Dékáni Hivatal

1088 Budapest, VIII. Vas u. 17.

Tel.: 48-65910, Fax: 48-65805
E-mail: etk.dekanihivatal@semmelweis.hu

Hivatalvezető: Kakuk Marianna

Tel.: 48-65910
E-mail: kakuk.marianna@semmelweis.hu

A Dékáni Hivatal a kar oktató munkáját segítő, koordináló, a kar hallgatóival közvetlen kapcsolatban álló, a felvételi, tanulmányi és vizsgarendért, az oklevelek nyilvántartásáért felelős hivatal.

A Dékáni Hivatal feladatai

  • segíti a Kar vezetőjének, helyetteseinek munkáját
  • ellátja a Kari Tanács, a Kar vezetője, helyettesei, és a hivatalvezető munkájával kapcsolatos ügyintézői és ügyviteli feladatokat
  • közreműködik a Kart érintő döntések előkészítésében, a fejlesztési tervek, koncepciók összeállításában
  • előkészíti a Kari szabályzatokat és szervezi azok végrehajtását
  • segíti a Karon folyó képzések szervezésével és ügyvitelével összefüggő feladatokat
  • segíti a hallgatói önkormányzati szervek adminisztratív feladatainak ellátását
  • előkészíti és megszervezi a kari rendezvényeket
  • biztosítja a Karon a hallgatók és oktatók tájékoztatását.
  • segíti a hallgatók tanulmányi ügyeinek intézését.

A Dékáni Hivatal munkatársai

Ha hibás, vagy hiányzó adatot talál, kérjük jelezze szervezeti egységünk titkárságán.

A telefonkönyvben található adatok nem használhatók fel az 1995. évi CXIX. törvény szerinti kutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

Egészségtudományi Kar Dékáni Hivatal
Kakuk Marianna
hivatalvezető
48-65912, kakuk.marianna@semmelweis.hu
Berger Virginia
igazgatási szakértő
48-65819, berger.virginia@semmelweis.hu
Császár Gábor
titkársági szakértő, Egészségtudományi Doktori Iskola
48-65901, csaszar.gabor@semmelweis.hu
Feketéné Bányai Mária
adminisztratív munkatárs
48-65910, feketene.banyai.maria@semmelweis.hu
Frim Anna Csilla
igazgatási szakértő
48-64919, frim.anna@semmelweis.hu
Harmat Réka
igazgatási szakértő
48-64868, harmat.reka@semmelweis.hu
Horváth Benedek Balázs
adminisztratív koordinátor
48-65911, horvath.benedek@semmelweis.hu
Kámán Éva Mária
igazgatási szakértő
48-65917, kaman.eva.maria@semmelweis.hu
Kocsis Kinga
igazgatási szakértő
48-65902, kocsis.kinga@semmelweis.hu
Leel-Őssy Erika
titkársági szakértő
48-65829, siposne.leel-ossy.erika@semmelweis.hu
Majercsik Verica
tanulmányi koordinátor
48-65817, majercsik.verica@semmelweis.hu
Mészáros Katalin
igazgatási szakértő
48-64919, meszaros.katalin@semmelweis.hu
Rózsa-Oltvölgyi Nóra
adminisztratív koordinátor
48-65845, rozsa-oltvolgyi.nora@semmelweis.hu
Sárközi Anikó
igazgatási szakértő
48-64857, sarkozi.aniko@semmelweis.hu
Takács Johanna
titkársági szakértő
48-65920, takacs.johanna@semmelweis.hu
Varga Attila
adminisztratív munkatárs
48-65914, varga.attila@semmelweis.hu
ETK Könyvtár
Áncsán Gizella
könyvtáros, MTMT adminisztrátor
48-65958, ancsan.gizella@semmelweis.hu
48-65954, hamori.lili.nora@semmelweis.hu
48-65954, hegedus.andrea@semmelweis.hu
Kellner Dóra
könyvtáros
48-65954, kellner.dora@semmelweis.hu
Kiss Richárd
könyvtáros
48-65955, kiss.richard1@semmelweis.hu
Kovács Emese
könyvtáros
48-65953, kovacs.emese@semmelweis.hu
Nistor Eliza
könyvtáros
48-65953, nistor.eliza@semmelweis.hu
Orbán Zsófia
könyvtáros
48-65954, orban.zsofia@semmelweis.hu
Polónyi Zsuzsanna
jegyzetbolti ügyintéző
48-65860, polonyi.zsuzsanna@semmelweis.hu
Soki Edit
könyvtáros
48-65950, soki.edit@semmelweis.hu
Tampu Ferenc
könyvtáros
48-65952, tampu.ferenc@semmelweis.hu
ETK Tanulmányi Osztály
Grigoriu Andrea
osztályvezető
48-65945, grigoriu.andrea@semmelweis.hu
Árvai Zsanett
tanulmányi koordinátor, Hallgatói Információs Iroda
48-65940, arvai.zsanett@semmelweis.hu
Bánki Andrea
tanulmányi koordinátor
48-65948, banki.andrea@semmelweis.hu
Boskó-Németh Eszter
tanulmányi koordinátor
48-65943, bosko-nemeth.eszter@semmelweis.hu
Fodor Péter Józsefné
tanulmányi szakértő
48-65956, fodor.krisztina@semmelweis.hu
Gergye Anita
tanulmányi koordinátor
48-65905, gergye.anita@semmelweis.hu
Gyuricza Ágnes
tanulmányi szakértő
48-65944, gyuricza.agnes@semmelweis.hu
Hannya Zakiya
tanulmányi szakértő
48-64970, hannya.zakiya@semmelweis.hu
Herczeg Panna
tanulmányi szakértő
48-65909, herczeg.panna@semmelweis.hu
Nágel Józsefné Éva
tanulmányi szakértő
48-65930, nagel.jozsefne@semmelweis.hu
Neszt Orsolya Rita
tanulmányi szakértő
48-65916, neszt.orsolya@semmelweis.hu
Pappné Fülöp Szilvia
tanulmányi szakértő
48-65947, pappne.fulop.szilvia@semmelweis.hu
Szádeczki Krisztina
tanulmányi koordinátor
48-65946, szadeczki.krisztina@semmelweis.hu
Székely Fruzsina Judit
tanulmányi szakértő
48-65905, szekely.fruzsina@semmelweis.hu