Bemutatás

Oxiológia és Sürgősségi Ellátás Tanszék

Elérhetőségek:
Tel.: +36 1 486 5840
Email: etk.oxiologia@semmelweis.hu
Iroda: 145

Az Oxiológia és Sürgősségi Ellátás Tanszék 1975 óta a felsőfokú szakemberképzés egyik meghatározó szervezeti egysége a Karon: főállású munkatársaival és számos magasan képzett külsős oktatóval oldja meg feladatait.

Oktatási és szakmai profilok

Profilja napjaink elvárásaihoz alkalmazkodva bővült, és már nemcsak a prehospitalis akut betegellátást oktatja (mentőtiszt képzés, valamint elsősegélynyújtás oktatása a Kar és a Fogorvostudományi Kar hallgatói részére), hanem vezető szerepet tölt be a kórházi sürgősségi ellátás oktatása terén is (sürgősségi, intenzív és perioperatív betegellátás, toxikológia). Az elméleti és gyakorlati BSc képzések mellett szakirányú továbbképzési lehetőséget kínálunk ápolók és mentőtisztek számára, valamint rendszeresen tart akkreditált tanfolyamokat az akut betegellátás különböző területeiről ápolók és orvosok részére.

Részt veszünk a sürgősségi APN képzésben, illetve a Klinikai Központ Sürgősségi Betegellátó Osztályának oktatóival kooperálva az APN gyakorlati képzésben is.

A különböző szaktárgyaknak elméleti anyagához – a tantervi programnak megfelelően – szakmai gyakorlatok kapcsolódnak. A tanórán kívüli szakmai gyakorlatok célja a klinikai szemlélet elsajátítása, a sürgősségi ellátás fontosságának és helyének, illetve korlátainak megismerése, valamint a gyakorlat tárgyának megfelelő vizsgáló és kezelési eljárások gyakorlása (nagy tapasztalattal rendelkező szakorvosok irányítása mellett). A gyakorlatok egyrészt az Országos Mentőszolgálat eset- vagy rohamkocsijain, másrészt sürgősségi, klinikai osztályokon történnek.

Hallgatóink rendszeresen szerepelnek hazai és nemzetközi megmérettetéseken, kiváló eredménnyel.

A Tanszék

  • gondoskodik a végzett mentőtisztek rendszeres továbbképzéséről;
  • munkatársai részt vesznek és felelős funkciókat látnak el számos, az akut betegellátáshoz kapcsolódó szakmai és társadalmi szervezet munkájában;
  • céljai között szerepel a szimulációs oktatás új formájának, az ún. „live patient simulation”-nak további kiterjesztése, valamint távlati céljaink közt szerepel MSc képzés beindítása, melynek során meghatározott belépési kritériumoknak megfelelően olyan szakembereket kívánunk képezni, akik mind a prehopsitális, mind pedig az intrahospitális sürgősségi ellátásban kaphatnak meghatározó szerepet.

Munkatársak

Dr. Székely Andrea

egyetemi tanár, tanszékvezető

Dr. Hollós Sándor
       főiskolai tanár, professor emeritus

Dr. Hornyák István

főiskolai docens

Dr. Moskola Vladimír

adjunktus

Nagy Tamás
        tanársegéd

Ozsvárt Barbara
       tanársegéd

Ha hibás, vagy hiányzó adatot talál, kérjük jelezze szervezeti egységünk titkárságán.

A telefonkönyvben található adatok nem használhatók fel az 1995. évi CXIX. törvény szerinti kutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

Oxiológia és Sürgősségi Ellátás Tanszék
Dr. Székely Andrea PhD
egyetemi tanár,tanszékvezető
48-65843, szekely.andrea1@semmelweis.hu
Dr. Hollós Sándor
főiskolai tanár, professzor emeritus
48-65972, hollos.sandor@semmelweis.hu
Dr. Hornyák István
főiskolai docens
48-65842, hornyak.istvan1@semmelweis.hu
48-65842, moskola.vladimir@semmelweis.hu
Nagy Tamás
tanársegéd
48-65844, nagy.tamas1@semmelweis.hu
Ozsvárt Barbara
tanársegéd
48-65842, ozsvart.barbara@semmelweis.hu
Ujváriné Házi Katalin
oktatásszervezési szakértő
48-65844, hazi.katalin@semmelweis.hu