Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. június 27.
532799 Összes oltás

Intézményünkbe 2022 szeptemberi kezdéssel a következő alapképzési és mesterképzési szakokra (szakirány megjelölésével), valamint szakirányú továbbképzésekre lehet jelentkezni. A nappali munkarenden kívül bizonyos képzések levelező munkarendben is indulnak.

Alap-
képzések

 

2022. szeptemberi kezdéssel indított ALAPKÉPZÉSEK

alapszak neve

alapszak szakiránya vagy specializációja

munkarend*

önköltség mértéke (Ft/félév)

képzési idő (félév)

ápolás és betegellátás

ápoló

N/L

Minden szakirányon az önköltség mértéke 300.000.- Ft/félév, a képzési idő 8 félév.

dietetikus

N/L

gyógytornász

N

hang-, beszéd- és nyelésterapeuta

N

mentőtiszt

N/L

szülésznő

N/L

egészségügyi gondozás és prevenció

népegészségügyi ellenőr

N/L

védőnő

N

orvosi diagnosztikai analitikus

optometria (specializáció)

L

radiográfia (specializáció)

L

egészségügyi szervező

egészségturizmus-szervező (specializáció)

N

önköltség mértéke: 300.000.- Ft/félév

idegen nyelvi hozzájárulás (finanszírozási formától függetlenül fizetendő): 160.000.- Ft/félév

7

*Munkarend: E = esti L = levelező N = nappali

Általános pontszámítási módszerek, összpontszám – alapképzés

TANULMÁNYI PONTOK

Időkorlát nélkül számolhatók, legfeljebb 200 pont lehet

középiskolai eredmények (100 pont)

érettségi bizonyítványban lévő eredmények (100 pont)

 öt tantárgy (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, legalább két évig tanult idegen nyelv v. nemzetiségi nyelv és irodalom, egy legalább két évig tanult, vagy kettő legalább egy évig tanult választott természettudományos tantárgy) utolsó két tanult évfolyam év végi érdemjegyek összegének kétszerese

négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményeinek átlaga

 

ÉRETTSÉGI PONTOK

legfeljebb 200 pont lehet

 Az adott képzési területen előírt két érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye.
Az orvos- és egészségtudományi képzési területen választható érettségi vizsgatárgyak:

biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy idegen nyelv vagy természettudomány vagy egy szakmai előkészítő tárgy vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy.

 

TÖBBLETPONTOK

legfeljebb 100 pont lehet, akkor is, ha a többletpontok összege meghaladja azt

jogszabály alapján járó

képzési területenként adható

emelt szintű érettségi vizsgáért, ha legalább 45%-os a vizsgaeredmény és ez alapján számítják az érettségi pontokat

  50 pont

tantárgyanként

tanulmányi és művészeti versenyeredmények alapján

20-100 pont

A magyartól eltérő idegen nyelvű nyelvtudásért

legfeljebb 40 pont

B2=28 pont  C1=40 pont Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható.

legfeljebb egy, 1993 után szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítésért szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén.

 

32 pont

 Esélyegyenlőségért (hátrányos helyzetű, fogyatékossággal élő vagy GYES, GYED, GYET, CSED díjban részesülő jelentkező)

 

40 pont

 

sporteredményért

A NOB által elismert sportágakban legfeljebb egy, a pontszámítás szempontjából legkedvezőbb eredmény után jár.

10-50 pont

A többletpontokról részletesen tájékozódhatsz a www.felvi.hu honlapon.

Összpontszámodat 400+100 pontos pontszámítási rendszerben számolják ki számodra a legelőnyösebb módszer alapján.

Vagy összeadják a tanulmányi, az érettségi és a többletpontjaidat, vagy az érettségi pontjaidat kétszereséhez hozzáadják a többletpontjaidat.

Ponthatár-megállapítás: várhatóan 2022. július 21.

