Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 17.
388067 Összes oltás

Dékáni köszöntő

Tisztelt Hallgatónk!

Örömünkre szolgál, hogy Ön felvételt nyert a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karára. Meggyőződésünk, hogy jól választott, amikor intézményünket jelölte meg tanulmányainak színtereként. A korábbi években ismertté vált presztízs- és népszerűségi rangsorok bizonyítják, hogy Karunk sok tekintetben és számos mutatóban a magyar felsőoktatás élvonalába tartozik.

Intézményünkben a képzések tartalma biztosítja az időtálló alapismereteket, valamint azt a szakmai gyakorlatban alkalmazható speciális tudást és készséget, amely versenyképes módon hasznosítható a folyamatosan megújuló egészségügyi tevékenységekben. Ennél is fontosabb azonban, hogy oktató-nevelő munkánkban, a tudományművelés és a felsőoktatási integráció terén hatékony és magas színvonalú munkára törekszünk, melynek eredményei intézményünket és a nálunk végző hallgatókat egyaránt gazdagítják.

Választásához és sikeres felvételéhez őszintén gratulálunk!

Hamarosan elkezdjük a közös munkát. Ön a tanulást, mi az oktatást. Nem ígérünk könnyed szórakozást, félvállról vehető feladatokat, maguktól megvalósuló álmokat. Elvárásaink azt a nagyszerű és nemes hivatást szolgálják, amelyet Ön választott. Leendő munkáját csak biztos tudással, alapos felkészültséggel, jó szakmai lelkiismerettel lehet és érdemes végezni. Ehhez pedig elmélyült tanulásra, folyamatos készülésre van szükség.

Mit tudunk támogatásként ígérni Önnek? Egyrészt olyan oktatói kart, melynek tagjai éppen olyan elhivatottsággal és maximális szakmai felkészültséggel végzik munkájukat, amilyet Öntől is elvárnak; másrészt olyan tananyagot, képzési rendszert, ismereteket, amelyek nemzetközi összehasonlításban is megállják a helyüket. A képzés színvonalát tekintve, végzett szakembereinket a világ legtöbb országában szívesen fogadják, alkalmazzák. Persze a mi elsődleges célunk, hogy Ön és hallgatótársai a magyar egészségügyet, Magyarország lakosságának egészségét szolgálják majd.

Tanulmányai során Önt végig fogják kísérni tutoraink és mentoraink, akik egyetemi életük minden területén segítségére lesznek. Tanulmányi, érdekvédelmi, közösségi és sok más téren fogja tapasztalni kollégáink támogató tevékenységét. Karrierépítési törekvéseit pedig az Egészségtudományi Programkoordinációs és Fejlesztési Iroda fogja segíteni.

Az érdekvédelem, a pályaorientációs tanácsadás, a szociális ügyek, az esélyegyenlőség terén az erre a kérdéskörökre szakosodott munkatársaink fognak Ön mellett állni, és a segítségére lenni.

Egyetemi évei alatt igényes és esztétikus környezetet biztosítunk Önnek a tanuláshoz. Épületeink fejlett infrastruktúrája, a gyakorlati képzést segítő laborok, hallgatóbarát szolgáltatások teremtik meg a hatékony munka feltételeit megalapozó légkört. A Kar főépülete egyedülálló szépségű hazánkban és külföldön egyaránt, 2018-ban elnyerte a legszebb campus címet az Eduline szavazásán.

Tanulmányainak eredményes befejezésével Ön oklevelet fog szerezni. Hamar szembesülni fog azonban azzal, hogy az élethosszig tartó tanulás igénye és kihívása az oklevél kézhez vétele után is arra fogja Önt ösztönözni, hogy továbbtanuljon, magasabb szinten, vagy a leendő szakmáját kiegészítő más területen is képesítést szerezzen. Saját doktori programunk rendelkezésére áll képzettségének és tudásának elmélyítéséhez.

Az átalakuló felsőoktatás sok tekintetben olyan követelményeket és elvárásokat támaszt, amelyek ismeretéhez és teljesítéséhez széles látókörre és az eligazodás képességére lesz Önnek is szüksége. Mi ebben minden segítséget meg fogunk adni, azonban elengedhetetlenül fontos, hogy a Kar életét irányító szabályzatokkal, azok legfontosabb normáival tisztában legyen. A Kar honlapján minden szükséges információt megtalál.

Az egyetemi élet nem csupán tanulásból áll, így rendkívül sok program színesíti majd itt töltött napjait. Ezek is azt szolgálják, hogy kellemes, hasznos és mindenképpen sikeres tanulmányokat folytasson, és évek múlva jó érzéssel, szívesen emlékezzen majd felsőfokú tanulmányainak színhelyére.

Bednárikné Dr. Dörnyei Gabriella
dékán

Tájékoztatók

Tájékoztató dokumentumok pdf formátumban

Egészségügyi dokumentációk:

Egyéb: