Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. május 18.
530637 Összes oltás

Bemutatás

Testnevelési Csoport

Elérhetőségek:
Tel.: 061/486-5850
Email: testneveles@se-etk.hu
Szoba: 421

A Testnevelési Csoport feladata az Egészségtudományi Karon a curriculumon belüli testnevelés órák biztosítása a hallgatók számára.

A testnevelés órák különböző helyszínein (tornaterem, uszoda) sportágspecifikus lehetőségeket biztosítanak a hallgatóknak (úszás, röplabda, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, floorball, kondicionálás, aerobic, futókör, zumba, jóga). A testnevelés tantárgy mellett félévenként meghirdetjük a hallgatók körében nagy érdeklődésre számot tartó gyógyúszás választható tantárgyat.

A Csoport tevékenységéhez tartozik a tanórán kívüli sportolási lehetőségek megteremtése, szervezése (edzések, szabadidős sportfoglalkozások biztosítása, sportversenyek rendezése, Kari Nap sportrendezvényének lebonyolítása, oktatói, dolgozói sportélet szervezése, túrák szervezése – sí-, vízi-, kerékpár-, gyalogtúra).

A Csoport tanárai részt vesznek a Kar Sportegyesületének (Egészség Diáksport Egyesület) működtetésében. Az Egyesület tevékenysége révén elsősorban az egyetemi versenyrendszerbe történő hallgatói részvételt biztosítja.

Munkatársak

Soós Gábor

vezető testnevelő tanár

Bagyánszki Zsolt

testnevelő tanár

Hallgató-Csík Ivett

testnevelő tanár

Labanné Csík Virág

testnevelő tanár

Varga Anna

testnevelő tanár

Ha hibás, vagy hiányzó adatot talál, kérjük jelezze szervezeti egységünk titkárságán.

A telefonkönyvben található adatok nem használhatók fel az 1995. évi CXIX. törvény szerinti kutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

Fizioterápiai Tanszék
ID: 365
Dr. Horváth Mónika
főiskolai tanár, tanszékvezető
48-65982, horvathm@se-etk.hu
Babics-Szabó Ágnes
oktatásszervezési szakértő
48-65994, szabo.agnes@se-etk.hu
Bodnár Hajnalka
mestertanár
48-65993, bodnarh@se-etk.hu
Dr. Borka Péter
tanársegéd
48-65984, borka.peter@se-etk.hu
48-65983, friedrichne@se-etk.hu
48-65984, gerencserzs@se-etk.hu
Gombásné Kis-Benedek Emőke
oktatásszervezési szakértő
48-65993, kis-benedek.emoke@se-etk.hu
48-65986, kiss-balvanyossy@se-etk.hu
Dr. Mayer Ágnes Andrea
főiskolai docens
48-65983, mayer.agnes@se-etk.hu
Molnárné Varga Andrea
tanulmányi koordinátor
48-65980, molnarne.andrea@se-etk.hu
48-65985, rellee@se-etk.hu, nyergesne@se-etk.hu
48-65985, seregely.beata@se-etk.hu
Simon András
tanársegéd
48-65985, simon.andras@se-etk.hu
Szalai Emese
egészségügyi szakértő
48-65980, szalai.emese@se-etk.hu
48-65983, vasarhelyi.nagy@se-etk.hu
Testnevelési Csoport
ID: 257
Bagyánszki Zsolt
testnevelő tanár
48-65850, bagyanszkizs@se-etk.hu
Hallgató-Csík Ivett
testnevelő tanár
48-65850, csiki@se-etk.hu
Labanné Csík Virág
testnevelő tanár
48-65850, csikv@se-etk.hu
Soós Gábor
testnevelő tanár
48-65850, soosg@se-etk.hu
Varga Anna
testnevelő tanár
48-65850, vargaa@se-etk.hu

Hirdetőtábla