A felvétel feltétele:

 • rendelkezned kell legalább egy emelt szintű érettségi vizsgaeredménnyel vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel
 • el kell érned a jogszabályi minimumpontot, azaz 280 pontot (ebben csak az emelt szintű érettségiért, a nyelvvizsgáért, illetve az OKJ szerinti szakképesítésért járó többletpont lehet benne)
 • el kell érned a szak felvételi ponthatárát.

Felvételi értesítések: Az Oktatási Hivatal 2022. augusztus 05-ig besorolási döntést küld részedre, mi pedig felvételi döntést 2022. augusztus 08-ig.

 

Mester-
képzések

 

2022. szeptemberi kezdéssel indított MESTERKÉPZÉSEK

szak neve

specializáció (ha van)

munkarend*

önköltség mértéke (Ft/félév)

képzési idő (félév)

egészségügyi tanár

L

390.000.-

4

fizioterápia

L

400.000.-

3

kiterjesztett hatáskörű ápoló

geriátriai, közösségi, sürgősségi, intenzív, perioperatív szakápoló

N

400.000.-

4

táplálkozástudományi

L

400.000.-

4

*Munkarend: E = esti L = levelező N = nappali

 

Általános pontszámítási módszerek, tudnivalók – Mesterképzés

FELVÉTELI VIZSGA

időpontja: 2022. június, vizsgadíja: 3.000.- Ft

FORMÁJA

PONTSZÁMA

MELYIK SZAKON?

Felvételi elbeszélgetés

80 pont

Fizioterápia, kiterjesztett hatáskörű ápoló és táplálkozástudományi mesterképzéseken.

Írásbeli vizsga

80 pont

Egészségügyi tanár mesterképzésen.

 

TÖBBLETPONTOK

legfeljebb 20 pont lehet

JOGCÍME

PONTSZÁMA

MELYIK SZAKON?

fogyatékosság

3 pont

Minden mesterképzésen.

gyermekgondozás

3 pont

hátrányos helyzet

2 pont

C1 komplex nyelvvizsga

5 pont

intézményi vagy országos TDK 1-3. helyezés

5 pont

Vizsgadíj befizetése:

A 3000.- Ft-os vizsgadíj befizetése – kizárólag – átutalással történhet. Az ehhez szükséges számlát postai úton vagy e-mail címedre kapod meg a felvételi rendszerben rögzített adataidnak megfelelően. A befizetési határidő: 2022. június 01. Csak akkor kezdheted meg a felvételi vizsgát, ha a díja a megadott határidőre az egyetem számlájára beérkezik.

Összpontszámodat 100 pontos pontszámítási rendszerben számolják, a felvételi elbeszélgetésen vagy az írásbeli vizsgán elért eredményedet és a többletpontokat összeadják.

Ponthatár-megállapítás: várhatóan 2022. július 21.

A felvétel feltétele:

 • rendelkezned kell a szak képzési és kimeneti követelményében meghatározott, a belépéshez szükséges – legalább – alapképzésben szerzett végzettséggel (2006 előtti képzési rendszer szerinti – legalább – főiskolai szintű végzettséggel)
 • a felvételi eljárás során el kell érned legalább 50 pontot (jogszabályi minimumpont)
 • el kell érned a szak felvételi ponthatárát.

Felvételi értesítések: Az Oktatási Hivatal 2022. augusztus 5-ig besorolási döntést küld részedre, mi pedig felvételi döntést 2022. augusztus 8-ig.

Szakirányú
Továbbképzések

2022. februári kezdéssel indított SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK

szak neve

munkarend*

önköltség mértéke (Ft/félév)

képzési idő (félév)

addiktológiai konzultáns

L

265.000.-

3

podiáter

L

300.000.-

2

*Munkarend: E = esti L = levelező N = nappali

Jelentkezés

ALAPKÉPZÉSEK ÉS MESTERKÉPZÉSEK ESETÉN

A jelentkezés feltétele:

Alapképzéseknél: egy emelt szintű érettségi vagy felsőfokú oklevél

Mesterképzéseknél: bemeneti követelményeknek megfelelő végzettséget tanúsító felsőfokú oklevél.

