Betűméret: A A A

Szenátus

A Semmelweis Egyetem döntési, javaslattételi, véleményező és ellenőrzési joggal felruházott legfőbb önkormányzati vezető testülete a Szenátus, amelyet megilletnek a felsőoktatási intézmény Alaptörvényben rögzített jogosultságai, továbbá amely az alapító okiratban meghatározottak figyelembevételével kitűzi az Egyetem képzési és kutatási feladatait, továbbá ellenőrzi azok végrehajtását.

A Szenátus elnöke a Semmelweis Egyetem rektora. A Szenátus működésére vonatkozó részletszabályozásokat a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

 

 

A szenátus összetétele

A Szenátus összetétele

Név Titulus Szervezeti egység
Dr. Merkely Béla rektor, egyetemi tanár, igazgató Rektori Kabinet/Rektori Titkárság, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
Dr. Szász Károly kancellár Kancellári Titkárság
Dr. Bánhidy Ferenc általános rektorhelyettes, egyetemi tanár Rektori Kabinet/Rektorhelyettesek Titkársága; I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Dr. Ferdinandy Péter tudományos és innovációs rektorhelyettes, egyetemi tanár, igazgató Rektori Kabinet/Rektorhelyettesek Titkársága; Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet
Dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes, egyetemi tanár, igazgató Rektori Kabinet/Rektorhelyettesek Titkársága; Fogpótlástani Klinika
Dr. Szabó Attila klinikai rektorhelyettes, egyetemi tanár, igazgató Rektori Kabinet/Rektorhelyettesek Titkársága;  I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Dr. Hankó Balázs stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes, egyetemi docens, igazgatóhelyettes Rektori Kabinet/Rektorhelyettesek Titkársága;  Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Klinika
Dr. Tímár József a Doktori Tanács elnöke, egyetemi tanár Doktori Iskola, II. Sz. Patológiai Intézet
Dr. Hunyady László dékán, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja, igazgató Általános Orvostudományi Kar Dékáni Hivatal; Élettani Intézet
Dr. Tretter László egyetemi tanár, igazgató, Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Biokémiai Intézet
Dr. Masszi Tamás egyetemi tanár, igazgató, dékánhelyettes Általános Orvostudományi Kar, III. Sz. Belgyógyászati Klinika
Dr. Bereczki Dániel egyetemi tanár, igazgató, dékánhelyettes Általános Orvostudományi Kar, Neurológiai Klinika
Dr. Nagy Zoltán Zsolt dékán, egyetemi tanár, az MTA doktora, igazgató Egészségtudományi Kar Dékáni Hivatal, Általános Orvostudományi Kar, Szemészeti Klinika
Dr. Buzás Edit egyetemi tanár, igazgató Általános Orvostudományi Kar, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
Dr. Vingender István főiskolai tanár, oktatási dékánhelyettes Egészségtudományi Kar Dékáni Hivatal, Alapozó Egészségtudományi Intézet
Bednárikné Dr. Dörnyei Gabriella főiskolai tanár, dékánhelyettes, tanszékvezető Egészségtudományi Kar, Morfológiai és Fiziológiai Tanszék
Dr. Gerber Gábor dékán, egyetemi docens, igazgató Fogorvostudományi Kar, Anatómiai Intézet
Dr. Dobó Nagy Csaba egyetemi tanár, tanszékvezető Fogorvostudományi Kar, Orális Diagnosztikai Tanszék
Dr. Bartha Károly egyetemi docens, dékánhelyettes Fogorvostudományi Kar, Konzerváló Fogászati Klinika
Dr. Béni Szabolcs egyetemi docens, igazgató Gyógyszerésztudományi Kar, Farmakognóziai Intézet
Dr. Zelkó Romána dékán, egyetemi tanár, az MTA doktora, igazgató Gyógyszerésztudományi Kar Dékáni Hivatal, Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet
Dr. Antal István egyetemi docens, dékánhelyettes, igazgató Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerészeti Intézet
Dr. Sinkó Eszter mb. gazdasági dékánhelyettes, tudományos munkatárs Egészségügyi Közszolgálati Kar Dékáni Hivatal, Egészségügyi Menedzserképző Központ
Dr. Gaál Péter dékán, egyetemi docens Egészségügyi Közszolgálati Kar Dékáni Hivatal, Egészségügyi Menedzserképző Központ
Dr. Szócska Miklós stratégiai dékánhelyettes, 
igazgató, rektori megbízott, 
egyetemi docens 
Egészségügyi Közszolgálati Kar, Egészségügyi Menedzserképző Központ, Digitális Egészségtudományi Intézet
Dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea főiskolai tanár, dékán Pető András Kar, Dékáni Hivatal
Feketéné dr. Szabó Éva főiskolai tanár, mb. általános dékánhelyettes, intézetigazgató Pető András Kar, Konduktív Pedagógiai Központ
Babos Zsuzsanna főiskolai mesteroktató Pető András Kar,
Humántudományi Intézet
Dr. Szanyi Szilárd Doktorandusz Önkormányzat elnök Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
Bognár Krisztina KAT elnöke Közalkalmazotti Tanács, Általános Orvostudományi Kar, Urológiai Klinika
Dr. Antmann Katalin alelnök Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség
Dr. Berki Zoltán a Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség elnöke Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség
Dr. Weltner János főorvos Közalkalmazotti Tanács, Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség, Általános Orvostudományi Kar, I. Sz. Sebészeti Klinika
Szigeti Szilárd egyetemi hallgató, részönkormányzati elnök (EKK) Hallgatói Önkormányzat
Szőke Dániel Imre egyetemi hallgató, elnökhelyettes Hallgatói Önkormányzat
Szabó Cintia egyetemi hallgató, részönkormányzati elnök (ETK) Hallgatói Önkormányzat
Benedikti Bence Áron egyetemi hallgató, részönkormányzati elnök (EKK) Hallgatói Önkormányzat
Hegedűs Tamás egyetemi hallgató, HÖK elnök Hallgatói Önkormányzat
Kiss Viktória egyetemi hallgató, részönkormányzati elnök (GYTK) Hallgatói Önkormányzat
Simon Eszter egyetemi hallgató, részönkormányzati elnök (PAK) Hallgatói Önkormányzat
Ármós Richard Levente egyetemi hallgató, HÖK alelnök Hallgatói Önkormányzat
Caner Turan egyetemi hallgató, idegen nyelvű hallgatók képviseletét segítő elnöki tanácsadó Hallgatói Önkormányzat

