Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. február 27.
63735 Összes oltás
10504 Beoltott Semmelweis Polgár

Bemutatás

Hang-, beszéd- és nyelésterápia Tanszék

Elérhetőségek:
Tel.: 061/486-4981
Email: hbnyt@se-etk.hu
Szoba: Félemelet 9

A Hang-, beszéd- és nyelésterápia Tanszék feladata elsősorban a Hang-, beszéd- és nyelésterapeuta szakirány hallgatóinak képzése, a képzéshez kapcsolódó szakmai tantárgyak oktatása, tantárgyi programok kidolgozása és fejlesztése, az elméleti és gyakorlati oktatással kapcsolatos szervezési munkák ellátása.

Hallgatóink szakmai fejlődése érdekében feladatunk a hang-, beszéd- és nyelésterapeuta hallgatók képzésében részt vevő minden szervezeti egységgel és a szakmai gyakorlóhelyekkel történő folyamatos kapcsolattartás, együttműködés és az oktatás koordinációja.

A szakmai gyakorlatot vezető terapeuták, mesteroktatók részére rendszeresen továbbképző és felkészítő konzultációkat, workshopokat, szakmai továbbképzéseket tartunk.

OKTATÁSI ÉS SZAKMAI PROFILOK BEMUTATÁSA

A tanszéken a hang-, beszéd- és nyelésterapeuta szakma fejlesztését célzó kutatásokat végzünk, a kutatások eredményeit hazai és külföldi lapokban publikáljuk.

Lehetőséget biztosítunk a hallgatók kutatómunkába történő bekapcsolódásához, a Tudományos Diákköri Munkájukat (TDK) és szakdolgozatuk elkészítését témavezetőként segítjük.

A fül-, orr-, gégészet, foniátria, neurológia, rehabilitáció, gyermekrehabilitáció, gyógypedagógia szakmai országos és nemzetközi konferenciáin, hazai továbbképzésein előadóként részt veszünk.

Az oktatók a különböző országos szakmai és társadalmi szervezetek vezetőségének tagjai és szakmai támogatói.

Munkatársak

Ha hibás, vagy hiányzó adatot talál, kérjük jelezze szervezeti egységünk titkárságán.

A telefonkönyvben található adatok nem használhatók fel az 1995. évi CXIX. törvény szerinti kutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

Hang-, Beszéd- és Nyelésterápia Tanszék
ID: 468
Prof. Tamás László
egyetemi tanár, tanszékvezető
48-64980, tamas.laszlo@se-etk.hu
Prof. Hacki Tamás
címzetes egyetemi tanár
48-64981,
Dr. Szabó Edina
főiskolai docens
48-64981, szabo.edina@se-etk.hu
48-64980, sztankone@se-etk.hu

Hirdetőtábla