Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 21.
406102 Összes oltás

Intézményünkbe 2021 szeptemberi kezdéssel a következő alapképzési és mesterképzési szakokra (szakirány megjelölésével), valamint szakirányú továbbképzésekre lehet jelentkezni. A nappali munkarenden kívül bizonyos képzések levelező munkarendben is indulnak.

Alap-
képzések

 

2021. szeptemberi kezdéssel indított ALAPKÉPZÉSEK

alapszak neve

alapszak szakiránya vagy specializációja

munkarend*

önköltség mértéke (Ft/félév)

képzési idő (félév)

ápolás és betegellátás

ápoló

N/L

Minden szakirányon az önköltség mértéke 300.000.- Ft/félév, a képzési idő 8 félév.

dietetikus

N/L

gyógytornász

N

hang-, beszéd- és nyelésterapeuta

N

mentőtiszt

N/L

szülésznő

N/L

egészségügyi gondozás és prevenció

népegészségügyi ellenőr

N/L

védőnő

N

orvosi diagnosztikai analitikus

optometria (spec.)

L

radiográfia (spec.)

L

*Munkarend: E = esti L = levelező N = nappali

Általános pontszámítási módszerek, összpontszám – alapképzés:

TANULMÁNYI PONTOK

Időkorlát nélkül számolhatók, legfeljebb 200 pont lehet

középiskolai eredmények (100 pont)

érettségi bizonyítványban lévő eredmények (100 pont)

 öt tantárgy (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, legalább két évig tanult idegen nyelv v. nemzetiségi nyelv és irodalom, egy legalább két évig tanult, vagy kettő legalább egy évig tanult választott természettudományos tantárgy) utolsó két tanult évfolyam év végi érdemjegyek összegének kétszerese

négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményeinek átlaga

 

ÉRETTSÉGI PONTOK

legfeljebb 200 pont lehet

 Az adott képzési területen előírt két érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye.
Az orvos- és egészségtudományi képzési területen választható érettségi vizsgatárgyak:

biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy idegen nyelv vagy természettudomány vagy egy szakmai előkészítő tárgy vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy.

 

TÖBBLETPONTOK

legfeljebb 100 pont lehet, akkor is, ha a többletpontok összege meghaladja azt

jogszabály alapján járó

képzési területenként adható

emelt szintű érettségi vizsgáért, ha legalább 45%-os a vizsgaeredmény és ez alapján számítják az érettségi pontokat

  50 pont

tantárgyanként

tanulmányi és művészeti versenyeredmények alapján

20-100 pont

A magyartól eltérő idegen nyelvű nyelvtudásért

legfeljebb 40 pont

B2=28 pont  C1=40 pont Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható.

legfeljebb egy, 1993 után szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítésért szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén.

 

32 pont

 Esélyegyenlőségért (hátrányos helyzetű, fogyatékossággal élő vagy GYES, GYED, GYET, CSED díjban részesülő jelentkező)

 

40 pont

 

sporteredményért

A NOB által elismert sportágakban legfeljebb egy, a pontszámítás szempontjából legkedvezőbb eredmény után jár.

10-50 pont

A többletpontokról részletesen tájékozódhatsz a www.felvi.hu honlapon.

Összpontszámodat 400+100 pontos pontszámítási rendszerben számolják ki számodra a legelőnyösebb módszer alapján.

Vagy összeadják a tanulmányi, az érettségi és a többletpontjaidat, vagy az érettségi pontjaidat kétszereséhez hozzáadják a többletpontjaidat.

Ponthatár-megállapítás: várhatóan 2021. július 22.

A felvétel feltétele:

  • rendelkezned kell legalább egy emelt szintű érettségi vizsgaeredménnyel vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel
  • el kell érned a jogszabályi minimumpontot, azaz 280 pontot (ebben csak az emelt szintű érettségiért, a nyelvvizsgáért, illetve az OKJ szerinti szakképesítésért járó többletpont lehet benne)
  • el kell érned a szak felvételi ponthatárát.

Felvételi értesítések: Az Oktatási Hivatal 2021. augusztus 05-ig besorolási döntést küld részedre, mi pedig felvételi döntést 2021. augusztus 08-ig.

Alapképzéseink

Ápolás és betegellátás alapképzés

Ápoló szakirány

Ápoló – szakszerű gondoskodás mindenkinek

Az ápolók áldozatos munkáját mindenki nagyra becsüli, hiszen mindenki átélte már azt a helyzetet, amikor neki vagy egy szerettének szüksége volt az ő figyelmükre, türelmükre és szaktudásukra ahhoz, hogy egy betegségből minél hamarabb felépüljön. Az ápolói pálya egy természetes emberi vágyból, a rászorulóknak történő segítségnyújtásból táplálkozik, azt emeli professzionális szintre mind a szaktudást, mind a pszichológiai teherviselést illetően. Ápolóként jellemzően a fekvőbeteg ellátásban dolgozhatsz (akár magánszolgáltatónál is), de választhatod azt is, hogy a járóbeteg szakellátásban, a körzeti közösségi ellátásban vagy a szociális szférában tevékenykedsz, esetleg orvos- gyógyszertár- és kórházlátogatói feladatokat látsz el. Az elvégzendő feladatok köre nagyon tág: egy kórházban pl. a betegek megfigyelése, szükségleteik folyamatosan figyelemmel kísérése, segítség az egészségi állapotukkal összefüggő információk feldolgozásában, de emellett részt vesz a betegségmegelőzésben és közreműködik a rehabilitáció folyamatában is. Nagyon komplex tevékenységről van szó, már csak azért is, mert az ápolók minden korosztály számára nyújtanak egészségügyi ellátást, a koraszülött babáktól kezdve az időskorú betegekig.

A betegség, gondozásra szorultság időszaka minden ember számára új és nehéz helyzet, és az ápolóknak ebben a helyzetben kell szakszerű és humánus bánásmódban részesíteni őket. Ez csak csapatmunkában valósulhat meg, amikor a szakemberek minden ismeretet, tapasztalatot megosztanak egymással, és folyamatos pszichés támogatást nyújtanak egymásnak. Komoly stressz forrása lehet a műszakok beosztásnak alárendelt élet, és az, hogy napi szinten találkozol súlyos, akár kritikus állapotú betegekkel, de a beteg hálája és a segítéssel járó belső jóérzés ezt ellensúlyozhatja.

Várunk az Ápolás BSc képzésünkön, ha fontos számodra, hogy segítő munkát végezz, és hogy tetteidnek meglegyen az azonnal érzékelhető, pozitív hatása, pl. az embertársaidtól származó pozitív visszajelzés, köszönet formájában. Az ápolói munka elengedhetetlen alapja a fejlett empátiakészség, a türelem, kiegyensúlyozottság, kapcsolatteremtő készség és az etikus magatartás is, hiszen a betegek sokszor kiszolgáltatott helyzetben érzik magukat a kórházban. Az ápolónak tudnia kell csapatban dolgozni, előny tehát a jó alkalmazkodóképesség – de ha vezetőnek születtél és jó a szervezőkészséged, akkor is megtalálod majd a számításod egy team élén.

Az egyetemen a következő szakmai ismeretköröket tudod elsajátítani az ápolói hivatáshoz: ápolási alapismeretek, ápolásetika, belgyógyászat és ápolástana, sebészet és ápolástana, szülészet-nőgyógyászat és ápolástana, aneszteziológia, intenzív terápia és ápolástana, csecsemő-gyermekgyógyászat és ápolástana, neurológia és ápolástana, pszichiátria és ápolástana, alapellátás, közösségi ápolás, onkológia és ápolástana, kisklinikumi ismeretek és ápolástana, szimulációs esettanulmányok. Egyetemünk a legkorszerűbb eszközparkot biztosítja a képzés során, melynek révén a hallgatók világszinten is új módszereket és technológiákat ismerhetnek meg. Nagy hangsúlyt helyezünk az élményalapú oktatásra, így hallgatóink nemcsak ismereteket sajátítanak el, de izgalmas kalandként élik meg a tanulási folyamatot, és megtanulnak csapatban dolgozni.

Ha már az foglalkoztat, hogy milyen továbbtanulási lehetőségek állnak majd rendelkezésedre az Ápoló BSc diploma megszerzése után, akkor elsősorban az olyan Ápolás MSc specializációkat ajánljuk figyelmedbe, mint a sürgősségi szakápolás, geriátriai szakápolás, illetve a közösségi szakápolás. Ezen diplomák megszerzése után magasabb beosztásban, nagyobb önállósággal végezheted munkádat. De szerezhetsz MSc fokozatot olyan egészségügyi társszakmákban is, mint a Táplálkozástudomány, az Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás, a Komplex rehabilitáció, az Egészségügyi szociális munka, az Egészségügyi menedzser és az Egészségügyi tanár.

Dietetitikus szakirány

Dietetitikus – hogyan edd magad egészségesre

Egyre jobban beépül a köztudatba, hogy számos civilizációs és egyéb betegséget lehet enyhíteni, gyógyítani megfelelő diétával. Virágzanak a speciális élelmiszereket kínáló üzletek, és beszélgetések mindennapos témája lett az ételek összetétele, vitamintartalma, testünkre kifejtett hatásai. Ha Téged is érdekel a téma, és szívesen elmélyülnél benne annyira, hogy mások számára is szakszerű, megalapozott segítséget tudj nyújtani, akkor érdemes a dietetikus hivatást választanod. A dietetikus alapos ismeretekkel rendelkezik az egészsé­ges táplálkozás, valamint az egészségtelen táplál­kozás következtében kialakuló betegségek terü­letén, és fő feladata a betegélelmezés megtervezése, az ételek elkészítésének irányítása, a tanácsadás, a kliensek betegségtípusának, illetve egyéni ér­zékenységének megfelelő étrend összeállítása. Egészségügyi szakemberként fontos szerepe van tehát a preventív és egészségtuda­tos életmódra való nevelésben. Sok olyan terület van, ahol dietetikusként el tudsz helyezkedni: kórházak, klinikák, szakrendelők, magán egészségügyi intézmények dietetikusaként terápiás munkában vehetsz részt, vagy dolgozhatsz közétkeztetésben, egészségügyi intézmények élelmezési osztályán mint élelmezési menedzser, de az ÁNTSZ-nél is nagy szükség van dietetikus munkájára a prevenciós feladatok ellátására. Emellett sokan találják meg számításukat a magánszférában, fitness- vagy wellness szalonokban, a sportegészségügy terén. 

A dietetika szak elvégzése olyan szakmai tudást nyújt, melynek segítségével biztosan találsz a vágyaidnak és személyiségednek megfelelő szakmai területet. Az egészségmegőrzés, egészségfejlesztés iránti személyes elkötelezettségedet nap mint nap megélheted, sőt folyamatos szakmai fejlődésre is be kell rendezkednek, hiszen az egyre növekvő laikus és tudományos érdeklődésnek köszönhetően mindig lesz új tanulnivaló. Munkád során állandó jóérzést biztosít majd az a tudat, hogy tevékenységeddel hozzájárulsz az egészségmegőrzés és a gyógyítás eredményességéhez, és sok ember életét teszed jobbá.

Várunk Dietetika BSc képzésünkön, ha érdekel az egészség megőrzése, hiszel az egészséges élet­mód terápiás erejében, és kész vagy arra, hogy tudásodat másoknak is átadd, formálva ezzel a páciensek egészséggel kapcsolatos gondolkodását. Fontos az empátia és a kapcsolatteremtő képesség, az érzékszervi funkciók közül pedig különösen az ízek és a szagok iránti érzékenységre van szükség. Természetesen az sem árt, ha szívesen foglalkozol az ételek elkészítésével, tálalásával.