Meghívottak  

Név Titulus Szervezeti egység
Dr. Szél Ágoston leköszönt rektor, PSK elnöke, egyetemi tanár, az MTA doktora, igazgató Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Dr. Kovács Zsolt jogi és igazgatási főigazgató Jogi és Igazgatási Főigazgatóság
Baumgartnerné Holló Irén gazdasági főigazgató Gazdasági Főigazgatóság
Dr. Reichert Péter emberierőforrás-gazdálkodási főigazgató Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság
Boros András műszaki főigazgató Műszaki Főigazgatóság
Dr. Szathmári Miklós
orvos-főigazgató Orvosszakmai, Finanszírozási és Minőségbiztosítási Főigazgatóság
Riesz Istvánné ellenőrzési igazgató Ellenőrzési Igazgatóság
Dr. Török Levente igazgató Jogi Igazgatóság
Thomas Winkler német nyelvű képzésben résztvevő hallgatók képviselője Deutschsprachige Studentenvertretung Semmelweis (DSVS)
Kovács Eszter igazgató Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
Dr. Pop Marcel igazgató Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága
Márton Emőke PSK titkárságvezető

Professzorok Semmelweis Kollégiuma

Balogh András igazgató Innovációs Igazgatóság
Dr. Mócsai Attila egyetemi tanár, igazgató Külföldi Hallgatók Titkársága
Dr. Kormos Andrea  kabinetvezető

Rektori Kabinet

Dr. Antóny Zsolt szenátusi főtitkár

Szenátusi Főtitkárság

Szenátusi határozatok