Bemutatás

Hang-, beszéd- és nyelésterápia Tanszék

Elérhetőségek:
Tel.: +36 1 486 4981
Email: etk.hbnyt@semmelweis.hu
Iroda: Félemelet 9

A Hang-, beszéd- és nyelésterápia Tanszék feladata

A tanszék feladata elsősorban a hang-, beszéd- és nyelésterapeuta szakirány hallgatóinak képzése, a képzéshez kapcsolódó szakmai tantárgyak oktatása, tantárgyi programok kidolgozása és fejlesztése, az elméleti és gyakorlati oktatással kapcsolatos szervezési munkák ellátása.

Hallgatóink szakmai fejlődése érdekében feladatunk a hang-, beszéd- és nyelésterapeuta hallgatók képzésében részt vevő minden szervezeti egységgel és a szakmai gyakorlóhelyekkel történő folyamatos kapcsolattartás, együttműködés és az oktatás koordinációja.

A szakmai gyakorlatot vezető terapeuták, mesteroktatók részére rendszeresen továbbképző és felkészítő konzultációkat, workshopokat, szakmai továbbképzéseket tartunk.

Oktatási és szakmai profilok

A tanszéken a hang-, beszéd- és nyelésterapeuta szakma fejlesztését célzó kutatásokat végzünk, a kutatások eredményeit hazai és külföldi lapokban publikáljuk.

Lehetőséget biztosítunk a hallgatók kutatómunkába történő bekapcsolódásához, a Tudományos Diákköri Munkájukat (TDK) és szakdolgozatuk elkészítését témavezetőként segítjük.

A fül-, orr-, gégészet, foniátria, neurológia, rehabilitáció, gyermekrehabilitáció, gyógypedagógia szakmai országos és nemzetközi konferenciáin, hazai továbbképzésein előadóként részt veszünk.

Az oktatók a különböző országos szakmai és társadalmi szervezetek vezetőségének tagjai és szakmai támogatói.

Munkatársak

Prof. Tamás László

      egyetemi tanár, tanszékvezető

Prof. Dr. Hacki Tamás

      címzetes egyetemi tanár

Murányi Sarolta Hilda

tanársegéd

Németh Mariann
       tanársegéd

Dr. Szabó Edina

      főiskolai docens

Dr. Vasvári Gergely Pál

tanársegéd

Ha hibás, vagy hiányzó adatot talál, kérjük jelezze szervezeti egységünk titkárságán.

A telefonkönyvben található adatok nem használhatók fel az 1995. évi CXIX. törvény szerinti kutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

Hang-, Beszéd- és Nyelésterápia Tanszék
Prof. Tamás László
egyetemi tanár, tanszékvezető
48-64980, tamas.laszlo@semmelweis.hu
Prof. Hacki Tamás
címzetes egyetemi tanár
48-64981,
486-4981, muranyi.sarolta.hilda@semmelweis.hu
Németh Mariann
tanársegéd
48-64981, nemeth.mariann@semmelweis.hu
Dr. Szabó Edina
főiskolai docens
48-64981, szabo.edina3@semmelweis.hu
Sztankóné Horváth Gabriella
oktatásszervezési szakértő
48-64980, sztankone.horvath.gabriella@semmelweis.hu
48-64981, vasvari.gergely.pal@semmelweis.hu

Hirdetőtábla

Konzultációs időpontok 2021. ősz

Szorgalmi időszak 2021.09.06-2021.12.10.
Oktató Elérhetőség Helyszín Időpont
Dr. Szabó Edina szabo.edina@se-etk.hu Vas u. 17. F/9 előre egyeztetett időpontban
péntek: 10.00-11.30
Szabó Pál szabo.pal.tamas@se-etk.hu Vas u. 17. F/9 előre egyeztetett időpontban
péntek: 13.00-14.30