Betűméret: A A A

Szenátus

A Semmelweis Egyetem döntési, javaslattételi, véleményező és ellenőrzési joggal felruházott legfőbb önkormányzati vezető testülete a Szenátus, amelyet megilletnek a felsőoktatási intézmény Alaptörvényben rögzített jogosultságai, továbbá amely az alapító okiratban meghatározottak figyelembevételével kitűzi az Egyetem képzési és kutatási feladatait, továbbá ellenőrzi azok végrehajtását.

A Szenátus elnöke a Semmelweis Egyetem rektora. A Szenátus működésére vonatkozó részletszabályozásokat a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

A szenátus összetétele

A Szenátus összetétele

Név Titulus Szervezeti egység
Dr. Szél Ágoston rektor, egyetemi tanár, az MTA doktora, igazgató Rektori Titkárság, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Dr. Szász Károly kancellár Kancellári Titkárság
Dr. Bánhidy Ferenc általános rektorhelyettes, egyetemi tanár Rektorhelyettesek Titkársága; I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Dr. Bagdy György tudományos rektorhelyettes, egyetemi tanár, az MTA doktora, intézetvezető Rektorhelyettesek Titkársága; Gyógyszerhatástani Intézet
Dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes, egyetemi tanár, igazgató Rektorhelyettesek Titkársága; Fogpótlástani Klinika
Dr. Merkely Béla klinikai rektorhelyettes, egyetemi tanár, igazgató Rektorhelyettesek Titkársága;  Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
Dr. Tímár József a Doktori Tanács elnöke, egyetemi tanár Doktori Iskola, II. Sz. Patológiai Intézet
Dr. Hunyady László dékán, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja, igazgató Általános Orvostudományi Kar Dékáni Hivatal; Élettani Intézet
Dr. Tretter László egyetemi tanár, igazgató, Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Biokémiai Intézet
Dr. Masszi Tamás egyetemi tanár, igazgató, dékánhelyettes Általános Orvostudományi Kar, III. Sz. Belgyógyászati Klinika
Dr. Bereczki Dániel egyetemi tanár, igazgató, dékánhelyettes Általános Orvostudományi Kar, Neurológiai Klinika
Dr. Nagy Zoltán Zsolt dékán, egyetemi tanár, az MTA doktora, igazgató Egészségtudományi Kar Dékáni Hivatal, Általános Orvostudományi Kar, Szemészeti Klinika
Dr. Buzás Edit egyetemi tanár, igazgató Általános Orvostudományi Kar, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
Dr. Vingender István főiskolai tanár, oktatási dékánhelyettes Egészségtudományi Kar Dékáni Hivatal, Alapozó Egészségtudományi Intézet
Bednárikné Dr. Dörnyei Gabriella főiskolai tanár, dékánhelyettes, tanszékvezető Egészségtudományi Kar, Morfológiai és Fiziológiai Tanszék
Dr. Gerber Gábor dékán, egyetemi docens, igazgató Fogorvostudományi Kar, Anatómiai Intézet
Dr. Dobó Nagy Csaba egyetemi tanár, tanszékvezető Fogorvostudományi Kar, Orális Diagnosztikai Tanszék
Dr. Bartha Károly egyetemi docens, dékánhelyettes Fogorvostudományi Kar, Konzerváló Fogászati Klinika
Dr. Béni Szabolcs egyetemi docens, igazgató Gyógyszerésztudományi Kar, Farmakognóziai Intézet
Dr. Zelkó Romána dékán, egyetemi tanár, az MTA doktora, igazgató Gyógyszerésztudományi Kar Dékáni Hivatal, Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet
Dr. Antal István egyetemi docens, dékánhelyettes, igazgató Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerészeti Intézet
Dr. Sinkó Eszter mb. gazdasági dékánhelyettes, igazgatóhelyettes Egészségügyi Közszolgálati Kar Dékáni Hivatal, Egészségügyi Menedzserképző Központ
Dr. Gaál Péter dékán, egyetemi docens Egészségügyi Közszolgálati Kar Dékáni Hivatal, Egészségügyi Menedzserképző Központ
Dr. Szócska Miklós stratégiai dékánhelyettes, 
igazgató, rektori megbízott, 
egyetemi docens 
Egészségügyi Közszolgálati Kar, Egészségügyi Menedzserképző Központ, Digitális Egészségtudományi Intézet
Dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea főiskolai tanár, dékán Pető András Kar, Dékáni Hivatal
Feketéné dr. Szabó Éva főiskolai tanár, általános dékánhelyettes, mb. intézetigazgató Pető András Kar, Konduktív Pedagógiai Intézet
Babos Zsuzsanna főiskolai mesteroktató Pető András Kar,
Humántudományi Intézet
Dr. Szabó Bence Tamás doktorandusz, Doktorandusz Önkormányzat elnök Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
Bognár Krisztina főnővér, a KAT elnöke Közalkalmazotti Tanács, Általános Orvostudományi Kar, Urológiai Klinika
Bárkovits Imréné alelnök Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség
Dr. Berki Zoltán a Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség elnöke Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség
Dr. Weltner János főorvos Közalkalmazotti Tanács, Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség, Általános Orvostudományi Kar, I. Sz. Sebészeti Klinika
Dian Fanni egyetemi hallgató Hallgatói Önkormányzat
Erdősi Viktor egyetemi hallgató Hallgatói Önkormányzat
Hegedűs Tamás egyetemi hallgató Hallgatói Önkormányzat
Kósa László egyetemi hallgató Hallgatói Önkormányzat
Szőke Dániel egyetemi hallgató Hallgatói Önkormányzat
Caner Turan egyetemi hallgató Hallgatói Önkormányzat

Meghívottak  

Név Titulus Szervezeti egység
Dr. Kovács Zsolt jogi és igazgatási főigazgató Jogi és Igazgatási Főigazgatóság
Dr. Borbélyné Balogh Zsuzsanna gazdasági főigazgató Gazdasági Főigazgatóság
Dr. Reichert Péter emberierőforrás-gazdálkodási főigazgató Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság
Boros András műszaki főigazgató Műszaki Főigazgatóság
Dr. Valent Sándor  orvos-főigazgató Orvosszakmai, Finanszírozási és Minőségbiztosítási Főigazgatóság
Riesz Istvánné ellenőrzési igazgató Ellenőrzési Igazgatóság
Dr. Török Levente mb. igazgató Jogi Igazgatóság
Thomas Winkler német nyelvű képzésben résztvevő hallgatók képviselője Deutschsprachige Studentenvertretung Semmelweis (DSVS)
Kovács Eszter igazgató Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
Dr. Pop Marcel igazgató Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága
Márton Emőke rektori titkárságvezető Rektori Titkárság
Balogh András igazgató Innovációs Igazgatóság
Dr. Mócsai Attila egyetemi tanár, mb. igazgató Külföldi Hallgatók Titkársága
Dr. Kormos Andrea  kabinetvezető Klinikai Központ Kabinet

Szenátusi határozatok