Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 21.
406102 Összes oltás

Dékáni Hivatal

1088 Budapest, VIII. Vas u. 17.

Tel.: 48-65910, Fax: 48-65805
E-mail: dekani.hivatal@se-etk.hu

Hivatalvezető: Kakuk Marianna

Tel.: 48-65910
E-mail: kakuk.m@se-etk.hu

A Dékáni Hivatal a kar oktató munkáját segítő, koordináló, a kar hallgatóival közvetlen kapcsolatban álló, a felvételi, tanulmányi és vizsgarendért, az oklevelek nyilvántartásáért felelős hivatal.

A Dékáni Hivatal feladatai

  • segíti a Kar vezetőjének, helyetteseinek munkáját
  • ellátja a Kari Tanács, a Kar vezetője, helyettesei, és a hivatalvezető munkájával kapcsolatos ügyintézői és ügyviteli feladatokat
  • közreműködik a Kart érintő döntések előkészítésében, a fejlesztési tervek, koncepciók összeállításában
  • előkészíti a Kari szabályzatokat és szervezi azok végrehajtását
  • segíti a Karon folyó képzések szervezésével és ügyvitelével összefüggő feladatokat
  • segíti a hallgatói önkormányzati szervek adminisztratív feladatainak ellátását
  • előkészíti és megszervezi a kari rendezvényeket
  • biztosítja a Karon a hallgatók és oktatók tájékoztatását.
  • segíti a hallgatók tanulmányi ügyeinek intézését.

A Dékáni Hivatal munkatársai

Ha hibás, vagy hiányzó adatot talál, kérjük jelezze szervezeti egységünk titkárságán.

A telefonkönyvben található adatok nem használhatók fel az 1995. évi CXIX. törvény szerinti kutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

ETK Dékáni Hivatal
ID: 278
Kakuk Marianna
ügyvivő szakértő , hivatalvezető
48-65912, kakuk.m@se-etk.hu
Berger Virginia
ügyvivő szakértő
48-65819, berger.virginia@se-etk.hu
Burka Csaba
ügyintéző (oktatástechnikus)
48-64814, burka.csaba@se-etk.hu
Császár Gábor
titkár, Egészségtudományi Doktori Iskola
48-65901, csaszar.gabor@se-etk.hu
Csíkos Edvin
oktatástechnikus
48-64998, csikos.edvin@se-etk.hu
48-65910, feketene@se-etk.hu
Ferenczi Tibor
rendszergazda
48-65807, ferenczit@se-etk.hu
Frim Anna
ügyvivő szakértő
486-4919, dora.anna@se-etk.hu
Haller Gábor
rendszergazda
48-65806, haller.g@se-etk.hu
Harmat Réka
ügyvivő szakértő
48-64868, harmat.reka@se-etk.hu
Horváth Benedek Balázs
ügyvivő szakértő
48-65911, horvath.benedek@se-etk.hu
Horváth Zsolt Ferenc
oktatástechnikus
272-1390, 106 horvathzs@se-etk.hu
Kámán Éva Mária
ügyvivő szakértő
48-65917, kaman.eva.maria@se-etk.hu
Kocsis Kinga
ügyvivő szakértő
48-65902, kocsis.kinga@se-etk.hu
Leel-Őssy Erika
ügyvivő szakértő
48-65829, leel.ossy.erika@se-etk.hu
48-65845, oltvolgyi.nora@se-etk.hu
Sárközi Anikó
ügyvivő szakértő
48-64857, sarkozi.aniko@se-etk.hu
Takács Johanna
szerkesztőségi titkár
48-65920, takacs.johanna@se-etk.hu
Tóth Tibor Tamás
ügyintéző (rendszergazda)
48-65804, t.tibor@se-etk.hu
Varga Attila
ügyintéző
48-65914, varga.attila@se-etk.hu
ETK Könyvtár
ID: 259
Áncsán Gizella
könyvtárvezető, MTMT adminisztrátor
48-65951, ancsan.gizella@se-etk.hu
Dóri Judit
jegyzetbolti munkatárs
48-65860, dori.judit@se-etk.hu
Hámori Lili Nóra
olvasószolgálat
48-65954, hamori.lili.nora@se-etk.hu
Kiss Richárd
olvasószolgálat
48-65955, kiss.richard@se-etk.hu
Nistor Eliza
könyvtáros
48-65953, nistor.eliza@se-etk.hu
Orbán Zsófia
olvasószolgálat, MTMT adminisztrátor
48-65954, orban.zsofia@se-etk.hu
Soki Edit
könyvtáros
4865950, sokie@se-etk.hu
Tampu Ferenc
könyvbeszerzés, jegyzetkiadás
48-65952, tampuf@se-etk.hu
ETK Tanulmányi Osztály
ID: 260
Bíró Beatrix
ügyvivő szakértő, osztályvezető
48-65945, biro.beatrix@se-etk.hu
Bánki Andrea
ügyintéző
48-65948, banki.andrea@se-etk.hu
48-65944, venyigei.katalin@se-etk.hu
Boskó-Németh Eszter
tanulmányi ügyintéző
48-65943, nemeth.eszter@se-etk.hu
Buzás Andrea
ügyintéző
48-65947, buzas.andrea@se-etk.hu
Csábri Mónika
ügyintéző
48-65935, csabri.monika@se-etk.hu
Debrey Judit
ügyintéző
48-65942, debrey.judit@se-etk.hu
Leiter Zoltánné
ügyintéző
48-65956, leiterne@se-etk.hu
Nágel Józsefné
ügyintéző
48-65930, nageljne@se-etk.hu
48-65916, neszt.orsolya@se-etk.hu
Szádeczki Krisztina
tanulmányi ügyintéző, Hallgatói Információs Iroda
486-5940, szadeczki.krisztina@se-etk.hu
48-65905, szekely.fruzsina@se-etk.hu
Trencsényi Mónika
ügyvivő szakértő
48-64970, trencsenyi.monika@se-etk.hu