Mentőtiszt

Ápolás és betegellátás alapképzési szak

8 félév, 240 kredit, nappali vagy levelező

Kiket várunk a képzésre?

A mentőtiszt szakirányra olyan továbbtanulókat várunk, akik megfelelő mentális és fizikai állóképességgel, teherbírással rendelkeznek. Ebben a szakmában fizikai és gyakran erős pszichés terhelést jelent az ügyeleti szolgálat, a betegek felkeresése, mozgatása. Alapkövetelmény a jó koncentrációkészség, határozott fellépés, döntés­készség, kiváló kommunikációs képesség. A mentőtisztek munkája stresszel járó tevékenység, amely pl. váratlan katasztrófahelyzetekben, tömegszerencsétlenségeknél, tömeges megbetegedések esetén nagy lélekjelenlétet igényel.

Főbb szakmai ismeretkörök

Alapozó oxiológiai (sürgősségi) ismeretek, bevezetés az oxiológiába, sürgősségi rendszerismeret, triázs (beteg osztályozás), inter­diszciplináris intenzív ellátás, speciális oxi­ológia, kiemelt fontosságú kórfolyamatok oxiológiája, környezeti ártalmak oxiológiá­ja, tömeges baleseti és katasztrófa ellátás, szimulációs esettanulmányok, alapszintű és kiterjesztett újraélesztés.

Továbbtanulási lehetőségek mesterszakon

 • Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás
 • Egészségügyi menedzser
 • Egészségügyi tanár
 • Ápolás (sürgősségi szakápoló specializáció)

Mit csinál egy mentőtiszt?

Jellemző tevékenységek: a riasztást szervezetten vonul a helyszínre, majd tájékozódik a sürgősségi eset jellegéről, a helyszín biztonságosságáról, megvizsgálja a beteget, felállítja az ún. csoportdiagnózist. Stabilizálja, ellátja a beteget, dönt az esetleges helyszíni kezelés és helyszínen hagyás lehetőségéről. Kórházba szállítás esetén megfigyeli, monitorozza a beteget a szállítás alatt, megfelelően kommunikál vele, illetve hozzátartozói­val. Elvégzi a szükségessé váló beavatkozásokat, pszichés támogatást nyújt a szen­vedő betegek, illetve hozzátartozóik számára. Tájékoztatja a beteget átvevő személy­zetet a szükséges információkról. Készenléti ügyeleti szolgálatot, oktatói feladatokat lát el (pl. elsősegélynyújtás, mentőápolók továbbképzése). A mentés csapatmunka. A mentőtisztnek szoro­san együtt kell működnie a mentésirányítással, mentőápolókkal, orvosokkal, a kórházi sürgősségi ellátórendszerek munkatársaival.

Elhelyezkedési lehetőségek

 • az Országos Mentőszolgálatnál,
 • magán mentőszolgálatoknál,
 • szeretetszolgálatoknál,
 • sürgősségi osztályokon,
 • a Vöröskeresztnél,
 • katasztrófavédelemnél,
 • a szociális vagy oktatási szektor területein, pl. járművezető­ képzésben
 • elsősegély­-oktatóként.