A Semmelweis Egyetem tanulói bázisának szélesítése, bekerülést és bennmaradást támogató programok indításán, valamint balassagyarmati telephelyén új szolgáltatások bevezetésén keresztül

A projekt fő adatai:

Projekt azonosító száma: EFOP-3.4.3-16-2016-00007

Semmelweis Egyetemre jutó támogatási összeg: 664.880.793,- Ft.

Projekt végrehajtási időszaka: 2017.06.01-2022.02.28.

Támogatás mértéke: 100%

A projekt nem konzorciumi formában valósul meg.

A projekt az alábbi mérföldkövek végrehajtásával zajlik.

  1. Mérföldkő

Az első mérföldkő legfontosabb feladata a Semmelweis Egyetem balassagyarmati telephelyének fejlesztése, a kapcsolatfelvétel megkezdése a helyi szereplőkkel, alvállalkozókkal, döntéshozókkal, a további szükséges fejlesztések, tevékenységek felmérése.

  1. Mérföldkő

A második mérföldkő feladata az oktatási terv és tematika kidolgozása, pilot program elindítása, ezen keresztül tesztelni a programok működtethetőségét, a különböző szükséges beszerzéseket végrehajtani.

  1. Mérföldkő

A program portfólió harmadik mérföldköve a 2018-2019-es tanévben elindítandó programok végrehajtását jelenti elsősorban. A budapesti campuson a karok által tervezett programok első része megkezdődik, elindulnak a mentor és oktatási programok, megszületnek az új tapasztalatok, eredmények.

  1. Mérföldkő

A program portfólió negyedik mérföldköve a 2019-2020-as tanévben elindítandó programok végrehajtását valamint a korábbi tanévben elindított programok korrekcióját, javítását és párhuzamos működtetését jelenti. A program portfólió jelen szakasza a teljes program csúcspontja, minden szakmai program ekkor működik a legaktívabban.

A szakasz végén a programban résztvevők elkezdik az adatgyűjtést a zárójelentés elkészítéséhez.

  1. Mérföldkő

A program portfólió ötödik, záró szakasza a projektzárásra, a fenntartási időszakra való felkészítést foglalja magában: a résztvevők kiértékelik és rangsorolják programjaik eredményét, közös konferencián megosztják tapasztalataikat egymással és az egyetem más, közvetlenül nem érintett szakterületeivel.

A szakasz része a különböző jelentések és záró beszámolók összeállítása, a nyitott szerződések lezárása és a balassagyarmati telephely közép – és hosszú távú működési koncepciójának kialakítása, véglegesítése.

Projekt leírása:

A Semmelweis Egyetem évek óta készül és készíti fel oktatási intézményeit, karait és szakterületeit arra, hogy kilépve a központi régióból szélesítse saját kapacitásainak hozzáférhetőségét, minél nagyobb számban biztosítson lehetőséget fejlesztendő régióbeli fiatalok számára oktatási tevékenységének elérésében. Egyetemünk éppen ezért több mint egy éve telephelyeket létesített és meg kezdte együttműködését az Észak-magyarországi Régióban. A Balassagyarmaton majd Egerben létrehozott telephely számos szakmai együttműködési területet nyitott számunkra az elmúlt egy évsorán. Kilépve a központi városokból sok falusi és kisvárosi településen élő fiatalt vontunk be tevékenységünkbe. Évente több száz fiatal számára tartunk bemutatkozó előadásokat és mutatjuk be kutatóink eredményét Balassagyarmaton, élő aktív oktatási kapcsolatot tartunk fent Salgótarján önkormányzatával és az Óbudai Egyetem Közösségi felsőoktatási projektjével.

A Semmelweis Egyetem új balassagyarmati telephelye túlmutat a megye és a régióban történő hozzáférhetőség szélesítésén. A korábban megyeszékhelyként, jelenleg határvárosként funkcionáló város, területi elhelyezkedése és a térségben betöltött kiemelkedő polgári szerepe miatt kiváló lehetőséget biztosít az Egyetem részére a nemzetköziesedési folyamatainak, különösen a szlovák, Cseh és Lengyel diákok fele. Illetve természetes pontként járulhat hozzá a Kárpát-medencei oktatási tér kialakításához.

A fenti együttműködések fokozása érdekében, Egyetemünk Intézmény Fejlesztési Tervének megfelelően, bevonva négy önállóan működő karunk szakmai terveit egységes program portfóliót állítottunk fel alapvetően két cél elérése érdekében. Egyrészt fő célunk a gyógyszerészeti, tudományos, általános orvosi és közszolgálati karunknál összesen 9 programon keresztül képzésünk részvételét növelni, a hátrányos helyzetű járásból vagy régióból származó tanulók bennmaradását fokozni. Számos felkészítő, mentorálló, bekerülést és bennmaradást elősegítő programon keresztül.

Másrészt új telephelyünkön, Balassagyarmaton szolgáltatások kifejlesztését és bevezetését tervezzük megvalósítani általános orvosi és közszolgálati karaink bevonásával. Az új telephely szolgáltatásai alapvetően a hátrányos helyzetű járásból kiindulva az egész megyét, sőt a régiót próbálják bekapcsolni a felsőoktatás vérkeringésébe. Nógrád megyében önerőből, elsőként hozott létre telephelyet a Semmelweis Egyetem, a pályázati lehetőségnek köszönhetően, pedig elsőként nyithat működő szolgáltatásokat a fejlesztendő régióban elhelyezkedő megyében.

Az új telephelyen történő szolgáltatásfejlesztésben, elsősorban a térségben élők és dolgozók szakirányú továbbképzésére, népegészségügyi kockázatokat is magában rejtő témát helyi oktatására, hátrányos helyzetű lakosságra, a térségben élő roma lakosságra koncentráló gyakorlati, ismeretterjesztő szolgáltatások beindítását tervezzük. 

Jelen pályázat szakmai programjainak megvalósítását balassagyarmati telephelyünkön tervezzük. A fenti programok hatékony megvalósítását szolgálja az is, hogy Terület és szolgáltatásbővítési koordinációs központot hozunk létre.  A központ egyrészt koordinálja a programban résztvevő négy kar bevezetendő szolgáltatásaihoz szükséges eszközök hatékony felhasználást, gondoskodik a beszerzésről és folyamatos rendelkezésre állásról. Másrészt szervezi az új telephelyhez kapcsolódó tanulók napi tevékenységét, ellátja adminisztrációs feladatait, napi marketing és toborzó munkát végez. Folyamatos kapcsolatot tart fent a helyi vállalkozásokkal, vállalatokkal és gondoskodik az igények megfelelő beépítéséről, az oktatói visszacsatolásról.