Támogató: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 

Keret program: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap, 1. Kutatási alaprésze

Pályázat címe: Epidemiológia és surveillance kutatócsoport létrehozása a Semmelweis Egyetemen

Projekt azonosító: 2020-2.1.1-ED-2020-00108

Időszak: 2020.10.01-2022.01.31.

Elnyert összeg:  96 907 500 Ft

A projekt tárgya az Epidemiológiai és Surveillance Központ létrehozása a Semmelweis Egyetemen.

A hatékony, célzott népegészségügyi intézkedések alapja a népesség egészségi állapotának szisztematikus értékelése és monitorozása, továbbá azoknak a (potenciálisan védő és ártó) kockázati faktoroknak az azonosítása, melyek az egészséget össztársadalmi szinten is meghatározzák. A pontos, népegészségügyi szintű helyzetértékelés, a közösségi egészség-szükségletek és erőforrások pontos meghatározása a fertőző és a nemfertőző betegségek okozta társadalmi terhek leküzdéséhez elengedhetetlen, hiszen ez képezi a népegészségügyi szintű intézkedések alapját. A COVID-19 világjárvány újra ráirányította a figyelmet a határokon átnyúló járványügyi veszélyhelyzetek komplex hatásaira, melyek egy sokkal átfogóbb és széleskörűbb elemzési és beavatkozási keretrendszert igényelnek, mint amelyek korábban a járványügyi rendszereink rendelkezésére álltak.

Az Epidemiológiai és Surveillance Központ létrehozása biztosítja annak a módszertani műhelynek a kialakítását, ami szükséges a népegészségügyi szempontból kritikus betegségteher célzott, társadalmi szintű csökkentéséhez, illetve a beavatkozások hatásainak értékeléséhez. Az elemzési központnak képesnek kell lennie arra, hogy az országos szintről a közösségek szintjére lebontsa az adatfeldolgozást és az elemzést, ezáltal elősegítve a lakóhelyközeli egészségszolgáltatások megerősítését is.

Az Epidemiológiai és Surveillance Központ SZMSZ-ben foglalt alapfeladatai

  1. Monitorozás és surveillance

Meglevő releváns hazai adatgyűjtések, surveillance-ok áttekintése, egységesítése, különböző adatforrásokból származó adatok összegyűjtése, adatmodellek készítése, adatok elemzése, értékelése, riportálása, a különböző eredmény paraméterek becsatornázása modellekbe.

A lakosság egészségi állapotának monitorozása, új típusú surveillance rendszerek kifejlesztése, tesztelése, értékelése. Népegészségügyi szakmai információs rendszer, korai észlelési-riasztási rendszer kidolgozása, elérhetővé tétele.

  1. Epidemiológiai felderítés, kockázatértékelés

Felkérésre megbetegedés halmozódások, járványok felderítése, a terjedés mozgatórugóinak és a megbetegedések kockázati tényezőinek azonosítása. Fennálló és fenyegető járványügyi veszélyhelyzetek azonosítása, értékelése és kommunikálása a döntéshozók felé. Ennek érdekében a lehető legszélesebb körből történő információgyűjtés, elemzés és értékelés.

  1. Népegészségügyi evidenciák generálása, értékelése, kockázatértékelés készítése

Az új hazai és nemzetközi, népegészségügyi jelentőségű tudományos evidenciák értékelése, szintetizálása, jelentések készítése. Adatok elemzése és értékelése, ezek alapján evidenciák generálása, becsatornázása matematikai modellezésbe, (nép)egészségügyi képzésekbe, valamint a napi gyakorlatba. Részvétel a döntéselőkészítésben és a szakmai eredmények döntéshozók felé történő kommunikálásában.

  1. Népegészségügyi beavatkozások, intézkedések tervezése

Felkérésre evidenciákon alapuló, célzott, kockázatértékelésen alapuló intézkedési tervek kidolgozása, javaslattétel, valamint intézkedések eredményességének, hatékonyságának értékelése.

  1. Egészségkommunikáció

A megfelelő egészségkommunikáció az alapvető népegészségügyi funkciók egyike, mely önállóan is képes bizonyos egészség kockázatokat csökkenteni. Az evidenciákon alapuló, célzott lakossági és szakmai kommunikációhoz megfelelő kommunikációs üzenetek kidolgozása, felkérésre a kommunikációban való részvétel is a csoport feladatát képezi.

  1. Stratégiai partnerségek kialakítása

Stratégiai partnerségek kialakítása és működtetése elsősorban az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a COVID-19 pandémiás védekezés szakmai bázisát képező 17 tudományos projekttel, közülük is kiemelten a Járványmatematikai és epidemiológia projekttel, Magyarország járványmatematikai modellezési és epidemiológiai kapacitásainak bővítése, minél pontosabb járványügyi előrejelzések készítése érdekében.