Jelentkezési határidő:

2022. február 15.

Jelentkezés módja:

 

Kizárólag elektronikusan jelentkezhetsz a www.felvi.hu honlapon az E-felvételi szolgáltatáson keresztül regisztráció után.

Megjelölt helyek száma:

Legfeljebb hat helyet jelölhetsz meg. Egy jelentkezési helynek számít, ha a jelentkezési hely csak a finanszírozási (állami ösztöndíjas, önköltséges) formában tér el.

Díjak:

Három képzés megjelölése díjmentes, minden továbbiért 2000-2000.- Ft kiegészítő díjat kell fizetni.

Dokumentumok feltöltése:

Fel kell tölteni azokat a dokumentumokat, melyek a jelentkezéskor már rendelkezésedre állnak, a később megkapottakat pedig 2022. 07. 07-ig. Az eredeti dokumentumokat a felsőoktatási intézményben a beiratkozás alkalmával kell bemutatnod, amely a hallgatói jogviszony létesítésének is a feltétele.

Érvényes a jelentkezés:

Ha az E-felvételiben nyújtod be és a jelentkezési űrlapot hitelesíted 2022. február 20-ig ügyfélkapun keresztül vagy hitelesítési adatlappal postai úton.

Fontos!

Az egész felvételi eljárás során rendszeresen figyeld a megadott e-mail fiókodat és az E-felvételi felületet.

 SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK ESETÉN

A jelentkezés feltétele:

Meghatározott képzési területen szerzett oklevél.

Jelentkezési határidő:

2022. január 28.

Jelentkezés módja:

A honlapról letölthető jelentkezési lapon.

Jelentkezési díj:

6.000.- Ft

Felvételi menetrend →

GYIK

Meddig jelentkezhetek?

2022. február 15-ig kizárólag elektronikusan a www.felvi.hu felületen az E-szolgáltatás keretében.

Van feltétele az alapképzésre történő jelentkezésnek?

Igen, van. Egy emelt szintű érettségi bármilyen tárgyból, vagy egy felsőfokú oklevél.

Jelentkezhetek, ha nagyon régen érettségiztem?

Az érettségi eredmények nem évülnek el, a jeles eredmény 100%-nak, a jó eredmény 79%-nak, a közepes 59%-nak, az elégséges 39%-nak felel meg. Vigyázz, mert minden 2005 előtti érettségi középszintűnek felel meg, azaz újra kell érettségizned valamilyen tárgyból (tárgyakból) vagy felsőfokú szakmai vizsgát tenni.

Elég, ha testnevelésből emelt szinten érettségizem?

Igen is, meg nem is. A testnevelés érettségivel teljesíted a jelentkezésnek és a felvételnek a feltételét (a felvételnek csak egyikét). Többletpontot nem fogsz kapni, mert a testnevelés nem szerepel azok között az érettségi tárgyak között, melyeket intézményünk elfogad.

Mikor kapok többletpontot az érettségi eredmények után?

Abban az esetben kapod meg az 50 többletpontot tantárgyanként, ha

 • olyan tárgyból érettségizel, amelyiket érettségi tárgyként elfogadunk (ebből számoljuk az érettségi pontjaidat)
 • az emelt szintű érettségit – legalább – 45%-ra teljesíted.

Mi a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga?

Ha a kétszintű érettségi vizsga bevezetése előtt (2005 előtt) érettségiztél, akkor az emelt szintű érettségit teljesítheted a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával, de – legalább – 45%-osnak kell lenni az eredményének. A vizsgára a jelentkezési határidőig kell jelentkezni az E-felvételi felületén!

Hol zajlik a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga?

