Projekt megnevezése: 
A gyakorlati orvosképzés fejlesztése a Semmelweis Egyetemen

Projekt azonosító száma: RRF-2.1.2-21-2022-00010 
Támogatás összege: 5 557 785 462 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Projekt megvalósításának kezdete: 2022. 03. 16.
Projekt fizikai befejezése: 2026. 04. 30.

 

 

Projekt rövid bemutatása:

A pandémia okozta gazdasági és társadalmi nehézségek jelentős kihívások elé állították a társadalmakat és gazdaságokat. A magasan képzett, versenyképes munkaerő biztosítása az alapja annak a növekedési mintának, amely fenntartható, technológia-vezérelt innovációs tevékenységek irányába (pl.: digitális oktatás, kutatás-fejlesztés) erősítik meg a gazdasági-társadalmi ellenállóképességet és növekedést.

Jelen beruházás célja a Semmelweis Egyetem komplex fejlesztésének támogatása, az infrastruktúra fejlesztése a képzés-, illetve készségfejlesztés mentén, ezáltal a magyar felsőoktatás regionális és nemzetközi jelentőségének növelése, továbbá a felsőoktatási kibocsátás munkaerőpiaci igényekkel való még szorosabb összehangolása, a hallgatók, felsőoktatási dolgozók, helyi társadalmi és gazdasági szereplők digitális készségeinek megerősítése. A megvalósuló beruházások hozzájárulnak a Semmelweis Egyetem teljesítményének fokozásához és hozzáférhetőségének javításához.

Az infrastruktúrafejlesztés keretében megvalósul a Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet-és Fejlődéstani Intézet, Anatómiai épület hallgatói és oktatási tér bővítése és energetikai korszerűsítése. Az épület É-i szárnyának tetőtér beépítésével, valamint az épület ÉNY-i toldalék épület emeletráépítésével az épület hasznos oktatói tereinek további bővítése tervezett. A beruházások során az épület energetikai mutatói az RRF pályázat szigorú elvárásainak eleget tevő mértékben javulnak majd.

Eszközbeszerzések: Da Vinci robotsebészeti eszköz, Komissiózó patikai robot.

A projekt keretében továbbá az egyetemi oktatástámogatási környezet fejlesztése, dolgozói és hallgatói készségfejlesztés, valamint nemzetköziesítési programok kerülnek megvalósításra.