Kari Tanács

Kari Tanács

elnök: Bednárikné dr. Dörnyei Gabriella dékán, főiskolai tanár

Tagok

szavazati joggal Dr. Balogh Zoltán dékánhelyettes, főiskolai tanár
  Dr. Baji Ildikó, főiskolai tanár
  Dr. Doros Attila, egyetemi docens
  Dr. Feith Helga Judit, főiskolai tanár
  Dr. Gadó Klára dékánhelyettes, főiskolai tanár
  Dr. Horváth Mónika, főiskolai tanár
  Dr. Kovács Illés, egyetemi docens
  Dr. Némethné Dr. Gradvohl Edina, főiskolai docens
  Dr. Rigó János, egyetemi tanár
  Soós Gábor, vezető testnevelő tanár
  Dr. Székely Andrea, egyetemi tanár
  Dr. Tamás László, egyetemi tanár
  Veresné Dr. Bálint Márta, főiskolai tanár
  Dr. Vingender István, főiskolai tanár
  Dr. Lantos Zoltán, egyetemi docens
  Csima Zoltán, tanársegéd
  Siposné Leel-Őssy Erika, ügyvivő szakértő
  Éliás Anna Júlia, doktorandusz hallgató
  Erki Liliána, hallgató
  Fekete Rea, hallgató
  Feke Anett, hallgató
  Mészáros Csaba, hallgató
  Szabó Fanni, hallgató
  Vidák Botond, hallgató
állandó meghívottak rektor
  kancellár
  gazdasági főigazgató
  műszaki főigazgató
  emberierőforrás-gazdálkodási főigazgató
  ellenőrzési igazgató
  a doktori tanács elnöke, vagy az, akit a doktori tanács tagjai közül helyettesítésével megbíz
  a dékáni hivatal vezetője
  a kar dékánja által meghívott más személy

Kari bizottságok

Kari Tanulmányi és Vizsgabizottság

elnök: Dr. Vingender István, dékánhelyettes vingender.istvan@semmelweis.hu
tagok: Dr. Benedek Csilla, főiskolai docens benedek.csilla@semmelweis.hu
  Bodnár Hajnalka, mestertanár bodnar.hajnalka@semmelweis.hu
  Dr. Borján Eszter, adjunktus borjan.eszter@semmelweis.hu
  Kádár László Csaba, adjunktus kadar.laszlo1@semmelweis.hu
  Nágel Józsefné, tanulmányi szakértő nagel.jozsefne@semmelweis.hu
  Suhajdáné Dr. Urbán Veronika, főiskolai tanár suhajdane.urban.veronika@semmelweis.hu
  Feke Anett, hallgató feke.anett@stud.semmelweis.hu
  Fekete Rea, hallgató fekete.rea@stud.semmelweis.hu
  Mészáros Csaba, hallgató meszaroscsaba.seetk@gmail.com
  Sipos Eszter, hallgató sipos.eszter@stud.semmelweis.hu
  Tánczos Gréta Lujza, hallgató tanczos.greta@stud.semmelweis.hu

Kari Kreditátviteli Bizottság

elnök: Dr. Sinka Magdolna, főiskolai docens sinka.magdolna@semmelweis.hu
tagok: Dr. Tóth Timea, főiskolai docens toth.timea@semmelweis.hu
  Dr. Vingender István, dékánhelyettes vingender.istvan@semmelweis.hu
  Fekete Rea, hallgató fekete.rea@stud.semmelweis.hu
  László Zsófia, hallgató laszlo.zsofia@stud.semmelweis.hu
  Szklenár Kristóf, hallgató szklenar.kristof@stud.semmelweis.hu

Minőségfejlesztési és Minőségértékelő Bizottság Kari Albizottsága

elnök: Horváth Zoltánné Phd, főiskolai tanár horvath.zoltanne@semmelweis.hu
tagok: Kakuk Marianna, hivatalvezető kakuk.marianna@semmelweis.hu
  Dr. Vingender István, dékánhelyettes vingender.istvan@semmelweis.hu

Kari Etikai és Fegyelmi Bizottság

elnök: Dr. Feith Helga Judit, tanszékvezető feith.helga@semmelweis.hu
tagok: Dr. Gadó Klára, dékánhelyettes gado.klara@semmelweis.hu
  Dr. Vingender István, dékánhelyettes vingender.istvan@semmelweis.hu
  Feke Anett, hallgató feke.anett@stud.semmelweis.hu
  Fekete Rea, hallgató fekete.rea@stud.semmelweis.hu
  Tánczos Gréta Lujza, hallgató tanczos.greta@stud.semmelweis.hu