Kari Tanács

Kari Tanács

elnök

Bednárikné dr. Dörnyei Gabriella dékán, főiskolai tanár

Tagok

szavazati joggal
 • Dr. Balogh Zoltán dékánhelyettes, főiskolai tanár
 • Dr. Baji Ildikó, főiskolai tanár
 • Dr. Doros Attila, egyetemi docens
 • Dr. Feith Helga Judit, főiskolai tanár
 • Dr. Gadó Klára dékánhelyettes, főiskolai tanár
 • Dr. Horváth Mónika, főiskolai tanár
 • Dr. Kovács Illés, egyetemi docens
 • Dr. Némethné Dr. Gradvohl Edina, főiskolai docens
 • Dr. Rigó János, egyetemi tanár
 • Soós Gábor, vezető testnevelő tanár
 • Dr. Székely Andrea, egyetemi tanár
 • Dr. Tamás László, egyetemi tanár
 • Csajbókné Dr. Csobod Éva, főiskolai tanár
 • Dr. Vingender István, főiskolai tanár
 • Dr. Lantos Zoltán, egyetemi docens
 • Csima Zoltán, tanársegéd
 • Siposné Leel-Őssy Erika, titkársági szakértő
 • Dr. Vámosi Péter, doktorandusz hallgató
 • Vakles Ágnes, hallgató
 • Fekete Rea, hallgató
 • Feke Anett, hallgató
 • Sipos Eszter, hallgató
 • Szabó Fanni, hallgató
 • Bartalos Szabolcs Martin, hallgató
állandó meghívottak
 • rektor
 • kancellár
 • gazdasági főigazgató
 • műszaki főigazgató
 • emberierőforrás-gazdálkodási főigazgató
 • ellenőrzési igazgató
 • doktori tanács elnöke, vagy az, akit a doktori tanács tagjai közül helyettesítésével megbíz
 • dékáni hivatal vezetője
 • kar dékánja által meghívott más személy
 • informatikai főigazgató
 • marketing és kommunikációs főigazgató

Bizottságok

Kari Tanulmányi és Vizsgabizottság

elnök

Dr. Vingender István, dékánhelyettes
vingender.istvan@semmelweis.hu

tagok:

Kari Kreditátviteli Bizottság

elnök

Dr. Sinka Magdolna, főiskolai docens
sinka.magdolna@semmelweis.hu

tagok

Minőségfejlesztési és Minőségértékelő Bizottság Kari Albizottsága

elnök

Horváth Zoltánné Phd, főiskolai tanár
horvath.zoltanne@semmelweis.hu

tagok

Kari Etikai és Fegyelmi Bizottság

elnök

Dr. Feith Helga Judit, tanszékvezető
feith.helga@semmelweis.hu

tagok