A Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet (BMBI) 2020-ban jött létre a korábbi Orvosi Biokémiai Intézet és Orvosi Vegytani Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet összevonásával. A két alapító intézet jelenleg két önálló tanszékként működik a BMBI keretein belül, a Biokémiai Tanszék és a Molekuláris Biológiai Tanszék formájában. Az intézetben összesen 13 kutatócsoport tevékenykedik, mindegyikük önálló pályázati támogatással. A kutatócsoportok közötti együttműködések ösztönzésére havi rendszerességgel intézeti kutatói fórumot hoztunk létre.

A kiváló kutatóhely magas presztízsű minősítés olyan pozitív visszajelzést jelent az intézetben kutató valamennyi kolléga számára, mely megerősíti őket abban, hogy érdemes minőségi munkát végezni. Bízunk ugyanakkor abban is, hogy a jövőben beadásra kerülő hazai pályázatok sikerességét is elő fogja tudni segíteni ez a rangos besorolás.

Ez elmúlt 10 év során az intézet két tanszéke összesen több, mint 500 tudományos közleményt publikált, melyek összesített impaktfaktora 2000, összidézettsége pedig 10000 felett van.

Az elmúlt évtizedben az intézet kutatócsoportjai a nemzetközi porondon olyan rangos támogatóktól nyertek pályázatokat mint a Wellcome Trust (UK), a National Institutes of Health (USA), a Howard Hughes Medical Institute (USA), vagy a Cystic Fibrosis Foundation (USA).

Emellett – örömünkre és büszekeségünkre- a hazai pályázatok területén is eredményesen szerepeltünk. Számos OTKA/NKFIH pályázat mellett 3 Lendület pályázat, 1 NAP pályázat, 3 MTA/ELKH Támogatott Kutatócsoport pályázat, és 1 HCEMM pályázat nyert támogatást nálunk.

Amellett, hogy az elmúlt évek tudományos teljesítményének mérőszámai egyeneletes, magas színvonalú, általunk megtartani szándékozott munkáról tanuskodnak, céljainkat mi nem elsősorban mérőszámokban fogalmazzuk meg. Szeretnénk, hogy az intézet csoportjainak munkája továbbra is alapvető új tudományos felismerésekhez vezessen, és, hogy ezekben a munkákban csoportjaink önálló, meghatározó szerepet vállaljanak, ne csak külföldi kutatócsoportok által vezetett projektekben vállaljanak egy-egy részfeladatot. Szeretnénk továbbá azt is, ha tovább erősödnének a csoportjaink közötti együttműködések.