Az egyetemen az egészségtudományi alapozó tárgyak mellett a következő szakmai ismeretköröket tudod elsajátítani: élelmiszertudomány, élelmiszer­ és biokémia, étel­készítési technológia és kolloidika, egészségpedagógia, táplálkozástudomány, táplálkozás pszi­chológia, klinikai dietetika és orvostudomány, epidemiológia, élelmezési menedzsment, gyakor­lati dietetika, élelmiszer­ és élelmezéshigiéne, táplálkozás­egészségügy, élelmiszerismeret és ­technológia, dietetikusi hivatás, idegen szaknyelv. Ezek közül a hallgatók kedvenc tárgyai közé az Ételkészítési technológia, Élelmiszer áruismeret, és a Gyakorlati dietetika tartozik, mivel itt kapnak betekintést olyan szakmai kérdésekbe, amikre korábban nem volt rálátásuk.

A képzés során kitüntetett jelentősége van a szakma gyakorlatoknak, melyek sokféle formában valósulnak meg, egyetemi tankonyha gyakorlatoktól kezdve klinikai gyakorlatokon át az önként vállalt prevenciós feladatokig. A klinikai gyakorlatokon egészségügyben (belgyógyászat, sebészet, gyermekosztály) vagy élelmezési osztályon, szociális intézményekben (pl. idősotthonok) kapcsolódnak be az ott dolgozó szakemberek munkájába, az ő felügyelete alatt végeznek szakmai munkát. Más gyakorlatokon az egészségnevelés, fejlesztés területén tevékenykednek pl. úgy, hogy az iskolai oktatás keretei között népszerűsítik az egészséges táplálkozást, vagy szakmai rendezvények megszervezésében vesznek részt, ill. szakmai előadást, prezentációt tartanak ilyeneken.

Hallgatóink körében népszerű a tudományos diákköri munka  is, ahol gyakorlatban tapasztalhatjuk meg a jövendő szakmájuk sokszínűségét, szépségét, és szakmai vezető mellett, de nagy önállósággal kutathatnak tudományos szinten egy-egy őket érdeklő témát.

Ha már most foglalkoztat, hol tudsz továbbtanulni a Dietetika BSc diploma megszerzése után, a következő képzéseket ajánljuk figyelmedbe: Táplálkozástudományi MSc, Egészségügyi tanár MSc Egészségügyi szociális munka, Egészségügyi menedzser, Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás.

Gyógytornász szakirány

Gyógytornász – a fájdalommentes mozgásért

A gyógytornász szakmát ma már senkinek sem kell bemutatni, hiszen az elmúlt évtizedekben egyre nagyobb kereslet mutatkozik ilyen képesítésű egészségügyi szakdolgozók iránt, és egyre többen csodálkoznak rá a terápiák hatékonyságára. Leggyakrabban a mozgásszegény életmód és az ülőmunka általánossá válása miatt kialakuló mozgásszervi problémákkal, fájdalmakkal foglalkoznak, de  mozgásterápiával és manuális technikákkal sikeresen kezelnek különböző életkorú,  belgyógyászati, neurológiai, pszichiátriai, valamint szülészeti­ nőgyógyászati betegségekben szenvedő embereket. A gyógytornász először önállóan, fizioterápiai vizsgálattal méri fel a beteg és a mozgáskárosodott emberek állapotát, fizikai képességeit, majd a gyógyítás és rehabilitáció érdekében (vagy éppen az egészségkárosodás kialakulásának megelőzésére) mozgásterápiát dolgoz ki, elektroterápiás kezeléseket, ultrahangkezeléseket, különböző manuális és masszázskezeléseket, továbbá a terápiát segítő és gyógyászati segédeszközöket alkalmaz. Emellett igény esetén szűrővizsgálatokat szervez és szakterületére vonatkozóan tanácsadást végez, valamint egészségtervet készít. A gyógytornász-fizioterapeuták az egészségügy számos helyszínen tevékenykednek: jelen vannak kórházakban (szinte az összes kórházi osztályon, felnőtt – és gyermekellátásban egyaránt), rendelőintézetekben, rehabilitációs intézetekben, magánrendelőkben, civil szervezeteknél, idősek otthonában, a házi betegápolás területén, továbbá találkozhatunk gyógytornászokkal szállodák és sportcentrumok medical wellness részlegeiben, sportolók és parasportolók mellett is, illetve gyógyászati segédeszközöket forgalmazó cégeknél. A tapasztalatok szerint az alapok elsajátítását követően minden hallgató megtalálja a személyiségéhez illő, számára izgalmas területet.

Az edzőtermek egyre növekvő népszerűsége a fiatalabb generációk fokozott egészségtudatosságára utal, és ez egyben a gyógytornász hivatás folyamatos felértékelődésének is a záloga. A gyógytornász hivatás nemcsak biztos megélhetést nyújt művelőjének, de az újabb és újabb, egyre fejlettebb mozgásterápiák révén izgalmas kihívást, állandó megújulást is jelent. A szakma rohamos fejlődése kapcsán számos hazai és még jóval több külföldi szakirodalom születik évente – a képzés során felkészítjük a leendő szakembereket arra, hogy eligazodjon a rengeteg tudományos cikk, protokoll és irányelv között.

Várunk Gyógytornász BSc képzésünkön, ha érdeklődsz a természet- és társadalomtudományok iránt, és szeretnél mozgásterápiával gyógyítani. Előnyös, ha könnyen teremtesz kapcsolatot másokkal, fontosnak tartod az egészséges életmódot és erről másokat is képes vagy meggyőzni, emellett rendszeresen mozogsz, sportolsz – egyszóval harmóniában élsz önmagaddal. Mint az egészségügyi szakmákban általában, itt is fontos a kitartás, a pozitív elfogadás, az alkalmazkodó készség, az empátia és a másság tisztelete, mert ezek a tulajdonságok tesznek valakit képessé a türelmes, tapintatos segítségnyújtásra.

A hallgatók jó része az egyetemi évek alatt csöppen először a kórházi miliőbe. Az új közegbe való beilleszkedés nagyfokú rugalmasságot, nyitottságot, alkalmazkodóképességet igényel, emellett a képzés (és maga szakma művelése) során kihívást jelent az is, hogy a hallgató ne sablonszerűen akarjon gyakorlatokat alkalmazni a beteg kezelése során, hanem egyénre szabott, célzott mozgásprogramot állítson össze a funkcionális vizsgálat alapján. Ha úgy érzed, képes leszel erre, sőt éppen hogy inspirál ez a szakmailag kreatív, önálló pozíció, érdemes megfontolnod, hogy hozzánk jelentkezel.

Az egyetemen az egészségtudományi alapozó tárgyak mellett a következő szakmai ismeretköröket tudod elsajátítani: mozgásrendszer funkcionális elemzése és vizsgálata, alapozó testképző gimnasztika, radiológia és képalkotó eljárások, biomechanika, manuális technikák, elektro­, balneo­, hydro­, klimatoterápia, alkalmazott edzésmódszertan, kardiorespiratórikus fizioterápia, belgyógyászati fizioterápia, ortopédiai fizioterápia, traumatológiai fizioterápia, reumatológiai fizioterápia, neuropszichiátriai fizioterápia, komplex rehabilitáció, életkorok fizioterápiája, speciális élethelyzetek fizioterápiája, szimulációs esettanulmányok. Hallgatóink körében azok a gyakorlati tárgyak a legnépszerűbbek, melyek alkalmával személyes tapasztalatokat szereznek saját testük mozgásáról, vagy egy-egy terápia, technika, módszer kivitelezéséről. Ezek között is kedveltebbek azon tárgyak, ahol kreativitásuk és gondolkodásmódjuk fejlesztésének kiemelt jelentősége van. A félévek múlásával, a vizsgák sikeres letételéhez egyre átfogóbb tudásra van szükség, az újabb tantárgyakban szükség van a korábban szerzett ismeretekre.

A képzésben nagy szerepe van a szakmai gyakorlatnak, melynek sok esetben a Semmelweis Egyetem Klinikái adnak otthont, de számos más Oktató Kórházzal is kapcsolatban vagyunk. A hallgatók eleinte csak megfigyelik a gyakorló gyógytornászok munkáját, később a félévek során teljesített kurzusoknak megfelelően be is tudnak kapcsolódni abba, végül a tanulmányaik vége felé már készen állnak arra, hogy felügyelet mellett ugyan, de önállóan is kezeljenek betegeket.

Az alapképzést követően lehetőség nyílik a Fizioterapeuta mesterképzésbe történő bekapcsolódásra, majd a tudományos doktori fokozat megszerzésére. Hazánkban az egyetem falain kívül pedig számos – a nemzetközi szakmai közösség által elismert – továbbképzés is elérhető. Fontos, hogy ebben a szakmában nem ér véget a fejlődés a diploma megszerzése után. Emellett gyógytornász BSc végzettséggel a következő területek irányába is tovább lehet lépni: Humánkineziológia, Komplex rehabilitáció, Rekreáció, Egészségügyi szociális munka, Egészségügyi menedzser, Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás, valamint Egészségügyi tanár.

 

Hang-, beszéd- és nyelésterapeuta szakirány

Hang-, beszéd- és nyelésterapeuta – klinikai logopédia Magyarországon elsőként Karunkon

Nem vagy egyedül, ha eddig nem hallottál a Hang-, beszéd- és nyelésterapeuta szakemberekről, hiszen hazánkban most indul képzésük, így nem is találkozhattál ilyen végzettségű szakemberekkel az egészségügyi ellátórendszerben. Magyarországon hagyományosan a logopédia a pedagógiához kapcsolódik, és gyermekek beszédfejlődési zavarainak kezelésével foglalkozik, de a karon oktatott terápiai irányzat – mely elsősorban a sérülések, betegségek miatt kialakuló beszéd- és nyelészavarok kezelését célozza – a képzés a Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban ismert speech, language and swallowing therapy, illetve az egészségtudományi-klinikai logopédia hazai megfelelője. A pályakezdő hang-, beszéd- és nyelésterapeuták munkaerő-piaci helyzete az egész ország területén várhatóan stabil, elhelyezkedési esélyük nagyon jó, hiszen hiányszakmáról van szó: az egészségügyi ellátórendszer számos területén szívesen várják hallgatóinkat, szakmánk kiemelt presztízsű az egészségügyben, hiszen régóta várnak beszédterapeuták belépésére a rendszerbe, mivel az érintett páciensek nagy része ma ellátatlan. Jelenleg Magyarországon kizárólag a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán szerezhetsz ilyen szakképzettséget.

A hang-, beszéd- és nyelésterapeuták feladatköre nagyon sokrétű: diagnosztikai és terápiás munkát végeznek fül-orr-gégészeti, foniátriai, neurológiai, gyermekgyógyászati, geriátriai és rehabilitációs osztályokon, illetve járóbeteg-rendelésen, egyes funkciózavarok ellátását pedig akár magánrendelésen vagy hangképzési és beszédterápiával, kommunikációval foglalkozó egyéb intézetekben is végezhetik. Feladata a hangképzés, az artikuláció, a beszéd- nyelvi képességek, a táplálékfelvétel (rágás, nyelés) funkcionális vizsgálata és terápiája: feltárja a patológiás funkciók okait, felméri a kezelendő személy kezelhetőségének, rehabilitálhatóságának fokát, megtervezi és végrehajtja az egyéni vagy csoportos terápiát, mely illeszkedik az orvosi rehabilitációs kezeléshez, és szakmai tanácsadást végez.

Erkölcsileg és anyagilag is megbecsült segítő szakma, a megszerzett tudás alapokat teremt magánpraxis létesítésére, az ellátásra váró populáció nagy, kisgyermekkortól az időskorig terjed az esetlegesen kezelésre szorulók köre.

Várunk a Hang-, beszéd- és nyelésterapeuta BSc képzésünkön, ha érdekel az egészségtudomány, és könnyen el tudod képzelni magad a fenti munkakörben, amint a képzésben megszerzett tudásodat a hangképzési zavarokban, beszéd- és nyelvi, továbbá nyelési zavarokban szenvedő személyek kezelésében kamatoztatod. Ebben a szakmában különösen fontos az önállóság, valamint a jó kommunikációs képesség, az empátia, és a szociális érzékenység, hiszen munkád során várhatóan különböző életkorú és egészségi állapotú betegekkel lesz dolgod.

Az egyetemen oktatott tananyag komplex és érdekes: számos tekintetben érintkezik az Egészségtudományi Kar többi szakirányának témájával (emberi szervezet felépítése, működése, a mozgásszervekkel kapcsolatos és táplálkozástudományi ismeretek), de ezen túl érinti a professzionális beszéd és a hangképzés műhelytitkait, gyakorolja a differenciált hallást és az optimális mozgást, testtartást. A hallgatók különösen kedvelik a 3. félévtől megjelenő szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat, valamint a hozzájuk kapcsolódó klinikai gyakorlatokat. A képzés maga is erősen gyakorlatorientált jellegű, ezt tükrözi a tanrendbe beépített nagyszámú kötelező gyakorlat, obszerváció, tréning, workshop.

A hallgatók gyakorlati idejüket az egészségügyi ellátórendszerben, fekvőbeteg és járóbeteg ellátást biztosító intézményekben töltik, továbbá betekintést nyernek a korai fejlesztés és az idősgondozás területeire is, pedagógiai, illetve szociális feladatokat ellátó állami intézmények, nonprofit szervezetek, illetve magánpraxisok közreműködésével. A gyakorlati oktatók orvosok, logopédusok, pszichológusok, nyelvészek és más, a diagnosztikában és a terápiában jártas szakemberek. A hallgatók feladata a hangképzés, az artikuláció, a beszéd-nyelvi képességek, a táplálékfelvétel (rágás, nyelés) funkcionális vizsgálata és terápiája, így felkészítést kapnak arra, hogy képesek legyenek a hangképző és beszédszervek, a rágást és nyelést végző szervek elváltozásaiban, illetve ezek idegi irányításának betegségeiben érintett gyermekeket és felnőtteket gyógyítani.

Ha a Hang-, beszéd-, nyelésterapeuta BSc képzés elvégzése után szeretnél továbbtanulni, tanulmányaidat az Egészségügyi tanár MSc, vagy az Egészségügyi menedzser MSc képzésünkön folytathatod.

Mentőtiszt szakirány

Mentőtiszt – Küzdelem az életekért

Az óvodás gyerekek körében minden bizonnyal dobogós helyen végez a vágyott szakmák listáján a mentőtiszti, hiszen már gyerekként átéljük, mennyire hősies és izgalmas lehet a bajba jutott emberekhez sietni, életüket megmenteni. Ez a hivatás a valóságban is ennyire különleges: az esetkocsin dolgozó mentőtiszt a riasztást követően szervezetten vonul a helyszínre, majd tájékozódik a sürgősségi eset jellegéről, a helyszín biztonságosságáról. Megvizsgálja a beteget, felállítja az ún. csoportdiagnózist, majd stabilizálja és ellátja a sérültet, dönt az esetleges helyszíni kezelés és helyszínen hagyás lehetőségéről. A beteg kórházba szállítása esetén monitorozza a pácienst, megfelelően kommunikál vele, illetve hozzátartozói­val. Elvégzi a szükségessé váló beavatkozásokat, pszichés támogatást nyújt a szen­vedő betegek számára, de nem feledkezik meg hozzátartozókról sem. A kórházba érve ellátja a beteget átvevő személy­zetet a szükséges információkkal. Ugyan a mentőtisztek döntő többsége az OMSZ kötelékében kivonuló mentőmunkát vagy mentésirányító tevékenységet végez, de a szakon végzettek nemcsak a balesetek és katasztrófák helyszíneire siető esetkocsikon teljesítenek szolgálatot, hanem kórházak sürgősségi osztályain és elsősegélynyújtó tanfolyamokon, és sokan az oktatásban vagy a tudományos kutatásban is megállják a helyüket. Dolgozhatsz tehát – az OMSZ-on kívül – magán mentőszolgálatoknál, szeretetszolgálatoknál, a Vöröskeresztnél, a katasztrófavédelemnél, vagy a szociális, ill. oktatási szektor különböző területein – vagy kórházakban.

A munka jellege mindig biztosítja a magas adrenalinszintet, mert nincs két ugyanolyan eset, a mentőtisztek minden nap más kihívással szembesülnek, más helyzetet kell kielégítően megoldaniuk. Az elmúlt években bővült a mentőtisztek beavatkozási köre, a mentőszolgálat több kompetenciájukra épít, és ez pozitívan hatott a szakma megítélésére is.

Várunk a Mentőtiszt BSc képzésünkön, ha megfelelő mentális és fizikai állóképességgel, teherbírással rendelkezel, és a fenti leírás nem félelmet, hanem pozitív izgalmat váltott ki belőled. A fizikai állóképességre azért van szükség, mert a betegek felkeresése, mozgatása gyakran ezt is megköveteli – de legalább ilyen fontos a kiváló kommunikációs készség, magabiztos fellépés és a gyors helyzetértékelés képessége. Legyél képes csapatban is dolgozni, hiszen folyamatosan együtt kell működnöd a mentésirányítással, orvosokkal és más egészségügyi dolgozókkal. Emellett fontos még az új ismeretek elsajátítására való készség (life-long learning) és a rugalmasság is: a sürgősségi ellátás szabványos eljárásrendje időről időre megújul, változik, és ehhez folyamatosan alkalmazkodni kell.

Az egyetemen az alapozó egészségtudományi tárgyak mellett a következő szakmai ismeretköröket tudod elsajátítani a mentőtiszti hivatáshoz: alapozó oxiológiai (sürgősségi) ismeretek, bevezetés az oxiológiába, sürgősségi rendszerismeret, triázs (beteg osztályozás), inter­diszciplináris intenzív ellátás, speciális oxi­ológia, kiemelt fontosságú kórfolyamatok oxiológiája, környezeti ártalmak oxiológiá­ja, tömeges baleseti és katasztrófa ellátás, szimulációs esettanulmányok, alapszintű és kiterjesztett újraélesztés.

Hallgatóink körében a legnépszerűbbek a szituációs szimulációs gyakorlatok, ahol “kipróbálhatják magukat egységvezetőként”, és előzetes tudásukra támaszkodva feltárják a beteg panaszait, problémáit, normálistól eltérő paramétereit, majd a szakma szabályai szerint ellátják azokat. Ez az oktatási módszer gyakorlatilag az egész képzésünk alatt megjelenik, de a legnagyobb hangsúlyt a reanimatológia, interdiszciplináris intenzív ellátás, súlyos sérült, oxiológia, kiemelt fontosságú kórfolyamatok oxiológiája tantárgyak keretei között kapja. 

Tanulmányaid során alapos gyakorlati képzésben is részed lesz, melyet az Országos Mentőszolgálat mentő egységein, az irányítócsoportban és különböző kórházi osztályokon szervezünk meg. A mentőszolgálatnál a sürgősségi ellátás eszközeivel, folyamataival, beavatkozásaival és sürgősségi betegvizsgálattal kapcsolatos feladatokkal lehet megismerkedni az előtanulmányok megfelelően. A kórházi gyakorlatokon a különböző klinikumi kórképekkel és beavatkozásokkal találkozhatsz majd, és ápolási tevékenységeket, eszközös beavatkozásokat, valamint betegvizsgálatot is végezhetsz.

Ha perspektivikusan gondolkodsz, számos olyan terület van, ahol lehetőséged nyílik továbbtanulni Mentőtiszt BSc diploma birtokában: az egészségügyi menedzser, egészségpolitikai tervezés és finanszírozás, egészségügyi tanár, ápolás MSc (sürgősségi szakápoló specializáció), egészségügyi mérnök képzések nyitva állnak előtted.

Szülésznő szakirány

Szülésznő – testi és lelki támogatás a nagy pillanatban

 Az édesanyák számára életük végéig a legemlékezetesebb pillanatok közé tartozik a gyermek világra hozatala, bármilyen fájdalmas is. A történelemben mindig is kiemelt szerepe volt a bábáknak, akik tapasztalataik révén segítséget nyújtottak a várandósoknak, és kísérték a szülést – sokszor emiatt spirituális erővel is felruházták őket. Mai örököseik a szülésznők, akik már nemcsak tapasztalataikra, hanem a tudományos ismereteikre is támaszkodhatnak sokrétű munkájuk során, ezzel biztosítva, hogy a lehető legkevesebb komplikáció merüljön fel a szülés közben, és még a nehezebb esetek is azzal végződjenek, hogy az anya kezében tarthatja az újszülöttet. Miből is áll a szülésznő szerepe? A várandósság ideje alatt, a gyermekágyas idő­szakban, illetve nőgyógyászati betegeknél gon­dozási, ápolási teendőket lát el, és tanácsadás formájában készíti fel a várandós nőt a szülésre, az újszülött fogadására. A szülész­-nőgyógyász szakorvossal együtt tehát aktívan vesz részt a várandósgondozásban. Amikor közeleg a nagy pillanat, és megindul a szülés, folyamatosan támogatja, biztat­ja a szülő nőt, nyomon követi a szülés haladását, az anyai­ magzati állapotot, értékeli és doku­mentálja megfigyeléseit. Komplikációmentes esetben a szülésznő önállóan vezeti a szülést, gondoskodik a gátvédelemről és a szülő nő ellátásáról a szülés utáni időszakban. A születés után is figyelemmel kíséri az anyát és gyermekét, és a megfelelő körülmények biztosítása révén segít abban, hogy kialakuljon közöttük a szeretetkapcsolat. Igény esetén tanácsot ad szoptatást illető kérdésekben is. Szülésznőként nemcsak szülészeti-nőgyógyászati klinikákon, kórházak hasonló osztályain, rendelőintézetek nőgyógyászati szakrendelésein, de várandósgondozó, menopausa, genetikai szakambulanciákon és nőgyógyászati magánrendelőkben is el tudsz helyezkedni.

Amint a fenti leírásból is kitűnik, a szülésznő az a személy, aki nap mint nap átéli és átélheti – ha nem is közvetlenül – az élet csodájának szépségét, azt a sok örömet, boldogságot, amikor a szülők kilenc hónap elteltével először pillanthatják meg gyermeküket. Az érzelmek arzenálja járja át a szülőszoba levegőjét abban a pillanatban, amikor a szülőkön az öröm, a büszkeség és nem utolsó sorban a megkönnyebbülés lesz úrrá. Szülésznőként osztozhatsz ezekben a sorsfordító pillanatokban, de azon (szerencsére ritka) eseteket is megtanulod kezelni, amikor egy szülés minden erőfeszítés ellenére sem olyan végkifejletet hoz, mint a szülők és az orvosi team szerette volna. Minden eset más lelkileg és orvosilag is, ami folyamatos izgalmat és tanulási lehetőséget rejt magában. A szülésznői hivatás egyre több fiatalt vonz az egyre elterjedtebb bababarát kórházak és természetközeli módszerek miatt, de biztos lehetsz benne, hogy nem lesznek elhelyezkedési gondjaid, ha diplomát szerzel nálunk.

