Az Élettani Intézet jogelődjét 1770-ben alapították, ezzel intézetünk a Semmelweis Egyetem legrégebbi intézetei közé tartozik. A korábbi Puskin utcai épületből 2008-ban költöztünk az új Elméleti Orvostudományi Központba, ahol a legmodernebb infrastrukturális feltételek mellett folytatjuk szakmai tevékenységünket. Az Intézet oktatási és kutatási tevékenysége a XX. század közepéig a német egyetemek tradícióin alapult, azóta viszont egyre inkább a modern angol-amerikai vonulatnak megfelelő profilt vett fel.

Az 1980-as évektől az Intézet tudományos profilja jelentős mértékben elmozdult a celluláris és molekuláris kutatások felé. Az elmúlt évtizedekben mind az oktatási, mind a kutatási tevékenységünkben hangsúlyossá vált a molekuláris szintű részletektől az össz-szervezeti folyamatokig terjedő, átfogó jellegű szemlélet, valamint a különböző kórfolyamatok molekuláris alapjainak megértésére irányuló tudományos érdeklődés. Az Intézet kifejezett erőssége a celluláris, molekuláris és össz-szervezeti élettani folyamatok nagyon széles skáláján való aktív kutatási tevékenység.

Az Intézetben jelenleg 12 kutatócsoport működik, melyeknek legjelentősebb kutatási területei az endokrin sejtek jelátviteli mechanizmusai; az immunsejtek, gyulladás és reaktív oxigénszármazékok élettana; az plazmamembrán és mitokondriális iontrasztportok; a cirkadián ritmus működése; az oxidatív stressz hatásainak vizsgálata; a nyirokerek működésének vizsgálata; a kén-hidrogén szerepének vizsgálata; az agykérgi folyamatok modellezése és a bioinformatikai elemzések.

A kísérleti munkában kiterjedten alkalmazunk molekuláris biológiai, elektrofiziológiai és transzgénikus módszereket. Egyre hangsúlyosabbak az Intézet klinikai kutatási kapcsolatai a keringési, nőgyógyászati, fertőző, reumatológiai, bőrgyógyászati és vesebetegségek területén. Az Intézet nagyon jelentős hazai és nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, ami nagyszámú nemzetközi együttműködésben, közös kutatási pályázatokban való részvételben is megnyilvánul. 

Az Intézet munkatársai rendszeresen publikálnak első- és utolsószerzős eredeti közleményeket jelentős nemzetközi folyóiratokban (Circulation Research, Nature Communications, Journal of Biological Chemistry, Journal of Investigative Dermatology, Arthritis and Rheumatology, stb.), valamint szerepelnek hazai és nemzetközi konferenciákon, gyakran meghívott előadóként. Az Intézet 12 munkacsoportja az elmúlt 5 évben több mint 4 milliárd forint kutatási támogatást nyert el. A tudományos közvélemény visszajelzései alapján az Élettani Intézetet országszerte a hazai molekuláris orvostudományi kutatások egyik zászlóshajójának tekintik.

Az Intézet hangsúlyt fektet a kutatási eredmények gyakorlatban történő hasznosítására is. Ennek eredményeképpen az intézet munkatársai új gyulladáscsökkentő molekulákat azonosítottak, monoklonális antitesteket fejlesztettek és új diagnosztikai módszereket állítottak be.

Kutatóink számos OTKA, NVKP, VEKOP, Lendület, Élvonal és MTA/ELKH-SE pályázatot nyertek el. Az intézetben HCEMM munkacsoport is működik. Egy H2020 támogatás keretein belül az Intézet aktívan részt vesz a reumatológia legnagyobb európai akadémiai-ipari együttműködési konzorciumának a tevékenységében is. A pályázatok az alap- és transzlációs kutatások módszereit alkalmazva az orvosbiológiai témák széles skáláját fedik le.

Az MTA Kiváló Kutatóhely cím elnyerése számos teljesítménymutató értékelése alapján történt. Ezek közül elsősorban a magas presztízsű nemzetközi folyóiratokban az Intézet munkatársainak első- és utolsószerzőségével publikált eredeti közleményekre, valamint az elnyert kiválósági pályázatokra (Lendület, Élvonal, nemzetközi támogatások) vagyunk a legbüszkébbek és szeretnénk ezek számát és színvonalát is tovább emelni, valamint szeretnénk tovább erősíteni a betegségek megértésével kapcsolatos, klinikai orientáltságú molekuláris orvostudományi kutatási tevékenységünket.