A Semmelweis Tudományos és Innovációs Alap (STIA) az Egyetem olyan pénzügyi forrása, mely támogatja a tudományos, kutatás-fejlesztési, innovációs, továbbá pályázati és projektmegvalósítási tevékenységét.

Az Alap rendeltetése, hogy

  • kiszámítható és biztos forrásként segítse és ösztönözze az egyetemen vagy az egyetem többségi tulajdonát képező gazdasági társaságnál folyó tudományos, kutató-fejlesztő tevékenységet, a keletkező kutatási eredmények, szellemi alkotások iparjogvédelmi oltalomban részesítését, az oltalom fenntartását és védelmét az ötlet keletkezésétől a piacosításig;
  • előmozdítsa a vállalkozói szemlélet kialakítását az egyetem foglalkoztatottjai, hallgatói és Phd-hallgatói (a továbbiakban: egyetemi polgárok) körében;
  • meghatározott feltételek mellett kiegészítő pénzügyi támogatást nyújtson az egyetemi polgárok és szervezeti egységek tudományos, kutatás-fejlesztési és innovációs pályázati és projektmegvalósítási tevékenysége számára;
  • forrásokkal támogassa az egyetemi kutatásokban, projektekben létrejövő szellemi alkotások üzleti hasznosítását, beleértve a piackutatást, partnerkeresést, kapcsolatépítést, marketing tevékenységet, kiállításokon, üzleti találkozókon való részvételt is.

 

Semmelweis Tudományos és Innovációs Alap
 
A Semmelweis Egyetem Szenátusa 2017. áprilisi ülésén elfogadta a Semmelweis Tudományos és Innovációs Alapról szóló előterjesztést:
 
 
A Semmelweis Egyetem Szenátusa 2020. áprilisi ülésén elfogadta a Semmelweis Tudományos és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának eljárásrendjét:
 
Aktuális STIA pályázati felhívások:
 
Archív – 2020-2021 évi pályázati felhívások: