Intézményünkbe 2023 szeptemberi kezdéssel a következő alapképzési és mesterképzési szakokra (szakirány megjelölésével), valamint szakirányú továbbképzésekre lehet jelentkezni. A nappali munkarenden kívül bizonyos képzések levelező munkarendben is indulnak.

Alapképzések

2023. szeptemberi kezdéssel indított ALAPKÉPZÉSEK

ápolás és betegellátás alapszak

   • képzési idő: 8 félév
   • önköltség mértéke: 300.000.-/félév
Szakirány Választható munkarend
ápoló szakirány nappali vagy levelező
dietetikus szakirány nappali vagy levelező
gyógytornász szakirány nappali
hang-, beszéd- és nyelésterapeuta szakirány nappali
mentőtiszt szakirány nappali vagy levelező
szülésznő szakirány nappali vagy levelező

 

egészségügyi gondozás és prevenció alapszak

   • képzési idő: 8 félév
   • önköltség mértéke: 300.000.-/félév
Szakirány Választható munkarend
népegészségügyi ellenőr szakirány nappali
védőnő szakirány nappali

 

orvosi diagnosztikai analitikus alapszak

   • képzési idő: 8 félév
   • önköltség mértéke: 300.000.-/félév
Specializáció Választható munkarend
optometria specializáció levelező
radiográfia specializáció levelező

 

egészségügyi szervező alapszak

   • képzési idő: 7 félév
   • idegen nyelvi hozzájárulás: 220.000.-/félév (finanszírozási formától függetlenül fizetendő)
   • önköltség mértéke: 300.000.-/félév
Specializáció Választható munkarend
angol nyelvű egészségturizmus-szervező specializáció  nappali

 

Általános pontszámítási módszerek, összpontszám – alapképzés

TANULMÁNYI PONTOK

Időkorlát nélkül számolhatók, legfeljebb 200 pont lehet

középiskolai eredmények (100 pont)

érettségi bizonyítványban lévő eredmények (100 pont)

 öt tantárgy (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, legalább két évig tanult idegen nyelv v. nemzetiségi nyelv és irodalom, egy legalább két évig tanult, vagy kettő legalább egy évig tanult választott természettudományos tantárgy) utolsó két tanult évfolyam év végi érdemjegyek összegének kétszerese

négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményeinek átlaga

 

ÉRETTSÉGI PONTOK

legfeljebb 200 pont lehet

 Az adott képzési területen előírt két érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye.
Az orvos- és egészségtudományi képzési területen választható érettségi vizsgatárgyak:

biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy idegen nyelv vagy természettudomány vagy egy szakmai előkészítő tárgy vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy.

 

TÖBBLETPONTOK

legfeljebb 100 pont lehet, akkor is, ha a többletpontok összege meghaladja azt

jogszabály alapján járó

képzési területenként adható

emelt szintű érettségi vizsgáért, ha legalább 45%-os a vizsgaeredmény és ez alapján számítják az érettségi pontokat

50 pont tantárgyanként

tanulmányi és művészeti versenyeredmények alapján

20-100 pont

a magyartól eltérő idegen nyelvű nyelvtudásért

legfeljebb 40 pont (B2=28 pont  C1=40 pont Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható.)

legfeljebb egy, 1993 után szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítésért szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén.

32 pont

esélyegyenlőségért (hátrányos helyzetű, fogyatékossággal élő vagy GYES, GYED, GYET, CSED díjban részesülő jelentkező)

40 pont

sporteredményért: A NOB által elismert sportágakban legfeljebb egy, a pontszámítás szempontjából legkedvezőbb eredmény után jár.

10-50 pont

 

A többletpontokról részletesen tájékozódhatsz a www.felvi.hu honlapon.

Összpontszámodat 400+100 pontos pontszámítási rendszerben számolják ki számodra a legelőnyösebb módszer alapján.

Vagy összeadják a tanulmányi, az érettségi és a többletpontjaidat, vagy az érettségi pontjaidat kétszereséhez hozzáadják a többletpontjaidat.

Ponthatár-megállapítás: várhatóan 2023. július 26.

A felvétel feltétele:

 • rendelkezned kell érettségi bizonyítvánnyal,
 • el kell érned minimum 280 pontot (ebben csak az emelt szintű érettségiért, a nyelvvizsgáért, illetve az OKJ szerinti szakképesítésért járó többletpont lehet benne),
 • el kell érned a szak felvételi ponthatárát.

Felvételi értesítések: Az Oktatási Hivatal 2023. augusztus 05-ig besorolási döntést küld részedre, mi pedig felvételi döntést 2023. augusztus 08-ig.

 

Mesterképzések

2023. szeptemberi kezdéssel indított MESTERKÉPZÉSEK

kiterjesztett hatáskörű ápoló mesterképzés

 • munkarend: nappali
 • önköltség mértéke: 400.000.-/félév
 • képzési idő: 4 félév
 • választható specializációk: geriátriai, közösségi, sürgősségi, intenzív, perioperatív szakápoló

fizioterápia mesterképzés

 • munkarend: levelező
 • önköltség mértéke: 400.000.-/félév
 • képzési idő: 3 félév

táplálkozástudományi mesterképzés

 • munkarend: levelező
 • önköltség mértéke: 400.000.-/félév
 • képzési idő: 4 félév

egészségügyi tanár mesterképzés

 • munkarend: levelező
 • önköltség mértéke: 400.000.-/félév
 • képzési idő: 4 félév

Felvételi vizsgák témakörei

 

Általános pontszámítási módszerek, tudnivalók – Mesterképzés

FELVÉTELI VIZSGA

időpontja: 2023. május 15-19., vizsgadíja: 4.000.- Ft

FORMÁJA

PONTSZÁMA

MELYIK SZAKON?

Felvételi elbeszélgetés

80 pont

Fizioterápia, kiterjesztett hatáskörű ápoló és táplálkozástudományi mesterképzéseken.

Írásbeli vizsga

80 pont

Egészségügyi tanár mesterképzésen.

 

TÖBBLETPONTOK

legfeljebb 20 pont lehet

JOGCÍME

PONTSZÁMA

MELYIK SZAKON?

fogyatékosság

3 pont

Minden mesterképzésen.

gyermekgondozás

3 pont

hátrányos helyzet

2 pont

C1 komplex nyelvvizsga

5 pont

intézményi vagy országos TDK 1-3. helyezés

5 pont

Vizsgadíj befizetése:

A 4000.- Ft-os vizsgadíj befizetése – kizárólag – átutalással történhet. Az ehhez szükséges számlát postai úton vagy e-mail címedre kapod meg a felvételi rendszerben rögzített adataidnak megfelelően. A befizetési határidő: 2023. május 12. Csak akkor kezdheted meg a felvételi vizsgát, ha a díja a megadott határidőre az egyetem számlájára beérkezik.

Összpontszámodat 100 pontos pontszámítási rendszerben számolják, a felvételi elbeszélgetésen vagy az írásbeli vizsgán elért eredményedet és a többletpontokat összeadják.

Ponthatár-megállapítás: várhatóan 2023. július 26.

A felvétel feltétele:

 • rendelkezned kell a szak képzési és kimeneti követelményében meghatározott, a belépéshez szükséges – legalább – alapképzésben szerzett végzettséggel (2006 előtti képzési rendszer szerinti – legalább – főiskolai szintű végzettséggel)
 • a felvételi eljárás során el kell érned legalább 50 pontot (jogszabályi minimumpont)
 • el kell érned a szak felvételi ponthatárát.

Felvételi értesítések: Az Oktatási Hivatal 2023. augusztus 5-ig besorolási döntést küld részedre, mi pedig felvételi döntést 2023. augusztus 8-ig.

Szakirányú továbbképzések

2023. szeptemberi kezdéssel indított SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK

addiktológiai konzultáns szakirányú továbbképzések

 • munkarend: levelező
 • önköltség mértéke: 300.000.-/félév
 • képzési idő: 3 félév

podiáter szakirányú továbbképzések

 • munkarend: levelező
 • önköltség mértéke: 300.000.-/félév
 • képzési idő: 2 félév

Jelentkezés

ALAPKÉPZÉSEK ÉS MESTERKÉPZÉSEK ESETÉN

Felvételi menetrend →

A jelentkezés feltétele:

Alapképzéseknél: érettségi bizonyítvány

Mesterképzéseknél: bemeneti követelményeknek megfelelő végzettséget tanúsító felsőfokú oklevél.

Jelentkezési határidő:

2023. február 15.

Jelentkezés módja:

 

Kizárólag elektronikusan jelentkezhetsz a www.felvi.hu honlapon az E-felvételi szolgáltatáson keresztül regisztráció után.

Megjelölt helyek száma:

Legfeljebb hat helyet jelölhetsz meg. Egy jelentkezési helynek számít, ha a jelentkezési hely csak a finanszírozási (állami ösztöndíjas, önköltséges) formában tér el.

Díjak:

Három képzés megjelölése díjmentes, minden továbbiért 2000-2000.- Ft kiegészítő díjat kell fizetni.

Dokumentumok feltöltése:

Fel kell tölteni azokat a dokumentumokat, melyek a jelentkezéskor már rendelkezésedre állnak, a később megkapottakat pedig 2023. július 12-ig. Az eredeti dokumentumokat a felsőoktatási intézményben a beiratkozás alkalmával kell bemutatnod, amely a hallgatói jogviszony létesítésének is a feltétele.

Érvényes a jelentkezés:

Ha az E-felvételiben nyújtod be és a jelentkezési űrlapot hitelesíted 2023. február 20-ig ügyfélkapun keresztül vagy hitelesítési adatlappal postai úton.

Fontos!

Az egész felvételi eljárás során rendszeresen figyeld a megadott e-mail fiókodat és az E-felvételi felületet.

 SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK ESETÉN

A jelentkezés feltétele:

Meghatározott képzési területen szerzett oklevél.

Jelentkezési határidő:

2023. augusztus 26.

Jelentkezés módja:

A honlapról letölthető jelentkezési lapon. Tovább a jelentkezési lapokhoz →

Jelentkezési díj:

6.000.- Ft

GYIK

Meddig jelentkezhetek?

2023. február 15-ig kizárólag elektronikusan a www.felvi.hu felületen az E-szolgáltatás keretében.

Van feltétele az alapképzésre történő jelentkezésnek?

Igen, van. Érettségi bizonyítvány, vagy egy felsőfokú oklevél.

Jelentkezhetek, ha nagyon régen érettségiztem?

Az érettségi eredmények nem évülnek el, a jeles eredmény 100%-nak, a jó eredmény 79%-nak, a közepes 59%-nak, az elégséges 39%-nak felel meg. Vigyázz, mert minden 2005 előtti érettségi középszintűnek felel meg, azaz újra kell érettségizned valamilyen tárgyból (tárgyakból) vagy felsőfokú szakmai vizsgát tenni.

Mikor kapok többletpontot az érettségi eredmények után?

Abban az esetben kapod meg az 50 többletpontot tantárgyanként, ha

 • olyan tárgyból érettségizel, amelyiket érettségi tárgyként elfogadunk (ebből számoljuk az érettségi pontjaidat)
 • az emelt szintű érettségit – legalább – 45%-ra teljesíted.

Mi a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga?

Ha a kétszintű érettségi vizsga bevezetése előtt (2005 előtt) érettségiztél, akkor az emelt szintű érettségit teljesítheted a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával, de – legalább – 45%-osnak kell lenni az eredményének. A vizsgára a jelentkezési határidőig kell jelentkezni az E-felvételi felületén!

Hol zajlik a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga?

A vizsgát csak egyszer, a jelentkezéskor meghatározott elbírálási sorrendben előbb szereplő felsőoktatási intézményben kell letenned. Pótlásra, más vizsganapra vagy más intézménybe történő átkérésre nincs lehetőséged!

Várható időpontja: 2023. június

Hány helyre jelentkezhetek?

Legfeljebb hat helyet jelölhetsz meg. Egy jelentkezési helynek számít, ha a jelentkezési hely csak a finanszírozási (állami ösztöndíjas, önköltséges) formában tér el.

Kell-e fizetnem a jelentkezéseimért?

Csak a negyedik jelentkezéstől kell fizetned, mindegyikért 2.000-2.000.- Ft-ot.

Hol kell jelölnöm, hogy milyen eredményeimből számítsák a pontjaimat?

Ezt nem kell jelölnöd, mindig a számodra legelőnyösebben számolják.

Milyen dokumentumokat kell feltöltenem a jelentkezési határidőig?

Minden olyan dokumentumot, ami már rendelkezésedre áll (tanúsítványt, középiskolai, érettségi, nyelvvizsga-bizonyítványt, többletpontokat eredményező dokumentumokat).

Mikor jelentkezhetek állami ösztöndíjas helyre?

Főszabályként az Nftv. értelmében mindenki 12 féléven át (vannak kivételek) folytathat tanulmányokat állami ösztöndíjas (államilag támogatott) finanszírozási formában. Ha Te ezt nem merítetted ki, akkor jelentkezhetsz ösztöndíjas helyre. Ha csak néhány féléved maradt meg a 12-ből, akkor is. Ilyen esetben a tanulmányaid során fogunk átsorolni önköltséges képzésre.

Elég, ha csak jelentkezem?

Nem, mert csak ezzel nem lesz érvényes a jelentkezésed. A jelentkezési űrlapodat hitelesítened kell 2023. február 20-ig ügyfélkapun keresztül vagy hitelesítési adatlappal postai úton.

Mi történik, ha meggondolom magamat és más jelentkezési sorrendet szeretnék?

Erre is van lehetőség egyszer, 2023. július 12-ig.

Ha több képzésen is elérem a ponthatárt, mindegyikre felvesznek?

Csak arra a képzésre nyerhetsz felvételt, ahol a jelentkezési sorrended alapján először eléred a ponthatárt.

Mikor értesítenek a beiratkozásról?

Sikeres felvételid esetén az általunk küldött felvételi döntésben 2023. augusztus 8-ig.

Lesz pótfelvételi eljárás?

Az a felvételi pontok kihirdetése után derül ki majd július végén. Amennyiben a normál felvételi eljárás során nem tudjuk betölteni a keretszámainkat, akkor lehet, hogy hirdetünk, de nem jellemző intézményünkre.

Ha helytelenül számítják az összpontszámomat, mi a teendő?

Jogorvoslati kérelmet lehet/kell beadnod az Oktatási Hivatalba 15 napon belül a besorolási döntésed tudomásodra jutásától.

Angol nyelvű képzés:
Egészségturizmus-szervező

ANGOL NYELVŰ EGÉSZSÉGTURIZMUS KÉPZÉS A SEMMELWEIS EGYETEMEN!

Tudtad, hogy a világon minden 10. munkavállaló a turizmusban dolgozik?

Tudtad, hogy az Egészségügyi Világszervezet szerint a turizmus és az egészségipar együttesen lesz a világ vezető gazdasági ágazata?

Tudtad, hogy a leggyorsabban bővülő turisztikai ágazat az egészségturizmus?

Ha érdekel az egészséges életmód, szívesen dolgoznál a turizmusban, nem ijedsz meg akár a nemzetközi kihívásoktól sem, akkor itt a helyed a Semmelweis Egyetemen!

Mit kínálunk?

 • Külföldi és magyar hallgatói csapatot, vagyis multikulturális közeget, ahol már elkezdheted kiépíteni a nemzetközi kapcsolataidat.
 • Korszerű és komplex egészségügyi ismereteket, hogy az egészségturizmus bármely ágazatában megtaláld a helyed.
 • Gyakorlatorientált turisztikai képzést.
 • Piacképes menedzsment tudást, mely alkalmassá tesz arra, hogy összekötő szerepet töltsd be az egészségügy és a turizmus szereplői között.

Az induló képzésről az alábbiakban részletes információt kapsz, de ha kérdésed merülne fel, keress bennünket bizalommal az Educatio Kiállításon vagy a Nyílt napunkon, illetve a healthtourism@se-etk.hu e-mail címen.                         

A szülői levél IDE kattintva pdf formátumban olvasható el.