyezzük, hogy az a hallgató, aki még nem részesült Hepatetis B védőoltásban, azt a Kar Orvosi Rendelőjében térítésmentesen megkaphatja a hivatalos rendelési időben (bejelentkezés személyesen, telefonon v e-mailben ajánlott), illetve intézheti háziorvosánál is.

Amennyiben Önnek az alkalmasságát egészségügyi munkakörre már korábban megállapították és az 1 éven belüli, akkor annak másolati példányát hozza magával. Ez esetben csak az egészségügyi kiskönyvére és a kitöltött Adatlapra van még szükség. Amennyiben Önnek az alkalmasságát egészségügyi munkakörre már korábban megállapították, akkor kérjük, hogy a mellékelt Hallgatói nyilatkozat egészségi állapotról lapot töltse ki, és azt az alkalmassági vélemény másolati példányával együtt juttassa vissza a Kari Orvosi Rendelőbe. Ebben az esetben foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton nem kell megjelennie.

2)

Továbbá tájékoztatom Önt arról is, hogy a tanulmányai során – a képzés jellegétől és a curriculumtól függően – a klinikai gyakorlatok megkezdése előtt (estenként akár fél évenként) sor kerülhet kötelező további hygienes, járványügyi alkalmassági vizsgálatok elvégzésére is. Ezek időpontjáról és helyéről, a szükséges további vizsgálatokról a Kar honlapján az Orvosi Rendelő alatt tájékozódhat.

Kérjük, hogy a vizsgálatok elvégzését az illetékes háziorvosnál, illetve más egészségügyi (labor diagnosztikai) szolgáltatóknál kezdeményezze.

A vizsgálatok térítéskötelesek, a beutalók az illetékes háziorvosnál, a megfelelő mintavételi tartályok a labor diagnosztikai szolgáltatóknál, valamint a gyógyszertárakban szerezhetőek be.

3)

Fentiek maradéktalan teljesítése a hallgató egyéni felelőssége a beiratkozáskor, illetve a tanulmányok során még a gyakorlatok megkezdése előtt. A klinikai gyakorlatok előtti vizsgálatok intézését nyomatékosan javasoljuk elvégeztetni a nyári szünetben, illetve az aktuális félév megkezdése előtt.

Sok éves tapasztalat, az is, hogy a hallgatók az Orvosi Rendelőben közvetlenül a klinikai gyakorlat megkezdése előtt jelentkeznek, mely hosszú várakozást, torlódást jelent számukra. Ennek elkerülésére javasolt a szorgalmi időszak teljes periódusát kihasználni, akár a félév első heteiben elvégeztetni. A vizsgálat ugyanis a tanév teljes időtartamára érvényes (a torok bakteriológiai szűrés kivételével).

Végezetül tájékoztatom Önt arról, hogy a Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat a tudomására jutott egészségügyi adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, továbbá a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) szigorú rendelkezéseinek megfelelve kezeli.

Együttműködését köszönöm!

Tisztelettel:

SE Klinikai Központ Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat vezetője és SE-ETK Orvosi Rendelő orvosa

A területi klinikai gyakorlatokat megelőzően szükséges higiénés vizsgálatok 

Hallgatói higiénés alkalmassági vizsgálatok a klinikai gyakorlatokhoz – előadás

Útmutató a Semmelweis Egyetem Testnevelés-Felmentési Informatikai rendszerének (STEFI) alkalmazásához