A Dékáni Hivatal a kar oktató munkáját segítő, koordináló, a kar hallgatóival közvetlen kapcsolatban álló, a felvételi, tanulmányi és vizsgarendért, az oklevelek nyilvántartásáért felelős hivatal.

Cím: 1088 Budapest, VIII. Vas u. 17.
Telefon: +36 1 486 5910
Fax: +36 1 486 5805
E-mail: etk.dekanihivatal@semmelweis.hu

Hivatalvezető: Kakuk Marianna

Telefon: +36 1 486 5910
E-mail: kakuk.marianna@semmelweis.hu

A Dékáni Hivatal feladatai

  • segíti a Kar vezetőjének, helyetteseinek munkáját
  • ellátja a Kari Tanács, a Kar vezetője, helyettesei és a hivatalvezető munkájával kapcsolatos ügyintézői és ügyviteli feladatokat
  • közreműködik a Kart érintő döntések előkészítésében, a fejlesztési tervek, koncepciók összeállításában
  • előkészíti a Kari szabályzatokat és szervezi azok végrehajtását
  • segíti a Karon folyó képzések szervezésével és ügyvitelével összefüggő feladatokat
  • segíti a hallgatói önkormányzati szervek adminisztratív feladatainak ellátását
  • előkészíti és megszervezi a kari rendezvényeket
  • biztosítja a Karon a hallgatók és oktatók tájékoztatását.
  • segíti a hallgatók tanulmányi ügyeinek intézését.

A Dékáni Hivatal munkatársai

Ha hibás, vagy hiányzó adatot talál, kérjük jelezze szervezeti egységünk titkárságán.

A telefonkönyvben található adatok nem használhatók fel az 1995. évi CXIX. törvény szerinti kutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

Egészségtudományi Kar Dékáni Hivatal
ETK Dékáni Hivatal
Kakuk Marianna
hivatalvezető
48-65912, kakuk.marianna@semmelweis.hu
Berger Virginia
igazgatási szakértő
48-65819, berger.virginia@semmelweis.hu
Császár Gábor
titkársági szakértő
48- 65969, csaszar.gabor@semmelweis.hu
Feketéné Bányai Mária
adminisztratív munkatárs
48-65910, feketene.banyai.maria@semmelweis.hu
Frim Anna Csilla
igazgatási szakértő
48-64919, frim.anna@semmelweis.hu
Harmat Réka
igazgatási szakértő
48-64868, harmat.reka@semmelweis.hu
Horváth Benedek Balázs
adminisztratív koordinátor
48-65911, horvath.benedek@semmelweis.hu
Kámán Éva Mária
igazgatási szakértő
48-65917, kaman.eva.maria@semmelweis.hu
Kocsis Kinga
igazgatási szakértő
48-65902, kocsis.kinga@semmelweis.hu
Majercsik Verica
tanulmányi koordinátor
48-65817, majercsik.verica@semmelweis.hu
Mészáros Katalin
oktatásszervezési szakértő
48-64919, meszaros.katalin@semmelweis.hu
Dr. Rózsa-Oltvölgyi Nóra
adminisztratív koordinátor
48-65845, rozsa-oltvolgyi.nora@semmelweis.hu
Sárközi Anikó
igazgatási szakértő
48-64857, sarkozi.aniko@semmelweis.hu
Siposné Leel-Őssy Erika
titkársági szakértő
48-65829, siposne.leel-ossy.erika@semmelweis.hu
Dr. Takács Johanna
titkársági szakértő
48-65920, takacs.johanna@semmelweis.hu
Varga Attila
adminisztratív munkatárs
48-65914, varga.attila@semmelweis.hu