Kutatócsoportunk a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézetben fog működni. Célunk, hogy epidemiológiai szempontból fontos vírusok szerkezetét, mechanikáját, működését és fertőzési mechanizmusait vizsgáljuk számos biológiai szerveződési szinten — az egyedi molekuláktól a szupramolekuláris és celluláris szinten keresztül, a szöveti és teljes szervezet szintjéig.

A pályázatban különösen fontosnak tartottuk, hogy eltérő háttértudással rendelkező, szakterületükön kiemelkedő kutatókat mozgósítsunk egy ma különösen fontos téma vizsgálatára. A munkacsoport tagjainak kiválasztásakor a szakmai kompetencián felül nagy figyelmet fordítottunk fiatal kollégák alkalmazására is.

A közelmúltban számos nagy költségvetésű konzorciális pályázatban vettünk részt (pl. FP7, Nemzeti Szívprogram), melyekre büszkék vagyunk. Hasonlóan fontosnak tartjuk az intézeti munkatársaink által elnyert egyéni kutatói pályázatainkat is, amelyek jelzik, hogy csoportjaink önállóan is helytállnak a kompetitív tudományos közegben. Tudományos teljesítményünket jelzi, hogy a 2021- ben megjelent publikációink összesített impaktfaktora 366 volt, ami különösen intézetünk aránylag szerény létszámához mérten kiemelkedő. Kutatási témáink számos diákot vonzottak intézetünkbe, jelenleg 48 TDK és 19 PhD hallgató végzi munkáját csoportjainkban.

Munkatársaink az elmúlt évek során több szabadalmi kérvényt is benyújtottak („Funkcionális háromrétegű nanoszálas érgraft”, „Amiloid alapú nanochip”). Intézetünkből indult útjára egy Semmelweis egyetemi spin-off cég, a Kinepict Kft. Az általuk kifejlesztett képfeldolgozó módszer egy forradalmian új matematikai eljárás segítségével 70%-kal tudja csökkenteni az intervenciós radiológiai képalkotásban felhasznált sugárdózis mennyiségét.