A vizsgát csak egyszer, a jelentkezéskor meghatározott elbírálási sorrendben előbb szereplő felsőoktatási intézményben kell letenned. Pótlásra, más vizsganapra vagy más intézménybe történő átkérésre nincs lehetőséged!

Várható időpontja: 2022. június 29-30.

Hány helyre jelentkezhetek?

Legfeljebb hat helyet jelölhetsz meg. Egy jelentkezési helynek számít, ha a jelentkezési hely csak a finanszírozási (állami ösztöndíjas, önköltséges) formában tér el.

Kell-e fizetnem a jelentkezéseimért?

Csak a negyedik jelentkezéstől kell fizetned, mindegyikért 2.000-2.000.- Ft-ot.

Hol kell jelölnöm, hogy milyen eredményeimből számítsák a pontjaimat?

Ezt nem kell jelölnöd, mindig a számodra legelőnyösebben számolják.

Közgazdász oklevéllel rendelkezem, pontjaimat számolják az oklevelem alapján?

Nem. Semmilyen oklevél minősítése alapján nem számolnak pontokat. Ezzel teljesíted az emelt szintű érettségi kritériumot, pontjaidat a középiskolai és érettségi eredmények alapján számolják.

Milyen dokumentumokat kell feltöltenem a jelentkezési határidőig?

Minden olyan dokumentumot, ami már rendelkezésedre áll (tanúsítványt, középiskolai, érettségi, nyelvvizsga-bizonyítványt, többletpontokat eredményező dokumentumokat).

Mikor jelentkezhetek állami ösztöndíjas helyre?

Főszabályként az Nftv. értelmében mindenki 12 féléven át (vannak kivételek) folytathat tanulmányokat állami ösztöndíjas (államilag támogatott) finanszírozási formában. Ha Te ezt nem merítetted ki, akkor jelentkezhetsz ösztöndíjas helyre. Ha csak néhány féléved maradt meg a 12-ből, akkor is. Ilyen esetben a tanulmányaid során fogunk átsorolni önköltséges képzésre.

Elég, ha csak jelentkezem?

Nem, mert ezzel csak nem lesz érvényes a jelentkezésed. A jelentkezési űrlapodat hitelesítened kell 2022. február 20-ig ügyfélkapun keresztül vagy hitelesítési adatlappal postai úton.

Mi történik, ha meggondolom magamat és más jelentkezési sorrendet szeretnék?

Erre is van lehetőség egyszer, 2022. július 7-ig.

Ha több képzésen is elérem a ponthatárt, mindegyikre felvesznek?

Csak arra a képzésre nyerhetsz felvételt, ahol a jelentkezési sorrended alapján először eléred a ponthatárt.

Mikor értesítenek a beiratkozásról?

Sikeres felvételid esetén az általunk küldött felvételi döntésben 2022. augusztus 8-ig.

Lesz pótfelvételi eljárás?

Az a felvételi pontok kihirdetése után derül ki majd július végén. Amennyiben a normál felvételi eljárás során nem tudjuk betölteni a keretszámainkat, akkor lehet, hogy hirdetünk, de nem jellemző intézményünkre.

Ha helytelenül számítják az összpontszámomat, mi a teendő?

Jogorvoslati kérelmet lehet/kell beadnod az Oktatási Hivatalba 15 napon belül a besorolási döntésed tudomásodra jutásától.

Új képzés:

egészségturizmus-szervező

ANGOL NYELVŰ EGÉSZSÉGTURIZMUS KÉPZÉST INDÍTUNK!

Tudtad, hogy a világon minden 10. munkavállaló a turizmusban dolgozik?

Tudtad, hogy az Egészségügyi Világszervezet szerint a turizmus és az egészségipar együttesen lesz a világ vezető gazdasági ágazata?

Tudtad, hogy a leggyorsabban bővülő turisztikai ágazat az egészségturizmus?

Hallottál már róla, hogy a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kara 2022-ben angol nyelvű nappali egészségturizmus képzést indít?

Ha érdekel az egészséges életmód, szívesen dolgoznál a turizmusban, nem ijedsz meg akár a nemzetközi kihívásoktól sem, akkor itt a helyed a Semmelweis Egyetemen!

Mit kínálunk?

 • Külföldi és magyar hallgatói csapatot, vagyis multikulturális közeget, ahol már elkezdheted kiépíteni a nemzetközi kapcsolataidat.
 • Korszerű és komplex egészségügyi ismereteket, hogy az egészségturizmus bármely ágazatában megtaláld a helyed.
 • Gyakorlatorientált turisztikai képzést.
 • Piacképes menedzsment tudást, mely alkalmassá tesz arra, hogy összekötő szerepet töltsd be az egészségügy és a turizmus szereplői között.

Az induló képzésről az alábbiakban részletes információt kapsz, de ha kérdésed merülne fel, keress bennünket bizalommal az Educatio Kiállításon vagy a Nyílt napunkon, illetve a tarstud@se-etk.hu  e-mail címen.                         
 

Kedves Szülők!

 

 

 

 

 

 

 

Levél szülőknek

Kedves Szülők, döntést segítő Családtagok, Barátok!

Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy érdeklődnek képzéseink iránt!

Engedjék meg, hogy néhány szóban tájékoztassuk Önöket a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karáról, az itt folyó képzéseinkről, a tanulmányi lehetőségekről.

A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kara a Semmelweis Egyetem második legnépesebb kara, ugyanakkor a hazai egészségtudományi karok között vezető pozíciót tölt be.

A gyermekük pályaválasztása előtt, amely sorsdöntő, vélhetően nehéz dilemma előtt állnak…

A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kara a következőket tudja nyújtani a leendő hallgatói számára:

 • korszerű, magas színvonalú, gyakorlatorientált szakismereteket a választott hivatásban;
 • valósághű szimulációs gyakorlatokat modern laborjainkban, melyek jó alapot biztosítanak a területi gyakorlatokhoz;
 • kiváló oktatókat, akik elmélyült szakmai ismeretekkel bírnak hivatásukban, és akik közül sokan nemzetközi és/vagy hazai színtéren elismert szakemberek, emellett különféle tudományos társaságok, folyóiratok vezető pozícióit töltik be;
 • szakmai rendezvényeket, konferencia-részvételi lehetőségeket;
 • nemzetközi mobilitási program keretében külföldi gyakorlatot;
 • tehetséggondozást, tudományos karrierlehetőséget;
 • szakmai műhelyeket; s végül
 • olyan diák és oktatói közösséget, melynek részesévé válni jó.

A Karon 1975 óta folyik képzés. A társadalmi, valamint az információs és technológiai változásokkal párhuzamosan a Kar törekszik a mindenkori munkaerő-piaci igényekhez igazítva bővíteni és megújítani képzési portfólióját. Jelenleg 11 BSc, 4 MSc és 2 szakirányú továbbképzés keretén belül folytatunk képzést, valamint MSc diplomával rendelkező hallgatóink doktori képzésre is jelentkezhetnek.

A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar képzéseiről bővebben ITT olvashat, de IDE kattintva megtekintheti a Kar bemutatkozó filmjét is.

2022 őszétől indítjuk a magyar és külföldi jelentkezők számára az angol nyelvű egészségturizmus-szervezőképzést, mivel fontos számunkra a nemzetközi vérkeringésbe való bekapcsolódás erősítése és bővítése.

A Semmelweis Egyetem méltán viseli a „kutató-elit egyetem” kitüntetett címet. A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kara, a hazai egészségtudományi karok között első helyen áll. Semmelweis diplomával rendelkezni büszkeség.

Várjuk a jelentkezésüket, és bízunk benne, hogy 2022 őszén találkozunk gyermekével, családtagjával, barátjával a képzéseink valamelyikén!

Amennyiben kérdése van, kérjük, keressen minket levélben, telefonon, akár személyesen.

Tisztelettel és köszönettel!