Várunk a Szülésznő BSc képzésünkön, ha vonz mindez, és úgy érzed, hogy rendelkezel a megfelelő szintű em­pátiával, gondoskodásra és a törődésre való készséggel, ami a szülőszobai szolgálatban elengedhetetlen.  Emellett fontos a jó kommunikációs készség is, hiszen a szülő nővel és hozzátartozóival, valamint a munkatársak­kal szakszerűen és etikusan kell kommunikálnod. Fontos a nyugodtság, a határozottság – olyan személyiségvonások ezek, melyekből mások is erőt merítenek a nehéz pillanatokban.

Az egyetemen a következő szakmai ismeretköröket tudod elsajátítani: szülészet­-nőgyógyászat és szakápolástana, neona­tológia, újszülött újraélesztés és gyakorlata, gyermekgyógyászat, várandósság pszichoszomatikája, anya­magzat kommunikáció, szülésre felkészítés, szimulációs esettanulmányok, klinikai genetika, kli­nikai ismeretek, ápolástani alapismeretek, belgyó­gyászat, sebészet, intenzív terápia, anesztezioló­gia, alternatív medicina, komplementer medicina, transzkulturális ápolás, egészségpedagógia. Hallgatóink körében a szakmai irányultságú tantárgyak a legnépszerűbbek, mint pl. a Szülészettörténet, Szülészeti szimuláció, Szülészet, nőgyógyászat és ápolástana, de nagyon szeretik az általános ápolástani ismereteket is, ahol megtanulják az általános alapápoláshoz szükséges ismereteket (pl. injekciózás, vérvétel, vérnyomásmérés). 

A szintén közkedvelt gyakorlati képzésben a hallgatók kórházak, klinikák szülészeti-nőgyógyászati osztályain, valamint belgyógyászati, sebészeti és felnőtt intenzív osztályain töltik gyakorlatukat. Munkájuk révén meghatározó szerepet töltenek be a várandósság és a szülés alatt, figyelemmel kísérik a kismama egészségi és lelki állapotát, felkészítik az anyákat a szülésre, az újszülött fogadására, így már tanulmányaik során gyakorolják és átélik jövendő hivatásuk sok elemét.

Bár jelenleg nincs Magyarországon Szülésznő MSc képzés, de még hatékonyabb lehet hivatásában egy szülésznő, ha elvégez egy Pszichológia, Pedagógia vagy Szociológia MSc képzést. Szülésznő BSc végzettséggel olyan rokon területen is tovább lehet tanulni, mint az Egészségügyi tanár, Egészségügyi menedzser vagy Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás.

Egészségügyi gondozás és prevenció alapképzés

Védőnő szakirány

Védőnő – a kisgyermekes családok őre

A védőnői hivatást 5 évvel ezelőtt hungarikumként ismerték el – a világon sehol nincs ilyen szorosan szőtt védőháló a kismamák és a kisgyermeket nevelő családok körül, mint hazánkban. Mindenki ismeri azt a sokszínű tevékenységet, amit a védőnők látnak el, kezdve a családtervezési tanácsadással, a várandós anyák, kismamák gondozásán, a csecsemők fejlődésének figyelemmel kísérésén keresztül a gyermekek és ifjak közösségi-egészségügyi gondozásáig, a gyermekvédelmi és mentálhigiénikus támogatással bezárólag. Az elmúlt néhány évtizedben a várandósgondozás önálló tevékenységgé vált, a gyermekek fejlődésének nyomon követése számos új módszerrel egészült ki, valamint sokkal nagyobb kompetencia jelent meg a szűrővizsgálatok kapcsán, melynek következtében a védőnők szakmai fejlődése, elismerése még inkább intenzívvé vált. Védőnőként több különböző terület is nyitva áll számodra – és reméljük, a képzés során kiderül, hogy melyik iránt érzed a legnagyobb elhivatottságot. Dolgozhatsz területi védőnőként – ez esetben egy adott településen végzed nagyfokú önállósággal várandósok, csecsemők, kisgyermekek gondozását és szűrését. Iskolai védőnőként általános és középiskolás tanulók egészségét kíséred figyelemmel, és gondoskodsz a szűrésekről és a szükséges oltásokról. Ha kórházban helyezkedsz el, szülészeti vagy gyermekgyógyászati szakellátásban tudsz tevékenykedni, ahol elsősorban gyermekágyas anyák, illetve beteg gyermekek szülei számára nyújthatsz majd szakszerű ellátást, segítséget. Emellett a Családvédelmi Szolgálat is sok védőnő számára biztosít munkahelyet – ők negatív és pozitív családtervezési szolgáltatásban adnak segítséget.

Egy ember életében az egészség a legnagyobb kincs. Egy család életében számos olyan krízisszituáció adódik, melynek azonnali megoldása, az egyén, az egész család és a közösségek számára kiemelkedően fontos. A védőnői szakma olyan segítő szakma (hivatás), melynek középpontjában megelőző tevékenységek állnak az élet egyik legcsodálatosabb időszakában, a várandósság és az új családtag érkezésekor, illetve a gyermek felnevelésének időszakában. Védőnőként betekintést nyerhetsz sok család életébe – ez izgalmas és tartalmas pluszt jelent a szakmai feladatok megoldása mellett; az így szerzett információkat meg kell tanulni szakszerűen és diszkréten kezelni.

Várunk a Védőnő BSc képzésünkön, ha vonzódsz a fent részletezett tevékenységekhez, és könnyen el tudod magad képzelni területi, iskolai vagy kórházi védőnőként, esetleg a Családvédelmi Szolgálat munkatársaként. Nagy előny (sőt alapkövetelmény), hogy higgadt, kiegyensúlyozott személyiség legyél, aki empatikusan és határozottan képes kommunikálni különböző korú és társadalmi hátterű emberekkel, és képes bizalmat gerjeszteni bennük, sőt motiválni őket arra, hogy többet törődjenek egészségükkel. Emiatt az egészségnevelés iránti személyes elkötelezettség, a személyes példamutatásra való képesség, valamint az új szakmai ismeretek befogadása iránti nyitottság szintén elvárás.

Az egyetemen a következő szakmai ismeretköröket tudod elsajátítani a védőnői hivatáshoz: szülészet­-nőgyógyászat, csecsemő­ és gyer­mekgyógyászat, egészségnevelés­-egészség­fejlesztés, védőnői módszertan, dietetika, ápolástan, családgondozás és krízispreven­ció, csecsemő­-gyermekgyógyászat szak ápo­lástan, pedagógia. Mivel hallgatóink többsége vonzódik a csecsemőkkel kapcsolatos minden olyan tevékenység iránt, mely a mindennapi ellátásukat, velük való foglalkozást teszi lehetővé, így nagyon szeretik az egészséges csecsemő fejlődését bemutató tantárgyat, míg mások a várandósság és a szülés és szülővé válás témakörét részesítik előnyben. Vannak hallgatók, akik kifejezetten az iskolai munkához, ezáltal a felnövekvő generációk mindennapi egészségfejlesztéséhez vonzódnak, hiszen életkorukat tekintve nagyon közel esnek ehhez a generációhoz és az ő problémáik megoldása jelenti a kihívást számukra.

A hallgatóknak lehetőségük nyílik arra, hogy a szakmai gyakorlaton megismerkedjenek a védőnői hivatás végzésének jellemző helyszíneivel, így már a képzés során kiválaszthatják a számukra legvonzóbb területet.

Ha már az foglalkoztat, hogy a Védőnő BSc diploma megszerzése után milyen továbbtanulási lehetőségek állnak majd rendelkezésedre, akkor a jelenleg előkészítés alatt álló Szakvédőnő MSc képzést ajánljuk figyelmedre. Sok végzett hallgatónk karunk egyéb MSc képzésén folytatja (Táplálkozástudományi szakember, Egészségügyi tanár), vagy Perinatológiai szaktanácsadó, IBCLC nemzetközi szoptatási tanácsadó, vagy Integrált Szülő-Csecsemő/Kisgyermek Konzulens képzést végez el.

Népegészségügyi ellenőr szakirány

Népegészségügyi ellenőr – gyakorlati egészségpolitika, nemcsak járvány idején

A népegészségügyi, illetve egészségvédelmi tudományterület az egyik leggyorsabban fejlődő tudományos és szakmai területhez tartozik, az ismeretanyag igen jelentős mértékben növekszik, így a népegészségügyi ellenőrök egyre szélesebb szakmai területen, egyre több és izgalmasabb új kihívással szembesülnek. Emellett a szakma a koronavírus pandémia kapcsán kialakult új kihívások miatt igencsak felértékelődött. Elmondható, hogy a népegészségügyi ellenőr szakirányon végzett hallgatók elhelyezkedési lehetőségei az elmúlt évtizedben jelentősen átalakultak, kibővültek: míg egy évtizeddel ezelőtt a sikeresen végzett hallgatók számára hatósági, illetve kórházi, elsősorban kórházhigiénés területek álltak rendelkezésre elhelyezkedés szempontjából, jelenleg a magánszektor igen jelentős érdeklődést mutat a végzett hallgatók iránt. Egyre több végzett hallgatónk dolgozik ipari és mezőgazdasági termelési szférában higiénikusként, vagy multinacionális vállalatoknál, egészségbiztosítási intézményekben, vagy egészségfejlesztési, életmódprevenciós tanácsadóként.

Népegészségügyi ellenőrként fő tevékenységi te­rületed a járványügyi feladatok ellátása lesz, amely egyrészt járványügyi vizsgálatok szervezéséből és lebonyolításából, másrészt a vizsgálatok során keletkezett eredmények elemzéséből áll. A jogszabályok ismeretében és azok betartása mellett népegészségügyi hatósági tevékenységet végzel. Szükség esetén tájékoztatod a lakosságot a járványügyi helyzetről, az ahhoz kapcsolódó intézkedések okairól és a betegségek megelőzésének lehetőségeiről. Részt veszel a lakosság általános egészségügyi állapotának felmérésében, beteg­ségmegelőző programok szervezésében és lebonyolításában. Fontos szereped lehet a helyi és központi egész­ségpolitika kidolgozásában és megvalósításában.

Amint a fentiekből is kitűnik, a szakma olyan sokszínű és változatos, hogy biztosan megtalálod a számodra vonzó részterületet akár a közszférában, akár a magánszektorban szeretnél elhelyezkedni. Bármilyen pozícióban is dolgozzanak is, a népegészségügyi ellenőrök ismerik és betartatják a vonatkozó egészségügyi előírásokat, és képviselik azt az ethoszt, ami mindenkit arra motivál, hogy a tágabb közösség java érdekében, felelősségteljesen járjanak el a dolgozóik, fogyasztóik egészségét érintő kérdésekben.

Várunk a Népegészségügy BSc képzésünkön, ha egészségtudatos vagy, és érdeklődsz az emberi szervezet működésével, az egészséggel és beteg­ségekkel kapcsolatos kérdések, problémák iránt. Előny, ha nyitott vagy és szereted a kihívásokat, hiszen sokszor kell – tudományosan megalapozott ismereteidre támaszkodva – kreatívan, egy-egy konkrét helyzethez legjobban illő módon cselekedni.  Fontos, hogy megelőzés-fókuszú szemléletedet, mellyel hozzájárulhatsz az egészség megőrzéséhez vagy a különböző betegségek, járványok legyőzéséhez, a kórházi ellátás biztonságának javításához, mások előtt is hatékonyan tudd képviselni. Ehhez elengedhetetlen a határozottság és a jó kommunikációs készség is.

