Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 27.
393114 Összes oltás

Kari Tanács

Kari Tanács

elnök: Bednárikné dr. Dörnyei Gabriella dékán, főiskolai tanár

Tagok

szavazati joggal Dr. Balogh Zoltán dékánhelyettes, főiskolai tanár
  Dr. Baji Ildikó, főiskolai tanár
  Dr. Doros Attila, egyetemi docens
  Dr. Feith Helga Judit, főiskolai tanár
  Dr. Gadó Klára dékánhelyettes, főiskolai tanár
  Dr. Horváth Mónika, főiskolai tanár
  Dr. Kovács Illés, egyetemi docens
  Dr. Némethné Dr. Gradvohl Edina, főiskolai docens
  Dr. Rigó János, egyetemi tanár
  Soós Gábor, vezető testnevelő tanár
  Dr. Székely Andrea, egyetemi docens
  Dr. Tamás László, egyetemi tanár
  Veresné Dr. Bálint Márta, főiskolai tanár
  Dr. Vingender István, főiskolai tanár
  Csima Zoltán, tanársegéd
  Siposné Leel-Őssy Erika, ügyvivő szakértő
  Hegedűsné Talabér Júlia, doktorandusz hallgató
  Greksza Zorka, hallgató
  Német Dorottya, hallgató
  Berta Dóra Bella, hallgató
  Braun Debóra, hallgató
  Pintér Sára, hallgató
  Bánhidi Panna, hallgató
állandó meghívottak rektor
  kancellár
  gazdasági főigazgató
  műszaki főigazgató
  emberierőforrás-gazdálkodási főigazgató
  ellenőrzési igazgató
  a doktori tanács elnöke, vagy az, akit a doktori tanács tagjai közül helyettesítésével megbíz
  a dékáni hivatal vezetője
  a kar dékánja által meghívott más személy

Kari bizottságok

Kari Tanulmányi és Vizsgabizottság

elnök: Dr. Vingender István, dékánhelyettes vingenderi@se-etk.hu
tagok: Dr. Benedek Csilla, főiskolai docens benedek.csilla@se-etk.hu
  Bodnár Hajnalka, mestertanár bodnarh@se-etk.hu
  Dr. Borján Eszter, adjunktus borjan.e@se-etk.hu
  Kádár László Csaba, adjunktus kadarl@se-etk.hu
  Nágel Józsefné, tanulmányi ügyintéző nageljne@se-etk.hu
  Suhajdáné Dr. Urbán Veronika, főiskolai tanár urbanv@se-etk.hu
  Bánhidi Panna, hallgató pannabanhidi@gmail.com
  Német Dorottya, hallgató nemet.dorottya99@gmail.com
  Mészáros Csaba, hallgató meszaroscsaba.seetk@gmail.com
  Keskeny Anna hallgató keskeny.anna@gmail.com
  Pintér Sára, hallgató pinters96@gmail.com

Kari Kreditátviteli Bizottság

elnök: Dr. Némethné Dr. Gradvohl Edina, főiskolai docens gradvohle@se-etk.hu
tagok: Dr. Tóth Timea, főiskolai docens totht@se-etk.hu
  Dr. Vingender István, dékánhelyettes vingenderi@se-etk.hu
  Német Dorottya, hallgató nemet.dorottya99@gmail.com
  Keskeny Anna, hallgató keskeny.anna@gmail.com
  Berta Dóra, hallgató bdbella12@gmail.com

Minőségfejlesztési és Minőségértékelő Bizottság Kari Albizottsága

elnök: Horváth Zoltánné Phd, főiskolai tanár horvathzne@se-etk.hu
tagok: Kakuk Marianna, hivatalvezető kakuk.m@se-etk.hu
  Dr. Vingender István, dékánhelyettes vingenderi@se-etk.hu

Kari Etikai és Fegyelmi Bizottság

elnök: Dr. Feith Helga Judit, tanszékvezető h.feith@se-etk.hu
tagok: Dr. Gadó Klára, tanszékvezető gadok@se-etk.hu
  Dr. Vingender István, dékánhelyettes vingenderi@se-etk.hu
  Pintér Sára, hallgató pinters96@gmail.com
  Német Dorottya, hallgató nemet.dorottya99@gmail.com
  Bánhidi Panna, hallgató pannabanhidi@gmail.com