Klinikánkon több, mint három évtizede folyik jelentős alapkutatási és klinikai kutatási tevékenység. A kutatólaboratóriumban három nagy munkacsoport, az ELKH-SE (korábban MTA-SE) Gyermekgyógyászati és Nephrológiai Kutatócsoport, az MTA-SE Lendület Nephrogenetikai Kutatócsoport, illetve az MTA-SE Lendület Diabétesz Kutatócsoport működik. A mintegy 30 fős laborban az állandó kutatók mellett, 10-15 PhD és számos TDK hallgató vesz részt a mindennapi munkában. Kutatásaink elsősorban az akut és krónikus veseelégtelenség molekuláris mechanizmusának feltárást célozzák, ill. kiemelten foglalkozunk a peritoneális dialízis, a gyulladásos bélbetegség, az idiopátiás tüdőhegesedés és a glaucoma pathomechanizmusának megértésével, kezelésével. Munkatársaink alapkutatói tevékenységük mellett, jelentős diagnosztikai, illetve innovációs tevékenységet végeznek. A klinikai betegellátási profilunkhoz csatlakozóan kiemelkedő klinikai kutatási tevékenységet végez a Neonatológiai Kutatócsoport, elsősorban oxigénhiányt átélt újszülöttek neurológiai kimenetelének optimalizálása céljából; valamint a Gasztroenterológiai és a Nephrológiai Klinikai Munkacsoportok, a krónikus betegek életminőségének és terápiás lehetőségeinek vizsgálatával. Emellett számos kisebb munkacsoport is gazdagítja kutatási profilunkat.

Igen nagy megtiszteltetés egyetemi klinikaként az ország legkiemelkedőbb tudományos műhelyei közé tartozni. Az MTA a magyar tudományos élet fellegvára, és ezért az MTA Kiváló Kutatóhely díj klinikánk minden munkatársa számára egy igen rangos elismerés. A díj megerősít minket, hogy a hosszú évek kitartó munkájaként született eredményeknek, a kutatási erőfeszítéseknek, innovációnak külső, objektív mérőszámok alapján is nagy súlya van a hazai tudományos életben. Reményeink szerint, a következő évek pályázati ciklusaiban az MTA Kiváló Kutatóhely díjazottjaként új lehetőségek is nyílnak majd számunkra.

Alapkutatással és klinikai kutatással is foglalkozó egyetemi intézményként innovációs tevékenységünk alapkutatáshoz és klinikai kutatási területekhez kapcsolódik. Vesetranszplantáció állatmodelljén végzett kísérleteink során az iszkémia/reperfúziós károsodás patomechanizmusát vizsgáltuk, új gyógyszertámadáspontokat azonosítottunk a hosszútávú kimenetel javítására. Vesebetegségek öröklődését vizsgálva interallelikus interakciókat és új géneket írtunk le. Klinikai kutatásaink során az intenzív ellátást igénylő újszülöttek neurointenzív monitorozását vizsgáltuk és hosszútávú neurológiai kimenetelt becslő score-rendszereket írtunk le. Klinikánk munkatársai több szabadalommal rendelkeznek és az Semmelweis Egyetem Innovációs Díját is több alkalommal elnyerték.

Nagyon büszkék vagyunk, hogy klinikánkon működik az ELKH-SE (korábban MTA-SE) Gyermekgyógyászati és Nephrológiai Kutatócsoport, amelyet Szabó Attila igazgató úr vezet Vannay Ádám segítségével. Emellett két kutatócsoport is részesült Lendület pályázati támogatásban: az MTA-SE Lendület Diabétesz Kutatócsoport Fekete Andrea docens asszony vezetésével már két alkalommal elnyerte ezt a rangos díjat, illetve az MTA-SE Nephrogenetikai Kutatócsoport, Tory Kálmán docens úr vezetésével. Emellett klinikánk rendszeresen sikerrel pályázik a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal felhívásaira. Legutóbb a COVID pandémia kapcsán nyertünk el egy jelentős támogatást a COVID okozta tüdőfibrózis folyamatainak vizsgálatára. Büszkék vagyunk, hogy a Felsőoktatási Intézményi Kiválóság Program, a Tématerületi Kiválóság Program, és a Nemzeti Labor programok keretében konzorciumi tagként számos alkalommal jelentős kutatási támogatásban részesültünk. Ezidáig évi rendszerességgel klinikánk több munkacsoportja részesült továbbá OTKA támogatásban. Mindemellett nemzetközi szakmai szervezeteknél, többek között az Európai Gyermekgyógyászati Kutató Társaságnál (ESPR) is sikerrel pályáztunk klinikai kutatási támogatásokra.

Klinikánk tudományos teljesítményét egyrészt a publikációs aktivitásban mérjük, és méltán lehetünk büszkék arra, hogy az egyetem publikációs rangsorában a TOP 5 intézet közé tartozunk. Célunk a közeljövőben a D1/Q1 besorolású közlemények számának növelése mellett a magyar nyelvű publikációk elősegítése is, mivel fontosnak tartjuk eredményeinket a hazai szakmai közönség felé is terjeszteni. Teljesítménymutatók között értékeljük a nemzetközi tudományos együttműködések számát, amely tekintetében igen jól állunk, számos rangos európai és tengerentúli egyetemmel állunk kapcsolatban. Többek között kiemelném kollaborációs partnereink közül a Heidelbergi Egyetemet, a londoni UCL-t, a bostoni Harvard Egyetemet. A következő időszakban szeretnénk fokozni a kutatóink nemzetközi mobilitását, a tudományos konferenciákon való részvételét, a tapasztalatcsere elősegítésére; ezekre sajnos az elmúlt időszakban a COVID pandémia mellett csak korlátozottan volt lehetőség. Nagy hangsúlyt fektetünk kutatóink itthon tartására, a kutatói életpályamodell megalkotására. Évi rendszerességgel felmérjük kutatóink elégedettségét, és a visszajelzések alapján fejlesztjük tovább szervezeti struktúránkat, többek között az utánpótlásnevelés javításával, a dedikált kutatási idő bevezetésével klinikus kollégák számára. Emellett infrastruktúrális fejlesztéseket is tervezünk, például TDK és PhD hallgatóink számára közös hallgatói terek létrehozásával.