Kiterjesztett hatáskörű ápoló mesterképzési szak

Munkarend: nappali
Képzési idő: 4 félév

Tovább a felvételi eljárással kapcsolatos információkhoz…

Mi a képzés célja?

A képzés célja olyan egészségtudományi szakem­berek képzése, akik rendelkeznek azokkal az ismeretekkel, melyek birtokában képesek a beteg­ellátásban komplex, kiterjesztett hatáskörrel járó önálló munkavégzésre, specializációjának meg­felelően a kritikus gondolkodásra, a megszerzett tudás gyakorlati alkalmazására. Menedzsmentis­mereteik által képessé válnak szakdolgozók és szervezeti egységek vezetésére, valamint kuta­tásmódszertani és biostatisztikai ismereteiknek köszönhetően klinikai kutatások megtervezésére és lebonyolítására.

A képzésben való részvétel feltételei

Teljes kreditérték beszámításával vehető figye­lembe az ápolás és betegellátás alapképzési szakápoló szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti ápoló szak. Sürgősségi szakápoló specializáció választása ese­tén, az ápolás és betegellátás alapképzési szak mentőtiszt szak irá­nya, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti mentőtiszt szak, amennyiben korszerű ápolástudományi ismeretekből korábbi tanulmányaiból legalább 20 kredit elismerhető.

Idegennyelv-­ismeret követelménye

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komp­lex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyen értékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

A szak specializációi

 • Sürgősségi szakápolás specializáció
 • Geriátriai szakápolás specializáció
 • Közösségi szakápolás specializáció
 • Intenzív szakápolás specializáció
 • Perioperatív szakápolás specializáció

Jelentkezés mesterképzésre

Hivatalos felvételi menetrend (felvi.hu) →

A jelentkezés feltétele:

A bemeneti követelményeknek megfelelő végzettséget tanúsító felsőfokú oklevél.

Finanszírozási forma:

 • állami ösztöndíjjal támogatott
 • önköltséges (400.000 Ft/félév)

Jelentkezési határidő:

 • 2024. februári kezdéssel hirdetett képzés esetén: 2023. november 15.
 • 2024. szeptemberi kezdéssel hirdetett képzés esetén: 2024. február 15.

Jelentkezés módja:  

Kizárólag elektronikusan jelentkezhetsz a www.felvi.hu honlapon az E-felvételi szolgáltatáson keresztül regisztráció után.

Megjelölt helyek száma:

Legfeljebb hat helyet jelölhetsz meg. Egy jelentkezési helynek számít, ha a jelentkezési hely csak a finanszírozási (állami ösztöndíjas, önköltséges) formában tér el.

Díjak:

Három képzés megjelölése díjmentes, minden továbbiért 2.000-2.000 Ft kiegészítő díjat kell fizetni.

Dokumentumok feltöltése:

Fel kell tölteni azokat a dokumentumokat, melyek a jelentkezéskor már rendelkezésedre állnak, a később megkapottakat pedig 2024. július 10-ig. Az eredeti dokumentumokat a felsőoktatási intézményben a beiratkozás alkalmával kell bemutatnod, amely a hallgatói jogviszony létesítésének is a feltétele.

Érvényes a jelentkezés:

Ha az E-felvételiben nyújtod be és a jelentkezési űrlapot hitelesíted 2024. február 15-ig ügyfélkapun keresztül.

Fontos!

Az egész felvételi eljárás során rendszeresen figyeld a megadott e-mail fiókodat és az E-felvételi felületet.

Felvételi vizsga és általános pontszámítási módszerek (MSc)

Felvételi vizsga időpontja

A 2024 februárban induló képzésekre: 2023. december 12.
A 2024 szeptemberben induló képzésekre:
2024. június 10-14.

A felvételi vizsga díja

Egységesen 4.000 Ft (befizetés módja alább részletezve)

Felvételi vizsga módja

Fizioterápia, kiterjesztett hatáskörű ápoló és táplálkozástudományi, népegészségügyi mesterképzéseken

Felvételi elbeszélgetés
Pontszáma: 80 pont

Egészségügyi tanár mesterképzésen

Írásbeli vizsga
Pontszáma: 80 pont

TÖBBLETPONTOK

legfeljebb 20 pont lehet

 • fogyatékosság: 3 pont
 • gyermekgondozás: 3 pont
 • hátrányos helyzet: 2 pont
 • C1 komplex nyelvvizsga: 5 pont
 • intézményi vagy országos TDK 1-3. helyezés: 5 pont

Vizsgadíj befizetése:

A 4000 Ft-os vizsgadíj befizetése – kizárólag – átutalással történhet. Az ehhez szükséges számlát postai úton vagy e-mail címedre kapod meg a felvételi rendszerben rögzített adataidnak megfelelően. A befizetési határidő: 2024. június 05. Csak akkor kezdheted meg a felvételi vizsgát, ha a díja a megadott határidőre az egyetem számlájára beérkezik.

Összpontszámodat 100 pontos pontszámítási rendszerben számolják, a felvételi elbeszélgetésen vagy az írásbeli vizsgán elért eredményedet és a többletpontokat összeadják.

Ponthatár-megállapítás: várhatóan 2024. július 24.

A felvétel feltétele:

 • rendelkezned kell a szak képzési és kimeneti követelményében meghatározott, a belépéshez szükséges – legalább – alapképzésben szerzett végzettséggel (2006 előtti képzési rendszer szerinti – legalább – főiskolai szintű végzettséggel)
 • a felvételi eljárás során el kell érned legalább 50 pontot (jogszabályi minimumpont)
 • el kell érned a szak felvételi ponthatárát.

Felvételi értesítések:

Az Oktatási Hivatal 2024. augusztus 1-ig besorolási döntést küld részedre, mi pedig felvételi döntést 2024. július 31-ig.

Letölthető dokumentumok

 

Galéria

9kép