Megjelentek az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP_23) pályázati kiírásai a 2023/2024. évi tanévre

Az Új Nemzeti Kiválóság Program több témakörben kiírt ösztöndíjpályázatokat magában foglaló program, melynek célja, hogy a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogassa. Az ÚNKP olyan – alap-, mester- vagy doktori képzésben tanuló – hallgatókat, doktorjelölteket, valamint fiatal oktatókat, kutatókat támogat, akik a programban részt vevő felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak.  Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) elősegíti a jövő nemzedék kutatói életpályára vonzását, serkenti a versenyt, a kutatói, alkotói korfa kiegyensúlyozottabbá válását, a felhalmozott tudás magyarországi hasznosulását, közvetve erősíti a felsőoktatási alapkutatásokat, a kiemelkedő kutatói, alkotói munka támogatásával példaértékű mintát biztosít a kiválóság elismerésére.

Az ÚNKP elősegíti, hogy a magyar intézményekben felhalmozódott szakmai ismeretek, kutatási, alkotói eredmények hozzáférhetővé és felhasználhatóvá váljanak a tudományos, művészi közösség számára. Az ÚNKP hozzájárul az oktatói és kutatói utánpótlás megfelelő biztosításához és hazánk nemzetközi versenyképességének javításához.

Az alábbi kategóriákban lehet pályázni:

Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj (ÚNKP-23-1)

A pályázat célja a középiskolai tanulmányaikat sikeresen befejező, alapképzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye tudományos cikk vagy TDK-dolgozat, egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, továbbá a mester tanulmányok megkezdésére való felkészülés. Típus: „I.” – leendő felsőbb éves, „II.”  – leendő első éves.

Pályázónként elnyerhető ösztöndíjtámogatás: 100.000 Ft/hó/fő

Ösztöndíjtámogatás futamideje: 5 vagy 10 hónap

Elektronikus benyújtás határideje: 2023. június 15.

Bővebb információ:

http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/felsooktatasi-alapkepzes-hallgatoi-kutatoi-osztondij

Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj (ÚNKP-23-2)

A pályázat célja a mester (osztatlan) képzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye publikáció (tudományos cikk vagy TDK-dolgozat), egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, továbbá a doktori tanulmányok megkezdésére való felkészülés.

Pályázók köre: mester (osztatlan) képzésben részt vevő, tehetséges hallgatók.

Pályázónként elnyerhető ösztöndíjtámogatás:

  • osztatlan vagy osztott mesterképzésben részt vevő első („II” típus) vagy felsőbb éves („I” típus) ösztöndíjasok esetén 100.000 Ft/hó/fő
  • osztatlan vagy osztott mesterképzésben részt vevő utolsó éves ösztöndíjasok („III” típus) esetén 150.000 Ft/hó/fő

Ösztöndíjtámogatás futamideje: 5 vagy 10 hónap

Elektronikus benyújtás határideje: 2023. június 15.

Bővebb információ:

http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/felsooktatasi-mesterkepzes-hallgatoi-kutatoi-osztondij

Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj (ÚNKP-23-3)

A pályázat célja a kiemelkedő tudományos és művészi eredményeket felmutató doktori képzésben részt vevő hallgatók, doktorjelöltek doktorvárományosok kutatási és alkotó tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas színvonalú, figyelemre méltó publikáció, egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, valamint a doktori disszertáció (PhD, DLA) megfelelő megalapozása.

Pályázók köre: Az I. kategóriában a doktori képzés első két évében részt vevő tehetséges hallgatók. A II. kategóriában a doktori képzés második két évében részt vevő tehetséges hallgatók.

Pályázat futamideje: 5, 7 vagy 12 hónap

Elektronikus benyújtás határideje: 2023. június 15.

Bővebb információ:

http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/felsooktatasi-doktori

„Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj (ÚNKP-23-4)

A pályázat célja a kiemelkedő tudományos és művészi eredményeket felmutató doktorvárományosok és posztdoktorok kutatási és alkotó tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas színvonalú, figyelemre méltó publikáció, egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, valamint doktorvárományosok esetén a doktori disszertáció (PhD, DLA) megírása.

