Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. május 15.
530484 Összes oltás

Dékáni Hivatal

1088 Budapest, VIII. Vas u. 17.

Tel.: 48-65910, Fax: 48-65805
E-mail: dekani.hivatal@se-etk.hu

Hivatalvezető: Kakuk Marianna

Tel.: 48-65910
E-mail: kakuk.m@se-etk.hu

A Dékáni Hivatal a kar oktató munkáját segítő, koordináló, a kar hallgatóival közvetlen kapcsolatban álló, a felvételi, tanulmányi és vizsgarendért, az oklevelek nyilvántartásáért felelős hivatal.

A Dékáni Hivatal feladatai

  • segíti a Kar vezetőjének, helyetteseinek munkáját
  • ellátja a Kari Tanács, a Kar vezetője, helyettesei, és a hivatalvezető munkájával kapcsolatos ügyintézői és ügyviteli feladatokat
  • közreműködik a Kart érintő döntések előkészítésében, a fejlesztési tervek, koncepciók összeállításában
  • előkészíti a Kari szabályzatokat és szervezi azok végrehajtását
  • segíti a Karon folyó képzések szervezésével és ügyvitelével összefüggő feladatokat
  • segíti a hallgatói önkormányzati szervek adminisztratív feladatainak ellátását
  • előkészíti és megszervezi a kari rendezvényeket
  • biztosítja a Karon a hallgatók és oktatók tájékoztatását.
  • segíti a hallgatók tanulmányi ügyeinek intézését.

A Dékáni Hivatal munkatársai

Ha hibás, vagy hiányzó adatot talál, kérjük jelezze szervezeti egységünk titkárságán.

A telefonkönyvben található adatok nem használhatók fel az 1995. évi CXIX. törvény szerinti kutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

ETK Dékáni Hivatal
ID: 278
Kakuk Marianna
ügyvivő szakértő , hivatalvezető
48-65912, kakuk.m@se-etk.hu
Berger Virginia
igazgatási szakértő
48-65819, berger.virginia@se-etk.hu
Burka Csaba
oktatástechnikus
48-64814, burka.csaba@se-etk.hu
Császár Gábor
titkársági szakértő, Egészségtudományi Doktori Iskola
48-65901, csaszar.gabor@se-etk.hu
Feketéné Bányai Mária
adminisztratív munkatárs
48-65910, feketene@se-etk.hu
Ferenczi Tibor
rendszergazda
48-65807, ferenczit@se-etk.hu
Frim Anna Csilla
igazgatási szakértő
48-64919, dora.anna@se-etk.hu
Haller Gábor
vezető koordinátor
48-65806, haller.g@se-etk.hu
Harmat Réka
igazgatási szakértő
48-64868, harmat.reka@se-etk.hu
Horváth Benedek Balázs
adminisztratív koordinátor
48-65911, horvath.benedek@se-etk.hu
Horváth Zsolt Ferenc
oktatástechnikus
272-1390, 106 horvathzs@se-etk.hu
Kámán Éva Mária
igazgatási szakértő
48-65917, kaman.eva.maria@se-etk.hu
Kocsis Kinga
igazgatási szakértő
48-65902, kocsis.kinga@se-etk.hu
Leel-Őssy Erika
titkársági szakértő
48-65829, leel.ossy.erika@se-etk.hu
Mészáros Katalin Józsa
oktatásszervezési szakértő
48-64919, meszaros.katalin@se-etk.hu
Rózsa-Oltvölgyi Nóra
adminisztratív koordinátor
48-65845, oltvolgyi.nora@se-etk.hu
Sárközi Anikó Irén
igazgatási szakértő
48-64857, sarkozi.aniko@se-etk.hu
Takács Johanna
titkársági szakértő
48-65920, takacs.johanna@se-etk.hu
Tóth Tibor Tamás
rendszergazda
48-65804, t.tibor@se-etk.hu
Varga Attila
adminisztratív munkatárs
48-65914, varga.attila@se-etk.hu
ETK Könyvtár
ID: 259
Áncsán Gizella
könyvtáros, MTMT adminisztrátor
48-65951, ancsan.gizella@se-etk.hu
Dóri Judit
jegyzetbolti ügyintéző
48-65860, dori.judit@se-etk.hu
48-65954, hamori.lili.nora@se-etk.hu
Dr. Hegedűs Andrea
könyvtáros
48-65954, hegedus.andrea@se-etk.hu
Kiss Richárd
könyvtáros
48-65955, kiss.richard@se-etk.hu
Kovács Emese
könyvtáros
48-65953, kovacs.emese@se-etk.hu
Nistor Eliza
könyvtáros
48-65953, nistor.eliza@se-etk.hu
Orbán Zsófia
könyvtáros
48-65954, orban.zsofia@se-etk.hu
Soki Edit
könyvtáros
48-65950, sokie@se-etk.hu
Tampu Ferenc
könyvtáros
48-65952, tampuf@se-etk.hu
ETK Tanulmányi Osztály
ID: 260
Árvai Zsanett
tanulmányi koordinátor, Hallgatói Információs Iroda
48-65940, arvai.zsanett@se-etk.hu
Bánki Andrea
tanulmányi koordinátor
48-65948, banki.andrea@se-etk.hu
Boskó-Németh Eszter
tanulmányi koordinátor
48-65943, nemeth.eszter@se-etk.hu
Buzás Andrea
tanulmányi szakértő
48-65947, buzas.andrea@se-etk.hu
Fodor Péter Józsefné
tanulmányi szakértő
48-65956, fodor.krisztina@se-etk.hu
Gergye Anita
tanulmányi koordinátor
48-65905, gergye.anita@se-etk
Hannya Zakiya
tanulmányi szakértő
48-64970, hannya.zakiya@se-etk.hu
Herczeg Panna
tanulmányi szakértő
48-65909, herczeg.panna@se-etk
Kovács Nóra
tanulmányi koordinátor
48-65935, kovacs.nora@se-etk.hu
Majercsik Verica
tanulmányi koordinátor
majercsik.verica@se-etk.hu
Nágel Józsefné Éva
tanulmányi szakértő
48-65930, nageljne@se-etk.hu
Neszt Orsolya Rita
tanulmányi szakértő
48-65916, neszt.orsolya@se-etk.hu
Szádeczki Krisztina
tanulmányi koordinátor
48-65946, szadeczki.krisztina@se-etk.hu
Székely Fruzsina Judit
tanulmányi szakértő
48-65905, szekely.fruzsina@se-etk.hu