BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK

ÚNKP-22-6 Tehetséggel fel!

 Kizárólag elektronikus úton kell megküldeni:

Típus „I.” leendő első éves, „II.” leendő másod éves, aki a 2021/2022. tanévben „Tehetséggel fel!” ösztöndíjban részesült

tehetsegunkp@semmelweis-univ.hu

Elektronikus formában, emailben:

 1. Pályázati Adatlap:
  • a sablon szerinti formában
  • magyar nyelven kitöltve
  • szerkeszthető excel formátumban is, majd
  • aláírva: A sajátkezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások: A) az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum VAGY B) nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelt formátuma fogadható el.
 2. Kutatási terv:
  • a sablon szerinti formában
  • magyar nyelven kitöltve
  • szerkeszthető word formátumban is, majd
  • a pályázó által aláírva: A sajátkezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások: A) az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum VAGY B) nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelt formátuma fogadható el.
  • a Kutatási Tervet a felsőoktatási intézménybe most jelentkező hallgató esetében nem kell aláíratni a témavezetővel
 3. Pályázói nyilatkozat:
  • a sablon szerinti formában
  • magyar nyelven kitöltve
  • és 14. pontnál a megfelelő szövegrészt aláhúzva
  • szerkeszthető word formátumban is, majd
  • aláírva: A sajátkezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások: A) az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum VAGY B) nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelt formátuma fogadható el.
 4. Felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata:
  • a sablon szerinti formában
  • magyar nyelven kitöltve
  • szerkeszthető word formátumban
  • aláírás nélkül – az Egyetem intézi az aláíratását a dokumentumnak
 5. Igazolás a Pályázati Kiírás 4.1.5. pontjában felsorolt eredményről (versenyeredmények).
 • Az elektronikusan benyújtott dokumentumok az alábbi formátumban/kiterjesztésben fogadhatóak el: Word, Excel, Power Point, PDF, JPG.
 • A benyújtott pályázatok befogadásáról visszaigazoló e-mail kerül megküldésre az e-mail beérkezésétől számított 5 munkanapon belül – amely nem azonos a pályázat formai és tartalmi ellenőrzésével.
 • Idegen nyelvű dokumentum esetén, kérjük a hiteles magyar nyelvű fordítást is elektronikusan benyújtani.

ÚNKP-22 Tehetséggel fel!