Pályázók köre: Az I. kategóriában a doktori képzés plusz 1 évében részt vevő tehetséges hallgatók (komplex vizsga teljesítve, abszolutórium beadva). A II. kategóriában posztdoktorok, akik a PhD/DLA fokozatukat 2020. január 1. után szerezték vagy 2023. szeptember 1-ig fogják megszerezni.

Pályázónként elnyerhető ösztöndíjtámogatás: 200.000 Ft/hó/fő

Ösztöndíjtámogatás futamideje: Az I. kategóriában 6 vagy 12 hónap, a II. kategóriában 12 hónap.

Elektronikus benyújtás határideje: 2023. június 15.

Bővebb információ:

http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/tudomannyal-fel

Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj (ÚNKP-23-5)

A pályázat célja a kiemelkedő tudományos és művészi kutatási eredményeket felmutató a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) Bolyai János Kutatási Ösztöndíjában részesülő oktatók, kutatók támogatása, amelynek eredménye a kutatási tervben vállaltak fogadó felsőoktatási intézményen belüli hasznosítása, a kutatói utánpótlást elősegítő témavezetői tevékenység ellátása, tevékeny részvétel az intézményi tudományos iskola építésében, továbbá az MTA kutatócsoportjai és a felsőoktatási intézmények közötti tudományos együttműködés elősegítése.

Pályázók köre: kiemelkedő tudományos és művészi kutatási eredményeket felmutató a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) Bolyai János Kutatási Ösztöndíjában részesülő oktatók, kutatók.

Pályázónként elnyerhető ösztöndíjtámogatás: 100.000 Ft/hó/fő 

Ösztöndíjtámogatás futamideje: 12 hónap.

Elektronikus benyújtás határideje: 2023. június 30.

Bővebb információ:

http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/bolyai-felsooktatasi-fiatal-oktatoi-kutatoi-osztondij

„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj (ÚNKP-23-6)

A pályázat célja a középiskolai tanulmányaikat sikeresen befejező, a középiskolai tudományos tanulmányi versenyen eredményesen teljesítő, alapképzésre, osztatlan mesterképzésre jelentkező, elsőéves és másodéves tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása. Célja továbbá a megkezdett felsőoktatási tanulmányok mellett a tanulmányi kötelezettségen túlmutató kutatói tevékenység támogatása, amelynek eredménye szakirodalmi összefoglaló tanulmány készítése, egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás.

Pályázók köre:  középiskolai tanulmányaikat sikeresen befejező, a középiskolai tudományos tanulmányi versenyen eredményesen teljesítő, alapképzésre, osztatlan mesterképzésre jelentkező, elsőéves („I” típus) és másodéves („II.” típus – 202/2023. tanévben „Tehetséggel fel! ösztöndíjban részesültek) tehetséges hallgatók.

Pályázónként elnyerhető ösztöndíjtámogatás: 100.000 Ft/hó/fő

Ösztöndíjtámogatás futamideje: 5 vagy 10 hónap.

Elektronikus benyújtás határideje: 2023. július 07.

Bővebb információ:

http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/tehetseggel-fel-felsooktatast-megkezdo-kutatoi-osztondij

Gyakran Ismételt Kérdések

https://www.unkp.gov.hu/gyik

Benyújtás módja:

Kizárólag elektronikus benyújtás, lásd az egyes felhívásoknál található email címeket.

Kiegészítő információ:

A Pályázati Adatlap 2. számú melléklete: Felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozatac. dokumentumot kitöltve, a pályázati dokumentumokkal együtt elektronikus úton szükséges megküldeni, aláírás nélkül. Az aláíratást az ÚNKP koordinátor intézi.

ÚNKP Ügyintézők elérhetőségei:

ÁOK: Tóthné Varga Melitta, tothne-varga.melitta@semmelweis.hu

GYTK: Vajvodáné Pénzes Eszter, penzes.eszter@semmelweis.hu

FOK: Teplán-Gál Orsolya, teplan-gal.orsolya@dent.semmelweis-univ.hu

ETK: Éliás Anna Júlia, elias.anna.julia@semmelweis.hu

EKK: Szandányi Beatrix, szandanyi@emk.semmelweis.hu

PAK: Balogh Emese, balogh.emese.celeszta@semmelweis.hu

Doktori Iskola: Csorba-Jónás Csilla, csorba-jonas.csilla@semmelweis.hu

Bolyai+ kapcsolattartó: Sárpátki Paula, sarpatki.paula@semmelweis.hu