Az egyetemen az alapozó egészségtudományi tárgyak mellett a következő szakmai ismeretköröket tudod elsajátítani: fertőző nosocomiális és nem fertőző betegsé­gek általános és részletes járványtana, fertőző betegségek megelőzése, részletes mikrobiológia, toxikológia, környezet­egészségtan, munka­ és sugáregészségtan–kémiai biztonság, élelmezés­higiéne–élelmiszerbiztonság, szimulációs eset­tanulmányok, népegészségügyi medicina és egészségvédelmi stratégiák, alkalmazott kémia, közegészségügyi műszaki alapismeretek, egész­ségügyi igazgatás.

A szakmai gyakorlatok hangsúlyos szerepet kapnak képzésünkön: a hallgatók gyakorlataikat kiemelt gyakorlati helyeken, országos intézetekben, kutatóintézetekben, illetve a kormányhivatalok népegészségügyi hatósági szervezeti egységeiben töltik, ahol a szakma minden lényeges területét már tanulmányaik során is megismerhetik és gyakorolhatják. Ezek a gyakorlatok a tanszék laboratóriumában szervezett gyakorlati foglalkozásokkal együtt legnépszerűbb tárgyak közé tartoznak, csakúgy, ahogy azok az elméleti órák, melyeket az oktatók gyakorlati szituációk ismertetésével, tapasztalatok megosztásával színesítenek. A kétfajta tudás ötvözésére a szakmai művelése során szükség is van: a lexikális tudás mellett fontos, hogy  a hallgató különböző  műszaki és technológiai folyamatokat megértsen, és számos területen (mint pl. a járványügy, munkabiztonság, élelmiszer biztonság) képes legyen ok-okozati kapcsolatot összefüggéseiben látni, tehát fontos az alapjaiban megszerzett tudás komplex és gyakorlati alkalmazása . 

A végzett hallgatók az érdeklődési körüknek megfelelően az élelmiszer biztonsági mérnök, epidemiológus, táplálkozástudományi MSc, mikrobiológus szakdiploma, valamint a műszaki terület munkabiztonság irányába tudnak orientálódni.  Az MSc oklevél megszerzését követően lehetőség van többek között a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Doktori Iskolájában kutató munkát végezni és PhD fokozatot szerezni. A tanult részletes szakterületek – pl. járvány, élelmiszerhigiéné- élelmiszerbiztonság, környezethigiéné, munkahigiéné – mellett mikrobiológia területek biztosítják a specializálódást és különböző szintű tanulmányok folytatását. Emellett lehetőség van a tanulmányok folytatására egészségpolitika, tervezés és finanszírozás, egészségügyi menedzser, komplex rehabilitáció, egészségügyi szociális munka és egészségügyi tanár szakterületeken is.

Orvosi diagnosztikai analitikus alapképzés

Radiográfia specializáció

Radiográfia – a technika az egészség szolgálatában

Wilhelm Roentgen felfedezésével 1896-ban forradalmasította az orvosi diagnosztikát a róla elnevezett technikával, majd a 20. században sorra születtek a hasonlóan fájdalommentes, a test belső titkait feltáró vizsgálati eljárások. Ennek megfelelően a képalkotó diagnosztikus szerepe nélkülözhetetlenné vált a betegségek diagnosztizálásában és terápiájában, melynek eredményeképpen e szakterület az egészségügyi ellátási lánc alappillérévé vált. A radiográfus végzettségű egészségügyi szakdolgozó önállóan üzemelteti a modern képalkotó berendezéseket (pl. röntgen, ultrahang, computer tomográf), ismeri az ehhez kapcsolódó eljárásokat, el tudja végezni a rendelkezésére álló információk képi feldolgozását, értékelését és archiválását. Emellett kommunikációs feladatai is vannak, hiszen mindennapi kapcsolatban áll a pá­ciensekkel, és felkészíti őket a terápiás eljárásokra. A magasan képzett radiográfusok, operátorok radiológiai osztályokon, CT, MR vizsgálókban, nukleáris medicina, sugárterápiás osztályokon, invazív intervenciós műtőkben, állami és magán intézetekben egyaránt el tudnak helyezkedni. Sok radiológus végzettségű szakember dolgozik egyetemi kutatóközpontokban is. 

 A  szakterületen történő tevékenység, a különböző modalitásokkal végzett munka önállóságot, az elméleti ismeretek gyakorlatba történő átültetését igényli a radiográfusoktól és az operátoroktól a vizsgálatok megtervezésében, kivitelezésében, értékelésében egyaránt. A gyógyításban játszott szerepük, megbecsülésük felértékelődött a technikai fejlődés, a telemedicina, teleradiológia terjedésének révén, valamint a hazai radiológushiány következtében.

Várunk Radiográfia BSc képzésünkön, ha érdeklődsz az informatika, a modern technológiai fejlesztések, valamint a diagnosztikai technológiák iránt. A pálya olyan precíz és fegyelmezett fiataloknak ajánlott, akik képesek az önálló munkavégzésre, nyitottak, és szeretik a kihívásokat. Fontos, hogy türelmes, kitartó és felelősségteljes légy, és logikus gondolkodással, jó problémamegoldó és elemző készséggel rendelkezz. Mint az összes többi egészségtudományi hivatásban, itt is elengedhetetlen még az empátia és a jó kommunikációs készség is, hiszen különböző korú, társadalmi helyzetű és egészségi állapotú beteggel kell megtalálni a hangot. Bár a radiográfus önállóan formálja meg szakmai álláspontját, általában egy team tagjaként dolgozik, így ehhez is megfelelő készségekkel kell rendelkeznie.

Az egyetemen a következő szakmai ismeretköröket tudod elsajátítani a radiográfus hivatáshoz: alapvető klinikai ismeretek, a képalkotás folyamata és eszközei, hagyományos radiológia, ultrahang kép­alkotás, computer tomográfia és mágneses rezonancia képalkotás, angiográfia, intervencionális radiológia, alkalmazott anatómiai képalkotó módszerek, sugárbiológia és sugárvédelem, sugárte­rápia, in vivo izotópdiagnosztika, kontrasztanyagok alkalmazása és alkal­mazásuk veszélyei, gyógyszertan alapjai, valamint a fentiekhez kapcsolódó gyakorlati ismeretek. Képzésünk során nagy hangsúlyt kap a Tér-és metszetanatómia, a Rendszeres klinikai ismeretek, valamint a Képalkotó berendezések működtetése, sugárfizikai, sugárbiológiai alapok tárgy. Ezeknek a tárgyaknak az ismerete elengedhetetlenül szükséges a ráépülő, különböző képalkotó modalitásokat részletesen tárgyaló  – CT, MR, Ultrahang, Nukleráris medicina, Sugárterápia, Intervenciós radiológia – megértéséhez. Az X-ray fantom segítségével történő CT szimulációs gyakorlat hallgatóink kedvence, melynek során először ülhetnek a CT berendezés operátori felületéhez, megtervezik, majd értékelik az általuk készített CT vizsgálatokat.

A képzésben nagy hangsúlyt kap a szakmai gyakorlat, melynek során hallgatóink a képalkotás valamennyi szakterületébe betekintést nyernek, minden képalkotó modalitással megismerkednek, megtanulják a vizsgálati protokollokat, azok alkalmazását az ott dolgozó kollégákkal együttműködve. A gyakorlatok teljesítése szervezetten, illetve egyénileg történik, kizárólag a betegellátás, a klinikum széles spektrumát lefedő, magas színvonalon működő egyetemi klinikákon és oktató kórházakban. Sokszor kihívást jelent hallgatóink számára az elméletben tanultak gyakorlatba történő átépítése, a nagy értékű “high tech” berendezésekkel való betegvizsgálat, azonban ez adja a szakma szépségét, a tudás birtoklása, alkalmazása pedig az elismerést. A hallgatók gyakorlataik során munkájukat a sugárvédelmi, etikai szabályok betartásával végzik, a megszerzett ismeretek, készségek birtokában fejlődhetnek szakmailag, egyre több önállóságot kapnak, és egyre nagyobb megbecsülést érhetnek el a radiológusoknál, a team munkában résztvevőinél. 

Végzett hallgatóink egészségügyi szaktanári, orvos mérnöki MSc képzésre jelentkezhetnek. Terültünkön már sok non doktor PhD fokozattal rendelkező radiográfus, operátor tevékenykedik. 

Optometria specializáció

Optometria – segítség, hogy tisztán lássunk

Ma Magyarországon 20% fölött van a szemüveget vagy kontaktlencsét viselők aránya, és modern életmódunk (sok időt töltünk olvasással, technikai eszközökkel, keveset szabad téren) következtében a becslések szerint ez a szám néhány évtizeden belül 50%-ra emelkedik majd. Égető szükség van tehát olyan szakemberekre, akik segítenek minimalizálni a látásromlás életünkre gyakorolt hatását, bármilyen okból is következzék az be. Magyarországon az optometrista szakma 1988 óta létezik, diplomás képzés 1992 óta van, tehát viszonylag fiatal szakmáról beszélhetünk, mely azonban egyre ismertebb és elismertebb. Egyre több ember van tisztában azzal, milyen problémákkal tud az optometristákhoz fordulni, és  egyre erősödik a bizalom a szakma képviselői iránt. Az optometrista szakember a képzés során elsajátított optikai, optometriai, méréstechnikai ismeretei birtokában szemvizsgálatot és korrekciót végez, és a korszerű vizsgálati eszközök segítségével látszerészeti segédeszközöket (szem­üveg, kontaktlencse) ír fel, miközben a legoptimá­lisabb látásélesség elérésére törekszik, betartva a kompetenciahatárokat. Vizsgálatai során felismeri a szembetegségeket, a betegségről mértéktartóan nyilatkozik, így hozzájárul ahhoz, hogy a páciensek időben szemorvosi ellátásban részesülhessenek. E sokszínű tevékenységet számos helyszínen és többféle intézményi keretben végezheti: dolgozhat optikai üzletekben vagy saját optikai üzlet vezetőjeként, kórházak, klinikák szemészeti ambuláns rende­lésein vagy szemészeti diagnosztikai vizsgáló laboratóriumban. Emellett részt vehet a kereskedelmi életben optikai termék­ és projektmenedzserként, vagy bekapcsolódhat optikai kutatásokba.

Olyan szakma ez, amivel Te is nagy valószínűséggel találkozhattál saját, vagy valamelyik hozzátartozód révén, így bizonyára átérzed, mennyire fontos, hogy a megfelelő szemüveg vagy kontaktlencse kerüljön kiválasztásra, mellyel biztosítható a megfelelő látásminőség, és csökkenthetők a tökéletlen látással járó egyéb tünetek (pl. fejfájás, fáradékonyság). Az optometrista komoly tapasztalatot gyűjthet az esztétikus és felhasználóbarát megoldások terén is, és ezzel nagy segítséget nyújthat a hozzá fordulóknak. Az optometrista szakma biztos megélhetést nyújt művelőinek.

Várunk Optometria BSc képzésünkön, ha rendelkezel az alábbi készségekkel, képesség­gel, mivel a látásvizsgálatok elvégzéséhez és az eredmények értékeléséhez nélkülözhetetlenek ezen tulajdonságok megléte: jó koncentrációs képesség, precizitás, kézügyesség, esztétikai ér­zék, rendszerező gondolkodás, magabiztosság, jó kapcsolatteremtő képesség, jó kommunikáció, türelem, empátia. Ha vonz egy olyan segítő szakma, ahol napi szinten visszajelzést kapsz az ügyfelektől, és a visszajelzések alapján szívesen fejlődsz magad is, akkor örömöd telik majd ebben a hivatásban. A szak elvégzése után elke­rülhetetlen a továbbképzés, önképzés, a naprakész ismeretek megszerzésének igénye és a tanultak alkalmazása, mivel az optometrista szakma folya­matosan fejlődik.

