Interdiszciplináris öregedéstudományi kutatások a Semmelweis Egyetemen

Tématerületi kutatás vezetője: Dr. Tabák Gyula Ádám

Támogatási összeg: 1 000 000 000 HUF

Projekt azonosítója: TKP2021-NKTA-47

A fentartható fejlődési célok teljesülésének alapvető feltétele a biztonságos és reziliens társadalom megteremtése. A biztonságos társadalom per definitionem reziliens egyének/közösségek összessége, mely képes megfelelően reagálni a társadalmat érő széles körű környezeti, biológiai/egészségügyi (pl. COVID-19 pandémia), természeti, gazdasági és szociális kihívásokra, sokkhatásokra. Ennek a célnak az eléréséhez kulcsfontosságú a társadalmi ellenállóképesség fokozása, mely az egyének és közösségek rezilienciájának fejlesztésén keresztül valósítható meg. 

            A magyar társadalom rohamosan öregszik, a 65 éven felüliek aránya az évszázad közepére el fogja érni a 30%-ot. A magyar népesség jellemzően ‘sikertelenül’ öregszik, melyet tükröz az egészségben eltöltött életévek (még a várható élettartamhoz képest is) alacsony volta. Az magyar társadalom sikertelen öregedése az ország első számú társadalmi és gazdasági kihívása és a társadalmi reziliencia meggyengülésének vezető oka (l. a COVID-19 pandémia társadalmi-gazdasági hatásainak összefüggését az időskorúak fokozott morbiditásával és mortalitásával), mely alapjaiban veszélyezteti a jövő biztonságos társadalmának megteremtését. Az ország időskorú polgárai a ‘sikertelen’ öregedésük folytán fokozott kockázatúak az idős korral kapcsolatos pszichológiai, szociális, gazdasági és orvosbiológiai problémákra, ami a biztonságos társadalom megteremtésének és a gazdassági növekedés fenntarthatóságának egy kiemelkedően súlyos akadálya. A sikertelenül öregedő , de még munkaképes, illetve nyugdíjas korú népesség gazdasági inaktivitása súlyos nemzetgazdasági kihívás.

            A javasolt interdiszciplináris kutatások a Semmelweis Egyetem és a kormányzat együttműködésének keretében kidolgozandó, a kormányzat idősügyi politikájának stratégiai bázisaként szolgáló átfogó Nemzeti „Sikeres Öregedésért” Program kidolgozásához kívánják a szakmai alapokat biztosítani.

            A jelen pályázat célja, hogy a fent vázolt stratégiai cél eléréséhez a szakmai alapokat kialakítsa és ehhez kapcsolódóan innovatív interdiszciplináris “cutting-edge” kutatásokat indítson el. A javasolt kutatások vizsgálják a magyar lakosság sikertelen öregedésének okait és a feltárt problémák kezelésére jó gyakorlatok azonosítását és kifejlesztését célozzák. A kutatások célkeresztjében a Semmelweis Egyetem saját idősödő dolgozói állnak, mint a magyar, még aktív, idősödő népesség munkahelyi modell-kohorsza . A sikertelen öregedés okainak vizsgálatára a SE munkavállalóinak (>9000 fő) részvételével prospektív kohorsz vizsgálatot szervezünk („Semmelweis Study”).     A vizsgálat hosszútávú célkitűzése a (1) környezeti (épített környezet, munkahely, időjárás, légszennyezettség), (2) szocioekonomikus (pl.: jövedelem, végzettség), (3) pszichológiai (pl. stressz, depresszív tünetek) és (4) életmódi faktorok hatásának vizsgálata az egyén és ezáktal a társadalom rezilienciáját meghatározó tényezőkre, a biológiai öregedésre, a kardiometabolikus, központi idenregndszert érintő és daganatos betegségek, az esendőség kialakulására, és az oki halálozásra.

            Jelen pályázat keretében a magyar lakosság sikertelen öregedésének beazonosított rizikófaktorai alapján a sikeres öregedés előmozdítására és a reziliencia fejlesztésére célzott intervenciókat fogunk kidolgozni a főbb életmódbeli rizikóállapotok mentén. A kidolgozott intervencióknak a hatását illesztett tudományos eszközökkel fogjuk mérni és az intervenciók költséghatékonyságát is meg fogjuk határozni.

            Várható eredmények: A project kutatási eredményei döntő mértékben hozzá fognak járulni az evidenciákon alapuló reziliencia-és egészségfejlesztési programok kidolgozásához, segítve azon cél elérését, hogy az ország lakossága hosszabb és és idős korban is egészséges életet élhessen. A program interdisziplináris és transzlációs jellege garantálja, hogy sikeresen valósítja meg bizonyítékokon alapuló, a sikeres öregedést elősegítő, a népbetegségek előfordulási és halálozási gyakoriságának csökkentésére és a társadalmi reziliencia növelésére alkalmas innovatív intervenciók kidolgozását és azok társadalmiasításának módszertani támogatását. A program eredményei hozzájárulnak egy innovatív munkahelyi rezilienciafejlesztési program kommercializálásához és segíteni fogják a hazai longevity biotechnológiai iparág fejlődését.