Molekuláris biológia – Molekuláris orvostudományi kiválósági kutatások a Semmelweis Egyetemen (MOLORKIV)

Tématerületi kutatás vezetője: Dr. Mócsai Attila

Támogatási összeg: 1 600 000 000 HUF

Projekt azonosítója: TKP2021-EGA-24

ÖSSZEFOGLALÁS

A MOLORKIV projekt a Semmelweis Egyetem FIKP/TKP2020 Molekuláris Biológia projekt folytatása, az Egyetem molekuláris orvostudományi kiválósági kutatásainak elsődleges támogatási forrása. A projekt célja különböző betegségek molekuláris alapjainak a megértése, új diagnosztikai és terápiás eljárások megalapozása. A projekt három stratégiai témakör (daganatos betegségek;  fertőző és immunológiai betegségek; genetikailag determinált betegségek) köré épül. Mindhárom területen jelentős molekuláris biológiai, sejtszintű, állatkísérletes, humán klinikai és bioinformatikai vizsgálatokat végzünk. A projekt eredményeként jelentős új ismeretek, rangos nemzetközi publikációk, új diagnosztikai és terápiás eljárások, az eredmények piaci hasznosítása, új nemzetközi projektek elindítása várható. A résztvevők nagyon jelentős nemzetközi tudományos aktivitással rendelkeznek, tízen elnyerték a  Lendület-program támogatását is. A projekt vezetője az ERC és a Lendület program korábbi támogatottja, egy korábbi EU konzorcium vezetője. A projekt célja a Semmelweis Egyetem tudományos aktivitásának javítása, a PhD-képzés megerősítése, az Egyetem nemzetközi beágyazottságának a fokozása, elismert kutatói életpályamodell biztosítása.

A TÉMATERÜLETI KUTATÁS BEMUTATÁSA

Az elmúlt évtizedek drámai mértékű orvos-biológiai tudományos fejlődése elhozta az orvostudomány új, molekuláris szemléletű korszakát. A molekuláris orvostudomány célja a betegségek molekuláris alapjainak a megértése, és ezen ismereteknek a diagnosztikában és a terápiában való felhasználása. A projekt célja a Semmelweis Egyetem legkiválóbb, nemzetközileg is kiemelkedően versenyképes molekuláris orvostudományi kutatócsoportjainak a támogatása és tevékenységük összefogása.

A projekt az alábbi három fő téma köré épül:

1) Daganatos betegségek megértése, diagnosztikája és terápiája

A halálozási statisztikák élén szereplő daganatos betegségek során mélyreható molekuláris változások jönnek létre, melyek potenciális diagnosztikai és terápiás lehetőségeket teremtenek. Ezért a daganatok vizsgálata a molekuláris orvostudomány egyik meghatározó területe. A tervezett projekt során vizsgálni fogjuk a daganatképződés molekuláris mechanizmusait, elemezzük daganatsejtekre jellemző molekuláris mintázatokat, új diagnosztikus eljárásokat dolgozunk ki és megteremtjük új terápiás beavatkozások molekuláris alapjait.

2) Fertőző és immunológiai betegségek vizsgálata (beleértve a COVID-19-et)

Az immunrendszer szervezetünk molekuláris szinten legbonyolultabb rendszere, a molekuláris orvostudományok másik kiemelkedő területe. Az immunrendszer elengedhetetlen a kórokozók elleni védekezésben, kóros aktiválódása azonban autoimmun és gyulladásos betegségekhez is vezethet. A tervezett projekt során vizsgálni fogjuk az egészséges és kóros immunválasz molekuláris mechanizmusait és a vakcináció hatékonyságát meghatározó tényezőket. Vizsgálni fogjuk a COVID-19 által kiváltott hegesedés gátlásának és az mRNS-alapú vakcinák optimalizációjának a lehetőségeit is.

3) Genetikailag determinált betegségek molekuláris alapjai

A molekuláris orvostudományok harmadik meghatározó területe a genetikailag determinált betegségek molekuláris mechanizmusainak a vizsgálata. A tervezett projekt során vizsgálni fogjuk egyes öröklött vesebetegségek molekuláris alapjait és genetikailag determinált betegségekben érintett ioncsatornák sajátosságait.

A tervezett projekt a Semmelweis Egyetem 25 kutatócsoportjának szoros együttműködésében valósul meg. A projekt a munkacsoportok közötti kapcsolatok további elmélyülését eredményezi és kiemelkedő szerepet játszik egy egységes és együttműködő molekuláris orvostudományi kutatói közösség fenntartásában és megerősítésében a Semmelweis Egyetemen.

A pályázók kiválóságát jól szemlélteti, hogy a pályázó közösség tíz tagja nyerte el a Lendület-program támogatását, valamint számos további hazai és nemzetközi (köztük ERC és egyéb Európai Uniós) kiválósági támogatást. A pályázó kutatói közösség nagyon kiterjedt nemzetközi elismertsége és nemzetközi pályázati tapasztalata megalapozza a projekt nemzetközi sikerét és további nemzetközi támogatások elnyerését.

VÁRHATÓ EREDMÉNYEK

A projekt eredményeként nagyon jelentős új szakmai ismeretek várhatók a daganatkutatás, a fertőző és immunológiai eredetű betegségek (beleértve a COVID-19 betegséget) vizsgálata és a genetikailag determinált betegségek témájában. Az eredményeket kiemelkedő nemzetközi folyóiratokban publikáljuk és nemzetközi konferenciákon mutatjuk be. Kiaknázzuk a kutatások transzlációs lehetőségeit, új diagnosztikai és terápiás fejlesztéseket végzünk és kezdeményezzük az eredmények piaci hasznosítását.

A szakmai eredményeken túlmenően a Semmelweis Egyetem Doktori Iskoláinak jelentős fejlődése, az egyetem legfontosabb tudományos műhelyeinek a megerősödése várható. A projekt lehetővé teszi kiemelkedő kutatók Magyarországon tartását, a Semmelweis Egyetem jelenleg is előkelő rangjának további javulását, közvetve az egész hazai orvostudomány fejlődését.