Az egyetemen az általános alapozó egészségtudományi tantárgyak mellett a következő szakmai ismeretköröket tudod elsajátítani az optometrista szakma magas szintű műveléséhez: szemészeti anatómia, – patológia, – optika, szem­üvegrendelés, kontaktológia, szemészeti műszaki ismeretek, optikai anyag­ és gyártásismeret, sze­mészeti klinikai ismeretek. Elmondható, hogy az összes szakmai tárgyat nagy érdeklődéssel hallgatják diákjaink, köztük a választható tárgyakat is, amelyeket tanszékünk az oktatás V. félévétől minden szemeszterben szervez. Azon hallgatóink számára, akik látszerész előképzettség nélkül érkeznek, és nem az optikai iparban dolgoznak, több idő- és energiaráfordítást követel a szakmai tárgyak egy részének elsajátítása, de ha kellő motivációval rendelkeznek, ez nem jelent problémát.

A képzésben nagy hangsúlyt kapnak a külső és belső helyszíneken szervezett szakmai gyakorlatok is. A külső helyszínek között szemészeti osztályok és ambulanciák, optikai üzletek, kontaktlencse gyártók oktatási stúdiói szerepelnek. Ezeken a gyakorlatokon a hallgatók felügyelet mellett egyrészt egymáson gyakorolva sajátítják el a szemüvegfelírás és kontaktlencse illesztés menetét, másrészt a szemészeten megjelent betegek vizsgálatát végzik el.

Az Optometrista BSc diplomával rendelkezők számára nyitva állnak a Magyar Optikus Ipartestület és a gyártó cégek által szervezett továbbképzések, amelyek biztosítják a szakdolgozók tudásának naprakészségét. Azok számára, akik nemcsak mélyíteni, de tágítani is szeretnék szakterületüket, Egészségügyi oktatói MSc illetve Egészségügyi menedzser MSc képzésünket, illetve a Műszaki mérnöki MSc képzést tudjuk ajánlani.

 

 

Mester-
képzések

 

2021. szeptemberi kezdéssel indított MESTERKÉPZÉSEK

szak neve

specializáció (ha van)

munkarend*

önköltség mértéke (Ft/félév)

képzési idő (félév)

egészségügyi tanár

L

390.000.-

4

fizioterápia

L

400.000.-

3

kiterjesztett hatáskörű ápoló

geriátriai, közösségi, sürgősségi szakápoló

N

400.000.-

4

táplálkozástudományi

L

400.000.-

4

*Munkarend: E = esti L = levelező N = nappali

 

Általános pontszámítási módszerek, tudnivalók – Mesterképzés:

FELVÉTELI VIZSGA

időpontja: 2021. június 14-18., vizsgadíja: 3.000.- Ft

FORMÁJA

PONTSZÁMA

MELYIK SZAKON?

Felvételi elbeszélgetés

80 pont

Fizioterápia, kiterjesztett hatáskörű ápoló és táplálkozástudományi mesterképzéseken.

Írásbeli vizsga

80 pont

Egészségügyi tanár mesterképzésen.

 

TÖBBLETPONTOK

legfeljebb 20 pont lehet

JOGCÍME

PONTSZÁMA

MELYIK SZAKON?

fogyatékosság

3 pont

Minden mesterképzésen.

gyermekgondozás

3 pont

hátrányos helyzet

2 pont

C1 komplex nyelvvizsga

5 pont

intézményi vagy országos TDK 1-3. helyezés

5 pont

Vizsgadíj befizetése:

A 3000.- Ft-os vizsgadíj befizetése – kizárólag – átutalással történhet. Az ehhez szükséges számlát postai úton vagy e-mail címedre kapod meg a felvételi rendszerben rögzített adataidnak megfelelően. A befizetési határidő: 2021. június 01. Csak akkor kezdheted meg a felvételi vizsgát, ha a díja a megadott határidőre az egyetem számlájára beérkezik.

Összpontszámodat 100 pontos pontszámítási rendszerben számolják, a felvételi elbeszélgetésen vagy az írásbeli vizsgán elért eredményedet és a többletpontokat összeadják.

Ponthatár-megállapítás: várhatóan 2021. július 22.

A felvétel feltétele:

  • rendelkezned kell a szak képzési és kimeneti követelményében meghatározott, a belépéshez szükséges – legalább – alapképzésben szerzett végzettséggel (2006 előtti képzési rendszer szerinti – legalább – főiskolai szintű végzettséggel)
  • a felvételi eljárás során el kell érned legalább 50 pontot (jogszabályi minimumpont)
  • el kell érned a szak felvételi ponthatárát.

Felvételi értesítések: Az Oktatási Hivatal 2021. augusztus 5-ig besorolási döntést küld részedre, mi pedig felvételi döntést 2021. augusztus 8-ig.

Mesterképzéseink

kiterjesztett hatáskörű ápoló

Kiterjesztett hatáskörű ápoló – szakszerű gondoskodás mindenkinek, mesterfokon

Az ápolói pálya egy természetes emberi vágyból, a rászorulóknak történő segítségnyújtásból táplálkozik, azt emeli professzionális szintre mind a szaktudást, mind a pszichológiai teherviselést illetően. Az MSc diplomával rendelkező ápolók egy-egy szakterületen olyan mélyreható ismereteket szereztek, mely képesség teszi őket a kritikus gondolkodásra és megszerzett tudásuk gyakorlati alkalmazására, és feljogosítja őket a beteg-ellátásban komplex, kiterjesztett hatáskörrel, fokozott önállósággal való részvételre. Menedzsmentis­mereteik által képessé válnak szakdolgozók és szervezeti egységek vezetésére, valamint kuta­tásmódszertani és biostatisztikai ismereteiknek köszönhetően klinikai kutatásokat is megtervezhetnek, lebonyolíthatnak.

A karon az MSc képzés keretei között jelenleg Sürgősségi szakápolás, Geriátriai szakápolás, illetve Közösségi szakápolás specializációkon lehet tanulni, de ha az Intenzív szakápolás, Aneszteziológiai szakápolás és Perioperatív szakápolás területe érdekel, érdemes rendszeresen figyelni honlapunkat, mert időről időre ezek a képzéseink is indulnak.

Várunk az Ápolás MSc képzésünkön, ha rendelkezel az Ápolás BSc képzésünknél ismertetett készségekkel. Az előtanulmányokat illetően: teljes kreditérték beszámításával vehető figye­lembe az ápolás és betegellátás alapképzési szakápoló szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti ápoló szak. Sürgősségi szakápoló specializáció választása ese­tén az ápolás és betegellátás alapképzési szak mentőtiszt szakirá­nya, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti mentőtiszt szak, amennyiben korszerű ápolástudományi ismeretekből korábbi tanulmányaiból legalább 20 kredit elismerhető.

Táplálkozástudományi MSc

Táplálkozástudományi MSc – egészséges táplálkozásra nevelés mesterfokon

A képzés célja olyan táplálkozástudományi szakemberek képzése, akik egészségügyi, élelmi szeripari és természettu­dományos szemléletük, tudásuk birtokában képe­sek a világszerte fokozódó igényeknek megfelelően az egészségmegőrzés szempontjait is figye­lembe vevő minőségi élelmiszerek, funkcionális élelmiszerek, étrend­kiegészítők, speci­ális tápszerek, gyógytermékek, gyógyhatású termékek fejlesztésére, magas szintű táplálkozástudományi kutató, tanácsadó, egészségnevelő munkára, valamint az élelmiszerbiztonsággal és toxikológiai vizsgálatokkal kapcsolatos szabályozási rendszer kialakítására.

Táplálkozástudományi MSc diploma birtokában tovább bővül az általad elérhető pozíciók köre és a felelősebb beosztásban dolgozhatsz különböző oktatási intézményekben, kutatóintézetekben, oktatási, szakértői, szaktanácsadói vállalkozá­sokban, fitness- és sportlétesítményekben, közétkeztetésben, szakhatóságok, élelmiszervizsgáló és felügye­lő szerveknél, élelmiszeri kis- és nagyvállalatoknál, hazai, Európai Uniós és egyéb nemzetközi K+F projektekben és vállalkozásokban, a szállodaipar, wellness­ és gyógyturizmus területén, a fogyasztóvédelem területén, vagy akár a média területén mint prevenciós programok szervezője.

Várunk a Táplálkozástudományi MSc képzésünkön, ha korábbi tanulmányaid során legalább 50 kreditet szereztél az alábbi területekről:

  • természet­- és egészségtudományi ismeretek: 40 kredit a biológia, a sejtbiológia, a mikrobiológia, a genetika, a kémia, a biokémia, az anatómia ismeretkörökből;
  • agrártudományi és gazdasági ismeretek: 10 kredit az élelmiszer kémia, az élelmi­szeripari alapmű veletek, a gazdaság­-gaz­dálkodás ismeretkörökből.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezzen a hallgató. A további 10 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvétel­től számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatá­ban meghatározottak szerint kell megszerezni.

Fizioterápia MSc

Fizioterápia MSc – a fájdalommentes mozgásért, mesterfokon

A képzés célja olyan fizioterapeuta szakemberek képzése, akik képesek a fizioterápiás tevékeny­ség tudományos igényű mérésére, értékelésére, a nemzetközi irányelvek alapján hazai irányelvek és protokollok adaptálására, evidenciákon alapu­ló továbbfejlesztésére, a szakmai vezetésre; akik ismerik a hazai egészségügy működését, kom­plex intézmény rend szerét és az egészségtudo­mány szerepét és fejlesztésének lehetőségét a társadalom életében. Képesek a legújabb szak­területi tudományos kutatások eredményeinek átültetésére a klinikai gyakorlatba, valamint a fizioterápiás módszerek és protokollok fejleszté­sére, kutatások szervezésére és vezetésére és a vizsgálati eredmények tudományos igényű elem­zésére és közlésére. Képességeiket azon ország­ban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az érvényes jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Kellő mélységű elméleti ismerettel és gyakorlati készséggel rendelkeznek tanulmánya­ik doktori képzés keretében történő folytatására.

A Gyógytornász BSc diplomával rendelkezőkhöz képest a Fizioterápia MSc diplomások szélesebb körben, nagyobb felelősséggel és anyagi megbecsültséggel járó pozíciókban is elhelyezkedhetnek, akár egészségügyi intézményekről (szakmai vezetőként), akár oktatási intézményekben (gyógytornász képzésben), vagy kutatóintézményekben (a tanulmányok doktori képzés keretében történő folytatása esetén). Emellett természetesen a szállodaiparban és az egészségiparban is kamatoztatható a képzésen elmélyített szakmai tudás.

Egészségügyi tanár MSc

Egészségügyi tanár MSc – egészségre és egészségügyi pályára nevelés

Egészségügyi tanárként elsődlegesen az lesz a feladatod, hogy megerősítsd tanítványaid elhivatottságát az egészségtudományi, orvostudományi pályák iránt, ezzel segítve az itt dolgozók folyamatos utánpótlását. Ez azzal is jár, hogy az egészségtudományi és neveléstudományi ismeretek segítségével egészséges életmódra neveled a diákodat, megismerteted őket az egészségmegőrzés és –visszaállítás egyéni és társadalmi normáival és konkrét lehetőségeivel, és ha lehetőség van rá, prevenciós programokat szervezel. Segítséget nyújtasz a diákoknak pályaválasztási kérdésekben, karrierjük tervezésében a képzési hely, valamint a gazdasági, munkaerőpiaci és társadalmi környezet kapcsolatának ismeretében. Emellett az egészségügyi szakoktatásban felmerülő pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési feladatok ellátására is a feladatod lesz. Az oktatás történhet egészségügyi szakképző iskolákban, (az egyre jobban felértékelődő) szakgimnáziumokban), valamint egészségügyi képzést folytató felnőttképzési intézményekben.

Várunk Egészségügyi tanár MSc képzésünkön, ha pedagógiai vénád van, és elkötelezett vagy az egészséges életmód iránt, valamint érdekelnek az egészségtudományok. Pedagógusként sok türelemre és nagy teherbírásra lesz szükséged, de a diákok tudásszintjének fejlődése, horizontjának tágulása komoly örömforrásod lehet. A szak elvégzése során kevesebb feladat hárul azokra, akik egészségtudományi alapszakon szereztek BSc diplomát (mint az ápolás és betegellátás, egészségügyi gondozás és prevenció, orvosi diagnosztikai analitikus szakirányai), mivel a szakmai tárgyakat teljes kreditértékkel beszámítjuk.

Szakirányú
Továbbképzések

 

2021. februári kezdéssel indított SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK

szak neve

munkarend*

önköltség mértéke (Ft/félév)

képzési idő (félév)

addiktológiai konzultáns

L

240.000.-

3

angol egészségtudományi szaknyelvi kommunikátor

E

220.000.-

4

egészségtudományi szakfordító-tolmács (angol)

E

220.000.-

4

podiáter

L

270.000.-

2

*Munkarend: E = esti L = levelező N = nappali

Szakirányú továbbképzések

Egészségtudományi szakfordító-tolmács

Egészségtudományi szakfordító-tolmács: A képzés célja orvostudományi, gyógyszerésztudományi vagy egészségtudományi szakterület alap- vagy mesterszakjain végzettséget szerzett szakemberek angol szakfordító és tolmács szakirányú továbbképzése. Olyan egészségügyi szakemberek képzése, akik – Magyarország EU tagságát figyelembe véve – képesek a szakmájukban magas szinten ellátni az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés feladatát angolról magyarra és magyarról angol nyelvre. Az írott vagy hallott forrásnyelvi szöveget nyelvileg helyesen és tartalmilag pontosan vissza tudják adni a célnyelven, tájékozottak a forrásnyelvi és a célnyelvi ország egészségügyi, társadalmi és kulturális életében, valamint az Európai Unió intézményrendszerében, és tudatosan alkalmazzák a nyelvi közvetítés protokolláris és etikai szabályait.

A szakfordítás és tolmácsolás igazi interdiszciplináris terület. Olyan tevékenységeket ölel fel, melyek lehetőséget nyújtanak a folyamatos önképzésre, hiszen naprakész tudásra van szükség a különböző írásbeli és szóbeli feladatok pontos és szakmailag igényes ellátásához. Ez a tudás segítheti szakmai konferenciákon a szakemberek egymás közötti kommunikációját, de sikerélményt jelenthet külföldi betegek egészségügyi ellátásának terén is. A szakma változatos feladataival kiváló önmegvalósítási lehetőséget kínál a különböző habitusú szakemberek számára.

Végzett hallgatóink oktatási, egészségügyi intézményekben, kutatóintézetekben; egészségügyi, gyógyszeripari cégeknél, vállalkozásoknál, a médiában, könyvkiadóknál, online fordítói közösségeknél, fordítóirodáknál elhelyezkedve tudják felhasználni megszerzett szakmai tudásukat.

Várunk Egészségtudományi szakfordító-tolmács szakirányú továbbképzésünkön, ha rendelkezel legalább BSc szintű diplomával az orvos- és egészségtudományi, bölcsészettudományi vagy természettudományi területek valamelyikén és államilag elismert „C” típusú  nyelvvizsga-bizonyítvánnyal igazolt, minimum középfokú angol nyelvismerettel.

A képzésen a következő szakmai ismeretköröket tudod elsajátítani: Szintre hozó felsőfokú szóbeli kommunikáció, Szintrehozó felsőfokú írásbeli kommunikáció, Kontrasztív országismeret, Az Európai Unió egészségpolitikája , Az alapító EU-tagállamok egészségügyi rendszere, A később csatlakozott EU-tagállamok egészségügyi rendszere, Egészségtudományi terminológia, Műfajok az egész­ség­tudo­mányban, Bevezetés a fordítás elméletébe, Bevezetés a fordítás gyakorlatába, A fordítás nyelvhelyes­ségi kérdései, Számítógéppel támogatott fordítás, Bevezetés a tolmácsolásba, Egészségtudományi szak­for­dítás angolról magyarra, Szakszöveg fordítása angolról magyarra, Egészségtudományi szakfordítás magyarról angolra, Konszekutív tolmácsolás, Tárgyalási tolmácsolás

Podiáter

Podiáter: A hazánkban népbetegségnek számító diabetes mellitus egyik szövődménye a diabéteszes láb, melynek gondozása magas szinten képzett szakembereket igényel. A cukorbetegségben szenvedők magas amputációs rátájának 85%-a megelőzhető lenne megfelelő podiátriai gondozás mellett. A probléma megoldására önálló kompetenciával rendelkező ápolási szakemberekre van szükség. A képzés célja olyan multidiszciplináris szemléletű podiáter szakemberek képzése, akik képesek megfelelően kezelni a diabeteses lábat, mielőtt az irreverzibilis szövődmények kialakulnának.

A podiáter szakirányú továbbképzés tananyagát a témában speciális jártassággal rendelkező szakemberek ­– belgyógyász/diabetológus, angiológus, bőrgyógyász, ortopéd, traumatológus, infektológus, gyógyászati segédeszköz gyártó és forgalmazó – segítségével dolgoztuk ki a nemzetközi irányelveket figyelembe véve. A podiáterek az Európai Unióban már évtizedek óta a diabéteszes betegek gondozásában és a lakóközösségi ápolásában elismert team tagok, akik munkájukkal méltán vívták ki a társadalom és a szakma megbecsülését is. Prevenciós tevékenységükkel szervesen hozzájárulnak a gondozás alatt álló betegek életminőségének javításához, elégedettségük növeléséhez, valamint az egészségügyi ágazatban és össztársadalmi szinten keletkező költségek csökkentéséhez.  A képzést jelentős orvos szakmai támogatottság övezi, számos elismert professzor és orvos szakmai tudományos társaság állt a szakirányú továbbképzés elindítása mellé. A végzés után a podiáterek jelentős szerephez juthatnak a diabéteszben szenvedő betegek gondozásában, mind szakrendelői (pl. diabetológiai szakambulancia), mind pedig lakóközösségi (pl. háziorvosi praxis, otthoni szakápolás) szinten.

Várunk Podiáter szakirányú továbbképzésünkön, ha legalább BSc szintű diplomával rendelkezel valamely orvos- és egészségtudományi szakterületen.

A képzésen a következő szakmai ismeretköröket tudod elsajátítani: Az alsó végtag statikus és funkcionális anatómiája, Bőrgyógyászati alapismeretek, Angiológiai ismeretek, Diabetológiai ismeretek, Neuropatia, Ortopédia, Az alsó végtag deformitással járó betegségei, Bőrsebek, Infektológia, Infekciókontroll, Orvosi jog, Bioetika, Rehabilitáció, Segédeszköz-ellátás, Sebellátás, Fizikális és műszeres vizsgálatok, Láb- és körömápolás, Kommunikáció, Beteg-edukáció, Dokumentációvezetés.

Angol egészségtudományi szaknyelvi kommunikátor

Angol egészségtudományi szaknyelvi kommunikátor: A képzés célja, hogy a szakirányú továbbképzés során a hallgatók olyan készségeket és kompetenciákat sajátítsanak el, amelyek képessé teszik őket a magabiztos és hatékony angol nyelvű kommunikációra bármilyen kulturális közegben. Behatóan megismerkednek az egészségtudományi műfajok széles skálájával, és a gyakorlatok során megtanulják, hogyan alakítsák nyelvhasználatukat az adott kontextusnak megfelelően. Olyan szakemberekké válnak, akik egészségügyi intézmények és cégek interkulturális kommunikációs feladatait láthatják el, ideértve a szóvivői feladatokat, valamint a szóbeli és írásbeli kapcsolattartást külföldi páciensekkel és intézményekkel.

A szakirányú végzettséggel bármilyen angol nyelvű kommunikációs helyzetben tudatosabban és hatékonyabban tudnak a szakemberek helyt állni. A képzés során szerzett készségekkel magabiztosan tudnak írásbeli vagy szóbeli kommunikációs feladatokat ellátni, legyen szó bármilyen kulturális háttérrel rendelkező félről. Ezzel a tudással nem csak a saját szakmájukban lehetnek sikeresebbek, de egy egészségügyi intézmény vagy cég kommunikációs szakembereként is működhetnek.

A 21. században az angol bizonyítottan uralja az egészségtudomány különböző területein a kommunikációt, így egy célirányosan képzett kommunikációs szakember rengeteg módon tud munkát vállalni, legyen szó a saját munkahelyének kommunikációs tevékenységében való részvételről vagy más intézmények és cégek reprezentálásáról és kommunikációjának előkészítéséről. Ennek megfelelően elhelyezkedési lehetőséget kínálnak a következő intézmények és területek is: oktatási, egészségügyi intézmények, kutatóintézetek; egészségügyi, gyógyszeripari cégek, vállalkozások, internetes cégek (weboldalszerkesztők); a média különböző területei: újságok, szaklapok, akadémiai folyóiratok, könyvkiadók

Várunk Angol egészségtudományi szaknyelvi kommunikátor szakirányú továbbképzésünkön, ha legalább BSc szintű diplomával rendelkezel valamelyik orvos- és egészségtudományi, bölcsészettudományi vagy természettudományi területen, legalább alapképzésben szerzett egészségügyi végzettséggel, szakképzettséggel, valamint államilag elismert középfokú komplex „C” típusú  nyelvvizsga-bizonyítvánnyal igazolt, minimum középfokú angol nyelvismerettel.

A képzésen a következő szakmai ismeretköröket tudod elsajátítani: szintre hozó felsőfokú szóbeli és írásbeli kommunikáció; bevezetés a kommunikáció elméletébe, a személyközi kommunikáció szabályszerűségei, interkulturális szakmai kommunikáció, egészségtudományi terminológia, műfajok és szövegtípusok az egészségtudományban, egészségügyi rendszerek az Európai Unióban és más angolszász országokban; szóbeli szakmai kommunikáció a mindennapi életben, írásbeli szakmai kommunikáció a mindennapi életben, szóbeli szakmai kommunikáció a tudományos életben, írásbeli szakmai kommunikáció a tudományos életben, a szakmai fordítás alapjai angolról magyarra, a szakmai fordítás alapjai magyarról angolra, a szakmai tolmácsolás alapjai angolról magyarra, a szakmai tolmácsolás alapjai magyarról angolra.

Addiktológiai konzultáns szakirányú továbbképzés

Addiktológia konzultáns: Az addiktológusok kórházi fekvőbetegosztályokon, ambulanciákon, rehabilitációs intézményekben dolgoznak; a szakma lélektanilag izgalmas terület, ahol a sikeres addiktológiai terápiához egyaránt szükség van a szakember magas szintű empátiájára és speciális szakmai tudására is. Olyan szakemberek felkészítése, akik képesek a szenvedélyállapotokkal és -betegségekkel foglalkozó egyéni, pár- és csoportos konzultációra, amelyet a képzésben uralkodó multidimenzionális megközelítés biztosít.

A jól felkészített és megfelelő készségekkel rendelkező addiktológiai konzultáns – multiprofesszionális team vagy esetkezelő csoport tagjaként – segítséget tud nyújtani a klienseknek a szenvedélyállapottal és – betegséggel összefüggő döntések meghozatalában (pl. kezelés vállalása). A kliens állapotának felmérését követően képes terápiába irányítani, vagy orvosi, pszichológusi beavatkozást nem igénylő esetekben kríziseket, veszteség- és gyászreakciókat ellátni. Mindezt egy elkészített kezelési terv alapján teszi. Tudásának és tapasztalatának átadásával, értékek közvetítésével segíteni tudja a hozzá fordulót és alkalmas a kliens problémájával kapcsolatos legszélesebb körű információ nyújtására.

Széles a munkahelyeknek, munkaköröknek skálája, ahol a végzett addiktológiai konzultánsok el tudnak helyezkedni. Ide tartoznak az addiktológiai, alkohológiai és pszichiátriai osztályok, pszichiátriai és alkohológiai, illetve TÁMASZ szakambulanciák, belgyógyászati osztályok, de dolgozhatnak háziorvos munkatársaként az alapellátásban, vagy a szociális szférában családsegítőkben, nevelési tanácsadókban, hajléktalan és munkanélküli ellátásban. Sokszor van szükség rájuk igazságüggyel összefüggő szolgálatoknál (pl. ittas vezetés vagy kábítószer-bűncselekmények esetében), illetve az elsődleges prevenció területén pl. iskolákban, tisztiorvosi szolgálatban, az önkormányzatok munkatársaként. Addiktológiai konzultánsok dolgoznak a relapszus prevenció területén is, speciális bentfekvéses vagy ambuláns programokban, rehabilitációs otthonokban.

Várunk Addiktológia konzultáns szakirányú továbbképzésünkön, ha alapképzésben a következő képzési területeken valamelyikén szereztél diplomát: orvos- és egészségtudomány, bölcsészettudomány, társadalomtudomány, jogi és igazgatási, művészet, pedagógusképzés, sporttudomány, nemzetvédelmi és katonai, hitéleti.

A tanterv fő részei a következők: Alapozó modul (biopolitika és prevenció, jogi ismeretek, rendszerelmélet), Szaktárgyi modul (családi konzultáció, addiktológiai pszichológia, addiktológia, terápia és rehabilitáció, konzultáció elmélete és gyakorlata, önismeret, kutatásmódszertan), Választható modul (családi diszfunkciók és kémiai szerhasználat, munkaalkoholizmus /munkafüggőség, intézménymenedzsment, kockázati magatartások, önsegítő közösségek, 12 lépéses programok és terápiás rezsimek, intravénás droghasználat, multikulturális társadalom, szociálantropológia, ifjúságszociológia).

Jelentkezés

ALAPKÉPZÉSEK ÉS MESTERKÉPZÉSEK ESETÉN

A jelentkezés feltétele:

Alapképzéseknél: egy emelt szintű érettségi vagy felsőfokú oklevél

Mesterképzéseknél: bemeneti követelményeknek megfelelő végzettséget tanúsító felsőfokú oklevél.

Jelentkezési határidő:

2021. február 15.

Jelentkezés módja:

 

Kizárólag elektronikusan jelentkezhetsz a www.felvi.hu honlapon az E-felvételi szolgáltatáson keresztül regisztráció után.

Megjelölt helyek száma:

Legfeljebb hat helyet jelölhetsz meg. Egy jelentkezési helynek számít, ha a jelentkezési hely csak a finanszírozási (állami ösztöndíjas, önköltséges) formában tér el.

Díjak:

Három képzés megjelölése díjmentes, minden továbbiért 2000-2000.- Ft kiegészítő díjat kell fizetni.

Dokumentumok feltöltése:

Fel kell tölteni azokat a dokumentumokat, melyek a jelentkezéskor már rendelkezésedre állnak, a később megkapottakat pedig 2021. 07. 08-ig. Az eredeti dokumentumokat a felsőoktatási intézményben a beiratkozás alkalmával kell bemutatnod, amely a hallgatói jogviszony létesítésének is a feltétele.

Érvényes a jelentkezés:

Ha az E-felvételiben nyújtod be és a jelentkezési űrlapot hitelesíted 2021. február 20-ig ügyfélkapun keresztül vagy hitelesítési adatlappal postai úton.

Fontos!

Az egész felvételi eljárás során rendszeresen figyeld a megadott e-mail fiókodat és az E-felvételi felületet.

 SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK ESETÉN

A jelentkezés feltétele:

Meghatározott képzési területen szerzett oklevél.

Jelentkezési határidő:

2021. január 31.

Jelentkezés módja:

A honlapról letölthető jelentkezési lapon.

Jelentkezési díj:

6.000.- Ft

Felvételi menetrend →

GYIK

Meddig jelentkezhetek?

2021. február 15-ig kizárólag elektronikusan a www.felvi.hu felületen az E-szolgáltatás keretében.

Van feltétele az alapképzésre történő jelentkezésnek?

Igen, van. Egy emelt szintű érettségi bármilyen tárgyból, vagy egy felsőfokú oklevél.

Jelentkezhetek, ha nagyon régen érettségiztem?

Az érettségi eredmények nem évülnek el, a jeles eredmény 100%-nak, a jó eredmény 79%-nak, a közepes 59%-nak, az elégséges 39%-nak felel meg. Vigyázz, mert minden 2005 előtti érettségi középszintűnek felel meg, azaz újra kell érettségizned valamilyen tárgyból (tárgyakból) vagy felsőfokú szakmai vizsgát tenni.

Elég, ha testnevelésből emelt szinten érettségizem?

Igen is, meg nem is. A testnevelés érettségivel teljesíted a jelentkezésnek és a felvételnek a feltételét (a felvételnek csak egyikét). Többletpontot nem fogsz kapni, mert a testnevelés nem szerepel azok között az érettségi tárgyak között, melyeket intézményünk elfogad.

Mikor kapok többletpontot az érettségi eredmények után?

Abban az esetben kapod meg az 50 többletpontot tantárgyanként, ha

  • olyan tárgyból érettségizel, amelyiket érettségi tárgyként elfogadunk (ebből számoljuk az érettségi pontjaidat)
  • az emelt szintű érettségit – legalább – 45%-ra teljesíted.

Mi a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga?

Ha a kétszintű érettségi vizsga bevezetése előtt (2005 előtt) érettségiztél, akkor az emelt szintű érettségit teljesítheted a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával, de – legalább – 45%-osnak kell lenni az eredményének. A vizsgára a jelentkezési határidőig kell jelentkezni az E-felvételi felületén!

Hol zajlik a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga?

A vizsgát csak egyszer, a jelentkezéskor meghatározott elbírálási sorrendben előbb szereplő felsőoktatási intézményben kell letenned. Pótlásra, más vizsganapra vagy más intézménybe történő átkérésre nincs lehetőséged!

Várható időpontja: 2021. június 30 – július 01.

Hány helyre jelentkezhetek?

Legfeljebb hat helyet jelölhetsz meg. Egy jelentkezési helynek számít, ha a jelentkezési hely csak a finanszírozási (állami ösztöndíjas, önköltséges) formában tér el.

Kell-e fizetnem a jelentkezéseimért?

Csak a negyedik jelentkezéstől kell fizetned, mindegyikért 2.000-2.000.- Ft-ot.

Hol kell jelölnöm, hogy milyen eredményeimből számítsák a pontjaimat?

Ezt nem kell jelölnöd, mindig a számodra legelőnyösebben számolják.

Közgazdász oklevéllel rendelkezem, pontjaimat számolják az oklevelem alapján?

Nem. Semmilyen oklevél minősítése alapján nem számolnak pontokat. Ezzel teljesíted az emelt szintű érettségi kritériumot, pontjaidat a középiskolai és érettségi eredmények alapján számolják.

Milyen dokumentumokat kell feltöltenem a jelentkezési határidőig?

Minden olyan dokumentumot, ami már rendelkezésedre áll (tanúsítványt, középiskolai, érettségi, nyelvvizsga-bizonyítványt, többletpontokat eredményező dokumentumokat).

Mikor jelentkezhetek állami ösztöndíjas helyre?

Főszabályként az Nftv. értelmében mindenki 12 féléven át (vannak kivételek) folytathat tanulmányokat állami ösztöndíjas (államilag támogatott) finanszírozási formában. Ha Te ezt nem merítetted ki, akkor jelentkezhetsz ösztöndíjas helyre. Ha csak néhány féléved maradt meg a 12-ből, akkor is. Ilyen esetben a tanulmányaid során fogunk átsorolni önköltséges képzésre.

Elég, ha csak jelentkezem?

Nem, mert ezzel csak nem lesz érvényes a jelentkezésed. A jelentkezési űrlapodat hitelesítened kell 2021. február 20-ig ügyfélkapun keresztül vagy hitelesítési adatlappal postai úton.

Mi történik, ha meggondolom magamat és más jelentkezési sorrendet szeretnék?

Erre is van lehetőség egyszer, 2021. július 08-ig.

Ha több képzésen is elérem a ponthatárt, mindegyikre felvesznek?

Csak arra a képzésre nyerhetsz felvételt, ahol a jelentkezési sorrended alapján először eléred a ponthatárt.

Mikor értesítenek a beiratkozásról?

Sikeres felvételid esetén az általunk küldött felvételi döntésben 2021. augusztus 08-ig.

Lesz pótfelvételi eljárás?

Az a felvételi pontok kihirdetése után derül ki majd július végén. Amennyiben a normál felvételi eljárás során nem tudjuk betölteni a keretszámainkat, akkor lehet, hogy hirdetünk, de nem jellemző intézményünkre.

Ha helytelenül számítják az összpontszámomat, mi a teendő?

Jogorvoslati kérelmet lehet/kell beadnod az Oktatási Hivatalba 15 napon belül a besorolási döntésed tudomásodra jutásától.

Új képzés

2022 szeptemberében elindul az új angol nyelvű egészségturizmus képzésünk!

 

Tudtad, hogy a világon minden 10. munkavállaló a turizmusban dolgozik?
Tudtad, hogy az Egészségügyi Világszervezet szerint a turizmus és az egészségipar együttesen lesz a világ vezető gazdasági ágazata?
Tudtad, hogy a leggyorsabban bővülő turisztikai ágazat az egészségturizmus?

 

Hallottál már róla, hogy a Semmelweis Egyetem 2022-ben angol nyelvű nappali egészségturizmus képzést indít?
Ha érdekel az egészséges életmód, szívesen dolgoznál a turizmusban, nem ijedsz meg akár a nemzetközi kihívásoktól sem, akkor itt a helyed a Semmelweis Egyetemen!

 

Mit kínálunk?
                      – Külföldi és magyar hallgatói csapatot, vagyis multikulturális közeget, ahol már elkezdheted kiépíteni a nemzetközi kapcsolataidat.
                      – Alapos egészségügyi ismereteket, hogy az egészségturizmus bármely ágazatában megtaláld a helyed.
                      – Gyakorlatorientált turisztikai képzést.
                      – Olyan menedzsment tudást, mely alkalmassá tesz arra, hogy összekötő legyél az egészségügy és a turizmus szereplői között.

 

Az induló képzésről folyamatosan adunk tájékoztatást, de ha kérdésed merül fel, keress bennünket bizalommal a szegedi.andrea@se-etk.hu e-mail címen.

 

                                                                              

 

Ha már elfáradtál a sok információtól, játsszál velünk és teszteld a tudásod az alábbi linkre kattintva!
https://kahoot.it/challenge/01132316?challenge-id=a98cb701-187a-4e4f-a8e1-7fb0dca6dd06_1610310717480
Game PIN: 01132316

 

Ha a játék minden kérdésére helyes választ adtál, akkor köztünk a helyed; ha még nem teljesen, akkor azért várunk, hogy mi megtaníthassuk!