Bemutatás

Szemészeti Klinikai Ismeretek Tanszék

Elérhetőségek:
Tel.: +36 1 486 5855
Email: etk.szemeszeti@semmelweis.hu
Iroda: 20

A Szemészeti Klinikai Ismeretek Tanszék feladata

Az orvosi diagnosztikai analitikus szak optometria specializációján tanuló hallgatók elméleti, valamint gyakorlati oktatásának teljes körű megszervezése, koordinálása.

Oktatási és szakmai profilok

Az elméleti oktatás magas színvonalát a már meglévő tematikák mellett a folyamatos tananyagfejlesztés biztosítja.

A gyakorlati oktatás során a Tanszék nagy hangsúlyt fektet az optometria képzésben résztvevők szakmai gyakorlatainak megszervezésére – mind a belső, mind a külső gyakorlatok során –, mivel gyakorlati szakmáról van szó. A belső gyakorlatok során a megfelelő minőségű gyakorlati háttér biztosításának érdekében folyamatos a demonstrációs tantermek eszközállományának fejlesztése. Az eszközbeszerzések során olyan cégek támogatását tudhatjuk magunkénak, mint a Carl Zeiss Hungaria, a Hoya Lens Hungary Zrt., Alcon Hungary Ltd, Cooper Vision Kft, Johnson & Johnson Vision Care Hungary, Argusoptik Kft.

A hallgatók tanórán kívüli szakmai gyakorlatainak megszervezése is fontos, mivel a gyakorlatok az ország egész területén zajlanak, ezért kiemelt hangsúlyt kap a gyakorlati vezetőkkel való folyamatos kapcsolattartás. A külső gyakorlatok során olyan szakmailag kiemelkedő szemészeti osztályokon végzik gyakorlataikat a hallgatóink, mint például a Semmelweis Egyetem ÁOK Szemklinika, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, a Miskolc Egészségügyi Központ Semmelweis Kórház, a Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórháza, a Kenézy Gyula Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft., a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak.

A Tanszék oktatói állománya főleg külsős oktatókból (szemészek, optometristák) tevődik össze, akik igen kiváló eredményeket tudhatnak magukénak a szemészet, valamint az optometria területén, illetve országos és nemzetközi konferenciák aktív részvevői, továbbképzések szervezői, rangos szakmai társaságok tagjai. A tanszék ezáltal kapcsolatban áll többek között például a Magyar Szemorvos Társasággal, a Magyar Kontak­to­lógiai Társasággal, a  Magyar Optikus Ipartestülettel.

Az oktatási feladatok ellátása mellett zajlik az optometria képzéshez szükséges szemészeti, illetve optometriai témákban, területeken betegvizsgálatok szervezése, valamint egyedülálló tevékenységként kell megemlíteni, hogy a tanszék feladata az optometria szakos hallgatók írásbeli záróvizsga teszt adatbankjának létrehozása, és gondozása.

Munkatársak

Dr. Kovács Illés

egyetemi docens, tanszékvezető

Kugelmann Dávid

       mesteroktató

Réz Kata

mestertanár

Dr. Tapasztó Beáta Krisztina

mestertanár

Ha hibás, vagy hiányzó adatot talál, kérjük jelezze szervezeti egységünk titkárságán.

A telefonkönyvben található adatok nem használhatók fel az 1995. évi CXIX. törvény szerinti kutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

Szemészeti Klinikai Ismeretek Tanszék
Dr. Kovács Illés
egyetemi docens, tanszékvezető
48-65858, szemeszeti.tanszek@se-etk.hu
Csomor Enikő
oktatásszervező
48-65855, csomor.eniko@semmelweis.hu
Kugelmann Dávid
mesteroktató
kugelmann.david@semmelweis.hu
Réz Kata
mestertanár
48-65858, rez.kata@semmelweis.hu
48-65858, tapaszto.beata@semmelweis.hu