A szellemi alkotások befogadásával, oltalmazásával, jogainak gyakorlásával és hasznosításával kapcsolatos döntések meghozataláért az Egyetemi Innovációs Bizottság (EIB) felelős.

Az EIB tagjai:

 1. rektor, aki egyben az EIB elnöke;
 2. kancellár;
 3. tudományos és innovációs rektorhelyettes;
 4. karok dékánjai;
 5. Doktori Iskola elnöke;
 6. Innovációs Központ igazgatója.

Az Innovációs Központ által készített előterjesztésben –az alkotás jellegétől és a rendelkezésre álló ismeretektől függően –különösen –a következő kérdésekre kell kitérni, illetve határozati javaslatot megfogalmazni:

 1. javaslat az alkotás egyetemi befogadására;
 2. az alkotás oltalomképességének megítélése, javaslat az iparjogvédelmi oltalom megszerzésének (fenntartásának) lépéseire;
 3. az iparjogvédelmi oltalom alá helyezhető szellemi alkotásoknál a szolgálati vagy alkalmazotti jelleg, a szerzői mű esetében pedig a szolgálati vagy nem szolgálati jelleg megállapítása;
 4. szolgálati jelleg esetén az Egyetem az alkotásra igényt tart-e, kíván-e iparjogvédelmi bejelentést tenni vagy az alkotást titokban tartani;
 5. alkalmazotti jellegesetén az Egyetem él-e az alkotás hasznosítási jogával;
 6. hasznosítás lehetőségei és feltételei;
 7. lemondás az Egyetemet illető jogokról és annak indoklása;
 8. várható kiadások és ezek egyetemi vállalása (beleértve az oltalomszerzés-és fenntartás, hasznosítás költségeit), továbbá (tudományos, szakmai, gazdasági stb.) előnyök, bevételek az Egyetem számára;
 9. indokolt-e az eltérés a szabályzatban rögzített általános (pl. díjazási) feltételektől;
 10. stratégiai jelentőségű előterjesztések (pl. egyetemi innovációs, iparjogvédelmi, hasznosítási stratégiák).

Szellemitulajdon-kezelési szabályzat